Sunteți pe pagina 1din 4

NR.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII DATA LOCUL DE RESPONSABIL MENŢIUNI


CRT. DESFĂȘU I
RARE
1. Deschiderea anului şcolar 2016- 12.09.2016 Curtea Director şi toate
2017 şcolii cadrele didactice
2 Ziua limbilor europene 26.09.2016 Sălile de Profesorii de Crearea unui dicţionar de
clasă limbi străine cuvinte care sunt omonime
grafice în diferite limbi
3 Ziua Internaţională a cadrelor 5.10.2016 Sala de Toate cadrele
didactice festivităţi a didactice
şcolii
4 Balul Bobocilor ( de 28.10.2016 Sala de Diriginţii Carnaval , concurs
Halloween) festivităţi a
şcolii
5 Ziua Mondială a Toleranţei 16.11.2016 Sălile de Diriginţii şi Temă inclusă în
clasă învăţătorii planificarea orelor de
dirigenţie pe sem. I
6 Ziua Naţională a României 1.12.2016 Sala de Profesorii de Expoziţii , recital de
festivităţi a istorie , muzică , poezii , compoziţii proprii ,
şcolii desen cântece patriotice
7 Ziua Mondială a drepturilor 10.12.2016 Sala de Profesorul de Dezbateri
Omului clasă civică ,
diriginţii ,
consilierul
educativ
8 Ziua Poliţiei 18- Sălile de Consilierul Întâlniri cu reprezentanţii
19.12.2016 clasă educativ poliţiei
9 Crăciunul – Darul bucuriei 23.12.2016 Sala de Consilierul Spectacol festiv , donaţii
festivităţi a educativ ,prof.
şcolii de muzică , prof.
de desen
10 Eminescu- “expresia integrală a 15.01.2017 Sala de Prof. de română , Expoziţii , recital de
sufletului românesc”(N. Iorga) festivităţi a prof. de muzică poezii , compoziţii proprii
şcolii şi desen
11 “Hai să dăm mână cu mână” – 24.01.2017 Sala de Profesorii de Simpozion de referate ,
Ziua Principatelor Române festivităţi a istorie , muzică , cântece , desene
şcolii desen
12 Ziua Internaţională a victimelor 27.01.2017 Sălile de Prof. de istorie Referate
Holocaustului clasă
13 Ziua Internaţională a 30.01.2017 Sălile de Diriginţii şi Conversaţii , jocuri de rol
Nonviolenţei în şcoală clasă învăţătorii
14 Valentine's day- Dragobetele – 15.02.- Sălile de Diriginţii şi Referate , conversaţii
saptamana dragostei şi a 24.02.2017 clasă învăţătorii
bunăvoinţei
15 Mărţişorul 1.03.2017 Sălile de Diriginţii şi Legenda mărţişorului ,
clasă învăţătorii oferirea de mărţişoare
16 Ziua Inernationala a femeii- 8.03.2017 Sala de Consilierul Concurs , specatcol festiv
festivităţi a educativ , alte
şcolii cadre didactice
17 Ziua Internaţională a 20.03.2017 Sălile de Prof. de franceză Expoziţie , referate
Francofoniei clasă
18 Ziua Mondială a Pământului 21.03.2017 Salile de Prof. de chimie , Simpozion
clasa biologie , fizică ,
desen , română
19 Ziua Păcălelilor 1.04.2017 Sălile de Diriginţii şi
clasă învăţătorii
20 Ziua Mondială a Sănătăţii – 7.04.2017 Sălile de Prof. de biologie Referate , brainstorming
Proiect “Vreau să fiu sănătos!” clasă , responsabil cu
proiectele
educative
21. Ziua Internaţională a Apei+ 22- Salile de Prof. de chimie , Simpozion
Simpozion “Apa-sursă de viaţă” 23.04.2017 clasa biologie ,
română
22. Ziua Muncii 1.05.2017 - Diriginţii şi Drumeţii , excursii
învăţătorii
23. Ziua Europei 9.05.2017 Sala de Consilier Spectacol , expoziţie
festivităţi educativ , prof.
de limbi străine
24. Ziua Eroilor 20.05.2017 Biserică Prof. de religie , Recital de poezie , cântece
muzică ,
consilier
educativ
25. 1Iunie- Ziua Copilului + 1.06.2017 Arena Consilier Concursuri cu temă.
Proiectul”Primar pentru o zi” comunei educativ , Spectacol artistic
Bistra diriginţi ,
învăţători
26. Festivitatea de încheiere a 16.06.2017 Curtea Director , Premierea elevilor
anului şcolar şcolii diriginţi şi
învăţători
27. Săptămâna Școala Altfel 29.05.2017 Săli de Toate cadrele Proiecte tematice, excursii
- clasă, didactice etc.
02.06.2017

Consilier educativ ,