Sunteți pe pagina 1din 14

ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb0043000806060706050807070

70909080a0c140d0c0b0b0c1912130f141d1a1f1e1d1a1c1c20242e2720222c231c1c2
837292c30313434341f27393d38323c2e333432ffdb0043010909090c0b0c180d0d18
32211c21323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232
3232323232323232323232323232323232323232ffc0001108004a019b03012200021
101031101ffc4001f0000010501010101010100000000000000000102030405060708
090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221314
10613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2
5262728292a3435363738393a434445464748494a535455565758595a63646566676
8696a737475767778797a838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a
8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5
e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003010101010101010101000000000000
0102030405060708090a0bffc400b5110002010204040304070504040001027700010
2031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f0156272d10
a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748

MANUAL DE INSTALARE SI
CONFIGURARE WINDOWS SERVER
2008
Versiune document 1.0 SIVECO Romania SA septembrie
2008
CUPRINS

CUPRINS..........................................................................................................................
.2
TABELA DE
FIGURI ..........................................................................................................................
3
1. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE INSTALĂRII WINDOWS SERVER
2008 ..................................... 5
2. CERINŢE DE
SISTEM.................................................................................................................... 5
3. INSTALARE WINDOWS SERVER
2008 ......................................................................................... 6
3.1. PREGĂTIREA INSTALĂRII SISTEMULUI DE
OPERARE ......................................................................... 6
3.2. INSTALAREA SISTEMULUI DE
OPERARE .......................................................................................... 6
3.3. FINALIZAREA INSTALĂRII SISTEMULUI DE
OPERARE ...................................................................... 12
3.4. PARTIŢIONARE
HARDDISK ......................................................................................................... 14
4. CONFIGURARE WINDOWS SERVER
2008 ................................................................................. 17
4.1. INFORMAŢII GENERALE SISTEM
OPERARE .................................................................................... 17
4.2. CONFIGURAREA DISPOZITIVELOR
HARDWARE ............................................................................... 18
4.3. CONFIGURARE PLACĂ
REŢEA ..................................................................................................... 20
4.4. CONFIGURARE SERVER
DHCP .................................................................................................. 22
4.4.1. Creare
Scope ................................................................................................................ 29
4.5. CONFIGURARE PRINT
SERVER ................................................................................................... 31
4.6. CONFIGURARE FILE
SERVER ...................................................................................................... 35
4.7. CONFIGURARE
FIREWALL .......................................................................................................... 40

TABELA DE FIGURI
FIGURA 2. FIŞIERELE DE INSTALARE SE COPIAZĂ PE HARDDISK ................................................................. 7
FIGURA 3. SELECTARE LIMBĂ INSTALARE, AFIŞARE ZONĂ ORARĂ ŞI MOD SCRIERE TASTATURĂ ............... 8
FIGURA 4. PORNIRE INSTALARE NOUĂ ....................................................................................................... 8
FIGURA 5. SELECTARE SISTEM DE OPERARE .............................................................................................. 9
FIGURA 6. ACCEPTAREA TERMENILOR DE LICENŢĂ ................................................................................... 9
FIGURA 7. SELECTAREA TIPULUI DE INSTALARE ...................................................................................... 10
FIGURA 8. VIZUALIZAREA HARD-URILOR ................................................................................................ 10
FIGURA 9. PROCESUL DE INSTALARE ÎN DERULARE ................................................................................. 11
FIGURA 10. REPORNIRE SERVER .............................................................................................................. 11
FIGURA 11. FINALIZAREA PROCESULUI DE INSTALARE............................................................................ 12
FIGURA 12. MESAJ DE AVERTIZARE PENTRU SCHIMBAREA PAROLEI UTILIZATORULUI ADMINISTRATOR . 12
FIGURA 13. MODIFICAREA PAROLEI UTILIZATORULUI ADMINISTRATOR ................................................. 13
FIGURA 14. PAROLA UTILIZATORULUI ADMINISTRATOR A FOST ACCEPTATĂ DE SISTEM ......................... 13
FIGURA 15. AUTENTIFICARE REUŞITĂ ..................................................................................................... 14
FIGURA 16. VIZUALIZARE HARD-URI ....................................................................................................... 15
FIGURA 17. CREARE PARTIŢIE ................................................................................................................. 15
FIGURA 18. CREARE PARTIŢIE ................................................................................................................. 16
FIGURA 19. VIZUALIZARE PARTIŢII CREATE ............................................................................................ 16
FIGURA 20. SERVER MANAGER ............................................................................................................... 18
FIGURA 21. COMPUTER MANAGEMENT ................................................................................................... 19
FIGURA 22. DISPOZITIV HARDWARE CU DRIVER NECORESPUNZATOR ...................................................... 19
FIGURA 23. SERVER MANAGER ............................................................................................................... 20
FIGURA 24. NETWORK CONNECTIONS ..................................................................................................... 20
FIGURA 25. LOCAL AREA CONNECTION PROPERTIES .............................................................................. 21
FIGURA 26. INTERNET PROTOCOL VERSION 4 (TCP/IPV4). PROPERTIES ................................................. 22
FIGURA 27. ADĂUGARE ROL .................................................................................................................. 23
FIGURA 28. INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR ÎNAINTE DE A ADĂUGA UN ROL ........................................ 23
FIGURA 29. SELECTARE ROL ................................................................................................................... 24
FIGURA 30. INFORMAŢII ADIŢIONALE ...................................................................................................... 24
FIGURA 31. SELECTARE CONEXIUNI REŢEA ............................................................................................. 25
FIGURA 32. SPECIFICARE SERVER DNS ................................................................................................... 25
FIGURA 33. SPECIFICARE SERVER WINS ................................................................................................. 26
FIGURA 34. CREARE SCOP ....................................................................................................................... 26
FIGURA 35. ACTIVARE IPV6 ................................................................................................................... 27
FIGURA 36. AUTORIZAREA SERVERULUI DHCP ...................................................................................... 27
FIGURA 37. VIZUALIZARE SETĂRI DHCP ................................................................................................ 28
FIGURA 38. INSTALAREA SERVERULUI DHCP ......................................................................................... 28
FIGURA 39. FINALIZARE INSTALARE ....................................................................................................... 29
FIGURA 40. ADĂUGARE SCOP .................................................................................................................. 30
FIGURA 41. COMPLETARE INFORMAŢII SCOP ........................................................................................... 30
FIGURA 42. VIZUALIZARE SCOPURI ......................................................................................................... 31
FIGURA 43. ADĂUGARE ROL .................................................................................................................. 32
FIGURA 44. INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR ÎNAINTE DE A ADĂUGA UN ROL ........................................ 32
FIGURA 45. SELECTARE ROL ................................................................................................................... 33
FIGURA 46. VIZUALIZARE INFORMAŢII .................................................................................................... 33
FIGURA 47. SELECTAREA TIPULUI DE ROL ............................................................................................... 34
FIGURA 48. CONFIRMARE OPŢIUNI .......................................................................................................... 34
FIGURA 50. ADĂUGARE ROL .................................................................................................................. 36
FIGURA 51. INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR ÎNAINTE DE A ADĂUGA UN ROL ........................................ 36
FIGURA 52. SELECTARE ROL ................................................................................................................... 37
FIGURA 53. VIZUALIZARE INFORMAŢII .................................................................................................... 37
FIGURA 54. SELECTARE ROL ................................................................................................................... 38
FIGURA 55. CONFIRMARE OPŢIUNI INSTALARE ........................................................................................ 38

FIGURA 56. INSTALARE FINALIZATĂ ....................................................................................................... 39


FIGURA 57. VIZUALIZARE ROLURI SERVER .............................................................................................. 39
FIGURA 58. WINDOWS FIREWALL ........................................................................................................... 40
FIGURA 59. WINDOWS FIREWALL SETTINGS ........................................................................................... 41
FIGURA 60. FEREASTRA EXCEPŢII DIN WINDOWS FIREWALL SETTINGS .................................................. 42
FIGURA 61. ADĂUGARE PROGRAM EXCEPTAT DE LA REGULA FIREWALL-ULUI ........................................ 43
FIGURA 62. ADĂUGARE PORT EXCEPTAT DE LA REGULA FIREWALL-ULUI ............................................... 43

1. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE
INSTALĂRII WINDOWS SERVER 2008
Activităţile premergătoare instalării Windows Server 2008 sunt:
 Configurare BIOS astfel încât calculatorul să caute secvenţa de boot
pe unitatea optică
 Introducerea în unitatea optică a DVD-ului bootabil cu imaginea
sistemului de operare Windows Server 2008.

2. CERINŢE DE SISTEM
Cerinţele de sistem variază în funcţie de configuraţia sistemului,
aplicaţiile şi funcţionalităţile instalate. Cerinţe de sistem pentru a
instala şi utiliza Windows Server 2008 sunt:
 Processor
o Minim: 1 GHz
o Recomandat: 2 GHz sau mai rapid
 Memorie
o Minim: 512 MB RAM
o Recomandat: 2 GB RAM sau mai mult pentru instalare completă şi 1
GB RAM sau mai mult pentru instalare Server Core
 Spaţiu disponibil pe disk
o Minim: 10 GB
o Recomandat: 40 GB sau mai mult
 Afişaj monitor
o rezoluţie Super VGA (800 × 600) sau superioară
Mai multe informaţii despre cerinţele minime de sistem pentru a
instala sistemul de operare Windows Server 2008 sunt disponibile la
adresa http://www.microsoft.com/windowsserver2008 .
3. INSTALARE WINDOWS SERVER 2008
În timpul instalării sistemului de operare Windows Server 2008
utilizatorul este ajutat de un asistent de instalare. Se disting 3 etape în
procesul de instalare:
1. Pregătirea instalării sistemului de operare
2. Instalarea propriu-zisă a sistemului de operare
3. Finalizarea procesului de instalare

În timpul procesului de instalare există posibilitatea de a partiţiona şi


formata harddisk-urile existente.
3.1. PREGĂTIREA INSTALĂRII SISTEMULUI DE OPERARE
Înainte de a începe instalarea sistemului de operare Windows Server
2008 trebuie să se aibă în vedere:
1. Compatibilitatea dintre componentele hardware şi sistemul de
operare
2. Modalitatea de partiţionare a HDD-lui (număr de partiţii şi
capacitatea acestora)
3. Tipul de partiţii care vor fi create (se recomandă partiţii de tip NTFS)
4. Modalitatea de organizare a reţelei (Workgroup sau Domeniu)
5. Rolurile pe care serverul le va avea în reţea (server DHCP, server
fişiere, etc.).

3.2. INSTALAREA SISTEMULUI DE OPERARE


Instalare sistemul de operare Windows Server 2008 se realizează
urmând paşii:

1. Se porneşte calculatorul şi se introduce DVD-ul care conţine


imaginea sistemului de operare Windows Server 2008 în unitatea
optică
2. Se apasă orice tastă pentru a iniţializa procesul de boot de pe DVD

Figura 1. Iniţializare proces de boot


3. Fişierele necesare procesului de instalare se copiază în mod automat
pe harddisk

Figura 2. Fişierele de instalare se copiază pe harddisk


4. Se selectează limba afişată în timpul procesului de instalare,
afişarea zonei orare şi modul de scriere a tastaturii
Figura 3. Selectare limbă instalare, afişare zonă orară şi mod scriere
tastatură 5. Se apasă butonul [Install now] pentru a începe procesul
de instalare
Figura 4. Pornire instalare nouă
6. Se selectează „Windows Server 2008 Standard without Hyper-
V” ca fiind sistemul de operare care se instalează. Se apasă butonul
[Next]
Figura 5. Selectare sistem de operare 7. Se bifează opţiunea {I
accept the license terms}. Se apasă butonul [Next]
Figura 6. Acceptarea termenilor de licenţă
8. Se selectează opţiunea {Custom (advanced)}
Figura 7. Selectarea tipului de instalare
9. Asistentul de instalare, în mod default, creează o singură partiţie pe
primul harddisk. Procesul prin care se pot crea mai multe partiţii este
descris în capitolul Partiţionare harddisk. Se apasă [Next]
Figura 8. Vizualizarea hard-urilor
10. Procesul de instalare a sistemului de operare Windows Server 2008
este în derulare
Figura 9. Procesul de instalare în derulare 11. Calculatorul se
reporneşte automat după încheierea etapei „Installing updates”
Figura 10. Repornire server

3.3. FINALIZAREA INSTALĂRII SISTEMULUI DE OPERARE


12. După repornirea sistemului se continuă finalizarea procesul de
instalare
FIgura 11. Finalizarea procesului de instalare
13. La prima conectare este necesar ca utilizatorul să modifice parola
utilizatorului Administrator. Se apasă butonul [Ok]
Figura 12. Mesaj de avertizare pentru schimbarea parolei
utilizatorului Administrator
14. Se introduce parola pentru utilizatorul Administrator. Această
parolă nu va fi acceptată de sistem daca este prea simplă
Figura 13. Modificarea parolei utilizatorului Administrator
15. După acceptarea parolei introdusă pentru utilizatorul
Administrator se apasă butonul [OK]
Figura 14. Parola utilizatorului Administrator a fost acceptată de
sistem
16. Autentificare reuşită pentru utilizatorul Administrator
Figura 15. Autentificare reuşită Sistemul de operare Windows Server
2008 s-a instalat cu succes.
3.4. PARTIŢIONARE HARDDISK
În timpul procesului de instalare utilizatorul are posibilitatea de a
partiţiona şi formata harddisk-urile existente.
1. Pentru vizualizarea opţiunilor se alege opţiunea {Drive options
(advanced)}

Figura 16. Vizualizare hard-uri


2. Pentru a crea o partiţie nouă se alege opţiunea {New}

Figura 17. Creare partiţie


3. În căsuţa {Size} se scrie dimensiunea în MB a partiţiei care se
creează (de exemplu, pentru a crea o partiţie de 50GB se tastează
valoarea 50 000), după care se apasă butonul [Apply]

Figura 18. Creare partiţie


4. Se repetă procesul până la partiţionarea tuturor harddisk-urilor. Se
apasă butonul [Next] pentru a continua procesul de instalare

Figura 19. Vizualizare partiţii create

4. CONFIGURARE WINDOWS SERVER


2008
După finalizarea instalării sistemului de operare este necesară
verificarea instalării driverelor pentru diferite componente hardware
(de exemplu: drivere pentru placa de reţea, pentru placa video, etc.).
Pentru instalarea driverelor care lipsesc se utilizează cd-ul/discheta
livrată de producător împreună cu calculatorul. Atentie! De o
importanţă majoră pentru buna funcţionare a serverului, cât şi a
aplicaţiilor de reţea este driver-ul pentru placa de reţea. Este
obligatorie instalarea şi configurarea driverului pentru placa de reţea
înainte de a instala alte aplicaţii.
4.1. INFORMAŢII GENERALE SISTEM OPERARE
În Windows Server 2008 s-a introdus noţiunea de rol pentru a desemna
anumite servicii pe care un server le îndeplineşte într-o reţea. Există
16 roluri pentru un server:
 Active Directory Certificate Services
 Active Directory Domain Services
 Active Directory Federation Services
 Active Directory Lightweight Directory Services
 Active Directory Rights Management Services
 Application Server
 DHCP Server
 DNS Server
 Fax Server
 File Services

 Network Policz and Acces Services


 Print Services
 Terminal Services
 UDDI Services
 Web Server (IIS)
 Windows Deployment Services

Instalarea/configurarea unui rol pentru server se realizează cu ajutorul


unui asistent de configurare. Asistentul de configurare se accesează
din meniul {Start}\{Administrative Tools}\{Server Manager}.
Figura 20. Server Manager
4.2. CONFIGURAREA DISPOZITIVELOR HARDWARE
Se verifică că driverele pentru toate dispozitivele hardware sunt
instalate din meniul {Start}\{Administrative Tools}\{Computer
Management}\{Device Manager}.

Figura 21. Computer management


Dispozitivele hardware care nu au driverele instalare sau sunt instalate
incorect sunt evidenţiate cu semnul întrebării sau semnul exclamării.
Figura 22. Dispozitiv hardware cu driver necorespunzator
Pentru a instala driverul corespunzător pentru un dispozitiv se
utilizează cd-ul/discheta cu drivere primit de la producător împreună cu
calculatorul.
4.3. CONFIGURARE PLACĂ REŢEA
După verificarea existenţei driver-ului pentru placa de reţea sau/şi
instalarea acestuia este necesară configurarea conexiunii de reţea.
Pentru a configura conexiunea de reţea se accesează meniul {Start}\
{Administrative Tools}\{Server Manager} şi se selectează
opţiunea {View Network Connections}.
Figura 23. Server Manager
În această fereastră sunt vizibile toate conexiunile de reţea diponibile.
Figura 24. Network connections
Pentru specificarea parametrilor TCP/IP pentru o conexiune de reţea se
face dublu clic pe {Local Area Connection}, se selectează opţiunea
{Internet Protocol Version 5 (TCP/IPv4)} şi se apasă butonul
[Properties].
Figura 25. Local Area Connection Properties
În secţiunea {General} sunt două variante pentru completarea
adreselor:
1. a. Se bifează opţiunea {Obtain an IP address
automatically } în cazul în care există deja un server de
DHCP activ în reţea.
2. b. Se bifează opţiunea {Use the following IP address} în
cazul în care nu există un server de DHCP activ în reţea.
3.
Obţional completarea IP-urilor serverelor DNS se poate face în acelaşi
mod (configurare automată de către sistem în cazul bifării obţiunii
{Obtain DNS server address automatically } sau manual în
cazul bifării obţiunii {Use the following DNS address}).
Se completează ip-ul şi subnet mask-ul pentru conexiunea de reţea.
Pentru a salva setările se apasă butonul [OK].

Figura 26. Internet protocol Version 4 (TCP/IPv4). Properties


4.4. CONFIGURARE SERVER DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un serviciu care
ajută la gestionarea unui număr mare de calculatoare într-o reţea.
Acest serviciu permite calculatoarelor, care au instalată o versiune
Windows sau orice alte sisteme de operare care permit conexiuni de
tip TCP/IP, să obţină setările de reţea în mod automat. Pentru a instala
şi configura un server DHCP trebuie să se cunoască:
 Domeniul de adrese IP care va fi administrat de serverul DHCP (de
exemplu: adresele IP de la 192.168.1.50 până la 192.168.1.200)
 Adresele IP care vor fi excluse de serverul DHCP (de exemplu:
routere, sau adrese implicite de gateway)(aceste adrese se vor seta
manual)
 Setările de reţea care vor fi transmise clienţilor după atribuirea
adresei IP (de exemplu: adrese de gateway, adrese de servere DNS,
etc.).

Pentru a instala serviciul de DHCP pe un sistem de operare Windows


Server 2008 se urmează paşii:
1. 1. Se accesează {Start}\{Control Panel}\{Administrative
Tools}\{Server Manager}
2. 2. Se selectează opţiunea {Roles}\{Add Roles}
3.
Figura 27. Adăugare rol
1. 3. Se apasă butonul [Next]
2.
3.
Figura 28. Informaţii pentru utilizator înainte de a adăuga un rol
1.

1. 4. Se bifează opţiunea {DHCP server}. Se apasă butonul


[Next]
2.
Figura 29. Selectare rol
1. 5. Se apasă butonul [Next]
2.
Figura 30. Informaţii adiţionale
1. 6. Asistentul de instalare detectează automat adresele IP
statice şi diferitele subreţele existente(dacă este cazul). Se
bifează modul DHCP pentru clienţii din alte reţele. Se apasă
butonul [Next]
2.
Figura 31. Selectare conexiuni reţea
1. 7. Se introduce adresa de reţea a serverului DNS care se
utilizează. Se apasă butonul [Next]
2.
Figura 32. Specificare server DNS
1. 8. Se selectează serverul WINS dacă este cazul. Se apasă
butonul [Next]
2.
Figura 33. Specificare server WINS
1. 9. Se creează unul sau mai multe scope-uri (etichete care
definesc plaje de IP-uri) (vezi capitolul Creare Scope). Se
apasă butonul [Next]
2.
Figura 34. Creare scop
1. 10. În cazul în care în reţea există un router configurat să
utilizeze IPv6 atunci se activează această opţiune în reţea. Se
apasă butonul [Next]
2.
Figura 35. Activare IPv6
1. 11. Se selectează domeniul în cazul în care în reţea există un
server DNS configurat să utilizeze IPv6. Se apasă butonul
[Next]
2.
Figura 36. Autorizarea serverului DHCP
1. 12. Se vizualizează setările DHCP efectuate. Se apasă butonul
[Install]
2.
Figura 37. Vizualizare setări DHCP
1. 13. Se instalează serverul de DHCP
2.
Figura 38. Instalarea serverului DHCP
1. 14. Serverul DHCP s-a instalat cu succes. Se apasă butonul
[Close]
2.
3.
Figura 39. Finalizare instalare
4.4.1. Creare Scope
Scope-ul reprezintă o etichetă care defineşte un anumit interval de
adrese IP.
Pot exista mai multe scopuri pentru subreţele diferite care pot avea un
gateway diferit dar acelaşi server DNS.
Se pot crea simultan mai multe scopuri pentru subreţele diferite.
Pentru a crea un scop se urmează paşii:
1. Se apasă butonul [Add…]

Figura 40. Adăugare scop


2. Se completează cu informaţii valide câmpurile: Scope Name(numele
etichetei), Starting IP Address (IP-ul de la care porneste intervalul de
adrese), Ending IP Address (ultimul IP din intervalul de adrese), Subnet
Mask (masca de reţea asociată Scope-ului), Default Gateway (IP-ul
serverului de internet asociat Scope-ului). Se apasă butonul [Ok]

Figura 41. Completare informaţii scop


3. Vizualizare scopuri create. Se apasă butonul [Next]

Figura 42. Vizualizare scopuri


4.5. CONFIGURARE PRINT SERVER
Configurarea print server-ului este util atunci când pe server este
instalată o imprimantă si se doreşte printarea în reţea.
Pentru a configura print server-ul se urmează paşii:
1. Se accesează {Start}\{Control Panel}\{Administrative Tools}\
{Server Manager}
2. Se selectează opţiunea {Roles}\{Add Roles}

Figura 43. Adăugare rol


3. Se apasă butonul [Next]

Figura 44. Informaţii pentru utilizator înainte de a adăuga un rol

4. Se bifează opţiunea {Print services}. Se apasă butonul [Next]

Figura 45. Selectare rol


5. Vizualizare informaţii. Se apasă butonul [Next]
Figura 46. Vizualizare informaţii
6. Se selectează rolul Print Server. Se apasă butonul [Next]

Figura 47. Selectarea tipului de rol


7. Se confirmă opţiunile selectate. Se apasă butonul [Install]

Figura 48. Confirmare opţiuni


8. Print Server-ul s-a instalat cu succes. Se apasă butonul [Close]

Figura 49. Print server-ul s-a instalat cu succes


4.6. CONFIGURARE FILE SERVER
Pentru a configura un file server se urmează paşii:
1. Se accesează {Start}\{Control Panel}\{Administrative Tools}\
{Server Manager}

2. Se selectează opţiunea {Roles}\{Add Roles}

Figura 50. Adăugare rol


3. Se apasă butonul [Next]

Figura 51. Informaţii pentru utilizator înainte de a adăuga un rol

4. Se bifează opţiunea {File Services}. Se apasă butonul [Next]

Figura 52. Selectare rol


5. Vizualizare informaţii. Se apasă butonul [Next]

Figura 53. Vizualizare informaţii


6. Se selectează opţiunea {File Server}. Se apasă butonul [Next]

Figura 54. Selectare rol


7. Se confirmă opţiunile selectate. Se apasă butonul [Install]

Figura 55. Confirmare opţiuni instalare


8. Instalare finalizată. Se apasă butonul [Next]
Figura 56. Instalare finalizată Vizualizarea rolurilor pe care un server
le are în reţea se efectuează din meniul {Start}\{Control Panel}\
{Administrative Tools}\{Server Manager}\{Roles}.
Figura 57. Vizualizare roluri server
4.7. CONFIGURARE FIREWALL
Cuvântul „firewall” se poate traduce ca „Zid de foc" sau „Paravan
de protecţie".
Un firewall configurat corect poate ţine la distanţă hackerii, viermii,
anumiţi viruşi sau poate evita participarea calculatorului la un atac
împotriva altora. Utilizarea unui firewall este importantă, în special
dacă se navighează pe internet.
Un firewall este o aplicaţie sau un echipament hardware care
monitorizează şi filtrează permanent transmisiile de date realizate între
PC-uri sau între reţeaua locală şi Internet, folosind o "politică" de
filtrare. Această politică poate însemna:
 protejarea resurselor reţelei de restul utilizatorilor din alte reţele
similare
 controlul resurselor la care are acces un utilizator local.

Un firewall poate să:


 monitorizeze căile de pătrundere în reţeaua privată
 blocheze la un moment dat traficul spre/dinspre Internet
 permită/interzică accesul la reţeaua publică, de pe anumite staţii
specificate.

Sistemul de operare Windows Server 2008 dispune de un firewall


complex. Acesta se poate accesa urmând calea: {Start}\{Control
Panel}\{Firewall}.
Figura 58. Windows Firewall În mod implicit, firewall-ul este activat.
Pentru a activa\dezactiva firewall-ul se selectează opţiunea {Change
settings}.

Figura 59. Windows Firewall Settings Pentru a dezactiva firewall-ul de


pe calculator se selectează {Off} şi se apasă butonul [Ok]. Pentru a
activa firewall-ul de pe calculator se selectează {On} şi se apasă
butonul [Ok].
În cazul în care firewall-ul este activ există posibilitatea ca politica
acestuia să blocheze accesarea anumitor aplicaţii, din reţea. În acest
caz este necesar ca porturile utilizate sau aplicaţiile respective să fie
exceptate de la regulile firewall-ului.
Pentru a pune un port la excepţii se selectează tabul [Exceptions] din
fereastra {Windows Firewall Setings}.

Figura 60. Fereastra excepţii din Windows Firewall Settings Pentru a


excepta o aplicaţie de la regula firewall-ului se apasă butonul [Add
program…]. Cu ajutorul butonului [Browse…] se caută şi se
selectează aplicaţia care va face excepţie de la regula firewall-ului.
Pentru a salva setările efectuate se apasă butonul [Ok].

Figura 61. Adăugare program exceptat de la regula firewall-ului


Pentru a excepta un port utilizat de o aplicaţie de la regula firewall-ului
se apasă butonul [Add port…]. În fereastra {Add port…} se
completează numele aplicaţiei care utilizează portul respective şi
portul care va fi exceptat de la regulile firewall-ului. Pentru a salva
setările efectuate se apasă butonul [Ok].
Figura 62. Adăugare port exceptat de la regula firewall-ului
Pentru orice nemămurire vă rugăm să contactaţi centrul naţional de
suport tehnic utilizând unul din canalele:
 TELVERDE: 0800 410 444
 E-mail: ael@portal.edu.ro