Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS :

1. Prezentarea S.C. Hidroelectrica S.A. Porţile de Fier


1.1. Scurt istoric
1.2. Organizarea firmei
1.3. Managementul firmei
1.4. Indicatori economico - financiari

2. Analiza cheltuielilor şi a rezultatelor


2.1. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor
2.2 Analiza cheltuielilor de exploatare
2.3. Analiza cheltuielilor variabile
2.3.1. Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor variabile
2.3.2. Analiza factorială a cheltuielilor variabile
2.3.3. Estimarea evoluţiei cheltuielilor variabile
2.4. Analiza cheltuielilor fixe
2.4.1 Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor fixe
2.4.2. Analiza factorială a cheltuielilor fixe
2.4.3. Estimarea nivelului probabil al cheltuielilor fixe
2.5. Analiza cheltuielilor pe elemente de cheltuieli
2.5.1 Analiza cheltuielilor materiale
2.5.1.1. Analiza cheltuielilor cu materialele
2.5.1.2. Analiza cheltuielilor cu amortizarea
2.5.2. Analiza cheltuielilor cu personalul
2.5.3. Analiza cheltuielilor de transport
2.5.3.1. Analiza dinamicii şi a structurii cheltuielilor de transport
2.5.3.2. Analiza factorială a cheltuielilor de transport
2.6. Analiza activităţilor de producţie şi comercializare
2.7. Analiza cifrei de afaceri
2.7.1. Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri
2.7.2. Analiza factorială a cifrei de afaceri
2.7.3. Implicaţiile economico-financiare ale variaţiei cifrei de afaceri
2.8. Analiza valorii adăugate
2.9. Analiza producţiei fizice
2.10. Analiza calităţii producţiei şi a implicaţiilor economico-financiare

3. Analiza situaţiei financiar- patrimonială


3.1. Analiza structurii patrimoniale
3.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului
3.1.2. Analiza ratelor de structură a pasivului
3.2. Analiza fondului de rulment şi a necesarului de fond de rulment
3.2.1. Analiza fondului de rulment
3.2.2. Analiza necesarului de fond de rulment
3.3. Analiza lichidităţii şi a solvabilităţii
3.3.1 Analiza lichidităţii
3.3.2. Analiza solvabilităţii
3.4. Analiza echilibrului financiar
3.5. Diagmosticul financiar
3.6. Analiza riscului
3.6.1. Analiza riscului de exploatare
3.6.2. Analiza riscului financiar
3.6.3. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor

4. Analiza rentabilităţii
4.1. Analiza indicatorilor parţiali ai rentabilităţii
4.2. Analiza structurii rezultatului exerciţiului
4.2.1. Analiza structurii rezultatului brut al exerciţiului
4.2.2. Analiza structurii rezultatului net al exerciţiului
4.3. Analiza rezultatului brut al exploatării
4.4. Capacitatea de autofinanţare şi autofinanţarea
4.4.1. Analiza nivelului şi dinamicii capacităţii de autofinanţare şi a autofinanţării
4.4.2. Analiza structurii capacităţii de autofinanţare
4.5. Analiza rentabilităţii prin metoda ratelor
4.5.1. Analiza rentabilităţii resurselor consumate
4.5.2. Analiza rentabilităţii comerciale
4.5.3. Analiza rentabilităţii economice
4.5.4. Analiza rentabilităţii financiare

Concluzii şi propuneri

Anexe

Bibliografie
MINSTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA BANATULUI TIMIŞOARA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

ANALIZA RENTABILITAŢII
LA
S.C. HIDROELECTRICA S.A.
PORŢILE DE FIER

Îndrumător ştiinţific :
Conf. Univ. Dr. Marius Dan Dalotă

Absolvent :
Gârleanu Anişoara Alina

TIMIŞOARA 2001

S-ar putea să vă placă și