Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru realizarea acestora este recomandată folosirea elementelor Ytong îm-

preună cu console pentru pereți şi bârne. Îmbinările care nu sunt de 90 grade


nu reprezintă o problemă deoarece elementele sunt uşor de şlefuit indiferent
de formă, putând să devină triunghiulare dacă este necesar. Îmbinările la
acoperiş se vor umple cu spumă de montaj.

4.5 Armarea inferioară a golurilor de fereastră

În mod similar funcționarii buiandrugilor, armarea inferioară suplinește


rolul de rigidizare a golurilor de perete, indiferent de natura materialului
de zidărie. Aceste măsuri constructive au rolul de a preveni fisurile la 45
grade ce apar la colțurile golurilor, mai ales în cazul solicitărilor seismice.

Corespunzător grosimii peretelui se


realizează unul sau două caneluri cu
racleta Ytong în penultimul rând al
parapetului de gol. Armătura se pre-
lungește cu minim 500 mm mai mult
decât ancadramentul ferestrei.
Canelura executată va avea secți-
unea de aproximativ 40 x 40 mm,
de lungimea prestabilită conform
indicațiilor anterioare. Ulterior se
îndepărtează cu peria praful rezultat
prin prelucrare.

Se umple șlițul creat cu mortar de


uz general de marca M5 minim şi
se înglobează armătura profilată cu
diametrul minim Ø 10.

Ulterior se așterne mortarul în strat


subţire cu mistria Ytong, şi se conti-
nua zidirea asigurându-se paralelis-
mul și planeitatea laturilor ce alcătu-
iesc conturul golului de fereastră.

În figura alăturată este sugerată


poziția de montaj a armăturii pentru
rigidizarea inferioară a golurilor de
fereastră.

30 Ghidul meșterului Ytong