Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC DE LECTIE

DATA

CLASA VIII
PROFESOR - Isar Constantin
OBIECTUL - GEOGRAFIA ROMANIEI
EDITURA - ALL
SUBIECTUL LECTIEI – Clima Romaniei –factorii climatici
TIPUL LECTIEI - de predare- invatare, insusire de cunostinte noi
COMPETENTE GENERALE
1 Utilizarea limbajului specific in prezentarea si explicarea realitatii geografice
3 Transferarea elementelor din matematica stiinte si tehnologie in studierea mediului terestru
4 Raportarea realitatii geografice la un suport grafic si cartografic
7 Dobandirea unor deprinderi si tehnici de lucru pentru pregatirea permanenta
COMPETENTE SPECIFICE VIZATE
1.5 Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând termeni
geografici
3.2 Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră
4.2 Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale;
4.6 Interpretarea reprezentărilor grafice simple
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite
de geografia Romaniei

OBIECTIVE OPERATIONALE. La sfarsitul lectiei toti elevii vor fi capabili :

O1 – sa explice consecintele asezarii geografice pe glob si pe continent a Romaniei asupra


caracteristicilor climei utilizand harta fizica a lumii si harta fizica a Europei
O2 - sa mentioneze elementele care dau caracterul de tranzitie al climei tarii noastre , citind si
interpretand notiunile din manual.
O3 - sa numeasca principalii factori generali si locali care determina clima analizand textul din
manual si a hartii fizice a Romaniei.
O4-- Sa explice evolutia temperaturilor medii anuale utilizand harta temperaturilor medii anuale
din manual
O5 - sa explice evolutia temperaturilor in luna ianuarie si iulie analizand hartile din manual
O6 - sa completeze corespunzator itemii fisei de evaluare

STRATEGII DIDACTICE - dirijata, cognitiva, euristica


METODE SI PROCEDEE - expunerea si explicatia, conversatia, comparatia, lucru cu
harta si manualul
MATERIALUL DIDACTIC - Harta fizica a Romaniei, Harta fizica a Lumii , planiglobul,
atlasul geografic, manualul

MATERIAL BIBLIOGRAFIC - manualul “ Geografia Romaniei ” cls. VIII, autor Gr. Posea
DESFASURAREA LECTIEI

Ob. Dozare Momentele Activ. de predare - invatare Strategii Evaluare


Opert. lectiei didactice
Actv. prof. Actv. elevilor
1’ Organiz. clasei - verif. prezentei Pregatirea caietelor si Observarea Atentionare
elevilor a docum. scolare Aprecieri
- aranj. materialului
necesar lectiei

10’ Verif. orala a Adreseaza interogatii de Asculta, analizeaza, Dialogul Analiza


cunostint. din control privitoare la gandesc si formuleaza raspunsurilor,
lectia anter. cu continuturile predade si raspunsurile asteptate, stimularea
titlul invatate anterior fiind indrumati de elevilor si
“Platforma prof. evaluarea
continentala a rezultatelor
marii negre ” invatarii
prin intreb.
scurte
1’ – 2’ Pregatirea Cere elevilor sa observe Observa si raspund: Conversatia Observarea
aperceptiva Harta fizica a Europei si Romania se afla in euristica comportament
sa isi reaminteasca unde partea centala a ului elevilor,
se afla tara noastra pe Europei , in emisfera stimularea
continent cat si in lume nordica la jumatatea participarii
distantei dintre ecuator elevilor la
si polul nord la formularea
latitudinea de 45° N si raspunsului
25° long. E
20’ – Dirijarea Cere sa explice Gandesc si Descoperirea Provoaca
O1 25‘ predarii – consecintele asezarii formuleaza raspunsul participarea
invatarii geografice pe glob si pe sub indrumarea prof. tuturor
continent a Romaniei Consecintele acestei Observarea elevilor si ii
asupra caracteristicilor asezari geografice sunt determina sa
climei utilizand harta - Romania se afla in dialogheze
fizica a lumii si harta zona de clima
fizica a Europei temperata
.

- Sa identificam factorii - Citesc notiunile Conversatia


O2 care conduc la concluzia expuse in manual spre
ca tara noastra are un analiza.
climat temperat de - Reflecteaza
tranzitie utilizand hartile - Sub indrumarea Idem
din manual si textul prof., elevii explica
notiunile sesizate, le Descoperirea
mentioneaza si aplica
in alte situatii
cunostintele invatate.
Lucru cu
manualul si
harta
- Sa citim harta fizica a - Citesc harta fizica a Provoaca
O3 Romaniei. Si textul si sa Romaniei din atlasul participarea
indentificam principalii geogr. sau din manual tuturor
factori care au o si indentifica Idem elevilor si ii
influenta asupra climei principalii factori care determina sa
tarii noastre influenteaza clima dialogheze, sa
Romaniei se
autoevalueze
sau sa
evalueze
raspunsurile
date de alti
colegi.
O4 Profesorul le cere sa Elevii analizeaza harta
analizeze harta din si explica repartitia
manual si sa explice principalelor
evolutia temperaturilor temperaturi medii
medii anuale pe teriroriul anuale pe teritoriul
tarii tarii
Isi reamintesc defintia
izotermei,
3’ - 4‘ Atingerea feed- Explicati diversitatea Reanalizeaza, Exercitii Stimularea
backului elem. climatici specifice sintetizeaza si explica geografice participarii
Romaniei . varietatea acestor elevilor,
elem climatice analiza
raspunsurilor
si evaluarea
prin note.
10’ Asigurarea si Completati fisa de Selecteaza informatiile Interogatiile de Evaluarea
O5 intensificarea evaluare cu informatiile pentru completarea control si finala
retentiei si corespunzatoare. schitei si formularea dialogul.
transferului corecta a
cunostintelor raspunsurilor.
1’ - 2‘ Precizarea Comunica sugestiile si
activitatilor pe continuturile ce vor fi Asculta si noteza. Explicarea
care elevii le vor parcurse spre studiu.
desfasura acasa
SCHEMA LECTIEI Se va nota pe tabla

Clima Romaniei

Romania se afla in zona cu clima temperata a emisferei nordice

Pe teritoriul tarii se intrepatrund influentele climatului umed-oceanic din vestul continenetului cu climatul
uscat din estul continentului la care se adauga influente nordice si cele din regiunile mediteraneene . De aici
rezulta caracterul de tranzitie al climei tarii noastre

FACTORII CARE DETERMINA CLIMA

Factorii climatogeni - cei care determină clima:

1. Poziţia României pe Glob pe paralela de 45 integrarea în cadrul climatului temperat


2. Poziţia în cadrul Europei, în partea central-sud esticănuanţarea climatului temperat în
climat temperat continental moderat situat la interferenţa influenţelor climatice din:
N Europei(scandinavo-baltice),
E Europei(continentale excesive),
S Europei(submediteraneene),
V Europei(oceanice)
3. Potenţialul energetic-determinat de mărimea energiei solare, care scade cu:
altitudinea-125kcal/cm2/an pe litoral, 110kcal/cm2/an pe crestele Carpaţilor şi
latitudinea-125kcal/cm2/an în S şi 115kcal/cm2/an în N
4. Circulaţia generală a maselor de aer-teritoriul României este afectat de :
- circulaţia maselor de aer vestice cu o frecvenţă de 45%, ce determină temperaturi
moderate şi precipitaţii bogate
- circulaţia maselor de aer nordice şi nord-vestice cu o frecvenţă de 30% , ce
determină scăderi de temperatură şi precipitaţii mai bogate
- circulaţia maselor de aer estice şi nord-estice, cu o frecvenţă de 10%, ce
determină temperaturi foarte scăzute iarna (ger) şi secete vara
- circulaţia maselor de aer sudice, cu o frecvenţă de 15%, fiind calde şi umede
dinspre SV şi calde şi uscate dinspre SE
Circulaţia maselor de aer este determinată de existenţa centrilor barici (zone cu o
anumită presiune a aerului):
-anticicloni- zone cu presiune ridicată: Azorelor, Siberian
- cicloni- zone cu presiune scăzută: Islandez, Mediteranean
Aerul circulă dinspre regiunile cu presiune mare către regiunile cu presiune mică
5. Relieful - prin altitudine determină scăderea temperaturii cu 6C/1000 m, creşterea
cantităţii de precipitaţii şi scăderea presiunii aerului determină etajarea
climatică: - etajul montan
- etajul de deal şi podiş
- etajul de câmpie
- prin orientarea culmilor montane reprezintă o barieră orografică pentru
masele de aer, astfel încât versanţii V sunt mai umezi şi mai răcoroşi ,iar cei
E mai calzi şi mai uscaţi; tot orientarea culmilor, care împiedică pătrunderea
maselor de aer în anumite regiuni determină regionarea climatică a
României

- în depresiuni şi culoarele de vale datorită stagnării maselor de aer reci se


manifestă inversiuni termice (inversări ale temperaturii-pe creste
temperaturile sunt ridicate, iar pe fundul văii temperaturi coborâte) ce
determină şi inversiuni de vegetaţie

6. Marea Neagră- influenţează climatul pe o fâşie îngustă de 15-20 km un climat cu


temperaturi moderate şi umiditate mai ridicată
7. Factorii antropici- prezintă influenţe locale prin defrişări, activităţi industriale,
cultivarea terenurilor, etc.
8. Vegetaţia- prezintă influenţe locale, moderând temperatura, reducând viteza vântului,
creşterea umidităţii aerului