Sunteți pe pagina 1din 12

Tranchilizante minore

(Anxiolitice, Ataraxice)

 acţionează asupra indivizilor normali sau nevrotici, care prezintă stări de nelinişte, excitaţie psihică şi produc
un efect ataractic (stare de linişte psihică)
 nu produc somn, dar favorizează instalarea acestuia.
 în tratamentul psihozelor nu sunt eficiente decât în asociaţii cu alte neuroleptice
 se folosesc ca adjuvante în HTA (hipertensiune arterială) sau în ulcer
 se administrează în cure scurte pentru că dau toleranţă şi dependenţă

D.p.d.v. structural se clasifică în:


Derivaţi de difenilmetan (Hidroxizină)
Derivaţi ai propandiolului (Meprobamat )
Derivaţi de benzodiazepină (Medazepam, Diazepam, Prazepam etc)
Derivaţi de difenilmetan

Hidroxizină (Atharax, Tranquizine)

H
N
CH2 OH
N CH2 Cl CH N N CH2CH2OH
CH Cl H CH N NH
K2CO3 O
Cl CH2 OH
Cl O
Cl
CH2 Cl

HOCH2CH2OCH2CH2 N N CH

Cl

Hidroxizina

AlCl3 C O Zn HCl
Cl C O CH OH CH Cl
C6H6 HCl
Cl Cl Cl Cl

clorura de benzhidril

-este indicată în stări de anxietate la nevrotici, tulburări de emotivitate, boli alergice, ulcer gastroduodenal (ca antispastic)
-are şi acţiune antiemetică, antihistaminică, antiaritmică, miorelaxantă, amplifică efectele narcoticelor.
Derivaţi ai propandiolului dicarbamați
R1
CH3CH2CH2 CH2OCONH R1= H Meprobamat
C R2= H
H3C CH2OCONH R1= H
R2 R2= CH CH3 Carisoprodolul
CH3

Meprobamat (Andaxin)
-este un dicarbamat al propandiolului

COOR COOR COOR LiAlH CH3CH2CH2


CH3CH2CH2Cl CH3Br CH3CH2CH2 CH2OH
H2C CH3CH2CH2CH C
4
COOR C2H5ONa COOR C2H5ONa COOR
C
H3C H3C CH2OH
Cl
C O
Cl
CH3CH2CH2 CH2OCONH2 CH2OCOCl
CH3CH2CH2
C NH3
C
H3C CH2OCONH2 CH2OCOCl
H3C

Meprobamat

-anxietate, tulburări vegetative din stări nevrotice, hipnogen


-efecte secundare somnolenţă, ameţeli, stări de greaţă
Derivaţi de benzodiazepină
-efectul antidepresiv a fost pus în legătură cu proprietatea de a inhiba recaptarea unor mediatori chimici

1,4-benzodiazepine

3-hidroaxi-1,4-benzodiazepine 1,2-triazol-1,4-benzodiazepine 1,2-imidazol-1,4-benzodiazepine


H3C N
H3C N H3C N
N N
N
N N

Cl N
Cl N Cl N

F
Cl

Alprazolam Midazolam
Triazolam
2,3-benzodiazepine
1,5-benzodiazepine
H3CO
OCH3

H3CO N
2
3N
H3CO
CH3
H3C

Tofisopam
Mecanismul de acțiune al benzodiazepinelor:
Stimularea transmisiei inhibitoare GABA , prin
mecanism agonist pe situsuri activatoare.

.
Diazepam (Valium, Novazepam) 7-cloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1,4-benzodiazepin-2onă
CH3
H O
O N
NH2 N
NH CO CH2
H 2C COOC2H5
NH2 TsOCH3
C O NH3] Cl Cl N
Cl C O Cl N
0 Cl
Py, 80-100 C

Diazepam
Sinteza 2-amino-5-clorobenzofenonei

NH2 NH Ac NHAc NH2


O O
AcO C6H5COCl C H2O, H2SO4 C
Py ZnCl2 130-1400C
C6H5 C6H5
Cl Cl Cl Cl

NO
NO2 CH2 CN N NH2
Fe, AcOH
CN O
CH3ONa 350C Cl CH Cl C O
Cl Cl

2-amino-5-clorobenzofenona
O altă metodă de sinteză

NH2 N N]Cl- NH NH2

NaNO2 1.Na2SO3, NaHSO3


HCl 00C 2. HCl

Cl Cl Cl
p-cloro-fenilhidrazina
NH NH2 CN
NH N NH N H NH2 H2N C
CH3COOH,t 0 NH
C CN T T C CN C
C CN
ZnCl2 - NH3
CH2 C CN
CH2 C
O
CH t0
nitril al ac. feni l-piruvic
Cl Cl Cl Cl
Cl

H3C H O
O O NH C CH2 NH2
N N C
CH2 NH
TsSO3CH3 C
CH2 CH2 - H 2O NH2 LiAlH4
CrO3
Cl N Cl N C O
CH3COOH
Cl
Cl

Diazepam
Medazepam (Rudotel)
-este eficace în diferite stări anxioase

CH3
H
N
N
NH2 NH CH2
CH2 Cl
CH2
H2C NH3] Cl TsOCH3 N
C O C O NH2 N Cl
Cl Cl Cl
Py, 80-1000C

Medazepam

Clordiazepoxid
N CH2Cl
NH2 NH2 O NH C CH2 Cl
Cl CH2 C
H2NOH, HCl Cl O Cl N
C
C O C2H5OH Cl C N OH 0 C N OH O
Cl CH3COOH, 50 C Cl

CH3NH2
CH3OH
NHCH3
N

Cl N
O

Clordiazepoxid
benzodiazepinele sunt metabolizate în ficat; majoritatea suferă procese de N-dezalchilare sub influenţa oxidazelor
Acţiunea tranchilizantă a benzodiazepinelor a fost asociată cu
următoarele modificări structurale: R
1 S
9 N C2
-introducerea de grupe alchil la N1 8
CH2
-introducerea de grupe OH si C=O la C3 5
3
7
Cl 6 C N4
-introducerea de grupe S=O la C2
o R1
-la C7 din nucleul aromatic atomi de Cl, F, Br, NO2
m
p
-ciclul azepinic poate fi condensat cu benzen, piran, tiofen sau pirol

-la C5 inel piridinic în loc de fenil


Alte metode de obţinere a benzodiazepinelor

O R
C CH2 Cl O
N C
NH R O N R
NH2 Cl CH2 C CH2
R X Br NaOH
C N OH C N OH Cl C N
C N OH Cl Cl
Cl O
R1 R1 R1
R1

H+

o-benzofenoxime R
R O
S N C
N C
P2S5 CH2
CH2
Cl C N
Cl C N
R1
R1

Substanţa R1 R
Prazepam H
CH2

Flurazepam F
C2H5
H2C CH2 N
C2H5
Quazepam F H2C CF3

S-ar putea să vă placă și