Sunteți pe pagina 1din 5
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI PROMOVAREA CULTURI TRADITIONALE, BOTOSANI ROMANIA 1916-2018 | SARBATORIM IMPREUNA FESTIVALUL TARAFURILOR ,,CONSTANTIN LUPU? - EDITIA a III-a BOTOSANI, 18 mai 2018, CINEMA UNIREA, ora 18° REGULAMENT Centrul Judejean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, cu sprijinul Consiliului Judejean Botosani, organizeazi Editia a IM-a a FESTIVALULUI TARAFURILOR ,,CONSTANTIN LUPU”, manifestare cultural ~ artistic nafionald, ce se ‘va desfagura in data de 18 mai 2018, ora 18", la Cinematograful Unirea, din Botosani. Festivalul tarafurilor isi propune si aduck un omagiu foleloristului, dirjjorului si Violonistului Constantin Lupu (1951-2013). Personalitate remareabila a m i. populare romanesti, Constantin Lupu a cules si a interpretat folclor din zona Botosanilor vreme de peste 40 de ani, Urmarea acestor cdutari este volumul numit ,.Folelor muzical instrumental din judejul Botosani”, unde gasim mai bine de 300 de melodii originale. fn paralel cu activitatea de cercetare folcloriea, initiaz’ si dezvolti Taraful Datina, unde el insusi cént& la vioara si dirijeaza in acelasi timp. Taraful Datina a avut un succes risundtor, acesta inregistrind dows uri si ducdind muzica traditional’ din Botosani pe nenumarate scene ale lumii, in turee efectuate in Europa, Africa, Asia si America de Nord, Scopul festivalului: - promovarea tarafurilor traditionale; - conservarea si promovarea folelorului muzical specific vetrelor folclorice pe care le reprezinta - stimularea celor mai talentafi si valorogi interprefi ai cfintecului popular romanese; = descoperirea, valorificarea si promovarea creafiilor folelorice de certa calitate artistic’; = imbogairea repertoriului interpretilor cu creatii din fondul traditional de autentica valoare, readuse in circuitul artistic; ~ contracararea tendinfei de alterare si vulgarizare a folclorului muzical si a portului popular. Part are: - Pot participa tarafuri traditionale din toata tara, fiecare taraf avand in component intre 5 si 9 instrumentisti; - Tarafurile participante vor completa gi trimite figa de inseriere de mai jos, pan’ la data de 9 mai 2018, pe adresa: Centrul Judefean pentru Conservarea si Promovarea Culturii tradifionale Botosani, str. Unirii, nr. 10, cod postal 710233, e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com. Jurizarea - Evolutia participangilor la Festivalul Tarafurilor Constantin Lupu” va fi apreciata de un juriu aleatuit din specialisti de prestigiu in domeniul folelorului muzical, oameni de cultura si arta. - Juriul poate sii nu acorde anumite premii, poate redirectiona uncle premii si poate acorda premii ex-aequo. - De asemenea, pot fi acordate menfiuni si premii speciale. - Hotirdrile juriului sunt definitive si nu pot fi contestate, Lucratile juriului, sistemul de notare si notele juriului sunt confidentiale. Prem Trofeul Constantin Lupu = 2.0001 -Premiul I = 1.500 lei ~Premiul al I-lea = 1.200 lei - Premiul al H-lea ~ 1.000 lei - Mentiune = 500 lei - Premiu special - 800 lei Criterii de apreciere a concurentilor: autenticitatea repertoriului; = calitatea interpretarii (realizarea tehnico-artistic’, contribusia personal’ a interprefilor, virtuozitate); = specificitatea zonal; = caracterul de inedit, valoarea de unicat; ~ finuta scenicd (elementele fundamentale ale ansamblului vestimentar); Organizatorii asiguri masa participangilor, in baza tabelului anexat, completat, semnat gi stampilat la primiirie, scoala, ete. Transportul va fi asigurat de c&tre concurengi, sau de c&tre centrele culturale pe care le reprezinti. Informa{ii suplimentare se pot objine la Centrul Judefean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, str. Unirii, nr. 10, tel. 0231-536-322, 0744-59-09-13, intre orele 8-16". Manager, Referent muzica, Prof. Mirel Azamfirei = FISA DE iNSCRIERE FESTIVALUL TARAFURILOR CONSTANTIN LUPU” Edifia a II-a, BOTOSANT, 18 mai 2018, ora 18°, CINEMA UNIREA. NUMELE TARAFULUI, DIRUOR/ INSTRUCTOR: ADRESA: NR. TELEFON: E-MAIL: REPERTORIUL PROPUS PENTRU FESTIVAL: PALMARES:, ZONA ETNOGRAFICA PE CARE O REPREZINTA: CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA $I PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VIZA DIRECTOR BOTOSANI Tel. 0231-5363225Fax 0231-515448 E-mail: central_ereatiei_botosani@yahoo.com Nori sees din TABEL NOMINAL cuprinznd participantii la FESTIVALUL TARAFURILOR CONSTANTIN LUPU” edifia a III-a, BOTOSANI, 18 mai 2018, care au beneficiat de servicii de masa in cuantumul sumei de lei TARAF .... Sosit... Ne Nume si prenume st More Semnitura crt. a seria si nr./ CNP lei/zi 0. 1 a a 4. a 10 in 12 13 14 15 TOTAL CERTIFICAT iN PRIVINTA REALITATIL, REGULARITATH $1 LEGALITATIL INTOCMIT: Referent muzica, prof. Mirel Azamfirei