Sunteți pe pagina 1din 12

Lista de control a simptomelor - 90

(Symptom Check List - 90; SCL-90 R)

SCL-90 este un inventar multidimensional de autoevaluare a simptomelor dezvoltat de


Leonard Derogatis (1977). Din punct de vedere istoric, SCL-90 a derivat din Hopkins
Symptom Checklist (HSCL) care fusese destinată să măsoare disconfortul şi bunătatea
psihologică ca un criteriu de eficacitate a psihoterapiei. Astfel, scala serveşte mai mult pentru
măsurarea deznodământului şi nu este deloc un instrument diagnostic. Ea a fost revizuita faţă
de prototipul originalul şi această versiune poarta indicativul SCL-90 R.
Scalele SCL-90 R cuprind 90 itemi aleşi în special din scalele Cornell Medical Index
şi din alte scale, itemi care acoperă 9 arii simptomatologice (somatizare, obsesie-compulsie,
senzitivitate interpersonala, depresie, anxietate, ostilitate, fobie-anxietate, ideaţie paranoida şi
psihoticism) şi 3 indici globali de suferinţă psihologică. Scala se administrează subiectului ca
un auto-chestionar şi completarea ei ia în jur de 15 minute. Ea poate fi şi citită subiectului
care furnizează răspunsurile conform unui formular de răspunsuri(FR) care înfăţişează
variantele de răspuns. Gradul de suferinţă psihologică şi disconfort se cotează pe o scală
Likert cu 5 puncte: „Deloc=0”, „F. rar=1”, „Uneori=2”, „Adesea=3”, și „F. Des=4” şi se
referă la ultimele 7 zile (o săptămână) din viaţa subiectului. Scopul principal al versiunii
actuale a scalei SCL-90-R este de a fi folosită ca un instrument de screening pentru
determinarea tipului şi severităţii unor variate simptome mentale. Ea poate fi utilizată şi
pentru aprecierea evoluţiei simptomelor în timp sub o intervenţie terapeutică sau
recuperatorie.
Scala furnizează trei indici globali:
Ø Indicele general de severitate care reflectă atât numărul cât şi intensitatea
simptomelor;
Ø Totalul simptomelor pozitive, un total al simptomelor cotate că prezente;

Indexul suferinţei simptomelor pozitive, o măsură a intensităţii simptomelor în funcţie


de numărul simptomelor prezente.
Cotarea itemilor poate duce şi la construcţia unor profile simptomatologice. Scala
SCL-90-R are o foarte bună fidelitate test-retest (0,78 - 0,90) şi o bună consistentă internă
(18) şi validitate de construct(19). La fel, senzitivitatea clinică, respectiv abilitatea de a
detecta simptome este foarte bună (20). SCL-90-R a fost utilizată într-un larg evantai de
contexte. Există norme publicate pentru pacienţii internaţi sau ambulatorii sau pentru
populaţia generală, adulţi, adolescenţi sau vârstnici. Sunt disponibile, la fel, profile pentru un
număr mare de grupe clinice.
Există şi o versiune scurtă de numai 53 itemi numită Inventarul scurt de simptome
(Brief Symptom Inventory) sau subscale pentru stările anxioase (Harvard Subscale for
Anxiety), pentru depresie (Harvard Subscale for Depression), fobie sau disconfort.

Materiale necesare
1. Caietul cu itemii Chestionarului SCL 90.
2. Formular de răspunsuri FR SCL 90.
3. Instrument de scris.
2
Condiţii de administrare
Ø Mediu securizant şi ferit de zgomote
Ø Subiectul să fie odihnit și motivat pentru a răspunde la Chestionarul SCL 90 conform
consemnului dat de examinator.
Ø Subiectul să nu sufere de o tulburare care să îl împiedice să înţeleagă însemnătatea
itemilor cuprinşi în acest chestionar.
Ø Examinatorul va distribui persoanei examinate Caietul cu itemii chestionarului SCL
90, formularul de răspunsuri(FR SCL 90), precum şi un instrument de scris (dacă este
cazul);
Ø Apoi examinatorul transmite instructajul(consemnul) pentru completarea corectă a
răspunsurilor la itemii chestionarului în formularul de răspunsuri(FR SCL 90).

Consemn de administrare:
„Aveţi în faţă o listă de acuze şi probleme pe care le au oameni câteodată. Citiţi-le cu
atenţie. După aceasta tăiaţi numărul de pe formularul de răspuns, care corespunde sau
descrie cel mai bine, cât de mult simptomul sau plângerea respectivă va supărat în ultimul
timp, inclusiv în ziua de azi”.
„Observaţi faptul că, formularul de răspunsuri conţine un tabel compus din mai multe
coloane separate, fiecare din acestea fiind împărţite într-un număr de casete numerotate în
ordine crescătoare, care corespund numărului de întrebări din caietul prezentat”.
„Aveţi grijă să notaţi răspunsurile dumneavoastră la întrebări, în caseta cu acelaşi
număr cu al afirmaţiei corespunzătoare din caiet”.
„În cazul în care aţi greşit, înnegriţi răspunsul eronat şi marcaţi noul răspuns pe cifra
dorită”.
„Aţi înţeles”? (se răspunde la nelămuriri)
„Acum începeţi să lucraţi”.

Cotare
Scorul obţinut pe fiecare scală se împarte la numărul total de itemi ce aparţin fiecărei
scale. Se obţine astfel scorul pentru fiecare scală factorială. Se calculează apoi şi cei trei
indici generali:
1) Indicele de severitate globală, (GSI – media scorurilor la cei 90 itemi);
2) Indicele simptomelor pozitive totale (PST – numărul itemilor cotaţi cu un scor
diferit, mai mare decât 0)
3) Indicele simptomelor pozitive de stres, PSDI, calculat prin împărţirea sumei
scorurilor la cei 90 de itemi la scorul Indicelui simptomelor pozitive totale .
Cu cât scorurile sunt mai ridicate, cu atât este mai proastă calitatea vieţii persoanei
respective.

3
Cheia testului SCL-90 R

6.MO-
2.OC- 3.SI-
1.SO- 4.D- 5.A- Manie
Factor Obsesiv- Senzitivitate
Somatizare Depresie Anxietate -Ostilitat
compulsiv interpersonală
e
Nr.
Nr. total Nr. itemi= Nr. itemi= Nr. Nr.
Nr. itemi= 9 itemi=
itemi 12 10 itemi= 10 itemi= 6
13

1 3 6 5 2 11
4 9 21 14 17 24
12 10 34 15 23 63
Itemi 27 28 36 20 33 67
40 38 37 22 39 74
componenţi
42 45 41 26 57 81
48 46 61 29 72
49 51 69 30 78
52 55 73 31 80
53 65 32 86
56 54
58 71
79

10.SA-Starile 12.Dis-
7.AF- 8.IP- 11.F-Fobia
9.P- anxioase Disconfort
Factor Anxietate Ideaţie (Bech si
Psihoticism (Bech si (Bech,
fobică paranoidă colab. 1992)
colab. 1992) 1990)
Nr. total Nr. Nr. itemi= Nr. itemi= Nr. itemi= Nr. itemi= Nr. itemi=
itemi itemi= 7 6 10 10 13 17

13 8 7 2 4 5
25 18 16 11 13 6
47 43 35 17 23 9
Itemi 50 68 62 23 25 11
70 76 77 31 29 14
componenţi
75 83 84 33 33 15
82 85 39 47 24
87 57 50 26
88 72 70 29
90 78 71 30
72 34
75 38
82 44
46
51
54
55

4
13. AH- 14. DH-
Scala de anxietate Scala de depresie
Factor
Harvard- (Mollica si Harvard- (Mollica si
colab. 1992) colab. 1992)
Nr. total
Nr. itemi= 10 Nr. itemi= 15
itemi
1 5

2 14
Itemi 4 19
componenţi
17 20

23 22

33 26

39 29

57 30

72 31

78 32

44

54

59

71

79

Itemi și factori SCL 90

1.SO-SOMATIZARE(12 itemi)
Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

1.Dureri de cap.

4.Senzaţia de leşin sau ameţeală.

12.Senzaţia de frică în spaţii sau pe străzi.


27.Dureri de spate.
40.Greţuri sau vărsături.
5
42.Dureri musculare.

48.Greutatea în a respira.

49.Valuri de căldură sau frig.

52.Amorţeli şi furnicături.

53.Senzaţia de nod în gât.

56.Senzaţia de slăbiciune în diverse părţi ale corpului.

58.Greutatea în mâini şi în picioare.

Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

2.OC-OBSESIVITATE-COMPULSIVITATE(10 itemi)

3.Gânduri nedorite, cuvinte sau idei care nu vă părăsesc mintea.

9.Dificultăţi de a vă aminti fapte și lucruri.

10. Supărări legate de murdărie sau nepăsarea altora.

28. Imposibilitatea de a face ceva.

38. Necesitatea de a face lucruri foarte încet pentru a vă asigura de corectitudinea execuţiei.

45. Nevoia de a verifica şi de a reverifica ce ați făcut.

46. Dificultatea de a lua o hotărâre.

51. Senzaţia că mintea vă funcţionează în gol.

55. Tulburări ale capacităţii de a vă concentra.

65. Nevoia de a repeta acţiuni ca: punerea lucrurilor în ordine, spălatul, număratul.

Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

3.SI-SENZITIVITATE INTERPERSONALĂ(9 itemi)

6. Sentimentul că alţii sunt primejdioşi pentru dumneavoastră.

21. Timiditate faţă de persoanele de sex opus.

34. Faptul că sentimentele Dvs au fost uşor rănite.

6
36. Sentimentul că alţii nu vă înţeleg şi vă sunt antipatici.

37. Sentimentul că oameni sunt neprietenoşi cu Dvs şi vă poartă antipatie.

41. Sentiment de inferioritate faţă de ceilalţi.

61. Disconfort când alţii vă privesc sau discută cu Dvs.

69. Sentimentul că sunteţi foarte conştiincios cu alţii.

73. Disconfort de a mânca sau a bea în public.

Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

4.D-Depresie(13 itemi)

5. Pierderea interesului sau a plăcerii sexuale.

14. Senzaţia de lipsă de energie – mişcare lentă, greoaie.

15. Idei de a termina cu viaţa.

20. Faptul că țipaţi cu uşurinţă pentru orice.

22. Sentimentul că aţi fost închis sau prins într-o cursă.

26. Faptul că vă învinovăţiţi singur.

29. Sentimentul de singurătate.

30. Sentimentul de tristeţe.

31. Supărare mare faţă de ce s-a întâmplat.

32. Lipsa de interes.

54. Lipsa de speranţă în viitor.

71. Sentimentul că orice necesită efort.

79. Sentimentul de inutilitate (că sunteţi nefolositor).

Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

5.A-ANXIETATE(10 itemi)

2. Nervozitate.
7
17. Tremurături.

23. Spaimă bruscă fără motiv.

33. Senzaţia de spaimă.

39. Pulsul accelerat sau bătaie rapidă a inimi.

57. Senzaţie de încordare sau agitaţie.

72. Perioade de teroare sau panică.

78. Neastâmpăr atât de mare încât nu puteţi sta liniştit.

80. Sentiment că lucrurile familiale vă sunt străine şi ireale.

86. Nevoia de a fi impins pentru a termina ceva.

Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

6.MO- MANIE-OSTILITATE(6 itemi)

11. Sentiment de plictiseală sau iritabilitate.

24. Explozii de temperament necontrolate.

63. Nevoia de a bate, înjura sau răni pe cineva.

67. Nevoia de a sparge sau sfărâma obiecte.

74. Nevoia de a argumenta.

81. Faptul că stricaţi şi aruncaţi lucruri.

Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

7. AF- ANXIETATE FOBICĂ(7 itemi)

13. Dureri în piept sau în dreptul inimii.

25. Frica de a ieşi singur afară din casă.

47. Frica de a călătorii cu autobuzul trenul sau tranvaiul.

50. Nevoia de a ocoli anumite locuri sau obiecte sau activităţi, pentru că vă provoacă frică.

70. Disconfort în mulţime (cinema, magazine).

8
75. Nervozitate când sunteţi singur, părăsit.

82. Frica de a leşina în public.

Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

8. IP - IDEAȚIE PRANOIDĂ(6 itemi)


8. Sentimentul că alţii sunt de vină pentru necazurile Dvs.

18. Neîncredere în majoritatea oamenilor.

43. Sentimentul că sunteţi supravegheat şi că alţii vorbesc despre Dvs.

68. Idei sau convingeri pe care alţii nu le împărtăşesc.

76. Alţii nu vă dau credit pentru a obţine ceea ce doriţi.

83. Frica de a nu fi păcălit.

Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

9.P-PSIHOTICISM(10 itemi)
7. Idea că cineva vă controlează mintea.

16. Voci pe care alţii nu le aud.

35. Faptul că alţi oamni cunosc gândurile Dvs intime.

62. Idei care nu sunt ale Dvs.

77. Sentimentul de singurătate chiar şi când sunteţi între oameni.

84. Idei în legătură cu probleme sexuale ce vă deranjează.


85. Ideia că aţi putea fi pedepsit pentru păcatele Dvs.

87. Idea că ceva grav vă afectează sănătatea.

88. Faptul că niciodată nu v-aţi simţit apropriat faţă de o altă persoană.

90. Ceva e rău cu mintea Dvs.

Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

10.SA-STĂRILE ANXIOASE(10)

2. Nervozitate.

11. Sentiment de plictiseală sau iritabilitate.


9
17. Tremurături.

23. Spaimă bruscă fără motiv.

31. Supărare mare faţă de ce s-a întâmplat.

33. Senzaţia de spaimă.

39. Pulsul accelerat sau bătaie rapidă a inimi.

57. Senzaţie de încordare sau agitaţie.

72. Perioade de teroare sau panică.

78. Neastâmpăr atât de mare încât nu puteţi sta liniştit.

Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

12.Dis-DISCONFORT(17 itemi)

5. Pierderea interesului sau a plăcerii sexuale.

6. Sentimentul că alţii sunt primejdioşi pentru dumneavoastră.

9. Dificultăţi de a vă aminti fapte și lucruri.

11. Sentiment de plictiseală sau iritabilitate.

14. Senzaţia de lipsă de energie – mişcare lentă, greoaie.

15. Idei de a termina cu viaţa.

24. Explozii de temperament necontrolate.

26. Faptul că vă învinovăţiţi singur.

29. Sentimentul de singurătate.

30. Sentimentul de tristeţe.

34. Faptul că sentimentele Dvs au fost uşor rănite.

38. Necesitatea de a face lucruri foarte încet pentru a vă asigura de corectitudinea execuţiei.

44. Greutate la adormire.

46. Dificultatea de a lua o hotărâri.

51. Senzaţia că mintea vă funcţionează în gol.

54. Lipsa de speranţă în viitor.

55. Tulburări ale capacităţii de a vă concentra.


10
Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

13.AH - SCALA DE ANXIETATE HARVARD(10 itemi)

1. Dureri de cap.

2. Nervozitate.

4. Senzaţia de leşin sau ameţeală.

17. Tremurături.

23. Spaimă bruscă fără motiv.

33. Senzaţia de spaimă.

39. Pulsul accelerat sau bătaie rapidă a inimi.

57. Senzaţie de încordare sau agitaţie.

72. Perioade de teroare sau panică.

78. Neastâmpăr atât de mare încât nu puteţi sta liniştit.

Nr. De loc F.Rar Uneori Adesea F.Des

14.DA-SCALA DE DEPRESIE HARVARD(15 itemi)

5. Pierderea interesului sau a plăcerii sexuale.

14. Senzaţia de lipsă de energie – mişcare lentă, greoaie.


19. Poftă de mâncare scăzută.

20. Faptul că țipaţi cu uşurinţă pentru orice.

22. Sentimentul că aţi fost închis sau prins într-o cursă.

26. Faptul că vă învinovăţiţi singur.

29. Sentimentul de singurătate.

30. Sentimentul de tristeţe.

31. Supărare mare faţă de ce s-a întâmplat.

32. Lipsa de interes.

44. Greutate la adormire.


11
54. Lipsa de speranţă în viitor.

59. Idei de sinucidere.

71. Sentimentul că orice necesită efort.

79. Sentimentul de inutilitate (că sunteţi nefolositor).

Bibliografie:

1) Bech P: Rating Scales for Psychopathology, Health Status and Quality of Life, Berlin:
Springer-Verlag, 1993

2) Derogatis LR: The SCL-90 Manual I;Scoring, administration and procedures for the SCL-
90, Baltimore: John Hopkins University School of Medicine, Clinical Psychometrics Unit,
1977

3) Radu Vrasti: “Masurarea Sanatatii Mentale”

12