Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT, AVIZAT,

INSP. ŞC. GEN., PROF.LEONTINA MONICA SUNA INSPECTOR, PROF. SIMONA CHIRIŢĂ
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
..............…………………………………… ..............…………………………………….
...........……..…………………….………… ..............……………………………………

AVIZAT, AVIZAT,
DIRECTOR, PROF. NADIA LAVINIA CILIBIU DIRECTOR PROF.ANGHELINA STANTA
GRĂDINIŢA „VOINICEII” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA DESA
……………………………. …………………………….
……….…………………… …………………………….

TRADIŢII ŞI OBICEIURI OLTENEŞTI


PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
PENTRU PROMOVAREA ECHITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
- finanţare extrabugetară -

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE: cultural-artistic/ educație incluzivă.

TIPUL DE PROIECT: județean.

COORDONATORI:

- Prof. pt. învăţământul preşcolar Nadia Lavinia CILIBIU, director, Grădiniţa PP „Voiniceii” Craiova
- Administrator Adrian BONESCU, S.C. „KENNEDY MEDIA” S.R.L.
- Prof. consilier şcolar Nicoleta-Adriana FLOREA, CJRAE-CJAP Dolj
- Prof. pt. învăţământul preşcolar Stela PĂTRU, Grădiniţa PP „Voiniceii” Craiova
- Prof. Anghelina STANȚĂ, Şcoala Gimnazială Desa
- Educ. Mariana VELEA, Scoala Gimnaziala Desa
- Prof. Robert STROE, Școala Profesională „Constantin Argetoianu” Argetoaia
- Prof.pt. invatamantul prescolar Carmen Liliana PIRVULEASA, Școala Profesională „Constantin
Argetoianu” Argetoaia
- Prof. Dănuț Eugen PANAIT, director, Şcoala Gimnazială Cioroiași
- Educ. Ioana MORCOV,Scoala Gimnaziala Cioroiasi
- Prof. Adriana COJOCARU, Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni
- Prof pt. Invatamantul prescolar Tomita Nanu, , Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni
ARGUMENT:
Nimic nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile sale tradiţii şi obiceiuri. Acest
proiect îşi propune promovarea tradiţiilor din zona Olteniei, astfel încât preșcolarii să cunoască obiceiurile
din diverse localități ale acestei regiuni, obiceiuri cu care nu au venit in contact direct. Astfel, aceștia vor
preţui şi respecta obiceiurile şi tradiţiile noastre, vor iubi meleagurile natale şi portul românesc.
Cunoscând tradiţiile strămoşeşti, preșcolarii se vor familiariza cu elementele definitorii ale identităţii
neamului românesc.
Aceste activități va avea un caracter interdisciplinar, deoarece va fi urmărit modul în care sunt
reflectate tradiţiile locale în artă, literatură, port popular, muzică şi dansuri populare.
Cadrele didactice și preșcolarii de la Grădiniţa cu Program Prelungit „Voiniceii” Craiova şi-au propus
ca împreună cu colegii lor de la cele doisprezece unități școlare din județul Dolj să realizeze o serie de
activităţi, prin care să promoveze în rândul colegilor şi nu numai, datinile şi obiceiurile specifice locurilor
natale.
De asemenea, acest proiect își propune realizarea unor activități în vederea realizării echității în
educație, activități de educație incluzivă prin implicarea preșcolarilor cu posibilități materiale reduse și cu
cerințe educaționale speciale.

APLICANTUL (ECHIPA DE LUCRU): educatoarele, profesorii pentru învățământul preșcolar de la


unitățile școlare partenere și profesorii consilieri școlari.

SCOP:

 Promovarea datinilor şi tradiţiilor populare din zona Olteniei în rândul preșcolarilor şi al comunităţii
locale;

 Cultivarea gustului pentru frumos prin implicarea preșcolarilor în activităţi culturale.

OBIECTIVE:
 Consilierea preșcolarilor din cele cinci unităţi şcolare în scopul păstrării tradițiilor românești;

 Informarea preșcolarilor despre datinile şi obiceiurile strămoşeşti locale şi din zona Olteniei;

 Deșfășurarea unor activităţi care să le premită preșcolarilor cunoaşterea tradiţiilor și datinilor din zona
Olteniei;

 Elaborarea şi distribuirea unor materiale care să popularizeze obiceiurile specifice acestor zone;

 Constituirea unui parteneriat între specialiştii participanţi la program, preșcolarii şi părinţii acestora
vizând unitatea formării şi dezvoltarea unor comportamente adecvate la copii.
GRUPUL ŢINTĂ/ BENEFICIARI: preșcolarii, părinții acestora și cadrele didactice din unitățile de
învățământ implicate în desfășurarea proiectului.

DURATA: anii şcolari 2017-2018, 2018-2019

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
 Acţiuni de informare asupra proiectului și asupra modalităţilor de desfăşurare – 3 noiembrie 2017 - 16
noiembrie 2017;
 Se vor desfăşura lunar activități care să permită îndeplinirea obiectivelor proiectului – decembrie 2017 -
aprilie 2018. Albume foto cu imagini sugestive de la spectacole și expoziții vor fi transmise de fiecare
unitate școlară partenerilor din proiect;

 Realizarea unor activităţi de informare a preșcolarilor privind tradiţiile şi obiceiurile din zona Olteniei;

 „Datini din zona natală” – şezătoare;

 „Prieteni buni, să-l aşteptăm împreună pe Moş Crăciun” – program de colinde susţinut de
preșcolarii din unitățile școlare partenere;

 Lectorate cu părinţii – „Cum promovăm datinile şi tradiţiile strămoşeşti?”;

 „Tezaur românesc” – spectacol artistic;

 „Tradiții și obiceiuri oltenești” – expoziție.

* Activităţile vor fi continuate în anul şcolar 2018-2019, conform aceluiaşi calendar.

 Întâlniri între părinţi şi cadre didactice pentru evaluarea activităţilor desfăşurate şi colectarea propunerilor
pentru activităţile din anul şcolar viitor – mai - iunie 2018.

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU/ FORME DE ORGANIZARE:


 Spectacole- muzică populară, datini strămoşeşti;
 Șezători;
 Expoziţii – picturi, colaje, fotografii etc.;
 Dezbateri;
 Lectorate cu părinţii.

REZULTATE:
 Implicarea preșcolarilor reprezintă o experienţă de natură să conducă la cunoaşterea şi păstrarea datinilor
strămoşeşti și a culturii și istoriei noastre;
 Elaborarea unor materiale care să fie utilizate în activităţile cu copiii şi părinţii acestora: felicitări, picturi,
icoane pe sticlă, ouă încondeiate etc.;
 Realizarea unei publicităţi eficiente la nivelul grădiniţelor, prin utilizarea materialelor realizate şi
informaţiilor primite în cadrul programului.

RESURSE UMANE:
 preşcolarii şi părinţii din unitățile școlare partenere;
 cadrele didactice din unitățile școlare partenere;
 profesorul consilier şcolar CJRAE-CJAP.

PARTENERI:

 Grădiniţa cu Program Prelungit „Voiniceii” Craiova;

 Școala Profesională „Constantin Argetoianu” Argetoaia;

 Şcoala Gimnazială Cioroiași;

 Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni;

 Şcoala Gimnazială Desa;

EVALUARE-CALITATE:

 Îndeplinirea obiectivelor propuse;

 Analiza activităţilor;

 Acordarea unor diplome preșcolarilor pentru activităţile realizate.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

 Proiectul va fi continuat şi în anii viitori pentru următoarele generaţii de preşcolari.

BUGETUL PROIECTULUI:

 Donații de la S.C,. „KENNEDY MEDIA” S.R.L.

AVIZAT,Administrator la S.C,. „KENNEDY MEDIA” S.R.L.

ADRIAN BONESCU

S-ar putea să vă placă și