Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE CONCEDIU DE ODIHNA

Subsemnatul/a, …………………, domiciliat/a in localitatea …………………,


judetul ………….., str. ………………., nr. ……, ap. ……….., posesor/oare al/a C.I / B.I. /
Pasaport, seria ……….., nr. ……., eliberata de ……………………., la data de
………………, CNP …………………………….., angajat/a al/a ……………………..……
in functia de ……………..……., va rog sa-mi aprobati efectuarea unui numar de ……...
zile de concediu de odihna aferent anului ……..….. in perioada ………..................

In perioada absentei voi fi inlocuit/a de catre …………

Data Angajat,

.........................................

Administrator,

.........................................

S-ar putea să vă placă și