Sunteți pe pagina 1din 2

Urban Education Live Persoană de contact

Alexandra Ștef
www.urbedu.live salut@urboteca.ro
0721724756

Întrebare centrală:
Cum pot contribui cercetătorii la încurajarea unor comunități mai incluzive și mai active care contribuie la transformarea cartierelor lor folosind resurse și rezolvând
probleme în mod colaborativ?

Parteneri:
• Centrul de Sociologie a Spațiului din Universitatea din Liubliana și IPOP – Institutul pentru Politici ale Spațiului – rolul universităților și al centrelor de cercetare
• Școala de Arhitectură a Universității din Tampere – dezvoltarea capacității de colaborare între actorii urbani
• Școala de Arhitectură din Sheffield – deschiderea și operarea unor hub-uri locale pentru proiecte live
• ATU – Asociația pentru Tranziție Urbană – instrumente și metode de cartare socială

2015-2016 2017-2020
Urboteca | pedagogie urbană Urboteca | Fellowship - program – pilot

Facilitarea dialogului în planificare și proiectare urbană. Prezentarea Încurajarea tinerilor profesioniști din diverse domenii disciplinare să
accesibilă a proiectelor inițiate de autorități publice locale. Design și lucreze (interdisciplinar) cu grupuri și organizații de cetățeni.
testare a unor programe de training pentru informarea și consultarea Promovarea principiilor de design thinking în planificare și proiectare
publică în urbanism. urbană.
De ce Bucureștii Noi?
Grupul de Initiativa Civica Zona Administratia Publica Locala - SECTOR 1

• atitudine pro-activă • varietate de situații urbane – blocuri, case, • PIDU in 2011 - 2012 http://www.2012sector1.ro
• abordare deschisă: calitatea vieții în această zonă a • dinamică a transformărilor urbane: noi • primar prezent la lansarea rezultatelor chestionaru-
orașului inserții, noi dezvoltări imobiliare: INTERESE lui GIC, consilieri locali, arhitect sef…
• organizare deja funcțională PRIVATE
(în altă zonă a orașului vom avea experiențe de lucru cu • locuri cu potential pentru proiecte de
locuitori care nu sunt organizați în grupuri de inițiativă INTERES PUBLIC
civică) • un trecut interesant

Obiectivele cooperarii URBOTECA - GIC


Cercetare aplicată privind:

• posibilitățile de a completa împreună un diagnostic participativ, cu instrumente mai vechi (interviuri, focus-grupuri, chestionare, etc) și mai noi (GIS, social media, hărți
online interactive, platforme media online, etc).

• posibilitățile de a detalia câteva subiecte importante reieșite din diagnostic și de a găsi modalități concrete de rezolvare (design thinking) prin întărirea capacității de
cooperare între actorii urbani, cu contribuția unor persoane-resursă (experți)

Resurse cooperării URBOTECA - GIC


1 martie – 1 iunie 2018:
6 membrii ai echipei URBOTECA + 6 fellows + voluntari studenți

1 iunie – 1 octombrie:
6 membrii ai echipei URBOTECA + fellows din prima promoție care vor dori să rămână

1 octombrie - 1 februarie 2019:


6 membrii ai echipei URBOTECA + X fellows din a doua promoție...
.
.
1 iunie 2020