Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞǍ DE LUCRU-DS

NIVEL II 5-6 ANI

1. Formează prin încercuire grupe de obiecte de acelaşi fel. Numără


elementele fiecărei grupe şi trasează linii către numărul corespunzător.

4 6 5
2. Colorează tot atâtea elemente câte îţi arată cifra.

3 6 5

3.Rezolvă operaţia de adunare, colorând rezultatul corect.

4 + 1= 5 7

4. Ȋntr-o pădure erau 6 brazi. Doi dintre ei au fost tăiaţi. Câţi brazi au
rămas în pădure?