Sunteți pe pagina 1din 3

Data: _________ Disciplina:______________________________

Subiectul lecției:
_________________________________________________________________________

Sub- Obiectivele lecției Produsul(ele) Criteriile de


competențe La sfârşitul lecţiei, elevul va fi capabil: evaluat(e) succes

O1- să înţeleagă necesitatea de


proiectare a unui scop în viaţă;
O2 – să asigure creşterea randamentului
şcolar;
O3 – să exprime în mod personal
conceptul de personalitate;
O4 – să transfere cunoştinţele la situaţii
de viaţă;
O5 – să deducă independent anumite
idei;
•Strategii didactice:

− forme: frontal, în perechi, individual, în grup


− metode, tehnici și procedee: să stăm de vorbă fără catalog, activitatea votăm în clasă, topul
personalităţilor, tehnica scaunul fierbinte;

− mijloace: tabla, fişe,

•Strategii de evaluare: ( se subliniază în cele date)

a) Strategii de evaluare: − evaluare inițială: dictare matematică (P3); autoevaluare (grilă); −


evaluare formativă interactivă.
b) Strategii de evaluare: − evaluare formativă punctuală: probă orală (P1); autoevaluare
(procedeul cromatic); − evaluare formativă interactivă.
c) Strategii de evaluare: − evaluare formativă în etape: probă scrisă (P4, P6, P10); autoevaluare
(grilă); − evaluare formativă interactivă.
d) Strategii de evaluare: evaluare sumativă: test. e) Strategii de evaluare: evaluare formativă
interactivă; evaluare reciprocă (fișe).
Evenimente Metode și Forme Evaluare
instrucționale tehnici
Metoda
Vom realiza diamantul cuvântului diamantul
celebru

Să stam de vorbă fără catalog...


-Există o persoană model pe care vreţi Frontal
să o urmaţi în viaţă?Cine este? De ce?
-Dacă ar fi posibil cu ce personalitate
marcantă aţi dori să vă întâlniţi?
-Ce l-aţi întreba?
Să stam
Ce răspuns ai primi la întrebarea ,,Care
de vorbă
este secretul reuşitei în viaţă?”
fără
-Cum trebuie să fie o persoană care
catalog
vrea să reuşească în ceea ce îşi
propune?
Activitate: Votăm în clasă...(elevii scriu
pe un bileţel numele)
a)celui mai renumit om din ţară; interactivă
b)cel mai renumit personaj din basme;
c)celui mai renumit cântăreţ;
d)celui mai renumit om din şcoală;
e)celui mai renumit elev din clasă;
Topul personalităţilor(ca rezultat al
voturilor se creează câte un top) Votăm în
Tehnica ,,Scaunul fierbinte” (elevii clasă
adresează întrebări unui coleg, care se
Frontal
consideră celebru după criteriile: cel
mai bun matematician, cel mai bun
sportiv, cel mai bun sportiv, cel mai
bun prieten, cel mai bun prieten, elevii
mai propun şi ei criterii)

Chestionarul
Elevii scriu despre o personalitate care
i-a impresionat: Tehnica
Numele, prenumele___________ ,,Scaunul
Domeniul în care s-a remarcat fierbinte”
___________________________ independent
Realizările care v-au impresionat
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Scrieţi un eseu de 7 enunţuri, pornind


de la zicala ,,Cine străduieşte,
izbuteşte.”
Elevii scriu despre o personalitate care i-a Elevii scriu despre o personalitate care i-a
impresionat: impresionat:
Numele, prenumele___________ Numele, prenumele___________
Domeniul în care s-a remarcat Domeniul în care s-a remarcat
___________________________ ___________________________
Realizările care v-au impresionat Realizările care v-au impresionat
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
Elevii scriu despre o personalitate care i-a Elevii scriu despre o personalitate care i-a
impresionat: impresionat:
Numele, prenumele___________ Numele, prenumele___________
Domeniul în care s-a remarcat Domeniul în care s-a remarcat
___________________________ ___________________________
Realizările care v-au impresionat Realizările care v-au impresionat
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
Elevii scriu despre o personalitate care i-a Elevii scriu despre o personalitate care i-a
impresionat: impresionat:
Numele, prenumele___________ Numele, prenumele___________
Domeniul în care s-a remarcat Domeniul în care s-a remarcat
___________________________ ___________________________
Realizările care v-au impresionat Realizările care v-au impresionat
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
Elevii scriu despre o personalitate care i-a Elevii scriu despre o personalitate care i-a
impresionat: impresionat:
Numele, prenumele___________ Numele, prenumele___________
Domeniul în care s-a remarcat Domeniul în care s-a remarcat
___________________________ ___________________________
Realizările care v-au impresionat Realizările care v-au impresionat
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________