Sunteți pe pagina 1din 1

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=59637 === Legea nr.

31
din 16 noiembrie 1990

https://lege5.ro/Gratuit/gy4diojx/legea-nr-15-1990-privind-reorganizarea-
unitatilor-economice-de-stat-ca-regii-autonome-si-societati-comerciale === Legea
nr. 15/1990

2096/omfp-18022014-reglementarile-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-
individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate

https://codfiscal.net/15635/legea-nr-821991-legea-contabilitatii-actualizata-2011

Octavian Bojian - Bazele contabilitatii, Ed. Eficient, Bucuresti, 1997

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Importanta-si-rolul-bilantului17.php

https://www.tradeville.eu/tradepedia/indicatori-economico-financiari

CONTABILITATE FINANCIARA APROFUNDATA - Curs pentru invatamant la distanta,


Lect.univ.dr.Camelia MIHALCIUC,2008

P�ntea P.I., Bodea G. � Contabilitatea Financiara Rom�neasca conforma cu


Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2008;

Brezeanu P., Bostinaru A., Prajisteanu B. � Diagnostic financiar, instrumente de


analiza financiara, Editura Economica, Bucuresti, 2003;

Petrescu S. � Analiza si diagnostic financiar-contabil, Editura CECAR, Bucuresti,


2006;