Sunteți pe pagina 1din 12

Interventia pentru salvari de persoane din medii ostile vietii

Acest tip de interventie pentru salvari de personae din medii ostile vietii
este specific echipei de cautare-salvare, prezente, organizate si dotate in fiecare
Inspectorat Judetean din tara.
Căutarea-salvarea reprezintă un ansamblu de activităţi şi măsuri executate de echipe
specializate, în scopul detectării şi localizării victimelor, pentru menţinerea capitalului de viaţă,
extragerea din zona de risc, precum şi transportul şi predarea acestora în vederea acordării primului
ajutor calificat.

Misiunile echipei de căutare-salvare constau în:

•recunoaşterea şi evaluarea zonei de acţiune

•căutarea şi localizarea victimelor

•executarea lucrărilor de sprijinire

•executarea trecerilor în vederea ajungerii la victimă

•evaluarea funcţiilor vitale, imobilizarea victimei şi evacuarea în afara zonei de risc

•acordarea primului ajutor calificat

Organizarea echipei
Echipa de căutare-salvare se formează din personalul operativ care încadrează tehnica de
intervenţie a unei subunităţi operative.
Echipa de căutare-salvare se constituie pe fiecare tură de serviciu, nominalizarea personalului
acesteia făcându-se conform reglementărilor specifice în vigoare.
Componenţa minimală a echipei este următoarea:
ȘefechipăComponenta de căutare -minimum 3 persoaneComponenta de salvare -minimum 4 persoane

În funcţie de organizarea şi încadrarea unităţii, echipa de căutare-salvare va fi suplimentată cu


componenta de căutare canină, compusă din:
- conductor câine – 1 persoană;
- câine - 1.

Componenta de căutare canină poate fi cea din organica unităţii/subunităţii, pusă la dispoziţie de alte
structuri de intervenţie sau, după caz, de organizaţii neguvernamentale de profil.
Art.7 În funcţie de complexitatea intervenţiei şi de volumul lucrărilor necesare salvării persoanelor,
comandantul intervenţiei poate dispune suplimentarea numărului de persoane din cadrul echipei.
Art. 8 Echipa de căutare-salvare se subordonează nemijlocit comandantului intervenţiei sau după caz
şefului de sector.

Principalele atribuţii ale membrilor echipei de căutare-salvare urbană sunt:


1.şeful echipei:
solicită întreruperea alimentării cu gaze, apă şi energie electrică;participă la executarea
recunoaşterii la locul intervenţiei;identifică, evaluează riscurile şi informează membrii
echipei;stabileşte măsurile de asigurare a protecţiei servanţilor/salvatorilor;analizează situaţia şi dă
misiunea componentelor echipei;coordonează căutarea persoanelor;coordonează salvarea
persoanelor;aplică tehnici de salvare a persoanelor;asigură legătura cu comandantul intervenţiei /
punctul de comandă al subunităţii.

2.salvatorii:
execută căutarea persoanelor cu mijloacele din dotare;
execută salvarea persoanelor cu mijloacele şi materialele avute la dispoziţie;
aplică tehnici de salvare a persoanelor şi mânuiesc accesoriile din categoriile:
•scări manuale
•descarcerare
•tăiat şi demolat
•salvare şi prim ajutor medical
•alte accesorii diverse.

la ordin, participă la executarea recunoaşterii la locul intervenţiei;

1.5 Dotarea echipei de căutare-salvare


Pentru a putea executa misiunile complexe, echipa de căutare-salvare poate fi dotată cu:
accesorii pentru descarcerare și unelte genistice;accesoriipentru evacuarea fumului, gazelor şi
pentru iluminat;material lemnos de diferite esenţe şi dimensiuni (minim 3 mc);materiale de
construcţii (cuie de diferite dimensiuni, scoabe, şuruburi/piuliţe, coneşpan, dibluri).

2.3 SALVAREA
Art.28
(1) Salvarea reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate în vederea scoaterii victimelor de sub
acţiunea factorilor de risc.
(2) Acţiunile de salvare trebuie să se execute cât mai rapid după producerea situaţiei de urgenţă,
deoarece, din experienţă rezultă că majoritatea victimelor sunt salvate în primele ore după eveniment.
Cu cât trece mai mult timp, şansele de găsire a victimelor în viaţă scad.
(3) Persoanele blocate sub dărâmături reuşesc să supravieţuiască datorită faptului că o grindă, o
porţiune de planşeu sau o altă parte a construcţiei se prăbuşesc în aşa fel încât protejază victimele de
greutatea principalelor dărâmături.
(4) Acţiunile de salvare continuă cu acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

Reguli de bază
1. Reguli de respectat înaintea operaţiunii de salvare:
verificarea conţinutului din sac;
desemnarea personalului;
evaluarea dificultăţii tehnice datorată mediului;
evaluarea înălţimii sau adâncimii;
evaluarea stării victimei;
alegerea metodei de salvare;
grupul de accesorii;
chemarea de ajutoare – echipe specializate;
2. Reguli de respectat în timpul operaţiunii:
a) a se alege cu grijă punctele fixe; ele trebuie să fie obligatoriu dublate de
amarajele principale;
b) a se interzice utilizarea de corzi sau alte materiale din grupul de salvare pentru
alte operaţiuni, în afară de coborîre, ridicare sau siguranţa persoanelor;
c) a se supraveghea cu atenţie coarda; atenţie la:
sa nu meargă peste dispozitive;
a se evita frecările de suprafeţe tăioase;
a se utiliza protecţiile corzilor - cordiţelor;
a nu le pune pe un sol presărat cu cioburi de sticlă, nisip, etc;
a se evita orice contact cu produse corozive, atmosferă corozivă sau
părţi calde;
a) a se acorda o atenţie specială cusăturilor inelelor şi nodurilor în timpul realizării
dispozitivului; acestea trebuie să fie scutite de orice frecare;
b) atenţie la cârlige;
c) a se controla buna funcţionare a aparatelor de frînare, facînd o tracţiune pe
coarda de coborîre;
d) a se utiliza coborîrea în punct fix;
e) a se realiza un dublu amaraj;
f) a se utiliza un cârlig pentru a prelungi inelele cusute.
17
3. Reguli de respectat după operaţiune:
a. a se aduna materialul pentru grupul de salvare în vederea
controlului;
b. a se curăţa materialul;
c. a se verifica starea materialului;
verificarea tactilă;
verificarea vizuală a pieselor metalice şi a echipamentelor din fibre sintetice;
aranjarea materialului în sac.
ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE
INTERVENŢIE PENTRU SALVAREA PERSOANELOR DE SUB
DARAMATURI

PREMERGATOR SITUATIILOR DE URGENTA


Responsabilităţile personalului operativ pentru executarea operaţiunilor principale de
desfăşurare a intervenţiei:
* încadrarea în baremele de alertare şi deplasare la intervenţie stabilirea corectă a forţelor
şi mijloacelor cu care se intervine
* îmbarcarea materialelor necesare intervenţiei (dispozitiv cu scripete, ARIAC, corzi,
cordiţe, căngi, ancore, prăjini, centuri de siguranţă, hamuri)
- stabilirea responsabilului si modului de transmitere a datelor preliminare
- echiparea adecvata a personalului cu echipament ce permite manevre in case de scări
sau spaţii înguste
59
- dotarea in limita posibilitatilor cu furtun de alimentare de la buteliile de oxigen cu
lungimi adecvate(10-15 m) pentru locurile unde nu se poate interveni cu aparatul in
spate, unde nu se pot executa manevre
- deplasarea la locul intervenţiei
Culegerea datelor privind producerea evenimentului
- cooptarea cetăţenilor martori
LA AJUNGEREA LA LOCUL INTERVENTIEI
Stabilirea personalului şi structurilor de conducere a intervenţiei
- numirea personalului de conducere a intervenţiei
- stabilirea necesarului de forţe, asigurat pe urgenţe( necesar de salvatori din alte ture de
serviciu)
- culegerea informaţiilor dacă victima este în viaţă şi în ce condiţii s-a produs
evenimentul
- stabilirea mediului toxic şi a substanţelor ce au generat evenimentul sau cauzele
producerii acestuia
PE TIMPUL INTERVENTIEI
- stabilirea daca se impune realizarea unei actiuni imediate in conditii de risc maxim dar
cu sanse optime de salvare a victimelor( victimei)
- stabilirea masurilor de securitate de minima siguranta pentru a nu se produce
afectarea personalului propriu
- stabilirea semnelor si semnalelor intre servantii salvatori pentru o buna comunicare
cand se afla in imposibilitatea folosirii mijloacelor de comunicatii
- stabilirea legăturii cu victima
- verificarea şi stabilirea masurilor de securitate
- inspectarea şi deplasarea treptată în spaţiu a salvatorilor
60
- menţinerea calmului cetăţenilor martori prin conlucrare cu poliţia şi jandarmeria
- stabilirea personalului care intervine, a modului de lucru
- realizarea consolidarii locului unde se intervine
- pătrunderea la victimă, ancorarea şi asigurarea acesteia (eventual şi acordarea
primului ajutor medical)
ATENTIE- se va actiona in grup de militari pentru a fi permisa retragerea imediata a
personalului propriu
- recuperarea salvatorilor dupa ancorarea victimelor
- recuperarea propriu-zisă a victimei (victimelor), acordarea primului ajutor medical,
transportul acesteia la UPU
- întocmirea documentelor la locul intervenţiei, transmiterea datelor la punctul de
comandă al I.S.U.
Salvarea persoanelor îngropate sub daramaturi
DE REŢINUT următoarele masuri:
restricţionarea sau oprirea circulaţiei vehiculelor de mare tonaj care produc
trepidaţii;
întreruperea curentului electric, a apei si gazelor in zona respectivă;
căutarea persoanelor rănite
sau blocate;
61

stabilirea locaţiei acestora;


luarea legăturii cu victimele;
după caz, acordarea primului ajutor
medical până la extragere, dacă este
posibil;
transportarea acestora.
Descoperirea şi identificarea persoanelor căzute (blocate) se execută prin
ascultare, căutare, îndepărtarea materialelor şi localizarea acestora sau prin folosirea
aparaturii de amplificare a zgomotelor si sunetelor produse de supravieţuitori.
Îndepărtarea daramaturilor când este cazul se face de sus in jos, manual. Utilajele
grele se vor folosi numai pentru îndepărtarea elementelor de construcţii mari care
împiedică accesul spre victimă sau pentru crearea tunelelor de acces spre victime
Când intrările în subsoluri sunt blocate de cantitati mari de daramaturi,
pătrunderea se realizează prin puţuri executate paralel cu pereţii sau prin tunele de
secţiune triunghiulara sau trapezoidala, căptuşite la exterior cu scânduri, traseul
acestora urmând a ocoli conductele de apa, gaze si cablurile electrice întâlnite.
Operaţiile de taiere, de spargere executate in pereţi si cele de demolare se vor
realiza numai după consolidarea elementelor de construcţie, iar golurile practicate vor
avea forma de „V” cu vârful in jos.
DE REŢINUT:
62
Se acţionează în regim de urgenţă doar în situaţiile în care există şanse reale de
recuperare în viaţă a persoanelor. Se utilizează panouri, stâlpi siguri pentru consolidarea
elementelor de construcţie, înaintându-se treptat şi fără suplimentarea greutăţii pe locul
acţiunii.

ATENŢIE:
Greutatea servanţilor impune evacuarea materialelor în prealabil pentru evitarea
suprasarcinii.
NOTĂ: Când se impune căutarea victimelor de sub dărâmături, obligatoriu se vor
realiza tunele de acces pentru consolidare și pentru protecția salvatorilor.

DE REŢINUT:
Peretii portanti sau despartitori, stalpii sau planseele etc., prezinta pericolul ca la
incercarile de deblocare sa se prabuseasca si sa provoace noi victime, atat din randul
celor ce urmeaza sa fie salvati , cat si al salvatorilor.
In situatia cand activitatea de salvare presupune un volum mare de munca si timp
îndelungat se va ţine cont de următoarele:
- sa se efectueze deschideri in ziduri si plansee:
o pentru asigurarea aerisirii,
o pentru introducerea apei potabile si medicamentelor necesare acordarii
primului ajutor material, a alimentelor
o pentru introducerea sorburilor, tuburilor de aspiraţie, pentru
evacuarea apei in cazul inundarii subsolurilor si adaposturilor.
IMPORTANT:
- Se vor folosi toate mijloacele tehnice din dotarea autospecialei pentru evacuarea
fumului, gazelor si pentru iluminat (motocompresorul, perforatorul, ciocanul
pneumatic, fierastraul cu panza abraziva, clestele de taiat fier-beton, aparatul de sudura,
electroexhaustorul si electroventilatorul etc.).
DE REŢINUT:
Cand caile de acces permit apropierea, amplasarea si folosirea macaralelor (a
automacaralelor), acestea vor fi utilizate cu prioritate, intrucat sunt utilaje de mare
randament.
In cazul lipsei macaralelor sau al imposibilitatii folosirii lor , comandantul
intervenţiei va stabili sa se confectioneze pe loc dispozitive improvizate pentru
ridicarea si indepartarea elementelor prabusite, in scopul realizarii unor treceri pe sub
66
daramaturi, in vederea ajungerii, cat mai rapid, in zonele cu victime. Pentru construirea
acestor dispozitive se folosesc stalpi, barne sau conducte de otel.

ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE


INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE ( animale)
ÎNECATE
PREMERGATOR ACTIUNILOR DE INTERVENTIE
Responsabilităţile personalului operativ pentru executarea operaţiunilor principale de
desfăşurare a intervenţiei:
- încadrarea în baremele de alertare şi deplasare la intervenţie
- stabilirea corectă a forţelor şi mijloacelor cu care se intervine
* îmbarcarea materialelor necesare intervenţiei (ancore, corzi, cordiţe, căngi, ancore,
prăjini, centuri de siguranţă, hamuri)
*remorcarea bărcii pneumatice( cand se impune functie de situatie)
- stabilirea responsabilului si modului de transmitere a datelor preliminare
Nota :
Stabilirea tinutei de interventie, functie de anotimp si de faptul ca tinuta NOMEX
acumuleaza foarte usor apa si nu se poate inota in caz de accident (cadere in apa)
- deplasarea la locul intervenţiei
LA AJUNGEREA LA LOCUL INTERVENTIEI
Culegerea datelor privind producerea evenimentului
- cooptarea cetăţenilor martori
- culegerea informatiilor privind
zona si locul producerii
evenimentului
Stabilirea personalului şi structurilor de conducere a intervenţiei
- numirea personalului de conducere a intervenţiei
- stabilirea necesarului de forţe, asigurat pe urgenţe
- stabilirea dispozitivului de intervenţie pe o rază de aproximativ 200-300 m aval de
locul producerii evenimentului
53
- menţinerea calmului cetăţenilor martori prin conlucrare cu poliţia şi jandarmeria
- stabilirea zonelor de căutare, în principal maluri, poduri, grote, zone de liniştire
- pe apa stătătoare se vor utiliza balize de marcare a perimetrelor de căutare pentru
extinderea ariei de acţiune
- dupa caz, cand exista aprobare se va interveni cu mai multe echipaje si pe arie mai
extinsa sub coordonare unitara
DESFASURAREA INTERVENTIEI
- inceperea cautarilor cu materialele din dotare pe zonele stabilite
- rascolirea terenului si dezafectarea punctelor cu aluviuni
- cautarea zonelor de depunere a materialelor, (unda de viitura poate transporta cu
usurinta persoanele pe zone extinse)
- extinderea căutărilor în aval în zone cu aluviuni la distanţe de câţiva km
- utilizarea câinilor dresaţi pentru căutări de persoane
CAND EXISTA INFORMATII CA PERSOANELE POT FI ÎNECATE IN ZONE
IZOLATE în urma unor viituri se vor stabili puncte de lucru în zonele de vârtej ale
cursului unde, de regulă, acestea ajung sub aluviuni. Se execută aceleași operațiuni
stabilite.
- stabilirea personalului care intervine, a modului de lucru, prezentarea măsurilor de
securitate
- echiparea servantilor cu veste de salvare si cu materialele ordonate functie de situatie
- se execută lansarea bărcii la apă, daca este cazul, si apa se află in regresie dupa viitura
ATENTIE - nu se va executa asigurarea servantilor de manerele barcii, sau alte zone ale
acesteia
Lansarea barcii se va efectua cu pupa spre larg și se leagă la mal de punctele fixe.
54
- menţinerea legăturii cu punctul de
comandă al ISU pentru prevenirea
personalului în eventualitatea unor
alte viituri
- se va alege traseul cel mai sigur si
cunoscut sau prezentat cu sanse
optime
ATENTIE – dacă evenimentul s-a
produs pe apă curgătoare, chiar daca
sunt informatii ale persoanelor din zona privind terenul, acesta cu siguranta a fost
schimbat si modificat în timp.
DE REŢINUT:
Pe timpul căutării în ape stătătoare se impune balizarea zonelor astfel încât să nu
existe o suprapunere a acţiunii.
Acțiunea de căutare se realizează cu ancore, căngi, dispozitive pe perimetru
stabilit de șeful echipei de salvare.
- după recuperarea trupului, solicitarea serviciului de medicină legală pentru preluarea
acestuia
55
- întocmirea documentelor la locul intervenţiei, transmiterea datelor la punctul de
comandă al I.S.U.
DE REŢINUT:
De regulă se respectă aceleaşi operaţiuni ca şi cele menţionate la salvarea
persoanelor şi animalelor surprinse de viituri cu următoarele completări:
- echipajele de căutare vor sectoriza zona de acţiune şi vor cerceta amănunţit
pentru prima perioadă la locul producerii evenimentului;
- se vor efectua marcări ale zonelor de căutare deoarece acţiunile sunt de durată,
necesită efort susţinut şi se execută pe suprafeţe întinse.

ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE


INTERVENŢIE PE TIMPUL INUNDATIILOR IN SCOPUL LIMITARII
SI INLATURARII EFECTELOR ACESTORA
PREMERGATOR ACTIUNILOR DE INTERVENTIE
Responsabilităţile personalului operativ pentru executarea operaţiunilor principale de
desfăşurare a intervenţiei:
- încadrarea în baremele de alertare şi deplasare la intervenţie
- stabilirea corectă a forţelor şi mijloacelor cu care se intervine
- stabilirea persoanelor si modului de transmitere a informatiilor, a datelor operative
tanundu-se cont de amploarea interventiilor
- transmiterea informatiilor privind introducerea codului de avertizare
meteo sau hidro, a zonelor de pericol, a cursurilor de apa ce pot afecta
localitatile
MASURI PRELIMINARE ALERTARII
- *instiintarea personalului din turele libere despre introducerea codului
de avertizare
* îmbarcarea materialelor necesare intervenţiei (ancore, corzi, cordiţe, căngi, ancore,
prăjini, centuri de siguranţă, hamuri)
*remorcarea bărcii pneumatice( cand se impune functie de situatie)
*imbarcarea mijloacelor de iluminare(generator) pentru situatiile cand se impune
56
Nota: se poate apela la autospecialele de descarcerare in situatiile deosebite( de regula
autospecialele de descarcerare vor fi in rezerva pentru evenimente grave si cu risc
maxim)
- stabilirea responsabilului si modului de transmitere a datelor preliminare in punctul de
comanda ( un sef gis din tura libera)
- deplasarea la locul intervenţiei
LA AJUNGEREA LA LOCUL INTERVENTIEI
Culegerea datelor privind producerea evenimentului
- cooptarea cetăţenilor martori
- culegerea informatiilor privind zona si locul producerii evenimentului
Stabilirea personalului şi structurilor de conducere a intervenţiei
- numirea personalului de conducere a intervenţiei
- stabilirea necesarului de forţe, asigurat pe urgenţe functie de situatia gasita
- culegerea si prelucrarea informatiilor privind persoanele aflate in pericol
DESFASURAREA INTERVENTIEI PE TIMPUL VIITURILOR, REVARSARILOR DE
APA
- cooptarea CLSU si a persoanelor credibile in actiunile imediate de salvare a
persoanelor aflate in pericol
NOTA: se vor urmari operatiunile din cadrul Procedurii salvarilor persoanelor surprinse
de viituri
- menţinerea calmului cetăţenilor martori prin conlucrare cu poliţia şi jandarmeria
- evacuarea persoanelor care nu au raspuns avertizarilor in timpul stabilit
- realizarea digurilor sau a barajelor pentru devieri de torenti de apa sau chiar cursuri
cand exista mijloace
- deblocarea podetelor, a cursurilor prin inlaturarea aluviunilor , a materialelor ce au
produs blocaje
- urmarirea zonelor unde se produc blocajele torentilor de apa, sau cursuri( capuri de
pod, podete, poduri), si dirijarea apei
- evacuarea materialelor din locuintele si obiectivele ce pot fi afectate
- transportul persoanelor afectate in zone de siguranta (scoli, camine, internate, sali de
sport)
- raportarea nevoilor persoanelor afectate de precipitatii, inundatii, asistenta medicala si
hrana
DESFASURAREA INTERVENTIEI DUPA RETRAGEREA APELOR
57
NOTA: Constituirea de comisii mixte de la inspectorat (subunitati) si primarii (CLSU)
pentru stabilirea prioritatilor de interventie in inlaturarea efectelor, stabilirea eficientei
actiunii de evacuare a apei daca panza freatica nu este in retragere
- formarea grupului de echipaje pentru actiunile ulterioare, flux permanent cu personal,
inclusiv din turele libere
- consolidarea locuintelor ce se pot prabusi , pana la evacuarea bunurilor si transportul
acestora in zone indicate
- rascolirea terenului si dezafectarea punctelor de trecere ale populatiei spre locuinte, de
aluviuni
- indepartarea aluviunilor, mălului din locuinte si de pe principalele zone de acces
- recuperarea bunurilor ce se pot refolosi
- decolmatarea fantanilor, prioritar pe grupuri de locuinte
- la ordin distribuirea de ajutoare populatiei, si a apei potabile
- mentinerea permanenta a legaturii cu membrii CLSU pentru culegerea informatiilor cu
nevoile din localitatile afectate, transmiterea informatiilor de actiune turelor de serviciu
- întocmirea documentelor la locul intervenţiei,centralizarea datelor din teren in punctul
de comanda al detasamentului si transmiterea datelor la punctul de comandă al I.S.U.

ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE


INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE SURPRINSE DE
VIITURI
DESCRIEREA PROCEDURII
Premergator activitatii de interventie:
Responsabilităţile personalului operativ pentru execuatarea operaţiunilor principale de
desfăşurare a intervenţiei:
- încadrarea în baremele de alertare şi deplasare la intervenţie
- stabilirea corectă a forţelor şi mijloacelor cu care se intervine
- stabilirea timpului necesar pentru imbarcarea tuturor materialelor (care nu pot fi
mentinute permanent pe AIT)
- stabilirea responsabilului si modului de transmitere a datelor preliminare
La alertarea garzii de interventie
* îmbarcarea materialelor necesare intervenţiei (veste de salvare, corzi, cordiţe, căngi,
ancore, prăjini, centuri de siguranţă, hamuri)
*remorcarea bărcii pneumatice
-echiparea personalului cu echipamentul adecvat functie de anotimp si de situatie
( se recomanda costumul unic pentru interventie)
- deplasarea la locul intervenţiei
Culegerea datelor privind producerea evenimentului
- cooptarea cetăţenilor martori
47
LA AJUNGEREA LA LOCUL INTERVENTIEI
Stabilirea personalului şi structurilor de conducere a intervenţiei functie de situatie
- numirea personalului de conducere a
intervenţiei in cazul unor situatii de urgenta
- stabilirea necesarului de forţe, asigurat pe
urgenţe( daca se impun cadre salvatori aflati in
turele libere)
- stabilirea dispozitivului de intervenţie pentru
acţiune imediată
- stabilirea unor echipe pentru găsirea altor
posibilităţi de acces către victimă
- stabilirea legăturii cu victima
- menţinerea calmului cetăţenilor martori prin conlucrare cu poliţia şi jandarmeria
PE TIMPUL DESFASURARII INTERVENTIEI
- stabilirea punctelor de ancorare (minim 2) a bărcii pneumatice
- prezentarea normelor de securitate şi asigurarea măsurilor de securitate a servanţilor
- echiparea obligatorie cu veste de salvare si echiparea cu materialele impuse
Nota: se va evita utilizarea costumelor NOMEX pe timpul actiunii in barca pneumatica,
acestea acumuland cantitate insemnata de apa la caderea in parau, rau etc, se vor utiliza
costumul unic sau costumele vechi de protectie impotriva apei
ATENTIE- nu se va executa asigurarea servantilor de manerele barcii, sau alte zone ale
acesteia
- lansarea bărcii la apă, de regulă pe revărsări sau locuri posibile
ATENTIE-pe viitură nu se va folosi motorul
48
NOTA: Se vor stabili masuri de recuperare a personalului in cazul producerii unor
situatii neprevazute, dezracordarea corzilor de siguranta , ruperea, spargerea barcii etc
ATENTIE:
Lansarea barcii nu se va efectua cu pupa spre amonte.
- menţinerea legăturii cu punctul de comandă al ISU pentru prevenirea personalului în
eventualitatea unor alte viituri
- în cazul în care evenimentul s-a produs când apele sunt în regresie iar victimele se afla
in zone sigure (refugiu, grind ce nu se poate prabusi sau surpa) NU SE VA RISCA
declanşarea acţiunii de intervenţie, menţinându-se legătura cu victima si prezentandu-i
situatia;
- recuperarea victimei, acordarea primului ajutor medical şi transportul acestora la
U.P.U.
- întocmirea documentelor la locul intervenţiei, transmiterea datelor la punctul de
comandă al I.S.U.
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
La sosirea la locul intervenţiei vor fi respectate următoarele reguli generale:
- se va încerca luarea contactului cu victima;
- stabilirea stării acesteia;
- stabilirea riscului imediat în funcţie de evoluţia debitului de apă;
- stabilirea pericolului imediat pentru forţele de intervenţie;
- culegerea informaţiilor privind configuraţia albiei în zonă şi a modificărilor
produse de viitură;
- formarea echipelor pentru stabilirea căilor de acces;
- urmărit ca pe fundul albiei să nu existe materiale ce pot răni persoanele,
salvatorii aflaţi în deplasare;
- stabilirea posibilităţilor de acces:
o punte din buşteni;
o aruncare colaci salvare;
o folosirea unor mijloace flotabile (butoaie);
- stabilirea metodelor şi căilor de acces funcţie de posibilităţile de asigurare ale
servanţilor;
49
- dacă victimele sunt conştiente se pot utiliza modalităţi de traversare a cursului
prin aruncarea corzilor şi cordiţelor către aceştia prin realizarea unui dispozitiv
de deplasare.
ATENŢIE:
Pe timpul deplasării servanţilor prin apele revărsate aceştia vor fi asiguraţi iar
distanţa dintre servanţi nu va depăşi 4 – 5 m.
- se vor apela la mai multe echipe pentru stabilirea unui releu de servanti - lant de
militari in timpul deplasarii;
- stabilirea posibilităţii lansării bărcii în amonte pe curs (firul apei) până la
refugiul unde se află victimele;
ATENŢIE:
Barca va fi lansată fără motor pe viitură.
- se va evita cursul apei în linie dreaptă (pe aceast traseu viteza apei este
amplificată).
DE REŢINUT:
Barca va fi ancorată în minim 2 puncte fixe. Unul din punctele fixe poate fi
transformat mobil doar în situaţia în care există personal suficient pe malul pe care se
execută ancorarea.
ATENŢIE:
Se va stabili modalitatea aruncării corzilor de salvare din barcă pe mal în timpul
deplasării.
DE REŢINUT:
Corzile care asigură ancorarea nu vor fi înnodate sau prelungite. Se vor folosi cele
mai lungi, de circa 50 m pentru operaţiunea de ancorare. Se va stabili strict modul de
recuperare al servanţilor dacă barca deviază de la cursul spre refugiul cu victime.
ATENŢIE:
Militarii din barcă nu se vor asigura prin legare de mânerele bărcii (corzile
acesteia).
IMPORTANT:
Echipajele de salvare vor avea în vedere, în durata acţiunii de salvare, de
următoarele perspective:
o pericolul pentru victime funcţie de surparea refugiului pe care se află;
50
o evoluţia stării acestora;
o probabilitatea unei noi viituri sau revărsări.
DE REŢINUT:
Comandantul intervenţiei va menţine permanent legătura cu subunitatea sau cu
punctul de comandă al inspectoratului.
o se va monitoriza permanent probabilitatea cedării unui mal (dig) din
apropiere;
o temperaturile scăzute şi evoluţia acestora;
o lipsa apei pentru victime;
o şocul psihic al acestora şi instaurarea panicii;
o materialele ce lovesc pe apă refugiul (grindul, insula);
o timpul de recuperare minim necesar.
ACTIVITĂŢI PENTRU SALVAREA PERSOANELOR DIN LOCUINŢE
DE REŢINUT:
Se va respecta sinopticul celor prezentate mai sus.
Pe timpul deplasării spre locuinţe se vor identifica punctele cele mai înalte şi
solide din zonă (case cu etaj, stâlpi cu posibilităţi de urcare).
ATENŢIE:
Deplasarea spre locuinţe se va realiza numai după o inspectare prealabilă a zonei
de către un echipaj de explorare – căutare. Nu se vor efectua deplasări cu barca peste
mai mulţi curenţi de apă fără a exista un punct de refugiu al servanţilor salvatori (pe
străzi paralele se creează întotdeauna curenţi de apă ce traversează direcţia de deplasare
a salvatorilor).
DE REŢINUT:
Se va evita manevrarea bărcii printre materiale ce pot lovi barca (deteriora sau
răsturna).
Se va evita utilizarea bărcii pe timp de noapte sau fără o iluminare
corespunzătoare a zonei, crearea posibilităţilor de manevră a servanţilor.
IMPORTANT:
51
Persoanele salvate care au înghiţit apa vor fi aşezate pe partea dreaptă, cu capul
în jos, sprijinit, şi li se va deschide gura pentru evacuarea acesteia. La nevoie, în acelaşi
scop, persoana va fi culcată cu faţa în jos, apucată de picioare şi rotită. După evacuarea
apei, se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern.