Sunteți pe pagina 1din 5

Fişă de lucru

Sara pe deal, de M. Eminescu


- înțelegerea textului-
Grupa 1
1. Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului drag.
2. Găsiţi sinonimele următoarelor cuvinte: clar, ridică, jale.
3. Construiți propoziții în care cuvântul ochi să fie folosit cu sens propriu și cu sens
figurat.
4. „Sara pe deal” poate fi considerată o poezie:
a. filozofică
b. a iubirii și a naturii
c. a iubirii
d. a naturii
e. istorică
Argumentați-vă răspunsul prin raportare la o strofă relevantă din text.

Grupa 2
5. Identificați câmpul lexico-semantic al naturii (elementele care compun decorul
natural).
6. Identificaţi în strofa a doua:
O inversiune
Un epitet
O imagine vizuală
7. Identificaţi rima şi măsura poeziei.
8. Găsiţi două elemente care să demonstreze că „Sara pe deal” aparţine genului liric.

Grupa 3
9. În prima parte, Sara pe deal are aspect de pastel. Amintiți-vă ce este pastelul ca
specie lirică și enumeră caracteristici care dau poeziei această tentă.

10. Identificaţi din comportamentul celor doi îndrăgostiţi mişcările, gesturile care
compun jocul dragostei.

11. Se observă că pastelul se îmbină cu idila. Amintiți-vă ce este idila ca specie literară și
enumeră caracteristici care dau poeziei această tentă.

12. Comentați ultima strofă, completând tabelul următor:

Cine emite discursul liric?


Cui i se adresează?
Ce motive literare identificați?

Ce își imaginează îndrăgostitul?


Identificați verbele la timpul viitor și
precizați rolul lor.

Ce semnificație are salcâmul?

Explicați rolul semnului de punctuație din


ultima strofă.
Sara pe deal, de M. Eminescu
- interpretarea textului-

Opera „Sara pe deal” face parte din tema …………… și a …..................... . A


apărut în revista ..................................., în anul ............................. . Ea se încadrează în
prima etapă a poeziei erotice, perioadă dominată de optimism, în care imaginea iubirii
este luminoasă.
Poezia reunește două specii literare: ...................... și ........................... deoarece
prezintă ............................................................................................................................. ....
......................................... .
Tema poeziei prezintă aspirația ................................................................................
................................................................................................................................................
Titlul precizează ............................................................, care
constituie ..................
..................................................................................................... .
Structură și semnificații
Opera este alcătuită din ....... strofe care se constituie în ....... secvențe poetice.
Prima secvență (alcătuită din primele ........... strofe) îmbină elementele de pastel cu cele
de idilă, semnificative fiind versurile ....................................................................................
.............................................................................. . A doua secvență (ultimele ..... strofe)
prezintă ritualul iubirii, exprimând sentimente de ...........................................

Incipitul poeziei surprinde un pastel al inserării, dominante fiind imaginile


artistice .................................... . Eul poetic i se adresează direct.............................. prin
vocativul “……………”. Personificarea “...........................................................................”
sugerează ...............................................................................................................................

Strofa a doua este dominată de planul universal-cosmic prin


substantivele ............. ................................................ . Astfel, decorul este romantic, fiind
redat prin surse de expresivitate: epitete- ........................................................................
Metafora- ........................................... Elementele Cosmosului, care
constituie motive romantice, sunt ăn relație directă cu ochii iubitei.
Ultimul vers exprimă ............................................................................................................

Strofele a treia și a patra redau imaginea rustică a ......................, perspectiva


fiind panoramică. Imaginea de ansamblu cuprinde: .............................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Imnaginile detaliate surprind oamenii care ..........................................................................,
fiind acompaniați de sunetul de ..................... și de ............................., ce sugerează
atmosfera arhaică a lumii rurale. Versul “Sufletul meu arde-n iubire ca para”
evidențiază ............................................................................................................................
.. .
A doua secvență poetică prezintă emoția îndrăgostitului redată prin .....................
ce sugerează ............................................................................................... . Salcâmul
reprezintă simbolul ......................................., fiind un arbore ........................ ce unește .....
............................ și .................................., făcând legătura dintre contingent (lumea
obișnuită) și transcendent (lumea spirituală/ metafizică). Dorința îndrăgostitului de a trăi
în profunzime sentimentul de iubire este însoțită de declarația de iubire: ............................
...................................................................................... . Verbele la
viitor .........................., ........................................ exprimă ritualul de iubire, sugerând
gesturi ................................
............................................................................................ .
Ideea de sacrificiu în numele iubirii este sugerată de ..........................................................,
ce se constituie într-o ............................. ....................................... . De acest sacrificiu este
capabil numai omul superior, geniul, singurul care poate aspira spre idealul de iubire