Sunteți pe pagina 1din 2

Directia Invatamint

a Consiliului Raional Leova

Test de evaluare sumativă la informatică,clasa IX-a


9 decembrie 2015 Timp de lucru 45 min.

Se consiferă următorul program Pascal:


Program Test;
const s=’T’ ;
G= 6.7E-11;
Type T1=integer;
T2=-100..100 ;
T3=0..MaxInt;
T4=Boolean;
T5=FALSE .. TRUE;
T6=’A’..’F’;
T7=char;
T8=’D’..’F’;
T9=(A,B,C,D,E);
T10=T3;
T11=real;
T12=T11;
var i,j :T1;
k:T2;
n:T3;
c:A..D;
d:T9;
e:T7;
q:T4;
p:Boolean;
x:T11;
begin
{calcule cu variabilele in studio}
end.
1.Scrieţi valorile constantelor utilizate în textul programului Test şi specificaţi tipul
acestora:

4p
2.Scrieţi numele tipurilor neordinale de date:
2p
3.Scrieţi numele variabilelor din programul Test , tipul cărora este
anonim:

2p
4.Înscrieţi în celulele tabelului de mai jos denumirile de tipuri
compatibile , utilizate în programul Test ,alegînd coloanele conform
criteriului de compatibilitate.
Nr Criteriul de compatibilitate
crt Tipuri identice Un tip este Tipurile sînt
subdomeniul altui tip subdomenii ale
aceluiaşi tip de
bază
1
2
3
4
5
8p
5.Ce va afişa pe ecran fiecare din instrucţiunile de mai jos:
a)writeln(succ(’C’);
b)writeln( 10 mod 7);
c) writeln(ord(false));
d)writeln(pred(’B’);
4p

Barem de notare
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
punctaj 0 1 2-3 4-5 6-8 9-11 12- 15- 18- 20
14 17 19

S-ar putea să vă placă și