Sunteți pe pagina 1din 4

1

2013

Diagnoză Auto
Curs de formare profesională

1
ASOCIAȚIA PRIETENII TEHNICII
Curs Formare Profesională
Diagnoză Auto

1. COMPONENTA PROGRAMULUI:

Programul de training se desfășoară pe parcursul a 80 de ore, având următoarea structură:

 Durată training: 80 de ore


 Instruire teoretică: 20 de ore
 Instruire practică: 60 de ore
 O grupă de cursanți va fi formată din 14 persoane
 Condiții de participare: Absolvenți ai unui curs de calificare certificat în
domeniul auto sau scoală tehnică / liceu tehnic în domeniul auto.
 Programul se adresează tuturor persoanelor de execuție care oferă suport
tehnic (sau de altă natură) colegilor sau clienților.

2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Programul de training va urmări diagnosticarea instalațiilor electrice și a echipamentelor


auto.

3. METODELE ȘI INSTRUMENTELE UTILIZATE:

Programul de training permite cursanților să dobândească cunoștințe specifice în domeniul


electronicii auto. Sistemele electronice se pot interoga, scana sau măsura, dar răspunsul nu
poate fi interpretat de către oricine. Este nevoie, deci, de documentație generală tehnică și de
cunoașterea exactă a sistemelor, a modului de funcționare a acestora și a tehnicilor de
diagnosticare utilizabile. Echipamentele folosite la instruirea practică sunt:
a. Stand sistem CAN BUS – teme de studiu:
Cablajul electric între componentele funcționale ale unui autoturism Volkswagen Golf;
Testarea circuitului electric și electronic;
Citirea unei diagrame și marcarea terminalelor;
Alegerea și folosirea echipamentului de testatre;
Testarea componentelor pentru hotărârea modului de reparare a unui defect
b. Stand ABS ESP – teme de studiu:
Determinarea și numirea sistemelor de frânare și a echipamentelor;
Lucrul cu diagrame de circuit, linii de comunicație, transmitere de date;
Protocoale de transmitere și compatibilitate electromagnetică, sisteme de interfațare;
Diagnosticare și autodiagnosticare, lucrul cu testerul de diagnosticarea defectelor folosind soft
VCDS;

2
Update de program și interfațarea de noi componente la stand;
Senzori și actuatori în sistemul de siguranță ale vehiculelor;
c. Stand Motor VW 1.4 TSI – teme de studiu:
Alegerea și folosirea aparatelor și echipamentelor de testare pentru instalația electrică;
Identificarea echipamentului electric mecanic și electronic de pe stand;
Detectarea defectelor simulate pe stand cu ajutorul semnalului măsurat de bornele de testare;
Măsurarea și compararea parametrilor electrici și a semnalelor;
Verificarea componentelor individuale și determinarea necesității întreținerii
d. Stand climatizare – teme de studiu:
Identificarea componentelor de pe stand;
Măsurarea, verificarea și diagnosticarea componentelor și sistemelor de bază;
Topologia rețelelor;
Diagnosticarea erorilor în sistemele de confort ale autovehiculelor;
Interpretarea rezultatelor obținute prin măsurători;
Codarea unităților de control, adaptarea versiunilor de soft li testarea liniilor de comunicare date
și sistemelor de interfață.
e. Vehicul de testare complet funcțional – teme de studiu:
Măsurarea, identificarea și interpretarea semnalelor electrice într-un automobil;
Simularea de erori și diagnosticarea acestora folosind interfața OBD;
Ștergerea erorilor din memoria unității electronice de control

4. REZULTATE PALPABILE ȘI IMEDIATE:

Compentențe dobândite în urma programului:


a. Aplicarea legislației în domeniu privind sănătatea și securitatea muncii și în domeniul
situațiilor de urgență;
b. Aplicarea procedurilor de calitate;
c. Îmbunătățirea comunicării – lucrul în echipă;
d. Utilizarea calculatorului și prelucrarea informației;
e. Dezvoltarea limbajului de specialitate;
f. Sisteme de mentenanță;
g. Utilizarea aparatelor și echipamentelor de măsurare și testare;
h. Utilizarea sculelor, dispozitivelor și materialelor;
i. Organizarea service-ului auto;
j. Determinarea și măsurarea uzurilor;
k. Construcția și funcționarea automobilelor;
l. Efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație la mecanismele motorului;
m. Diagnosticarea și repararea motoarelor cu ardere internă;
n. Diagnosticarea și repararea componentelor automobilului;
o. Specificarea defectelor posibile ale componentelor automobilului și cauzele apariției
acestora;

3
p. Precizarea parametrilor de stare și a celor de diagnosticare pentru fiecare componentă
auto;
q. Alegerea metodelor și mijloacelor folosite la diagnosticarea componentelor auto;
r. Utilizarea tehnicilor și tehnologiilor de control, verificare și măsurare pentru stabilirea
diagnosticului

5. MATERIAL DIDACTIC INCLUS ÎN OFERTA DE CURS:


-
6. INSCRIERE ÎN PROGRAM:

a. Acte necesare la înscriere:


- Carte Identitate (în termen de valabilitate) – copie xerox
- Certificat de Naștere – copie xerox
- Certificat de Căsătorie (dacă este cazul) – copie xerox
- Certificat de Divorț (dacă este cazul) – copie xerox
- Ultimul act de studii – copie xerox
- Document care să ateste achitarea taxei – copie xerox

b. Modalități de înscriere:
- Prin prezentare personală la sediul Asociației Prietenii Tehnicii, Sibiu, Str Ludoș, Bloc
52, Parter, Județ Sibiu, Cod poștal: 550148
- Prin e-mail: prieteniitehnicii@gmail.com sau didactic@teraimpex.ro
- Prin fax: 0369.408.948

7. TIPUL CERTIFICATULUI ELIBERAT:

În urma promovării examenului final, veți putea intra în posesia certificatului de absolvire
eliberat de Asociația “Prietenii Tehnicii” în care vor fi specificate datele personale, tipul
cursului absolvit și media de absolvire. Certificatul va fi însoțit de o anexă, în care sunt înscrise
competențele dobândite în urma absolvirii cursului.