Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA : 12 octombrie 2012


UNITATEA: Şcoala Gimnazială Izbiceni
INVĂŢĂTOARE: Urzicana Mirela Nina
CLASA: a III- a A
ARIA CURRICULARA: Matematica si stiinte ale naturii
DISCIPLINA: Matematica
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale de la 0 la 1 000 000
SUBIECTUl: :Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 - 1000 cu si fara trecere peste ordin
TIPUL LECŢIEI: predare / dobândire de noi cunoştințe
SCOPUL LECŢIEI:
 consolidarea deprinderilor de operare cu numere cuprinse între 0 -1000 ;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere naturale mai mici decât 1000, cu si fara trecere peste ordin;
 să exprime oral şi concis semnificaţia calculelor făcute în rezolvarea unei probleme;
 să exprime oral, prin cuvinte proprii, etapele rezolvării unor probleme;
 să manifeste iniţiativă în a transpune diferite situaţii în context matematic, propunând modalităţi diverse de abordare a unei
probleme.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor deveni capabili:
 O1 - să folosească terminologia specifică matematicii, pentru cele două operaţii (termeni, suma, diferenta, descazut, scazator);
 O2 - să calculeze oral exerciţiile propuse;
 O3 - să rezolve în scris adunări şi scăderi;
 O4 - să rezolve exerciţii matematice respectând ordinea operaţiilor;
 O5 - să afle termenul necunoscut dintr-o relaţie matematică;
 O6 - să rezolve probleme cu două operatii
 O7 - să redacteze corect planul de rezolvare a problemei;
 O8 - să rezolve problemele propuse.
STRATEGII DIDACTICE: inductiv - semialgoritmice
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, observaţia, metoda “ciorchinele”, munca independentă, calcul mintal,
problematizarea, jocul didactic, brainstorming,
FORME DE ORGANIZARE: frontală, pe grupe şi individuală.
MIJLOACE ŞI MATERIALE: fişe de lucru, jetoane, plicuri, marker, cretă colorată.
DURATA: 50 minute
BIBLIOGRAFICE:
 Viorica Paraiala, Dumitru Paraiala, Matematica, manual pentru clasa a IIIa Editura Euristica
 Curriculum Naţional, 2004 – Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti,
 Dumitru Săvulescu (coordonator), Costică Lupu, Ioan Cuceu, Melania Sârbu, Silvia Rotaru, 2006
 - Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura “Gheorghe Alexandru” ,Craiova
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII

Nr. ETAPELE ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR RESURSE


crrt LlECŢIEI PROCEDURALE
1 Moment Asigur condiţiile necesare bunei Se pregătesc pentru începerea orei Conversaţia
organizatoric desfăşurări a lecţiei.
Pregătesc materialul didactic necesar.
2 Verificarea temei Verific cantitativ şi calitativ tema pentru acasă Câţiva elevi să citesc tema în timp ce ceilalţi
trecând printre bănci. vor urmări. conversaţia

3 Reactualizarea Rog elevii sa raspunda la cateva intrebari pentru Elevii vor raspunde la intrebari
cunoştinţelor a ne amintii anumite cunostinte:
anterioare 1. Cum se numesc numerele care se adună? Dar
cele de la scadere? Termeni/descazut,scazator
2. Cum se numeşte semnul matematic folosit la Plus
adunare? conversaţia
3. Cum se numeşte rezultatul adunării? Dar al Suma sau total/rest sau diferenta
scaderii?
4. Ce se întâmplă dacă într-un exerciţiu se La adunare rezultatul ramane acelasi iar la
schimbă ordinea termenilor? scadere se schimba

4 Captarea atenţiei Le voi prezenta elevilor la videoproiector doua Elevii citesc cu atentie Doi elevi vor trece
ghicitori si ii voi ruga sa raspunda: raspunsul corect pe plansa
„Colo-n vale jos pe lac explicaţia
Opt răţuşte baie fac.
Două pleacă supărate
Câte au rămas să-noate?”
(8- 2= 6 răţuşte)
„În grădiniţa cu flori Scădere
Au înflorit douăzeci de bujori.
Mai stau gata-mbobocite exercițiul
Cinci lalele rumenite.
Căte flori eu voi avea
În buchet când ţi-l voi da ?” (20+ 5=25 flori)
Adunare
5 Anunţarea temei Astăzi la matematică vom rezolva exerciţii şi Elevii noteaza titlul in caiete
şi a obiectivelor probleme cu adunări şi scăderi, cu numere de la
0 la 1000.
- Astfel, la sfârşitul orei veţi fi capabili să explicaţia
efectuaţi exerciţii cu operaţiile de adunare şi
scădere, cu şi fără trecere peste ordin, să aflaţi
termenul necunoscut, să rezolvaţi şi să
compuneţi probleme.
6 Dirijarea învăţării Cu ajutorul videoproiectorului le explic Elevii privesc cu atenție panoul pentru a
copiilor procedeul de efectuare al operației în înțelege procedeul.
scris.
Explic elevilor modul de lucru
Pe catedra se afla un cos in care sunt formele Planşă copac,
decupate ale unor fructe de toamna, iar pe spate Elevii raspund cu atentie si rezolvă exerciții jetoane
au scrisa cate o sarcina de lucru. Elevii vor
rezolva exercitiile dupa care vor agata fructele Jocul didactic
in copacul toamnei Elevii notează pe caiete.
MERE
Pe spatele merelor se află exerciții simple Exerciţiul
anexa 1
GUTUI Rezolvă exerciţiile anexa 2 Elevii rezolvă exercițiile
PERE rezolvă exercițiile anexa 3 Problematizarea
PRUNE rezolvă preoblemele. (anexa4)
7 Obținerea feed- Pentru a vedea dacă copiii şi-au însuşit Elevii vor lucra individual fisa de lucru
back-ului noțiunile predate li se va da o scrustă fişă de exerciţiul
lucru. (anexa 5)
8 Încheierea Fac aprecieri frontale şi individuale asupra Elevii vor nota in caiete tema
activităţii modului în care elevii au participat la lecţie si le conversatia
voi comunica tema de casa
Anexa 1

MERE

2+5= 24 + 13 =
60 + 20 = 523 + 36 =
200 + 400 = 240 + 50 =
54 + 32 = 513 + 131 =

Anexa 2

GUTUI

6–5= 72 – 20 =
90 – 40 = 58 – 3 =
440 – 200 = 436 – 21 =
59 – 14 = 849 – 325 =
Anexa 3

PERE

203 + 98 = 246 + 394 =


435 + 128 = 535 + 279 =
136 + 217 = 613 + 199 =
615 + 149 = 327 + 193 =

Anexa 4

PRUNE

La un spectacol de teatru au participat 453 de persoane


adulte, iar copii, cu 276 mai puțini.
Câte [ersoane au participat, în total, la acel spectacol?
Numele: 12.10.2012

FIŞĂ DE LUCRU

1. Calculează:
64 – 12 = 195 – 51 =
50 + 43 = 523 + 45 =
76 + 12 = 246 + 394 =

2. Efectuează în scris:
736 - 170 - 615 + 134 +
407 58 149 217

3. Află numărul care este cu 125 mai mare ca: 59, 475 şi
208.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

S-ar putea să vă placă și