Sunteți pe pagina 1din 1

marius

Nominalizaţi termeni istorici specifici perioadei “Consolidarea modelului politic de tip sovietic în
România”. Propuneţi o secvenţă didactică prin care să le prezentaţi elevilor semnificaţia unui
asemenea termen. Miscare stahanovista,prolet
cultism,colectivizare,etatizare,nationalizare,electrificare. Elevilor le prezint filmul artistic de
propaganda "Raul care urca muntele".

nicoleta

Aplicaţie: Nominalizaţi termeni istorici specifici perioadei “Consolidarea modelului politic de tip
sovietic în România”. - stalinizare, proletcultism, colectivizare, naționalizare, tovarăsi, sovromuri,
cote obligatorii, stahanovism, dusmani de clasă, lupta de clasă, exploatatori, chiaburi, etatizare,
regim burghezo mosieresc, colhozuri, sfaturi populare, epurare, cartele, raționalizarea
alimentelor, etc Propuneţi o secvenţă didactică prin care să le prezentaţi elevilor semnificaţia
unui asemenea termen. la lecția Regimul comunist în România de la clasa XII -a în contextul
predării celor trei etape ale perioadei comuniste se pot evoca trăsăturile esențiale ale acestui
regim și prezenta oricare din termenii enumerati.

Angela

Aplicaţie: Nominalizaţi termeni istorici specifici perioadei “Consolidarea modelului politic de tip
sovietic în România”. Propuneţi o secvenţă didactică prin care să le prezentaţi elevilor
semnificaţia unui asemenea termen. Colectivizare,naţionalizare, chiaburi,
proletcultism,stahanovism, epurare etc În cadrul lecţiei - Regimul comunist în România,de la
clasa a XII-a, explic aceşti termeni prin imagini sugestive preluate din diferite surse ,folosind
metoda demonstraţiei.