Sunteți pe pagina 1din 3

Turismul este un fenomen global care reflectă nivelul general de dezvoltare a unei

societăți, iar impacturile acestei activități nu implică doar aspectele economice, ci și pe cele
sociale, culturale sau de mediu (Pavlic et all). Datorită beneficiilor economice foarte mari, multe
state se orientează în investirea în acest sector, devenind prioritar. Mai departe, turismul are un
efect multiplicator; prin dezvoltarea turismului, se dezvoltă și alte ramuri și industrii adiacente,
ceea ce duce la o creștere generală. Mai mult, unele destinații și așezări au fost gândite pentru a
se axa pe turism, rolul foarte mare avându-l în acest caz o bună planificare și strategie, însoțită de
strategiile de marketing turistic. Totuși, o dezvoltare necontrolată poate dăuna și poate duce la
scăderea atractivității destinației.

Atractivitatea destinațiilor urbane constă în varietatea obiectivelor și activităților ce se pot


desfășura într-un spațiu relativ restrâns și compact, iar faptul că aceste zone sunt intens populate
stimulează fenomenul de vizitare a prietenilor și rudelor cu domiciliul în altă parte (Pavlic et all).

Ca aspecte pozitive, turismul urbam stimulează dezvoltarea acestor zone, aduce un aport
de venituri în comunitatea locală, susține dezvoltarea generală a infrastructurii de bază și
specifice, contribuie la crearea locurilor de muncă și determină autoritățile locale să aibă o altă
atitudine cu privire la modul în care se organizează activitățile în spațiul respectiv.

Turismul urban este astăzi văzut drept mijloc de dezvoltare a destinațiilor turistice
urbane, care devin din ce în ce mai competitive pe piața turistică, nu doar din punct de vedere
economic, dar și social, cultural și politic.

Turismul urban, prin prisma cheltuielilor și dorința turiștilor de a achiziționa cât mai
multe suveniruri originale, susține conservarea meșteșugurilor, dă posibilitatea micilor artizani să
își valorifice munca, să își creeze propria afacere (UKEssays. November 2013).

Anumite politici pot fi adoptate, politici care îi au în vedere pe turiști. Politica de intrare
într-un stat doar cu buletinul (Uniunea Europeană), cu pașaportul sau cu viza, indiferent că sunt
necesare demersuri înainte de sejur pentru obținerea vizei sau pur și simplu se oferă viza la
intrarea în statul respectiv, toate acestea au efect asupra fluxului de turiști. Alte politici precum
Tax-free, sau posibilitatea de recuperare a TVA-ului încurajează turismul de shopping și duce la
venituri suplimentare.
Totuși, turismul urban are și efecte negative. Nu doar în cazul turismului urban, ci în
general, turismul alterează mediul natural, alterează caracteristicile culturale ale spațiului
respectiv și, de multe ori, efectele sunt ireversibile. În mediul urban, spre exemplu, nivelul de
poluare este mult mai ridicat. Un alt exemplu negativ îl constituie modificarea mediului natural
prin construcția de clădiri și prin utilizarea nerațională a resurselor, precum apa.

Creșterea interesului turiștilor pentru vizitarea centrelor istorice, spre exemplu, stârnește
reacții adverse din partea autohtonilor: aglomerație generală, deteriorarea patrimoniului cultural,
prețuri foarte ridicate.

Din punct de vedere economic se pot identifica câteva aspecte negative. Deși reprezintă o
oportunitate de a se crea locuri de muncă, totuși multe dintre acestea sunt sezoniere sau plătite
prost, uneori chiar sub nivelul salariului minim. Mai mult decât atât, în general turiștii sunt atrași
de câteva centre urbane dintr-un stat, creându-se astfel discrepanțe la acest nivel între orașe.

Anumite evenimente cu caracter global pot reprezenta un factor al dezvoltării turismului


urban și pot genera investiții în infrastructură. De multe ori însă, autoritățile locale nu
gestionează tocmai bine situația, iar după consumarea evenimentului respectiv, spațiile în care s-
au investit resurse importante ale comunității rămân nevalorificate, intră într-un proces de
degradare fizic, generează conflicte și nemulțumiri la nivel local, rămânând o discrepanță între
realitate și aparențele create la momentul desfășurării acestui eveniment. Un exemplu îl
reprezintă desfășurarea Olimpiadei la Rio de Janeiro în 2016, problemele sociale având drept
cauză acest fapt.

Din punct de vedere social, impactul poate fi atât pozitiv, cât și negativ. Aspectele
pozitive sunt: creșterea standardului de viață, încurajează schimburile inter-culturale, cunoașterea
lumii prin intermediul contactului direct cu populația și ajută la înțelegerea diferitelor mentalități,
încurajează învățarea mai multor limbi străine. Aspectele negative sunt: forțează comunitatea să
accepte standardele și cultura turiștilor, ba chiar influențează perspectiva acestora și poate duce
la alterarea trăsăturilor, cauzează probleme precum furturi, comercializarea drogurilor, traficul de
persoane. De asemenea, aglomerarea reprezintă un alt factor negativ care nu poate fi cuantificat,
rămânând sub semnul subiectivismului. De aici se pot genera conflicte între comunitate și turiști,
dar și între diferitele tipuri de turiști: între cei care caută relaxare, liniște și cei care nu își doresc
asta. La acestea se adaugă poluarea, zgomotul (UKEssays. November 2013).

În concluzie, turismul reprezintă o cale de creștere economică și aduce multe beneficii


comunității locale. Cu toate acestea, dacă nu este controlat întocmai, pot apărea crize, turismul
devenind astfel cauza anumitor probleme din spațiul respectiv. Nu în ultimul rând, turismul poate
duce și la declinul unor zone, mai ales dacă este singura cale de a obține venituri, pentru că
cererea turistică poate fi sezonieră iar trendurile și preferințele variază și se modifică rapid.

BIBLIOGRAFIE

Essays, UK. (November 2013). The Impacts of the Urban Tourism Industry. Retrieved
from http://www.ukessays.com/essays/tourism/urban-tourism-industry-and-its-impacts-tourism-
essay.php?vref=1

Essays, UK. (November 2013). Importance Of Urban Tourism. Retrieved from


http://www.ukessays.com/essays/tourism/importance-of-urban-tourism-tourism-
essay.php?vref=1

Pavlic Ivana, Portolan Ana, Butorac Marija, URBAN TOURISM TOWARDS


SUSTAINABLE DEVELOPMENT, INTERNATIONAL JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARITY IN BUSINESS AND SCIENCE , Vol.1, No . 1

Troanca, D., THE IMPACT OF TOURISM DEVELOPMENT ON URBAN


ENVIRONMENT, Studies in Business and Economics