Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lectie

Profesor : Anghel Florina


Clasa : a X a B
Aria curriculara : Tehnologica
Profil : Servicii/Domeniul de pregatire: comert
Disciplina: Contabilitatea unitatii economice
Unitatea de invatare: Analiza preturilor marfurilor si inregistrarea acestora in contabilitate pe baza
documentelor specific
Subiectul lectiei: Documente specifice marfurilor
Tipul lectiei: mixta (comunicare, sistematizare, fixare, verificare)
Obiectivul fundamental: Elevii vor fi capabili sa identifice documentele de evidenta primara
aferente intrarilor si iesirilor de marfuri/incasarilor si platilor.
Obiective operationale: O1- sa defineasca documentele justificative
O2- sa enumere documente de evidenta primara
O3-sa descrie documente specifice marfurilor
O4-sa identifice documentul pentru operatia economica specifica
Metode si procedee didactice: metoda Puzzle, Metoda Explozia stelara, conversatia euristica,
intrebari structurate
Mijloace de invatamant: tabla, videoproiector, fise documentare, fly-ere, flip-chart
Material bibliographic :manual cls a X a
Data: 16.05.2012
Locul: sala de clasa
Timp : 45 min

STRUCTURA LOGICA A CONTINUTULUI ( ARII DE CONŢINUT)

Documente specifice marfurilor

A1 :Moment organizatoric: prezenta elevilor


A2: Captarea atentiei:
Profesorul le cere elevilor sa resolve un rebus. Raspunzand corect la cerintele date, acestia obtin pe
verticala cuvantul : DOCUMENT

A3:Actualizarea cunostintelor anterioare


Scurta recapitulare a notiunilor dobandite anterior
Ex:
Intrebari adresate de profesor
- Ce sunt documentele contabile?
- Ce documente cunoasteti?
- De ce credeti ca se intocmesc?
A4: Enuntarea titlului si a obiectivelor noii lectii. Profesorul scrie pe table titlul lectiei,,
Documentele de evidenta primara aferente intrarilor si iesirilor de marfuri/incasarilor si platilor” si
obiectivelor operationale
O1- sa defineasca documentele justificative
O2- sa enumere documente de evidenta primara
O3-sa descrie documente specifice marfurilor
O4-sa identifice documentul pentru operatia economica specifica
A5: Dirijarea invatarii
Prezentarea materialului power point cu tema: Documentele de evidenta primara aferente intrarilor
si iesirilor de marfuri/incasarilor si platilor.
Profesorul comunica notiunile noi.
Se ofera elevilor fisa documentara

Fisa documentara
Factura fiscala
Se intocmeste in momentul desfacerii-livrarii marfurilor din magazie catre clienti.
Document format din trei exemplare : albastru, rosu, verde
Se intocmeste pe baza avizului de insotire a marfii
Chitanta
Se întocmeste în doua exemplare, pentru fiecare suma încasata
Document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casierie
Se semneaza de catre casier pentru primirea sumei
Dispozitie de livrare
Document pentru eliberarea din magazie a marfurilor
Foloseste la scaderea din gestiunea magaziei predatoare
Document pentru întocmirea avizului de însotire a marfii sau a facturii
Nota de receptie –constatare de diferente
Document pentru receptia bunurilor aprovizionate
Se întocmeste în 3 exemplare in situatia în care se constata diferente
Datele de pe verso nu se completeaza decât atunci când se constata diferente la receptie
Avizul de însoţire a mărfii
Poate purta menţiunea “Fără factură”,
Circula la delegatul unităţii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire;
Insoteste marfurile pe timpul transportului

Pe baza acesteia li se cere elevilor sa resolve un puzzle.

Metoda Puzzle
 Metoda de fixare a cunostintelor
 Se ofera elevilor cartonase cu tipurile de documente invatate si caracteristici ale acestora
 Se lucreaza la nivelul intregii clase pentru eleborarea raspunsurilor, pozitionarea pieselor
pentru puzzle
 Elevii trebuie sa identifice caracteristicile fiecarui document si sa le posteze pe panou.
 Se comunica intregii clase rezultatele muncii
 Cartonasele pot genera intrebari neasteptate , unde profesorul poate trece la elaborarea
raspunsurilor.
 Se fac aprecieri

A6: Asigurarea feedback-ului


Se foloseste Metoda Explozia Stelara
Se scrie problema in centrul unei stelute cu 5 colturi ;
In varful fiecarui colt al stelutei se scriu intrebari de tipul:
*ce *cine? *unde? *de ce? *cand?
Se imparte clasa in echipe si se lucreaza la nivelul echipelor .
Lista de intrebari initiale poate genera altele neasteptate, profesorul elaborand raspunsuri
Avantaje:
*este in acelasi timp o modalitate de relaxare si o sursa de noi descoperiri;
*obtinerea a cat mai multe intrebari duce la cat mai multe conexiuni intre concepte.
Sunt notati elevii cu cele mai bune raspunsuri.

A7: Evaluarea formativa


Testul final consta in 2 intrebari cu raspunsuri scurte si clare.
1. La ce foloseste ,,Chitanta”?
2. Cand se intocmeste,, Nota de receptie-constatare de diferente”?

A8: Asigurarea retentiei si a transferului


Tema consta in rezolvarea unui enunt:
Esti lucrator intr-un depozit. Trebuie sa onorezi o comanda.
Ce documente aferente marfurilor ,de evidenta primara trebuie sa folosesti ?

La finalul lectiei se ofera elevilor emoticoane . prin intermediul acestora ei exprimandu-si


aprecierea fata de lectie.

Desfasurarea lectiei
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Timp Etape de instruire Arii de Metode de Mijloa Forma de
continut
45 învăţă- ce de organizare
min. Profesor Elev mânt învăţă Pro- Elev
mânt fesor
Moment organizatoric; Raspund la apel A1
Captarea atentiei A2

Reactualizarea cunoştinţelor învăţate anterior A3 Conversa- Tablă Fron- Colec-


Scurta recapitulare Răspund la întrebări ţie exami- tal tiv
natoare Indivi-
dual
Anuntă titlul lectiei si obiectivele Notează în caiete A4 Explicaţia Flip- Fron- Colec-
operaţionale, chart tal tiv

Prezentarea materialului power point Urmaresc explicatiile A5 Explicaţia Video Fron- Colec-
Prezentarea metodei de lucru “puzzle” date de profesor. Conversa- proiect tal tiv
ţie euris- or Indivi-
tică dual

Desfasurarea activitatii Elevii se implica in Explicaţia Fron- Colec-


Profesorul urmareste desfasurarea cadrul activitatii de grup A5 Conversa- Fly-ere tal tiv
activitatilor in fiecare echipa si ţie euris- Indivi-
intervine cand e necesar tică dual
Feed-back
Desfasurarea evaluarii prin metoda “Explozia stelara” A6 Discuţia Fise de indivi Indivi-
Elevii sunt impartiti in 4 echipe si primesc materialele necesare colectivă lucru dual dual
Evaluarea formativa Urmaresc explicatiile Fly-ere Colec-
date de profesor. A7 tiv

Profesorul coordoneaza desfasurarea


evaluarii

Asigurarea retentiei si a -notează în caiete A8


transferului
-rezolvarea unei probleme
Secventa finala Conversa- indivi Indivi-
ţia dual dual
euristica