Sunteți pe pagina 1din 1

1. Ce vizeaza ramura de dreptul muncii?

- Numai munca subordonata


2. Dreptul muncii are in vededere
- Munca persoanei fizice si juridice sub autoritatea acesteia
3. Care sunt partenerii in cadrul relatiei sociale de munca
- Angajatorii si salariatii
4. Ce fel de relatii se stabilesc intre angajatori, salariati, grupuri de salariati
- Relatii colective de munca
5. Sunt principia ale dreptului muncii
- Principiul democratiei legalitatii in fata legii
- Egalitatea de tratament si nediscriminarea
6. Ce inteles are termenul formare profesionala
- Activitatea unei persoane inainte de munca
7. Ce fel de institutie este formarea profesionala
- Institutie juridical completa
8. Prin ce se realizeaza organizarea
- Prin invatamant liceal, postliceal, tehnologic, vocational, de arta, sportive
9. Care sunt caile de formare profesionala a adultilor
- Formarea profesionala initiala si continua
10. Ce persoane sunt premise la formarea profesionala
- Persoanele apte de munca
11. Care sunt categoriile de persoane care nu se pot sindicaliza in codul muncii
- Cadrele militare permanente, persoanele cu functii de conducere, persoanele cu demnitate
publica
12. Doua sau mai multe sindicate din acelasi domeniu se numesc
- Federatie sindicala
13. Doua sau mai multe sindicate din sectoare diferite se pot asocial in
- Confederatie sindicala
14. Organizatiile patronale sunt organe juridice care pot fi
- Persoane juridice de drept public cat si ded drept privat
15. Prin ce se caracterizeaza voluntariatul in dreptul muncii
- Persoana voluntara se implica activ in viata comunitatii
16. Varsta minima de incadrare in munca
- 15 ani cu asistenta si 16 ani legal
17. Cum este reglementata perioada de proba facultative in codul muncii
- E facultative si subsidiara concursului sau examenului
18. Ce obligatii are angajatorul fata de angajat la finele angajarii stagiare
- De a elibera o adeverinta eliberata de ITM
19. Care sunt elementele esentiale sau componente ale unui contract
- Prestarea muncii, salariul, subordonarea ngajatului fata de angajator
20. Care sunt determinarii iar cazul de incetare a detasari
- La incetarea raporturilor de munca cu acordul partilor