Sunteți pe pagina 1din 1

ORA DE RECAPITULARE cl a V-a

SINTEZĂ cl a IV-a
Linia orizontului : linia unde ni se pare că cerul atinge pământul

Punctele cardinale
Est sau Răsărit (E) : locul de unde răsare Soarele
Vest sau Apus (V sau W) : locul unde coboară Soarele sub linia orizontului
Sud sau Miazăzi (S)
Nord sau Miazănoapte (N)

Metode de orientare cu ajutorul punctelor cardinale


Semne convenționale
Maroniu- munții
Galben- dealuri și podișuri
Verde- câmpie
Verde închis- lunca și Delta Dunării
Negru-localitați, șosele
Albastru- râuri, lacuri
Alb-gheața, calotă glaciară

Suprafața României : 238.391 km2

Vecinii României :…..

Relieful României:
Foarte variat- munți 800-2500 m altitudine , dealuri, podișuri 250-800 m altitudine și
câmpii 0-300 m altitudine
Carpații: Carpații Orientali (M-ții Rodnei-vf Pietrosul Rodnei 2303m) în Est,
Meridionali ( M-ții Făgăraș- vf. Moldoveanu 2544m) în Sud și Occidentali (M-ții Bihor-vf.
Bihor 1848m) în Vest.
Dealuri și Podișuri Podișul Moldovei în Est, Podișul Getic în Sud, Podișul Dobrogei în
Sud-Est, Dealurile de Vest.
Depresiunea Colinară a Transilvaniei situată în centrul țării și este mărginită de
Carpați. Are altitudini înalte pe margini și mai joase cu câmpuri întinse.
Câmpiile Câmpia Română este cea mai mare și se află în Sud, Câmpia de Vest

Apele curgătoare
Locul de unde ia naștere o apă curgătoare se numește izvor. Acesta curge printr-o vale
sau albie pana la zona de confluență- locul unde două ape curgătoare se unesc.
Dunărea
Din 2860 km, 1075 km sunt pe teritoriul României
Străbate 10 țări și 4 capitale iar la vărsare se împarte în 3 brațe și formează Delta Dunării.

Populația României
22 milioane locuitori fiind mai numeroși la câmpie.
Populație rurala sate și comune
Populația urbană orașele și municipiile
Județul cea mai mare unitate administrativă și conține orașe și sate. În România sunt 41
de județe și municipiul București.

București
Capitala României situată în sudul țării în unitatea de relief Câmpia Română.
Este străbatut de râul Dâmbovița și Colentina cu o salbă de lacuri.
Ca și activitați economice amintim: activitățile bancar-fiscale, administrative,
educaționale, industriale, de transport.
Surse de poluare: centralele termice, transportul rutier și industria.

S-ar putea să vă placă și