Sunteți pe pagina 1din 1

ORA DE RECAPITULARE cl a VI-a

SINTEZĂ CL a-V-a
1. Ce este Geografia?
Geografia este știința care se ocupă cu studiul mediului înconjurător, deci a orașului, unității de relief,
a continentului, a planetei și a universului.
2. Universul
Toate stelele vizibile și invizibile datorită depărtării, împreună cu celelalte corpuri cerești, precum și
cu spațiul care le înconjoară
3. Sistemul Solar
Cuprinde Soarele, Planetele, Cometele, Meteorii și Meteoriții
Soarele este steaua Sistemului Solar și creează un câmp gravitațional care determină
planetele să graviteze în jurul lui.
Planetele Telurice : numite așa deoarece au scoarța bine definită, și se aseamănă cu Pământul.
Acestea sunt: Mercur, Venus, Pământ, Marte
Planetele Gazoase/Uriașe: numie așa din cauza aspectului gazos al atmosferei și a mărimii
foarte mari . Acestea sunt : Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun
Pluto este o planetă în discuție deoarece se află la o depărtare foarte mare de Soare și are o
orbită aparte. Din anul 2010 nu mai este considerată planetă
4. Alcătuirea internă a Pământului
Dacă am tăia Pământul în două am observa nucleul urmat de două învelișuri concentrice.
Nucleu, Manta, Scoarță
5. Continentele și Bazinele oceanice
Continentele sunt părțile cele mai extinse ale uscatului terestru. Ele sunt conjurate total sau parțial
de apa oceanelor și a mărilor. Ele sunt în numar de 7 : Europa, Africa, America de Nord, America de
Sud, Australia, Asia și Antarctica
Insulele sunt înconjurate total de ape dar au dimensiuni foarte mici. Ele pot fi continentale, vulcanice
sau coraligene.
Bazinele oceanice sunt adâncituri ale scoarței terestre de foarte mari dimensiuni cu cantități mari de
apă sărată. Ele sunt în număr de 4 : Pacific, Atlantic, Indian și Arctic/Înghețat
6. Atmosfera
Este învelișul invizibil format din aerul care înconjoară planeta, având rol protector împotriva
razelor ultraviolet.
Gazele atmosferice: azot (78%), oxigen (21%), ozon la o alt de 20-30km
7. Hidrosfera
Stările de agregare : lichidă, solidă, gazoasă
Nilul – Africa
Amazonul – America de Sud
Mississippi – America de Nord
Gange – Asia
Darling – Australia
Dunărea – Europa
8. Oceanele și Mările au apă sărată
Oceanele: sunt întinderi imense de apă acumulată în bazinele oceanice. Ele comunică larg între ele și
despart continentele.
Oceanul Pacific cel mai mare și cel mai adânc cu o forma rotundă. Prezența Cercului de Foc: vulcani,
cutremure foarte puternice.
Oceanul Atlantic are o formă asemănătoare literei S și se marește ca și suprafață
Oceanul Indian este cel mai cald ocean datorită poziției
Oceanul Arctic este acoperit de ghețuri în mare parte
9. Dinamica populației
Natalitatea: numărul de nașteri care au loc într-o populație. Are valori mari în țări slab dezvoltate și
valori mici în țările dezvoltate
Mortalitatea: numărul anual de decese dintr-o populație. Are valoare mică în țările dezvoltate și
valoare mare în țările slab-dezvoltate.
10. Populația pe glob
Populația actuală este de 6,7 miliarde de oameni
Concentrațiile cele mai mari sunt în zona coastelor și în câmpii. Locații cu populație mai redusă se
întâlnește în zonele reci sau foarte calde
Densitatea pe glob reprezintă numărul de locuitori pe un km2. Pentru planetă densitatea este de 40
loc/km2

S-ar putea să vă placă și