Sunteți pe pagina 1din 1

ORA DE RECAPITULARE cl a VII-a

SINTEZĂ cl a VI-a
1. Vecinii Europei
E: M-ții Ural
S: Marea Mediterana
V: Oceanul Atlantic
N: Oceanul Arctic

2. Relieful major al Europei


Munți și Podișuri:
Altitudinea maximă din Europa este vf Mont Blanc 4404 m
Caledonici—M-ții Scandinaviei, M-ții Caledonici
Hercinici—Masivul Central Francez, Masivul Renan, Podișul Boemiei, Podișul Dobrogei
Alpini—M-ții Pirinei, M-ții Alpi,M-ții Carpați, M-ții Caucaz
Câmpii: Pe structuri vechi: Câmpia Europei de Est, Câmpia Finlandei
Glaciare: Câmpia Europei de Nord
Fluviale: Câmpia Panonică, Câmpia Română, Câmpia Padului

3. Clima Europei
Subpolar: rece aproape tot anul, cu veri scurte și precipitații reduse în Nord
Oceanică cu ierni blânde și precipitații bogate în Vest
Continentală cu precipitații reduse și temperaturi care scad de la N la S, în general foarte mari
vara și foarte mici iarna în Est
Mediteraneană cu temperaturi ridicate vara și ierni blânde cu precipitații bogate în S

4. Hidrografia Europei
Fluviu este apa curgătoare care se varsă direct în mare sau în ocean
Dunărea (România), Sena (Franța), Tamisa (Marea Britanie), Pad/Po (Italia), Volga (Rusia)

5. Vegetația
Tundra este situată în N ( Islanda, N Scandinavia, N Câmpiei de Est a Europei) în prezența unui climat
rece. Licheni, mușchi, salcie pitică, plop pitic
Păduri de foioase apar în Centrul și Vestul Europei în climatul oceanic și de tranziție. Stejar, fag,
gorun, tei, salcie
Stepa cuprinde zona de Est a continentului și este caracterizată de un climat continental. Pir, colilie,
păiuș
Mediteraneană este specifica bazinului Mării Mediterana și cuprinde formațiuni vegetale de tipul
maquis sau garriga. Specii laur, măslini, dafin, lavandă, viță de vie

6. Solurile
Tundra: soluri subțiri înghețate pentru o lungă perioadă de timp: spodosoluri
Taiga: spodosoluri și turbării
Pădurile de foioase : brune și argiloase
Stepa și silvostepa: cernoziom
Mediterană: roșcate-castanii și Terra Rosa

7. Populația Europei
705 mil locuitori (1996)
Densitatea : nr. Locuitori pe suprafață : 70 loc/km2 Monaco 16000 loc/kmp România 90 loc/kmp
Islanda 3 loc/kmp

8. Industrie
Dintre industriile importante amintim: chimică, petrochimică, siderurgia, prelucrarea materialelor
feroase și neferoase, constructoare de mașini, industria materialelorde construcții.

9. Resursele
Dintre resursele Europei amintim: Petrol- Marea Neagra, Marea Nordului, Marea Norvegiei pentru
industria chimică
Cărbune- Germania, Polonia, România pentru industria energetică
Fier- Suedia, Ucraina, Germania, România pentru industria siderurgică

S-ar putea să vă placă și