Sunteți pe pagina 1din 88
th Seymour cileace sentimentle Sybille tn piioa- trie cH nul va mal da niciodats ‘ocazla si repeteexperienfa, Timp de zece ani ea reayise 8 steal 0 parte din calea lular acum else intorsese fn via cu pind der Dbunare. $i cea ce era mat he pin Mei, le enpene! cae nen al ere ‘tenga Dayo ernest fie rece gi supertoard cu sige perc talul de ya sn 973-s80003-4 Las a5i9 + Redactor ; AURELIAN MICU ANDY Consitier editorial : TRATAN TANCU Lestor : ANGELA VASILE CAPITOLUL T Dinwinfeles, treble. af ploud, refloota Sybil cen doxgust efnd iesea an supermarket eu edruclo- i ridica mosalul deloe, stia; dat find pi ca ploala fosese previzuth gi pentru ef deja stétise Ia sevviclu pln ttrviu, so hotirise si-gi. fneeree novoedl, sperind ef nor se vor abline ait si le fe Cumseeldenia Ini ti exea o siare de eanfuzie; vyenind atit de repede dupi riceala Tul ainainte, 'Nu-} puta spuso ef motivul pentsw eaze a1 venjse era ci glia despre prezenta Ini acd. In depittare, orologial une! biscried bit oxa, facindu-l pe Gateth sf se inerunte. — Trebuie ei pico acum... chiar tebule — Gareth, pentru numele” hu Dumnozeu. Spbilla deja se Indepirta de cl, Impingind eu hotirre clruelovul fn dizvefia. maginit sale. Des coperi ex tremura ugor, far picioasele fi erat mol, Ts spuse ef era gocut provocat de ristiuxmarea ‘edruciorulu', dax in fundul inimif glia ef era mai mult deeit'atit, Motival slabiunll,nefamiliane ‘gi nedonte craw ecl um meteu gi nowdzedd de bi Bitie putemiei ce tocmai se Indepirtase de ea. ‘84 tremure din cauza tntilnirs aocidentale cu Gareth Seymour ? Rid'eol, Incelase a mal fie ‘vulnerabil falii de ol sau orice alt blsbat, cfind avea einclsprezcce ani, senareun, omy enbcur a CAPITOLUL Binelnies cf Syila mu se duse dct Ia bi rou, aya um plintioe inf ebula cack pe att gag schimbe hace fac cova eu Plc el atned i in gonrl, sis rocapete pun Fntjarea de fenele do alter! efeenth She pe sing, cae co prevupunen a fy faaite de a fe Deu de progamul Baling ef tretale ccs toi din cn Din fern, prime programe a Bande! ma cra. pvt pln tn ‘om pranlu, dupt cle inc ant to tind, efod ode out tote se ‘ rormcach ho agenile do cerviel i Keaorry ng dine le ma {i linigtit pe attnes, dav eu desehiderea noulul sis~ 2 de atostl, eare awe deopt consein noted de ofa a ocitoln, cae vrs gf i afara oval doaatece ftv. sont Govesise mal. prosper,"Acxm, in ln taptol et aveat cout’ de seerelace fine be prez, ele poteaa frsize eentor Mat fel doors neaind operator de eome ai Wi prograsateri fino extn

S-ar putea să vă placă și