Sunteți pe pagina 1din 6

Numele și prenumele elevului:……………………………………… Data: 21 Martie 2018

Probă de evaluare- CLR


Unitatea tematică: Descoperim povestea unui fulg de nea

1. Dictare

2. Răspunde corect la următoarele întrebări:


Unde este băiatul? Ce face Gina?

 Băiatul este în bancă.  Gina ridică mână.


 Băiatul este la tablă.  Gina se ridică în picioare.

3. Completează cu atenție căsuțele libere:


Eu culeg. Eu merg. Eu mănânc. Eu cânt
Tu Tu Tu Tu
El El El El

4. Alege unul dintre grupurile de litere învățate – ce, ci, ge, gi- pentru a forma cuvintele potrivite.

cole ment re nă min re ve ne nema vo

5. Eu scriu una, tu scrii multe/ mulți:

covrig- haiduc-
piersică- cioară-
creangă- gimnastă-
pungă- pisică-
6. Notează pe fiecare găleată cuvintele cu sens asemănător celor scrise pe nori:

vesel țară colină amic

7. Unește cuvintele cu sens opus:

încet tânăr
bătrân înalt
gigantic curat
plânge minuscul
murdar râde
scund repede

8. Citește propoziția și răspunde la întrebări:

Ioana pleacă vineri în tabără la mare.

a) Cine pleacă în tabără?

b) Când pleacă în tabără Ioana?

c) Unde pleacă Ioana?

Desenează cum te simți la finalul testului!


AN ȘCOLAR 2017-2018
EVALUARE SUMATIVĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HERĂSTRĂU

DISCIPLINA Comunicare în limba română

CLASA I A

ÎNVĂȚĂTOR Răduță Georgiana

DATA 21 martie 2018

NUMĂR DE ELEVI ÎNSCRIȘI/EVALUAŢI: 30/ 30

UNITATEA TEMATICĂ DESCOPERIM POVESTEA UNUI FULG DE NEA

Matricea de specificaţii pe baza căreia sunt elaborate probele are următoarea structură:

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare

Competenţe
specifice
C.S 1.3 ITEM 4

C.S 1.4 ITEM 2


C.S 2.1 ITEM 3

C.S 2.2 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7

C.S 4.1 ITEM 1

Pentru o competenţă pot fi asociati mai multi itemi. NU este permisă eliminarea unor coloane din matrice.

COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE PROBEI DE EVALUARE SUMATIVE U.T. IUBIM


PLANTELE (DIN PROGRAMA ŞCOLARĂ)

4.1. Scrierea literelor de mână

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare


2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple

PROBA DE EVALUARE SUMATIVĂ

In elaborarea itemilor, se vor avea în vedere:

- Derivarea acestora din competențele propuse a fi evaluate, având la bază conținuturile parcurse în unitatea
tematică.
- Formularea graduală, de la simplu la complex.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Nr. Item Calificativul


Foarte bine Bine Suficient
1 Scrie corect fără nici o greșeală Scrie dictarea cu maxim Scrie dictarea cu maxim
dictarea. 2 greșeli. 4 greșeli.
2 Raspunde corect la cele două Răspunde corect la o
întrebări. întrebare.
3 Completează corect cele 8 cuvinte. Completează corect Completează corect
minim 7 cuvinte. minim 4 cuvinte.
4 Completează corect cele 8 grupuri Completează corect Completează corect
de litere. minim 7 grupuri de minim 4 grupuri de
litere. litere.
5 Completează corect minim 7 Completează corect Completează corect
cuvinte. minim 5 cuvinte. minim 3 cuvinte.
6 Scrie corect cele 4 cuvinte. Scrie corect minim 3 Scrie coret un cuvânt.
cuvinte.
7 Unește corect cele 6 situații Unește corect minim 5 Unește corect minim 3
situații situații

BAREM DE APRECIERE

CALIFICATIV

Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect, integral/parțial)

Rezolvă integral si corect 6 itemi, parțial 1 item Foarte bine

Rezolvă integral si corect 5 itemi; incorect 1item/ parţial 1 itemi. Bine

Rezolvă integral si corect 4 itemi; parţial 2 itemi/ incorect 1 itemi. Suficient

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:

Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi

PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE

REGLARE/AMELIORARE:

Competența Descrierea problemei (dificultăților) identificate Numele şi prenumele elevilor care


neformată/ întâmpină dificultatea
formată
insuficient