Sunteți pe pagina 1din 19

Curs 4

Instalatii de ridicare a presiunii cu pompe


cuplate cu recipiente de hidrofor

Conf.dr.ing Daniela TEODORESCU

5/11/2017 Daniela TEODORESCU


Instalatii de ridicare a presiunii cu pompe
cuplate cu recipiente de hidrofor

hr,rp
hr,inst.int
HuR
R R R
R R R

HnecR
R R R
R R R
hr,A-RP

HgR
Qc=f(t)
HuRP

6 Ap
HdispA

5 Qp

RP
7 8 9 Qc
HgRP

hr,ap

hr,ap
Qp

2
A1 5/11/2017
4 Daniela TEODORESCU
3
Instalatii de ridicare a presiunii cu pompe
hr,A-RP cuplate cu recipiente de hidrofor

Qc=f(t)
HuRP

Qp

RP
Qc
hr,ap

Qp

5/11/2017 Daniela TEODORESCU


Instalatii de ridicare a presiunii cu pompe
cuplate cu recipiente de hidrofor

 1. Functionarea instalatiei
 2. Alegerea pompelor
 3. Calculul recipientului de hidrofor
 4. Alegerea compresorului
 5. Calculul rezervorului tampon

5/11/2017 Daniela TEODORESCU


1. Instalatii de ridicare a presiunii cu
pompe cuplate cu recipiente de hidrofor –
functionare
 Instalaţia de pompare a apei cuplată cu recipiente de hidrofor,
denumită pe scurt instalaţie de hidrofor se compune dintr-o
staţie de pompare având montate pe conducta de refulare,
recipiente de hidrofor.
 Instalaţia de hidrofor se adoptă atunci când sarcina
hidrodinamică (presiunea de serviciu) disponibilă, Hdisp, a apei
din conducta publică (în punctul de racord a instalaţiei
interioare) este permanent sau pe perioade lungi, insuficientă
pentru funcţionarea normală a tuturor punctelor de consum
(Hdisp < Hnec), iar consumul de apă din instalaţie prezintă
variaţii importante în timp între valorile maxime şi minime.
Folosirea instalaţiilor de pompare fără recipiente de hidrofor
duce, pe de o parte, la consumuri mari de energie electrică,
deoarece pompele vor funcţiona la debite mic cu randamente
mici, şi pe de altă parte, la uzura prematură a automatelor de
pornire a pompelor, datorită pornirilor şi opririlor succesive ale
acestora
5/11/2017cu frecvenţă mare.Daniela TEODORESCU
1. Instalatii de ridicare a presiunii cu
pompe cuplate cu recipiente de
hidrofor – functionare
 Din conducta publică apa pătrunde într-un rezervor tampon
care poate fi deschis sau închis.
 În rezervorul tampon deschis, apa trece de la presiunea din
conducta publică la presiunea atmosferică (patm = 0 mH2O în
scara manometrică, având loc ruperea presiunii), pe când în
rezervorul tampon închis (care are la partea inferioară apă şi
deasupra apei o pernă de aer comprimat) se menţine
continuitatea planului de sarcină din conducta publică.
 Din rezervorul tampon apa este aspirată de pompă şi refulată
în instalaţie.
 Din debitul total al pompei Qp o parte satisface consumul din
clădiri, Qc, iar restul (Qp – Qc) se acumulează treptat în
recipientul de hidrofor, comprimând perna de aer existentă
deasupra apei, până la o valoare limită maximă dinainte
stabilită (prin calcul) şi controlată de un presostat, numită
presiune de oprire a pompei Ho, la atingerea căreia
presostatul
5/11/2017 comandă oprirea pompei.
Daniela TEODORESCU
1. Instalatii de ridicare a presiunii cu
pompe cuplate cu recipiente de hidrofor –
functionare
 Din acest moment, consumul de apă din instalaţie este
satisfăcut din rezerva acumulată în recipientul de hidrofor,
numită volum util, Vu. Pe măsură ce această rezervă de
apă scade, perna de aer de deasupra apei se destinde
până la o valoare limită minimă, numită presiune de
pornire a pompei Hp, controlată de acelaşi presostat,
care, la atingerea acestei valori, comandă pornirea pompei
şi funcţionarea instalaţiei se repetă.
 În perioadele în care sarcina disponibilă, Hdisp, a apei în
punctul de racord (branşament) este mai mare sau egală
decât sarcina necesară, Hnec, în instalaţia interioară
(Hdisp≥ Hnec), alimentarea cu apă a instalaţiei
interioare se face printr-o conductă de ocolire a
staţiei de pompare, pe care se montează o clapetă de
reţinere spre a evita întoarcerea apei spre conducta
publică atunci când funcţionează
5/11/2017
pompa.
Daniela TEODORESCU
2. Alegerea pompelor
 Hp este presiunea din recipientul de hidrofor în momentul pornirii
pompei, în mH2O, determinată cu relaţia:

H p  H nec  maxH g  H u  hr , RH  R 
 [mH2O]

H nec  max( H nec , AR , H nec , AC )


 Hnec – sarcina hidrodinamică necesară în instalaţia interioară de
alimentare cu apă, în mH2O;
 Hg – înălţimea geodezică a punctului de consum cel mai dezavantajat
hidraulic din întreaga instalaţie, faţă de un plan de referinţă unic admis,
în mH2O;
 Hu – presiunea de utilizare a apei la punctul de consum cel mai
dezavantajat hidraulic, în mH2O (notat cu R);
 Hp este presiunea din recipientul de hidrofor în momentul pornirii
pompei, si reprezinta valoarea minima a presiunii asigurate de RH
 Hp valoarea cea mai mare dintre sarcinile hidrodinamice necesare, pentru
instalaţia de distribuţie a apei reci, respectiv, , pentru instalaţia de distribuţie
a apei calde de consum (între cele două sarcini hidrodinamice necesare şi se
admite o diferenţă de cel mult ± 5%);
5/11/2017 Daniela TEODORESCU
2. Alegerea pompelor (pilot!!)
In momentul pornirii pompelor:
H pp  H p  H g p  hrpp  H a  H s p  M p Q pp
2

In momentul opririi pompelor:

H po  H o  H go  hrpo  H a  H so  M oQ po
2

H p  H nec  maxH g  H u  hr 
H  H 0  H p  10 12  mH 2O
H 0  H p  H  6bar
Q pp  Q p 0
Qp 
5/11/2017
2
Daniela TEODORESCU
2.Alegerea pompelor

Q pp  Q po
Qp 
2

In momentul pornirii pompelor:

H pp  H p  H g p  hrpp  H a  H s p  M p Q pp
2

In momentul opririi pompelor:

H po  H o  H go  hrpo  H a  H so  M oQ po
2

5/11/2017 Daniela TEODORESCU


3. Recipiente de hidrofor
(recipiente hidropneumatice)
 Tipuri de recipiente de hidrofor:
 Recipiente de hidrofor cu perna de aer in
contact direct cu apa
 Recipiente de hidrofor cu membrana

5/11/2017 Daniela TEODORESCU


Recipiente de hidrofor
 Perna de aer de deasupra apei din recipientul de hidrofor
este asigurată de un compresor de aer, care este pus în
funcţiune manual, ori de câte ori este necesar să se refacă
volumul de aer din rezervor.
 Pentru recipientele de hidrofor fara membrana se
recomanda montarea unui compresor fix, cu distribuitor
de aer, cu conducte de distributie fixe de aer etc, intrucat
refacerea pernei de aer este frecventa.
 Pentru recipientele de hidrofor cu membrana se recomanda
utilizarea unui compresor mobil, cu distribuitor de aer, cu
conducte de distributie fixe de aer etc, intrucat operatia de
refacere a pernei de aer nu este necesara foarte des.
 La partea superioară a hidroforului se montează un ventil
de siguranţă cu contragreutate sau cu arc pentru
protecţia recipientului în cazul unor suprapresiuni
accidentale.
5/11/2017 Daniela TEODORESCU
Recipiente de hidrofor fara
membrana

5/11/2017 Daniela TEODORESCU


Recipient de hidrofor cu
membrana

5/11/2017 Daniela TEODORESCU


Recipient de hidrofor
cu membrana
 Un rezervor hidrofor este format dintr-un vas de otel, o
membrana interioara interschimbabila confectionata din butil,
o valva (ventil) de presurizare si un racord catre instalatie.
 Membrana interschimbabila separa apa din instalatie de
aerul care presurizeaza vasul si evita contaminarea,
coroziunea sau pierderea presiunii. Odata rezervorul
conectat la sistem, pompa incepe sa functioneze, umpland
membrana cu apa.
 Odata atinsa presiunea maxima, pompa se opreste, in
interiorul rezervorului existand cantitatea maxima de apa
(conform setarilor presostatului atasat instalatiei). Membrana
fiind flexibila, ocupa un volum foarte mare (aproape cat tot
rezervorul, ca in desenul de mai jos). Atunci cand este nevoie
de apa, aceasta se consuma din rezervor, nefiind nevoie de
pornirea pompei, exploatandu-se presiunea pernei de aer
dintre rezervor si membrana si elasticitatea acesteia din
urma.
 Procesul continua si membrana se goleste de apa, pana
cand este atins pragul de presiune minima (conform setarilor
presostatului
5/11/2017atasat instalatiei). Acum membrana
Daniela TEODORESCUeste din
nou in starea initiala, iar pompa incepe un nou ciclu.
Rezervorul tampon
 Alimentarea cu apa a rezervorului tampon
se asigura cu:
 Robinete cu plutitor

 Vane electromagnetice cu senzor de nivel


sau plutitor electric

5/11/2017 Daniela TEODORESCU


Robinete cu
plutitor

5/11/2017 Daniela TEODORESCU


Rezervorul tampon

Plutitor electric

5/11/2017 Daniela TEODORESCU


Test:
Explicati
accesoriile
rezervorul
ui tampon

5/11/2017 Daniela TEODORESCU