Sunteți pe pagina 1din 4

Capacitatea de productie:

In cadrul firmei se desfasoara urmatoarele activitati


A. Activitati de productie
B. Activitati de microproductie
C. Activitati de depozitare
D. Activitati conexe
E. Activitati de control al fabricatiei si laboratoare de cercetare.

A. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE se desfasoara in urmatoarele instalatii:


A.1 Sectia Rasini

Activitatea sectiei Rasini se desfasoara in urmatoarele obiective:


 Doua locatii Rasini I (Ob. 8) si Rasini II (Ob.5 A+E);
 Statia de terminol (difil) -soba 1, 2 si 3;
 Linie post -procesare termica ape uzate tehnologice (instalatia de incinerare)-Ob.21;
 Parc rezervoare maturare-Ob.9.
Obiectiv – Rasini I , II
Fabricarea rasinilor reprezinta singurul proces de sinteza chimica a unor produse noi.
Principalele rasini obtinute in cadrul societatii sunt:
 Rasinile alchidice slabe
 Rasini alchidice medii
 Rasini alchidice grase
 Rasini ureo-formaldehidice
 Rasini alchido-acrilice
 Rasini alchidice uretanizate
 Rasini emulsionate
Capacitati de productie:
Sectia Rasini I si II - 16 800 t / an (Rasini I: 10 800 t/an si Rasini II: 6000t/an)
Procesul de fabricare a rasinilor de temperatura inalta este format din 5 linii de fabricatie
si cuprinde urmatoarele faze:
Procesul de fabricare a rasinilor cuprinde urmatoarele faze:
a) Pregatirea instalatiei
b) Dozarea materiilor prime
c) Poliesterificarea
d) Spalare reactor
e)Tipizarea rasinii
f)Filtrarea
g) Depozitarea / ambalarea solutiei de rasina

Sectia Vopsele Industriale (VI)


In componenta Sectiei VI intra trei ateliere:
-atelier procesare paste, baze si produse clasice- capacitate proiectate de 3000t/an

-atelier COLORMIX (nuantare si dozare)- Capacitatea proiectata este de 7200t/an.


-atelier ambalare;
Sectia pentru Protectia Lemnului (PL )
Activitatea sectiei Produse pentru Protectia Lemnului consta in fabricarea produselor
pentru protectia lemnului. Producerea produselor pentru protectia lemnului pe baza de solventi
(lacuri si grunduri nitrocelulozice) se desfasoara in Ob. 5, pe trei linii de fabricatie (trei
dizolvatoare).
Procesul tehnologic
a) Verificarea instalatiei
b) Aprovizionare materii prime
c) Dozare solventi –portia
d) Dozare nitro celuloza (NC)
e) Omogenizare (dizolvare )
f) Finalizare (dozare solventi – portia II, si rasini)
g) Omogenizare
h) Tipizare
i) Ambalare
Capacitatea proiectata: 4680 t/an.
Produse UV
Sunt produsele cu uscare cu ultraviolete. Perfectarea filmului este realizata prin
polimerizare cu lampi UV doar in cateva secunde.

Procesul tehnologic
In functie de cantitatile procesate toate fazele procesului tehnologic au loc in dispersor sau in
stender, dupa cum urmeaza:
a) Verificarea instalatiei -
b) Aprovizionare materii prime
c) Dozare
e) Dispersare
d) Finalizare
e) Filtrare si ambalare
Sectia Vopsele Industriale Apoase (VIA)
Sectia Vopsele Industriale Apoase este amplasata in Ob.10 si este destinata fabricarii
produselor in dispesie apoasa, are o capacitate maxima de productie de 6000 t/an si a fost pusa
in functiune in anul 2009.
Descrierea procesului tehnologic
Procesul tehnologic de fabricare a produselor in dispersie apoasa presupune:
a) Dozarea materiilor prime in dispersoare sau stendere
b) Procesarea pastelor/produselor finite
c) Filtrarea si ambalarea produsului finit
Dupa finalizarea produselor in dispersie apoase acestea se filtreaza prin trecerea prin filtrele
FSI, dupa care in functie de comanda se ambaleaza la structuri de ambalare din PP de la 17 kg
pana la containere de 1t.
. ACTIVITATEA DE DEPOZITARE
Depozite de Solventi si Materii Prime Lichide
Depozitul de solventi, Ob.15, face parte din categoria “A” de pericol de incendiu
conform si cuprinde:
a) Depozitul propriu-zis unde sunt amplasate rezervoarele. Ele sunt dispuse in aer liber
intr-o cuva betonata cu imprejmuiri din beton si plasa de sarma. Cuva de beton poate retine
eventualele scurgeri si deversari ale rezervoarelor sau in caz de accident cca. 60% din volumul
de stocare a rezervoarelor.
b) Casa de pompe solventi este amplasata in aer liber si are imprejmuiri din plasa de
sarma si acoperis.
c) Casa de pompe ulei si camera electrica AMC sunt amplasate intr-o cladire de zidarie
aflate in prelungirea casei pompe solventi.
Volumele maxime de stocare materii prime ce exista in Ob.15 : 477mc (333 mc Lichid LI+LII
si 144 mc lichid LIII si LIV) .
Depozit Combustibili –Ob.1

Depozitul se afla amplasat in aer liber pe o suprafata betonata, cu imprejmuiri din beton
si prezinta o cuva de retinere a eventualelor scurgeri sau deversari. Categoria de pericol de
incendiu conform P118/83 este”A”.
Volumele maxime de stocare materii prime ce exista in Ob.1: 359 mc (263 mc Lichid LI+LII
si 96 mc lichid LIII si LIV) .
Parc rezervoare- instalatia de maturare
Cantitatile maxime de rasini ce pot exista in rezervoarele (maturatoarele) :
 230 tone in maturatoarele M1-M9
 24 tone in maturatorul 10
 40 tone in maturatoarele M’9 si M’10
 48 tone maturatoarele M11-M13
Depozite de Materii Prime Solide si Lichide (Ob.103, Ob.22, Ob.202)
Depozitul de materii prime.Ob103- Materiile prime pulverulente sunt depozitare pe
paleti. Materiile prime lichide sunt depozitate in containere, butoaie, bidoane.
Cantitatile maxime de materii prime ce pot exista in Ob.103: -comp. 1: 55 to; comp. 2: 45to
-comp. 3: 40 to; -comp. 4: 55 to.
Depozitul de materii prime Ob. 22-Cantitatile maxime de materii prime periculoase ce pot exista
in Ob.22 pot fi de 270 tone
Depozit materii prime - Ob. 202. Aici sunt deozitate materii prime lichide aprovizionate
in butoaie. Dispunerea butoaielor se poate face direct pe paleti. Din aceste butoaie nu se
elibereaza la sectii fractii.
Cantitatile maxime de materii prime depozitate pot fi de 400t din care periculoase 200 tone.

Platforma depozitare nitroceluloza-Ob.204 asigura depozitarea necesarului de nitroceluloza


pentru o perioada limitata de timp, in conformitate cu procedurile interne de lucru- IL-P-05.
Depozit produse finite Ob.104
Capacitatea maxima de stocare:
-produse finite 583 tone;
ambalaje:-mase plastice: 15t ;-carton:12,5 t;-folie:3,5 t
Punct de incarcare electrostivuitoare ob.113
Punctul de incarcare motostivuitoare are ca obiect de activitate incarcarea acumulatoarelor
motostivuitoarelor si este amplasat langa depozitul de produse finite.
Depozitul de deseuri Ob.203-Cantitatile maxime de deseuri depozitate pot fi de 100 tone.
Depozit produse neconforme Ob. 15A- Capacitatea maxima de stocare: 200 t.