Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Cristian

Clasa: a II-a A
Profesor învățământ primar/Învățător: Telițoiu Maria Mădălina
Data: 14.02.2017
Aria curriculară: Matematică și științe
Disciplina:Matematică și explorarea mediului
Unitatea tematică: O lume minunată
Subiectul: Numerele natrurale 0-1000
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
Competențe specifice vizate:
1.1 Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 1000
Obiective operaţionale: elevii vor fi capabili:
O1 – să citească numerele naturale de la 0 la 1000;
O2 – să scrie cu cifre/litere numerele de la 0 la 1000;
O3 – să descompună numerele date după model
O4 –să încercuiască cifra zecilor/ a sutelor
O5 – să precizeze fiecare cifră din număr din ce clasă face parte ( clasa unităților, zecilor,
sutelor)

Strategie didactică:
 Resurse procedurale: conversația, eplicația, exercițiul
 Resurse materiale: caietul de matematică, tabla, fișe de lucru
 Forme de organizare: .frontal, individual, în perechi
 Durata: 35 de minute, 10 minute activități în completare, recreative/45 de minute
Nr. Etapele lectiei Ob Conținutul informațional; activitatea Strategie didactică
crt. . învăţătorului, activități de învățare Metode şi Material Forme de Evaluare formativa -
Op procedee didactic organizare metode si
. instrumente
Momentul Pregătirea materialelor necesare începerii Conversația frontal
1.
organizatoric orei.
2. Verificarea Se va verifica tema pentru acasă cantitativ Conversația frontal observarea
temei şi calitativ prin citirea orală; elevii se vor comportamentului
corecta cu verde în cazul unor răspunsuri elevilor
greşite

3 Captarea Intr-un săculeț sunt cifrele de la 0 la 9. Conversația Jetoane cu nr frontal Observarea


atenției Solicit un elev să extragă trei cifre și să Explicația 0-9, săculeț sistematică
formeze un nr și să îl citească. Trec încă
doi copii pentru a extrage celelalte cifre
4. Anunțarea Astăzi vom continua să citim şi să scriem
temei și a numerele naturale de la 0 la 1000
obiectivelor
urmărite
5. Recapitularea și Câte unităţi formează o zece ? Conversația Cifrele de la frontal observarea
sistematizarea - Câte zeci formează o sută ? Dar unităţi ? 0 la 9 comportamentului
cunoștințelor - Câte sute formează o mie ? Dar zeci ? Dar Explicația elevilor
unităţi ?
Solicit elevilor să formeze cel mai mare nr
impar și cel mai mic nr par cu ajutorul
cifrelor extrase din săculet.
Apoi elevii vor scrie toate numerele pe care
le pot forma cu ajutorul celor trei cifre.
6. Realizarea de O3 Elevii sunt solicitați să rezolve la tablă și în conversaţia Tabla, caietul Frontal
către elevi a caiete următoarele exerciții - exerciţiul de
unor lucrări pe Completează exerciţiile după modelul: - explicaţia matematică
baza 125=100+ 20+ 5
cunoștințelor 319=300+ 10+ 9
recapitulate 719=700+
624=……………
914=……………
333=……………

Citeşte numerele: 218; 387; 617; 487;


O1 480; 717.

O2 Scrie cu cifre numerele:


patru sute trei
trei sute optsprezece
cinci sute cinci
4 sute şi 4 unităţi
8 sute 2 zeci şi 1 unitate observarea
5 sute 5 zeci şi 5 unităţi comportamentului
Elevii lucrează în perechi fișa nr 1. conversaţia Fișa de lucru În perechi, elevilor
1. Scrie numerele formate din : - exerciţiul frontal
O2 - 3 sute 8 zeci şi 0 unităţi - explicaţia
- 7 sute 1 zece şi 7 unităţi ;
- 8 sute 0 zeci şi 9 unităţi
O2 2. Scrie numerele cuprinse între:
a) 789 şi 804;
b) 512 şi 520
O2 3. Scrie cu cifre numerele: trei sute
cincizeci și patru, opt sute nouăzeci și
șapte, cinci sute doi, șapte sute șapte .

Distribui fişă de lucru individuală cu conversaţia Fișă de lucru Individual,


următorul conţinut : - exerciţiul frontal
A - explicaţia
O4 1. Încercuieşte cifra zecilor : 327 , 445 ,
835 , 402 , 800, 313 .
2 Încercuieşte cifra sutelor : 140 , 537 ,
130 , 217, 536, 1000, 500 .
B.
O2 Scrie numai cu litere următoarele numere
naturale :
60, 606 , 770 , 518 , 640
C.
O5 Scrie ce arată cifrele încercuite în fiecare
număr :
258 , 346 , 821 , 607.
După ce au terminat de rezolvat, elevii sunt
solicitați să spună oral rezolvarea, în cazul
în care au greșit, se corectează cu culoarea
verde.
Am pregătit doisprezece cartonașe cu
numere- sute- zeci și unități pe care le conversaţia Tabla, caiet frontal Observarea
distribui prin clasă. Solicit să iasă in fața - exerciţiul de sistematică a elevilor
clasei elevii care formează de exemplu nr - explicaţia matematică
529- pe spatele cartonașului cu sute este
scris un cuvânt, iar ceilalți trebuie să
găsească încă două cuvinte asemănătoare.
Cuvintele sunt scrise pe tablă și în caiete.

7. Aprecierea Voi face analiza activității, evidențiind Conversația Caietul frontal Aprecieri individuale
activității elevii care au participat activ și cu interes și Explicația auxiliar și colective
elevilor, îi voi recompensa cu câte un punctuleț Recompensarea
formularea de roșu. eleviilor care au
concluzii și Prezint tema pentru acasă şi explic modul participat activ cu
explicarea temei de rezolvare punctulețe roșii
Fișa de lucru nr 1

1. Scrie numerele formate din :


- 3 sute 8 zeci şi 0 unităţi
- 7 sute 1 zece şi 7 unităţi ;
- 8 sute 0 zeci şi 9 unităţi
2. Scrie numerele cuprinse între:
a) 789 şi 804;
b) 512 şi 520
3. Scrie cu cifre numerele:
trei sute cincizeci și patru
opt sute nouăzeci și șapte
cinci sute doi, șapte sute șapte
Fișa de lucru nr 1

1. Scrie numerele formate din :


- 3 sute 8 zeci şi 0 unităţi
- 7 sute 1 zece şi 7 unităţi ;
- 8 sute 0 zeci şi 9 unităţi
2. Scrie numerele cuprinse între:
a) 789 şi 804;
b) 512 şi 520
3. Scrie cu cifre numerele:
trei sute cincizeci și patru
opt sute nouăzeci și șapte
cinci sute doi, șapte sute șapte
Fișa de lucru nr 2
A
1. Încercuieşte cifra zecilor : 327 , 445 , 835 , 402 , 800, 313 .
2 Încercuieşte cifra sutelor : 140 , 537 , 130 , 217, 536, 1000, 500 .
B.
Scrie numai cu litere următoarele numere naturale :
60, 606 , 770 , 518 , 640
C.
Scrie ce arată cifrele încercuite în fiecare număr :
258 , 346 , 821 , 607.

Fișa de lucru nr 2
A
1. Încercuieşte cifra zecilor : 327 , 445 , 835 , 402 , 800, 313 .
2 Încercuieşte cifra sutelor : 140 , 537 , 130 , 217, 536, 1000, 500 .
B.
Scrie numai cu litere următoarele numere naturale :
60, 606 , 770 , 518 , 640
C.
Scrie ce arată cifrele încercuite în fiecare număr :
258 , 346 , 821 , 607.

Fișa de lucru nr 2
A
1. Încercuieşte cifra zecilor : 327 , 445 , 835 , 402 , 800, 313 .
2 Încercuieşte cifra sutelor : 140 , 537 , 130 , 217, 536, 1000, 500 .
B.
Scrie numai cu litere următoarele numere naturale :
60, 606 , 770 , 518 , 640
C.
Scrie ce arată cifrele încercuite în fiecare număr :
258 , 346 , 821 , 607.

Fișa de lucru nr 2
A
1. Încercuieşte cifra zecilor : 327 , 445 , 835 , 402 , 800, 313 .
2 Încercuieşte cifra sutelor : 140 , 537 , 130 , 217, 536, 1000, 500 .
B.
Scrie numai cu litere următoarele numere naturale :
60, 606 , 770 , 518 , 640
C.
Scrie ce arată cifrele încercuite în fiecare număr :
258 , 346 , 821 , 607.