Sunteți pe pagina 1din 1

Programul acțiunilor dedicate Zilei Naționale a Tinerilor

și Zilei Internaționale a Stundenților


(noiembrie 2014)

Termen de
№ Conţinutul tematic al activităţii Tipul activităţii Responsabili
realizare
Şedinţă cu duriginţii de clase pentru
Pleșco Galina,
familiarizarea cu obiectivele şi planul de Noiembrie
1 Şedinţă director adj. pentru
acţiuni în cadrul lunarului „Egalitatea în 03
educaţie
drepturi” și Ziua Națională a Tineretului
„Ce ştim despre drepturi şi cum se
respectă ele”, Pleșco Galina,
„Cum să ne facem auziți.Relația director adj. pentru
2 Ore de dirigenţie Noiembrie
Parlament – Cetățean”, educaţie, diriginţii
„Votul tău contează!” cl. I – XII-a

Postere interactive, Bacioi Viorica,


Deplasări în Noiembrie Filipenco Marin,
3 „Campania de educație electorală”
platourile rl 03 – 30 Pleșco Galina,
Dubăsari CLT
Pleșco Galina,
Noiembrie
4 Balul Bobocilor Serată Festivă Lupan Ana,
07
cl. a X-a „U”
Filipenco Veronica
Noiembrie profesoară de ed.
5 „Comunicarea eficientă” Discuţie
10 – 14 civică
cl. V – VI-a
Spectacol. Teatrul
„Romeo și Julietta” (vizionarea Noiembrie
6 Național De Operă Pleșco Galina
spectacolului) 18
și Balet
Lupan Ana
„Respectarea drepturilor este cheia spre Noiembrie
7 succesul omului”
Prelegere
18 – 22
prof de istorie,
cl. IX
„Contribuţia părinţilor în propagarea
Bacioi Viorica
drepturilor copilului” Noiembrie
8 Masă rotundă dir liceului, diriginţii
Cu participarea colaboratorilor din 25 - 29
cl. I – XII-a
domeniul justiţiei
Bodarev Olga
9 „Am dreptul la...” Expoziţii de desene Noiembrie prof de artă plastică
cl. I – VII-a
Preotul
Noiembrie
10 „Să creştem fără violenţă” Discuţii Potoroaca Marin,
12
cl. V – VI-a
Derularea unui film Noiembrie Galiț Corina,
11 Seara feierică a filmului.
pentru tineri 28 CLT
Participarea
elevilor care au Diriginții cl. XI – XII,
Noiembrie
12 „Votul meu contează!” atins vîrsta Părinții elevilor
30
majoratului la cl. XI - XII
alegeri

Directorul L. T. Doroţcaia / /Bacioi Viorica