Sunteți pe pagina 1din 4

POLUAREA AERULUI, APEI ȘI SOLULUI

Profesor: Zubec Elena

IGNAT KAMELIA CELINE


CLASA A VII – A
Ce este poluarea?
Poluarea este rezultatul oricărei modificări a mediului ambiant, care determină un
dezechilibru ecologic natural. Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu
materiale care daunează sănătății umane, calitațiivieții sau funcției naturale a ecosistemelor,
organismele vii și mediul în care trăiesc. Chiar dacă pouarea mediului înconjurător este un rezultat
al cauzelor naturale , cum ar fi erupțiile vulcanice, ce a mai mare parte a subtnțelor poluante
provine din activitățile umane. Există două categorii de poluanți:
 Poluanții biodegradabili - substanțe, cum ar fi cele conținute în apa menajeră, care se
descompun rapid prin unele procese naturale. Acești poluanți devin o problemă când se
acumulează mai rapid decât pot să se descompună.
 Poluanții nedegradabili - substanțe care nu se descompun, sau se descompun foarte lent, în
mediul natural. Odată ce apare contaminarea, este dificil sau chiar imposibil să se
îndepărteze acești poluanți din mediu. Compușii nedegradabili pot să ajungă la nivele
periculoase de acumulare și pot să urce în lanțul trofic prin intermediul animalelor. De
exemplu, moleculele compușilor toxici pot să se depună pe suprafața plantelor acvatice
fără să distrugă acele plante. Un pește mic care se hrănește cu aceste plante acumulează o
cantitate mare din aceste toxine. Un pește mai mare sau alte animale carnivore care se
hrănesc cu pești mici pot să acumuleze o cantitate mai mare de toxine. Acest proces se
numește „bioacumulare”
Poluarea aerului. Aerul curat este esenţial pentru sănătatea noastră. Studiile arată că
poluarea aerului, cauzată de activităţile industriale şi de traficul rutier, are un impact semnificativ
asupra stării de sănătate a populaţiei, mai ales pentru persoanele care locuiesc în zonele urbane.
Poluarea urbană a aerului este cunoscută sub denumirea de „smog”. Smogul este în general
un amestec de monoxid de carbon și compuși organici proveniți din combustia incompletă a
combustibililor fosili cum ar fi cărbunii și de dioxid de sulf de la impuritățile din combustibili. În
timp ce smogul reacționează cu oxigenul, acizii organici și sulfurici se condensează sub formă de
picături, întețind ceațaMajoritatea poluanților sunt eventual „spălați” de către ploaie, zăpadă sau
ceață, dar după ce au parcurs distanțe mari, uneori chiar continente. În timp ce poluanții se adună
în atmosferă, oxizii de sulf și de azot sunt transformați în acizi care se combină cu ploaia.
Această ploaie acidă cade peste lacuri și păduri unde poate duce la moartea peștilor sau plantelor
și poate să afecteze întregi ecosisteme. În cele din urmă, lacurile și pădurile contaminate pot ajunge
să fie lipsite de viață.
Una din cele mai mari probleme cauzate de poluarea aerului este încălzirea globală, o
creștere a temperaturii Pământului cauzată de acumularea unor gaze atmosferice cum ar fi dioxidul
de carbon.
Ca măsuri împotriva poluării atmosferice mai importante sunt:
-diminuarea emisiilor de gaze și pulberi în aer;
-construirea de vehicule cât mai puțin poluante;
-plantarea unor zone verzi de protecție;
-dotarea echipamentelor industriale poluante cu instalații de retinere(filtre);
-producerea energiei prin procedee nepoluante(solar,eolian);
-utilizarea carburanților nepoluanți;
-extinderea și protejarea spațiilor verzi,a parcurilor,a gardurilor vii etc.;
-protejarea pădurilor;
-interzicerea claxonatului și a altor surse generatoare de zgomot etc
Poluarea apei. Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia
este o problemă actuală cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave asupra populaţiei. Apele
poluate conţin substanţe care favorizează dezvoltarea bacteriilor, numite şi “microbi”. Aceste
bacterii consumă cantităţi importante de oxigen dizolvat în apă şi, în felul acesta, reprezintă o
ameninţare pentru supravieţuirea animalelor şi a plantelor. Apele reziduale conţin, de asemenea,
produse industriale toxice, cum sunt plumbul sau mercurul. Poluanții apei sunt produsele de orice
natură care conțin substanțe în stare solidă, lichidă sau gazoasă, în condiții și în concentrații ce pot
schimba caracteristicile apei, făcând-o dăunătoare sănătății.
Puntem proteja apa prin urmatori factori :
 evitarea atuncării gunoielor pe albiile râurilor;
 prin reacții chimice de oxidare, reducere, neutralizare care au loc între substantele chimice
din apa și cele din apa poluată,
 interzicerea evacuarii la intamplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa și, în
primul rand, a apelor reziduale, comunale și industriale,
 acestea trebuie colectate și îndepărtate prin sisteme de canalizare sau instalații locale de
colectare.
Poluarea solului. Solul este un amestec de materie din plante, minerale și animale care se
formează într-un proces foarte lung, poate dura mii de ani. Solul este necesar pentru creșterea
majorității plantelor și esențial pentru toată producția agricolă. Poluarea solului este acumularea
de compuși chimici toxici, săruri, patogeni, sau materiale radioactive și metale grele care pot
afecta viața plantelor și animalelor.
Dintre masurile împotriva poluării solului mai importante sunt:
-construcția unor zone de depozite a gunoaielor;
-diminuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor;
-folosirea la nivel a îngrașamintelor,pesticidelor,precum și a metodelor agrotehnice care
sporesc fertilitatea solurilor etc.
-construirea de spații de epurare a apei;
-modernizarea gropilor de gunoi;
-menținerea suprafetelor împadurite și utilizarea lemnului pădurilor numai în limita
aprobata prin lege;
-combaterea eroziunii solului;
-colectarea reziduurilor menajere in recipiente speciale,pe sortimente( sticlă, hârtie,
material plastic) și reciclarea acestora etc.

Factorii poluanți din zona în care locuim sunt:gazele de eșapament și mijloacele de


transport. Conservarea mediului încunjurator reprerzintă un ansamblu de măsuri ce trebuie luate
pentru prevenirea și înlaturarea poluării,a diminuarii efectelor ei asupra mediului prin folosirea
celor mai potrivite tehnologii nepoluante, prin acțiuni care să limiteze efectele distrugatoare ale
unor fenomene naturale. Măsurile pentru diminuarea acțiunilor poluante a gazelor produse prin
arderea combustibililor fosili sunt: -țevile de eșapament ale automobilelor sunt prevazute cu
convertoare catalice, care transformă gazele poluante în produsi nedăunatori;
-toate mașinile vor funcționa cu carboranți fără plumb.
Lupta impotriva poluării este o datorie a noastră, a tuturor,cei care dorim sa ne bucurăm de
aer curat, plante sanatoase,de apă bună de băut. Comportamentul fiecaruia dintre noi este decisiv
în păstrarea minunatei noastre planete.Toți trebuie să ne simțim responsabili și să luptăm împotriva
poluării!

BIBLIOGRAFIE
1. Wikipedia - https://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare
2. Scribd - https://www.scribd.com/