Sunteți pe pagina 1din 24

Dosarul nr.

1-800/14
09-1-3814-27062014
SENTINŢĂ
În numele Legii

13 aprilie 2016 mun. Bălţi


Judecătoria Bălţi
În componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Svetlana Ghercavii
Grefier Olga Danu
Cu participarea,
procurorului XXXXXXXXX
x
interpretului Cheptănaru Domnița

a judecat în şedinţa de judecată publică în procedură generală, cauza penală de învinuire a


lui,
xxxx , născut la xxxx , originar și domicilit or.
Rîșcani str.xxxx, căsătorit, la întreținere un copil
mior, studii superioare incomplete, angajat în
calitate e administrator al SRL ”Maxi
Gut-Comerț”, supus serviciului militar, cetățean al
RM, de naționalitate moldovean, fără antecedente
penale,
în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5), Cod Penal al RM,

Cauza penală a fost primită în procedura de examinare la data de 02.07.2014.


Procedura de citare a fost executată.

Constată:
xxxx este învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal al
RM, pentru faptul comiterii escrocheriei, adică a dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, cu cauzarea de daune în proporții
deosebit de mari, și anume pentru faptul că, acționînd cu intenție și urmărind scopul
dobîndirii ilicite a altei persoane, obținînd încrederea cet.xxxx pe parcursul lunii
martie 2014 sub pretextul restituirii banilor la procente înalte, în mai multe etape,
întîlnindu-se în oficiul cet.xxxx și pe traseu, pe teritoriul mun.Bălți, prin înșelăciune și
abuz de încredere a primit de la acesta 230 000 euro, echivalentul a 4 232 00 lei și
80 000 dolari SUA echivalentul a 1 720 000 lei, în total 5 304 000 lei, cauzîndu-i astfel
cet.xxxx un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmîrind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet. xxxx, la data de 15.03.2014, aflîndu-se pe
str. Sadoveanu mun.Băîlți, prin înșelăciune, sub pretextul că dorește să împrumute
bani pentru afaceri personale, ce urmau ulterior să fie restituite cu dobînda calculată
de 10% lunar, a dobîndit de la cet. xxxx, bani în sumă de 25 000 euro, recalculare în
valută națională – 461 230 lei, 8200 dolari SUA, ceia ce constituie – 109 843 lei, 45 000
ruble rusești, echivalentul a 16 713 lei, precum și 40 000 lei, ceia ce constituie în total
suma de 627 786 lei, prin ce i-a cauzat o daună materială în proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet.Txxxx, în perioada de timp de la data de
12.03.2014 pînă la data de 16.04.2014, întîlnindu-se cu cet.xxxx în diferite regiuni ale
mun.Bălți, prin înșelăciune, sub pretextul că are nevoie de bani pentru a-i investi în
afaceri și urmează să încheie anumite contracte comerciale cu producători din Ucraina,
a dobîndit de la Tcxxxx pe care l-a asigurat că va avea un profit mai mare de suma
investită, bani în sumă totală de 109 730 lei, prin ce i-a cauzt o daună materială în
proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet.xxxx, la data de 16.04.2014, în centrul
mun.Bălți, prin înșelăciune, sub pretextul că dorește să împrumute bani pentru
investirea în firma ce o gestionează, sub pretextul că are nevoie de bani pentru a-i
investi în afaceri, a dobîndit de la xxxx pe care l-a asigurat că va avea un profit mai
mare de suma investită, bani în sumă totală de 146 400 lei, prin ce i-a cauzat o daună
materială în proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet.xxxx, în perioada de timp: din luna ianuarie
anul 2014 pînă în luna aprilie 2014, întîlnindu-se cu xxxx în diferite regiuni ale
mun.Bălți, prin înșelăciune, sub pretextul că dorește să împrumute bani ce urmează a
fi investiți în afaceri privind comercializarea produselor lactate, a dobîndit de la xxxx
pe care l-a asigurat că va avea un profit mai mare de suma investită, bani în sumă
totală de 194 670 lei, prin ce i-a cauzat o daună materială în proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet.xxxx, care la data de 16.04.2014,
întîlnindu-se cu xxxx în apropiere de blocurile locative de pe str.Lazarev mun.Bălți,
prin înșelăciune sub pretextul că dorește să împrumute bani ce urmează de a fi
investiți în afaceri privind comercializarea produselor din carne, care vor fi importate
din or.Odesa, Ukraina, a dobîndit de la xxxxi, pe care l-a asigurat că va avea un profit
mai mare de suma investită, bani în sumă totală de 414 145 lei, prin ce i-a cauzat o
daună materială în proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet. xxxx, care la data de 09.04.2014,
întîlnindu-se cu xxxx pe str.Lăpușneanu mun.Bălți, iar ulterior în centrul mun.Bălți,
prin înșelăciune, sub pretextul că are nevoie urgent de bani pentru anumite datorii, a
dobîndit de la xxxx, bani în sumă totală de 89 880 lei, pe care a asigurat-o că îi va
întoarce cu o dobîndă de 10% lunar, în termeni restrînși, astfel, i-a cauzat o daună
materială în proporții mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet.xxxx la începutul lunii aprilie 2014,
întîlnindu-se cu xxxx pe str. Decebal mun.Bălți, prin înșelăciune, sub pretextul că în
caz de împrumut a mijloacelor bănești, acestea vor fi restituite cu o dobîndă de 15%
săptămînal, astfel a dobîndit de la xxxx, bani în sumă totală de 452 400 lei, prin ce i-a
cauzat o daună materială în proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet. xxxx, la începutul lunii martie 2014,
aflîndu-se pe teritoriul pieții centrale din mun.Bălți, prin înșelăciune, sub pretextul că,
dorește să împrumute bani ce urmează de a fi investiți în afaceri privind
comercializarea produselor din carne, a dobîndit de la xxxx, bani în sumă totală de
1 230 200 lei, pe care s-a obligat de a-i restitui cu dobînda calculată de 5% lunar, prin
ce i-a cauzat o daună materială în proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet.xxxxr, în perioada de timp de la 24.02.2014
pînă la 12.04.2014, prin înșelăciune, sub pretextul că dorește să împrumute bani ce
urmează a fi investiți în afaceri personale, a dobîndit de la xxxx, pe care l-a asigurat că
va avea un profit mai mare de suma investită, bani în sumă totală de 242 602 lei, pe
care se obliga de a-i restitui în cîteva zile, însă nu și-a onorat obligația, prin ce i-a
cauzat o daună materială în proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet. xxxx, în perioada de timp de la 12.04.2014
pînă la 23.04.2014, întîlnindu-se cu xxxx în diferite regiuni ale mun.Bălți, prin
înșelăciune, sub pretextul că are nevoie de bani pentru a-i investi în afaceri, urmînd a
încheia diferite contracte comerciale cu producători din Ukraina, a dobîndit de la xxxx
bani în sumă totală de 556 200 lei, prin ce i-a cauzat o daună materială în proporții
deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet.xxxx, în perioada de timp: luna martie 2014
pînă la data de 18.04.2014, întîlnindu-se cu xxxx în diferite regiuni ale mun.Bălți, prin
înșelăciune, sub pretextul că investește banii în comercializarea produselor din carne,
a dobîndit de la xxxx, pe care l-a asigurat că va avea un profit mai mare de suma
investită, bani în sumă de 39 800 euro, recalculare în valută națională 736 300 lei, prin
ce i-a cauzat o daună materială în proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet.xxxx, la data de 19.04.2014, întîlnindu-se
cu xxxx în apropiere de piața Baiducov de pe str.Caraciobanu din mun.Bălți, prin
înșelăciune, sub pretextul că dorește să împrumute bani ce urmează a fi investiți în
afaceri privind comercializarea produselor lactate, a dobîndit de la xxxx, pe care l-a
asigurat că va avea un profit mai mare de suma investită, bani în sumă de 240 500 lei,
prin ce i-a cauzat o daună materială în proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei
persoane, după ce a obținut încrederea cet.xxxx, în perioada de timp de la 18.10.2013
pînă în luna noiembrie 2014, întîlnindu-se cuxxxxi în diferite regiuni ale mun.Bălți,
prin înșelăciune, sub pretextul că dorește să împrumute bani pentru a întoarce
anumite datorii personale, iar ulterior urma să fie restituiți banii cu dobînda calculată
de 5% lunar, astfel a dobîndit de la xxxx bani în sumă de 1 500 euro, recalculare în
valuta națională – 27 810 lei, prin ce i-a cauzat o daună materială în proporții
considerabile.
La data de 16.03.2015 și 02.04.2015, prin încheieri judecătorești, au fost conexate
cauzele penale nr.2015040168 și 2015040383 pe faptul învinuirii lui xxxx în comiterea
infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal, - dobîndirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, săvîrșite în proporții deosebit de mari
pentru faptul că, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurior
altei persoane, obținînd încrederea lui xxxx în perioada de timp a lunilor august
2013-decembrie 2014, sub pretextul restituirii banilor la procente înalte, în mai multe
etape, întîlnindu-se cu uiltimul în diferite regiuni ale mun.Bălți, prin înșelăciune și
abuz de încredere, a dobîndit de la acesta bani în sumă de 6700 euro, 7500 dolari,
15000 grivne și 15000 lei, echivalentul a 450 000 lei, cauzîndu-i astfel lui xxxx un
prejudiciu material în proporții deosebit de mari.
Tot el, acționînd cu intenție și urmărind scopul dobîndirii ilicite a bunurior altei
persoane, obținînd încrederea lui xxxx, în perioada de timp a lunilor ianuarie-aprilie
2014, sub pretextul restituirii banilor la procente înalte, în mai multe etape,
întîlnindu-se cu ultimul în diferite regiuni ale mun.Bălți, prin înșelăciune și abuz de
încredere a dobîndit de la acesta bani în sumă de 43000 euro, echivalentul a 798 080
lei, cauzîndu-i astfel lui xxxx un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.
La fel, prin încheiere judecătorească, la data de 15.06.2015, s-a dispus conexarea
cauzei penale nr.2015300102 privind învinuira lui xxxx de comiterea infracțiunii
prevăzută la art.190 alin.(2 lit. c) Cod penal- dobîndirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, cu cauzarea de daune în proporții
considerabile.
Potrivit rechizitoriului anexat la cauza penală nominalizată, xxxx, este învinuit de
faptul că, într-un timp nedeterminat de la începutul lunii august a anului 2014,
acționînd intenționat, din interes material, urmărind scopul sustragerii bunului, s-a
întîlnit cu locuitoarea or. Rîșcani, xxxx, situat în or.Rîșcani, str. Petru Rareș 69, și
cunoscînd că ultima intenționează să vîndă automobilu de model ”Mercedes Benz”, cu
numărul de înmatriculare T093EC, și-a asumat angajamentul de a-i înstrăina unitatea
de transport la prețul de 2000 (două mii) de euro, care conform ratei oficiale de
schimb a BNM, constituia sumaa de 37280 lei, prin inducerea în eroare, oținînd
încrederea acesteia, a înșelat-o, prin asigurarea că în decurs de două săptămîni, din
momentul primirii transportului, îi va transmite banii obținuți în urma
realizăriiautomobilului, astfel , la 05 august 2014a primit automobilul în posesia sa, l-a
însuțit, acțiuni prin care i-a cauzat cet. xxxx o daună materială în proporții
considerabile.
La fel, prin încheiere judecătorească, la data de 13.10.2015, s-a dispus
conexarea cauzei penale nr.2015048126 privind învinuira lui xxxxde comiterea
infracțiunii prevăzută la art.190 alin.(5) Cod penal.
Potrivit rechizitoriului anexat la cauza penală nominalizată, xxxx, este învinuit de
faptul că, conștientizînd caracterul social-periculos al acțiunilor sale, acționînd în mod
intenționat și urmîrind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane în proporții
mari, prin înșelăciune și abuz de încredere, sub pretextul că împrumută bani pentru a-i
investi în afaceri, 17.11.2014, 19.11.2014, 21.11.2014, a dobîndit ilegal prin
intermediul lui xxxxi bani în sumă totală de 6500 euro cu echivalentul în lei de 120 900
lei și 6700 dolari SUA cu echivalentul în lei 100 500 lei, care pînă la momentul de față
nu i-a restituit părții vătămate xxxx, fapt prin care i-a pricinuit ultimei o daună
materială în proporții deosebit de mari în sumă totală de 221 400 lei.
Tot el, acționînd în mod intenționat și urmîrind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor
altei persoane în proporții mari, prin înșelăciune și abuz de încredere, sub pretextul că
împrumută bani pentru a-i investi în afaceri, la data de 06.08.2014, 10.08.2014,
14.08.2014, 15.08.2014, 17.08.2014, 20.08.2014, 21.08.2014 și 23.08.2014 a dobîndit
ilegal de la xxxx bani în sumă totală de 9050 euro cu chivalentul în lei de 162 900 lei și
bani în valută națională de 121 030 lei, care pînă la momentul de față nu i-a restitit
părții vătămate xxxx, prin care fapt i-a pricinuit ultimului o daună materială în
proporții deosebit de mari, în sumă totală de 283 930 lei.
Tot el, acționînd în mod intenționat și urmîrind scopul dobîndirii ilicite a bunurilor
altei persoane în proporții mari, prin înșelăciune și abuz de încredere, sub pretextul că
împrumută bani pentru a-i investi în afaceri, la data de 27.08.2014, 05.09.2014,
23.05.2015, a dobîndit ilegal de la Suxxxx bani în sumă totală de 5800 euro cu
echivalentul în lei de 108 170 lei, pe care pînă la momentul de față nu i-a restitit părții
vătămate xxxx, fapt prin care i-a pricinuit ultimului o daună materială în proporții
deosebit de mari, în sumă totală de 108 170 lei.
Inculpatul xxxx, în şedinţa de judecată nu s-a prezentat, eschivîndu-se de la
instanța de judecată și fiind anunțat în căutare prin incheierea judecătoriei Bălți din
29.12.2015 cu eliberarea mandatului de arest.
Potrivit informației Inspectoratului de Poliție Bălți, inculpatul Guțu Maxim a
părăsit hotarele R. Moldova la 07.04.2014. Întru netergeversarea examinării cauzei,
instanța consideră oportun de a examina cauza penală în lipsa inculpatului Guțu
Maxim.
Fiind audiată în ședința de judecată partea vătămată xxxx, a declarat că în luna
ianuarie 2014 xxxx i-a făcut cunoștință cu xxxx. Acesta s-a prezentat ca fiind un om de
afaceri și s-au înțeles ca xxxx să-i împrumute bani pentru care va primi o dobîndă de
10 %. Prima dată i-a împrumutat 13 000 lei, pe care Guțu Maxim i-a întors peste cîteva
zile împreună cu dobînda. Peste cîteva zile partea vătămată i-a mai împrumutat lui
Guțu Maxim suma de 100 000
lei care urma să-i fie restituită după sărbătorile de Pașe, fapt ce nu a avut loc. A
mers acasă la xxxx, unde mai erau persoane cărora inculpatul le datora bani, acolo l-au
întrebat de ce nu li se restituie bani, la ce xxxx a spus că are careva probleme și la
moment nu poate să-i restituie banii. După care a mers la Comisariatul de Poliție unde
a depus o plîngere. Din luna februarie și pînă în aprilie 2014 xxxx i-a împrumutat lui
xxxx bani în sume de 130 000 lei, 9000 euro, 1800 euro și 1000 euro care au fost
împrumutați în or. Odesa. Toți banii au fost împrumutați în prezența soției sale, însă
careva recipise nu au fost întocmite. Solicită partea vătămată să-i fie restituite sumele
de bani.
Partea vatamată xxxx, a explicat că, a făcut cunoștință cu xxxx la începutul lunii
martie 2014 la o petrecere, inculpatul i-a propus părții vătămate să-i împrumute bani în
sumă de 100 000 lei pe un termen de 10 zile, pentru care va primi o dobîndă de 10%.
xxxx s-a prezentat ca fiind întreprinzător, iar întreprinderea pe care o conduce
comercializează carne, pește și băuturi alcoolice. Astfel xxxx a considerat că inculpatul
este o persoană serioasă și i-a acordat acest împrumut. Peste 10 zile xxxx i-a întors
împrumul de 100 000 lei și dobînda de 10%, iar peste 2 ore iarăși l-a sunat și l-a rugat
să-i împrumute deja suma de 110 000 lei, motivînd că nu îi ajung bani pentru a procura
carne de găină pentru afacerea sa, obligîndu-se să-i întoarcă datoria peste o săptămînă.
Bulai Vadim a fost deacord și i-a acordat și acest împrumut. În timpul săptămînii xxxx a
vorbit cu xxxx și i-a spus că banii au fost cheltuiți pentru procurarea camionului și l-a
rugat să-i mai împrumute suma de 200 000 lei asigurîndu-l că-l va mulțumi. Peste cîteva
zile xxxx a venit la el acasă și i-a arătat că i-a adus datoria de 220 000 lei, după care l-a
întrebat dacă are nevoie de acești bani sau poate să-i mai împrumute. xxxx nu a luat
atunci banii de la inculpat, suma împrumutului la acel moment fiind de 320 000 lei.
Peste cîteva zile iarăși l-a telefonat xxxx și l-a rugat să-i împrumute suma de 20 000
euro, pe care o va întoarce împreună cu ceilalți bani împrumutați. Suma de 20 000 euro
i-a fost transmisă lui xxxx în mînă în prezența lui xxxx. Peste cîteva zile inculpatul iarăși
l-a sunat și l-a rugat să-i împrumute deja suma de 11 000 euro. În tot acest timp xxxx îi
oferea diverse cadouri borcane cu icre, sticle cu coniac. Într-o zi iarăși l-a sunat xxxx și
l-a rugat să-i împrumute 30 000 dolari, la acel moment xxxx nu avea această sumă de
bani, și a împrumutat-o de la colegul său pe nume Iura, care i-a transmis-o tot în acea zi
inculpatului. Peste o perioadă de timp partea vătămată a început a presupune că în tot
acest timp a fost mințit de xxxx și atunci l-a telefonat pe inculpat pentru ca acesta să-i
restitui datoria, fără dobîndă. S-au înțeles să se întîlnească, însă inculpatul nu a venit.
Peste cîteva zile a mers acasă la tatăl lui xxxx și i-a povestit totul, la care tatăl acestuia
i-a promis că îi va întoarce toți banii. Peste o zi a mers acasă la xxxx, acolo erau încă
aproximativ 20 de persoane cărora inculpatul la fel le datora bani. Discuțiile dintre xxxx
și ceilalți pătimiți au durat aproximativ 2 ore. În curtea casei inculpatul i-a scris o
recipisă, prin care confirmă că-i datorează suma de 37 000 euro și 41 000 dolari însă
careva răspuns cînd va primi datoria așa și nu a primit. Peste cîteva ore au venit
colaboratorii de poliție care l-au escortat pe xxxx la Comisariatul de poliție. La fel a
declarat partea vătămată că nu a primit nimic din banii împrumutați lui xxxx, la fel nici
dobînda de 10 %. Acțiunea civilă înăintată o susține pe deplin și solicită încasarea de la
Guțu Maxim a sumei de 37 000 euro și 41 000 dolari în folosul său.
Parta vătămată xxxx a declarat, că în luna decembrie 2014 a făcut cunoștință cu
xxxx, după ce i-a reparat automobilul. xxxx l-a rugat să-i împrumute bani, pentru care
va primi o dobîndă, însă partea vătămată i-a spus că nu are bani, la care xxxx l-a rugat
să-i dea un automobil pentru ca acesta să-l vîndă, în luna ianuarie 2015, inculpatul i-a
restituit toți banii pentru automobil. În luna februarie i-a împrumutat lui xxxx suma de 2
700 euro, pe care inculpatul i-a întors-o peste 10 zile cu o dobîndă de 10 %, adică 3 000
euro. Peste ceva timp Guțu l-a rugat să-i mai împrumute această sumă și el i-a dat cu
împrumut iarăși suma de 2 700 euro. Peste o zi xxxx l-a rugat să-i împruute și dobînda
adică 300 euro, pe care urma să-i întoarcă peste 10 zile. Peste cîteva zile xxxx l-a rugat
să-i dea automobilul său de model ”Mercedes”, pentru care la fel urma să-i achite bani.
Peste o zi după ce a luat automobilul, xxxx i-a achitat 3 500 euro, pentru automobil, iar
peste cîteva zile partea vătămată i-a împrumutat iarăși această sumă inculpatului. La
data de 2 martie 2014 xxxx îi datora în total suma de 6700 euro. În tot acest timp xxxx
venea la xxxxr îi arăta că are acestă sumă de bani, însă la momnet nu poat să-i restituie
datoria așa cum are nevoie de acești bani pentru a investi în afacerea sa. Astfel partea
vătămată continua să-i împrumute inculpatului sume de bani, pe care le transmitea prin
intermediul altor persoane. Cînd avea nevoie de bani xxxx îl suna pe xxxxși acesta îi
aducea o parte de bani, spunîndu-i că cealaltă parte o va restitui mai tîrziu. În tot acest
timp xxxx venea la serviciu și îl ruga pe xxxxsă-i mai împrmute bani, așa cum nu mai
avea bani a fost nevoit să împrumute de la un coleg de serviciu Vlad suma de 1 000
euro și de la o rudă Proțiuc Maria suma de 4 000 euro, pe care le-a transmis lui xxxx. La
data de 23.05.2014 a mai împrumutat de la o rudă xxxxsuma de 5000 euro, pe care la
fel i-a transmis-o lui xxxx. La data de 24.04.2014 l-a sunat un cunoscut și i-a spus că în
curtea lui xxxx sau adunat foarte multe persoane, cărora xxxx le datorează bani, atunci
cînd a venit și a văzut multe persoane care spuneau că xxxx le datorează bani și
colaboratorii de poliție, a înțeles că a fost mințit de către xxxx. A doua zi a mers și a
depus plîngere în privința inculpatului. În această perioadă xxxx i-a scris un mesaj, să-și
retragă plîngerea și va primi sume de bani. După ce a fost eliberat de sub arest xxxx,
sau întîlnit și inculpatul i-a promis că-i va întoarce toată datoria, însă pînă în prezent nu
i-a întors nimic. În prezent xxxx îi datorează suma de 31 500 euro.
Partea vătămată xxxx a declarat că, aproximativ în luna aprilie 2014 a făcut
cunoștință cu xxxx, care s-a prezentat ca fiind un om de afaceri, care comercealizează
băuturi alcoolice. xxxx l-a rugat să-i aducă băuturi alcoolice și produse alimentare
pentru nunta fiului său, la ce xxxx a fost deacord. Într-o zi xxxx a telefonat-o și i-a spus
că are nevoie de bani, și a rugat-o să-i împrumute bani, la care partea vătămată i-a dat
cu împrumut 4000 euro, 500 dolari și 9000 lei, cu o dobîndă de 10 % pe o perioadă de o
săptămînă, jumătate din sumă fiind împrumutată de la fratele ei. Peste o săptămînă
partea vătămată a început să-l telefoneze în continuu, însă xxxx nu răspundea, atunci a
înțeles că a fost mințită. Peste două săptămîni a mers la el acasă împreună cu alte
persoane cărora inculpatul le datora bani, inculpatul nu a negat faptul că are datorie
față de parte vătămată și a promis că-i va restitui datoria, însă pînă în prezent nu a
primit de la el careva bani. Solicită încasarea de la xxxx a sumei de 4000 euro, 500
dolari și 9000 lei, care este suma datoriei fără dobîndă.
Partea vătămată xxxx a declarat că, la sfîrșitul lunii ianuarie a anului 2014,
prietenul său xxxx i-a făcut cunoștință cu xxxx, care l-a rugat să-i împrumute o sumă de
bani pe un termen de o săptămînă, peste cîteva zile, partea vătămată a făcut rost de
bani și i-a transmis lui xxxx suma de 10 800 euro, peste două zile xxxx l-a sunat și l-a
rugat să-i mai împrumute bani, după care iar i-a împrumutat o sumă de bani. Peste
cîteva zile Guțu Maxim pentru a treia oară a împrumutat de la el bani, toți banii fiind
împrumutați cu o dobîndă de 10 %. Tot în aceiași zi xxxx i-a adus suma de 10 800 euro,
și l-a întrebat dacă poate să o mai împrumute pentru cîteva zile, la ce partea vătămată a
căzut deacord. În luna septembrie partea vătămată a nimerit în spital, xxxx a venit și i-a
adus bani, nu ține minte anume ce sumă, dar aproximativ 2 000 euro și 30 000 lei. În
prezent xxxx îi datorează suma de 7000 euro pe care solicită să fie încasată de la xxxx.
Partea vătămată xxxx, instanței a declarat, că a făcut cunoștință cu xxxx, care s-a
prezentat ca fiind om de afaceri și care l-a rugat să îi împrumute bani cu o dobîndă de
10 %. Pentru prima oară i-a împrumutat inculpatului suma de 1 000 euro. Peste cîteva
zile xxxx i-a adus diverse cadouri, sticle cu coniac, borcane cu icre. După care l-a rugt
să-i mai împrumute bani, ce sumă de bani i-a împrumutat a doua oară nu ține minte,
sumele de bani erau împrumutate cu o dobîndă de 10 %. Gxxxx îi întorcea datoria și
procentele, iar peste cîteva zile le împrumuta iarăși. După aceasta xxxx nu l-a mai
telefonat. La moment inculpatul îi datorează suma de 2200 euro, bani care nu îi aparțin,
dar care au fost împrumutați.
Partea vătămară xxxx, a declarat că a făcut cunoștință cu inculpatul xxxx în timp ce
lucra la magaziunil ”Ocean”, colegii de serviciu i-au spus că i-au împrumutat lui Guțu
Maxim bani cu o dobîndă de 10 % , la care partea vătămată a hotărît la fel să-i
împrumute bani pentru a cîștiga o dobîndă. Tot în acea zi i-a împrumutat 1 200 euro și
peste 2 zile a primit dobînda de 300 euro. Inculpatul i-a promis că-i va întoarce datoria
peste o lună împreună cu dobînda de 20 %. Din suma împrumutată xxxx i-a achitat
dobînda primile luni regulat, după care inculpatul a încetat să-i mai achite dobînda. În
prezent xxxx îi datorează suma de 1 500 euro, pe care solicită să fie încasată de la
inculpat.
Partea vătămată xxxx a declarat, că a făcut cunoștință cu xxxx prin intermediul
prietenului său xxxx, care i-a propus să cîștige bani și anume să-i împrumute lui xxxx
bani, pentru care acesta urma să le achite dobînda de 10 %. A căzut deacord și i-a
împrumutat lui xxxx suma de 13 000 euro, pe care inculpatul urma să o restituie după
sărbătorile de Paște. Peste cîteva zile s-a întîlnit cu Guțu Maxim și acesta i-a spus că la
moment nu are bani și că îi va restiui datoria peste cîteva zile. Pînă în prezent a primit
de la xxxx suma de 40 000 lei. Datoria fiind de 11 000 euro.
Partea vătămată xxxx instanței a declarat, că este vecin cu tatăl lui xxxx. În luna
septembrie 2013, inculpatul a luat de la el cu împrumut suma de 1500 lei, care i-a
restituit-o peste o săptămînă. După care a început să-i împrumute diverse sume de bani
în euro, lei și ruble rusești, pentru care primea lunar o dobîndă de 10%. În anul 2014
înainte de sărbătorile de Paște xxxx s-a adresat iarăși la el să-i împrmute bani. La
momentul de față inculpatul îi datorează 24 000 lei. La fel a declarat partea vătămată
că careva recipise nu a întocmit atunci cînd îi împrumuta bani, așa cum avea încredere
în inculpat. Solicită xxxx încasarea de la xxxx a sumei de 24 000 lei.
Partea vătămată xxxx, a declarat că îl cunoaște pe xxxx fiind colegi de școală, un
timp îndelungat îi împrumuta inculpatului bani, pentru care xxxx îi achita dobînda de
10-20 %. În total i-a împrumutat inculpatului 200 000 lei în diferite valute și anume:
50 000 lei, 3250 dolari, 80 000 ruble rusești, 4 000 euro. Ultima dată i-a împrumutat
suma de 3 000-4 000 dolari. Din această sumă xxxx i-a restituit 15-20 000 lei, iar de
cînd a început procesul de judecată încă 7 000 lei. Nu a întocmit careva recipisă în
momnetul cînd îi împrumuta bani inculpatului. A depus plîngere la procuratură după ce
a aflat că xxxx datorează mai multor persoane și nu restituie sumele împrumutate.
Partea vătămată xxxx instanței a declarat, că l-a cunoscut pe Guțu Maxim în
septembrie 2013. În septembrie 2013 s-a întîlnit personal cu el și i-a transmis suma de
2 000 dolari. De atunci și pînă în martie 2014 el îi împrumuta mereu bani lui xxxx,
pentru care acela urma să-i achite dobînda de 20% lunar. Pentru lunile octombrie,
noiembrie 2013 a primit dobînda. După luna noiembrie inculpatul nu i-a mai întors
nimic, motivînd că are nevoie de bani, iar în aprilie 2014 xxxx a dispărut. Ultima dată i-a
împrumutat bani în decembrie 2014 suma de 500 euro. În prezent xxxx îi datorează
suma de 400 000 lei, aceasta fiind suma datoriei fără dobîndă. În majoritatea
cazurilorcînd îi împrumuta bani întocmea recipise, dar au fost și cazuri cînd nu a scris
recipisă, așa cum avea încredere în el. A depus plîngere la procuratură după ce a aflat
că xxxx datorează multor persoane și în privința lui este intentat un dosar penal pe
acest fapt. Solicită încasarea de la inculpat a sumelor indicate la urmărirea penală.
Partea vătămată xxxx, instanței a declarat că îl cunoaște pe xxxx din anul 2006, în
anul 2014 inculpatul a împrumuat de la el 6 000 lei, pe care urma să le restituie peste o
săptămînă cu o dobîndă de 10 %, lăsîndu-i în gaj o brățară din aur. După 10 zile xxxx
i-a întors banii. După aceasta xxxx a început tot mai des să împrumute bani de la el cu
aceleași condiții de 10 % dobînda. De la început a împrumutat suma de 1 000 euro, apoi
2 000 euro, pînă cînd în ianuarie-februarie 2014 a ajuns la suma de 43 000 euro. În tot
acest timp xxxx restituia datoria și dobînda, care peste cîteva zile iarăși le împrumuta,
avea deplină încredere în el. Toate tranzacțiile dintre ei erau verbale. În prezent suma
datoriei este de 43 000 euro. La început xxxx împrumuta sume mici, pe care le întorcea
forte repede împreună cu dobînda, după care împrumuta sume tot mai mari.
Partea vătămată xxxx, a declarat că l-a cunoscut pe xxxx în anul 2010, au lucrat
împreună o perioadă de timp la SRL ”Slovena Lux”. În anul 2013 s-au întîlnit și Guțu
Maxim l-a rugat să-i împrumute 500 euro, cu condiția că-i va achita și o dobîndă. Peste
o lună i-a restituit datoria împreună cu dobînda. După aceasta i-a mai împrumutat bani
cu aceași condiție de 10 % dobîndă, pe care o restituia în termen. În luna aprilie 2014
i-a împrumutat bani în sumă de 23 500 euro și 20 000 lei. Pe parcursul anului, xxxx i-a
restituit suma de 3 000 euro. xxxx i-a creat încredere așa cum mereu îi întorcea datoria
la timp și din acest motiv nu a întocmit careva recipise. Solicită să fie încasată de la
xxxx suma de 20 500 euro și 20 000 lei.
Partea vătămată xxxx, a declarat instanței că, se cunoaște cu xxxx de 3-4 ani, cu
care i-a făcut cunoștință prietenul său xxxx și l-a prezentat ca fiind un om de afaceri.
xxxx i-a propus să-i împrumute bani, pentru a-și dezvolta afacerea. La început i-a
împrumutat lui inculpatului suma de 1000 dolari SUA. După care inculpatul i-a întors
datoria plus dobînda, ulterior a hotărît să-i împrumute bani pentru a beneficia de o
dobîndă. A doua oară i-a împrumut inculpatului suma de 1500 euro, după care xxxx i-a
propus și altor persoane să-i împrumue lui xxxx bani, pe care inculpatul le întorcea la
timp. În luna martie 2014 xxxx a întîrziat cu restituirea sumelor de bani, invocînd că are
probleme și că va restitui datoria împreună cu dobînda. Peste cîteva săptămîni
inculpatul nu mai răspundea la telefon. Persoanele cărora le-a recomandat să-i
împrumute bani lui xxxx mereu îl sunau și îl amenințau. La momnet inculpatul îi
datorează suma de 230 000 euro și 80 000 dolari. În septembrie 2014 xxxx i-a restituit
suma de 22 000 lei. La fel a declarat partea vătămată că au fost încheiate careva
recipise la moment cînd îi împrumuta bani lui xxxx. Pentru faptul că partea vătămată îi
împrumuta bani, inculpatul îi achita 20 %-30 %, în dependență de suma împrumutată.
Ultima dată i-a transmis lui xxxx suma de 18 000 dolari în luna aprilie 2014. xxxx îi
spunea că are nevoie de acești bani pentru a importa mărfuri și a cumpăra camion. În
tot acest timp inculpatul își procura diferite automobile scumpe de modele tot mai noi,
astfel partea vătămată considera că afacerea lui Guțu Maxim prosperă.
Partea vătămată xxxx, a declarat că a făcut cunoștință cu inculpatul prin
intermediul fiicei sale, partea vătămată i-a spus că dorește să vîndă automobilul său de
model mercedes 230 n/î 0093 TEC. A doua zi xxxx a venit la ea acasă și a văzut
automobilul, după care i l-a dat lui xxxx ca acesta să-l vîndă. Inculpatul i-a promis că
peste o săptămînă automobilul va fi vîndut cu prețul de 2 000 euro. Vorbea la telefon cu
inulpatul, și acesta îi spunea că totul va fi bine și că va primi banii pentru automobil,
peste o săptămînă nu mai răspundea la telefon, doar îi scria mesaje, asigurînd-o că totul
va fi bine. În decembrie 2014 l-a sunat pe xxxx și i-a spus să-i aducă o parte de bani,
după care a venit un băiat din partea inculpatului și i-a transmis suma de 150 euro, la
fel i-a spus că pînă în prezent mașina nu a vîndut-o, peste o perioadă de timp partea
vătămată l-a mai telefonat odată și i-a spus că la fel are nevoie de bani, la ce inculpatul
i-a promis că îi va transmite o sumă de bani prin același băiat și că mașina nici pînă în
prezent nu este vîndută, însă nu a mai primit bani din partea inculpatului. După care a
mers la Comisariatul de poliție și a depus o plîngere în privința lui xxxx Colaboratorii de
poliție au găsit automobilul la o persoană care l-a cumpărat de la xxxx, după care l-au
restituit lui xxxx. În prezent nu are careva pretenții față de xxxx.
Partea vătămată xxxx, a declarat că l-a cunoscut pe xxxx, după ce nepotul ei xxxxi
i-a împrumutat bani pentru dezvoltarea afacerii sale. xxxxi i-a spus că i-a împrumutat lui
xxxx suma de 9990 euro și 5500, bani care îi aparțineau ei și soțului ei. În luna
noiembrie 2014 i-a împrumutat lui xxxx 1 000 euro și 1 000 dolari. Peste o săptămînă
inculpatul a venit la ei acasă și în prezența ei, a soțului și a lui xxxxi a scris o recipisă
pentru sumele de bani care le-a împrumutat, tot atunci a promis că în decurs de o lună
va restitui datoria împreună cu dobînda. Peste o lună xxxx nu a restituit datoria și nici
nu răspundea la apelurile telefonice, scria doar mesaje și îi asigura că totul va fi bine și
că în curînd îi va restiui datoria. Pînă în prezent datoria nu i-a fost restituită, din care
motiv a fost nevoită să se adreseze la organul de urmărire penale. Acolo a aflat că xxxx
a împrumutat de la mai multe persoane bani pe care nu le-a restituit.
Partea vătămată xxxx, a declarat că în august 2014, prietenul său xxxx i-a făcut
cunoștință cu xxxx, peste o perioadă de timp l-a sunat xxxx și l-a rugat să-i împrumute
bani penru a procura marfă, au mers la notar și au întocmit un contract de împrumut,
prin care xxxxr i-a împrumutat lui xxxx suma de 1 100 euro pe un termen de 3
săptămîni. Peste cîteva zile inculpaul iarăși l-a sunat și l-a rugat să-i împrumute suma
de 950 euro lăsînd în gaj aproximativ 50 gr. de aur. Peste cîteva zile i-a împrumutat
suma de 10 500 lei, pentru această tranzacție a fost întocmită o recipisă. Tot în acea zi
xxxx i-a dat 900 lei, cu titlu de dobîndă pentru banii împrmutați. În aceeași seară i-a
împrumut încă 57 000 lei, peste două zile i-a împrumutat suma de 1900 euro, pentru
care partea vătămată a primit de la inculpat dobînda de 90 euro și cîțiva lei. Peste
cîteva zile i-a împrumutat suma de 1000 euro, după care iar 1000 euro, pentru care
xxxx i-a dat 3000 lei. Ultima dată i-a transmis lui xxxx 5 900 euro pe data de 23 august
2014, pentru care la fel a fost întocmită o recipisă. Din septembrie 2015 Guțu Maxim nu
i-a mai restituit nimic. Solicită încasarea prejudiciului de 283 930 lei, sume care i-au
fost transmise lui xxxx în baza recipiselor.
Partea vătămată xxxx, a declarat că îl cunoaște pe xxxx de mult timp, într-o zi de el
s-a apropiat xxxx, care este prieten comun și cu xxxx și l-a rugat să-l ajute pe xxxx așa
cum are probleme și să-i împrumute bani. Pentru prima dată i-a împrumutat suma de
1 000 euro pe un termen de două săptămîni. Inculpatul i-a întors datoria și 50 euro.
Peste cîteva zile l-a sunat xxxx și l-a rugat să-i împrumute suma de 2 200 euro pe o
perioadă de două săptămîni, iar peste două zile a mai împrumutat suma de 1 800 euro.
Peste două săptămîni l-a sunat xxxx și i-a spus că nu poate să-i restiuie datoria, și a
întocmit o recipisă prin care se obliga să-i restituie suma de 3 800 euro. Peste o
perioadă de timp a mai împrumutat 2000 euro, iar peste cîteva zile încă 2 000 euro. La
sunetele de telefon xxxx nu răspundea, îi scria doar mesaj că nu dispune de timp. În tot
acest timp xxxx i-a restituit doar 10 000 lei și 120 euro. După ce a depus plîngere la
Comisariatul de poliție, xxxx i-a restituit 1 000 euro și a scris o recipisă că se obligă să-i
restituie toate sumele de bani. În aprilie 2015 xxxx i-a mai trimis un mesaj, prin care l-a
rugat să-i împrumute suma de 1 800 euro, lăsîndu-i în gaj automobilul său. După ce
partea vătămată i-a împrumutat 1 800 euro, inculpatul nu i-a lăsat automobilul în gaj. În
prezent xxxx îi datorează suma de 5 800 euro.
Martorul xxxx instanței a declarat, că pe xxxx îl cunoaște de aproximativ 2 ani. xxxx
a venit cu propunerea de a-i împrumuta bani în sumă de 10 000 lei, pentru care va
primi o dobîndă. Așa cum nu avea așa sumă de bani i-a propus lui xxxx să-i împrumute
bani pentru care va primi o dobîndă. Ulterior xxxxr se înțelegea cu xxxx personal. Nu
cunoaște ce sumă de bani i-a împrumutat xxxx, dar cunoaște că la început xxxx îi
restituia datoria împreună cu dobînda.
Martorul xxxx, a declarat că în anul 2015 i-a împrumutat lui xxxx suma de 2 000
euro, pentru care urma să primească o dobîndă de 10 %. După care i-a mai împrumutat
suma de 5 000 euro, apoi suma de 1 000 euro, xxxx îi întorcea mereu datoria împreună
cu dobînda. După care a început să-i împrumute tot mai des lui xxxx bani, pînă cînd a
juns la suma de 22 000 euro, bani pe care i-a împrumutat de la părinți și de la rude.
După ce a depus plîngere în privința lui xxxx, acesta i-a restituit doar 5 000 lei. Careva
recipise nu au fost întocmite.
Martorul xxxxa, a declarat că, cu xxxx i-a făcut cunoștință un prieten, care i-a spus
că Guțu Maxim împrumută sume de bani pe un termen de 10 zile, pentru care achită o
dobîndă foarte mare. Fiind deacord pentru prima dată i-a împrumutat 13 000 lei, peste
10 zile xxxx i-a întors datoria și dobînda de 1 300 lei, după care iarăși împrumuta și în
termen îi întorcea datoria împreună cu dobîndă, pînă cînd suma împrumutului a ajuns la
2 500 euro, 7000 lei, 70 000 ruble rusești și 4 400 dolari, aceste sume la fel au fost
împrumutate pe un termen de 10 zile. Careva recipise nu a întocmit, așa cum avea
încredere în el. Din sumele împrumutate a primit 5 000 lei.
Martorul xxxx, a declarat că aproximativ un an în urmă a venit xxxx la ei acasă și i-a
rugat să-i împrumute bani, atunci soțul ei xxxx i-a împrumutat 1200 euro, xxxx a spus că
o să le întoarcă banii în timpul cel mai apropiat. A doua oară i-au împrumutat suma de
2200 euro. Ultima dată s-a văzut cu xxxx în august 2015, în timpul convorbirii
inculpatul i-a spus că jumătatea de bani ce-i revine lui xxxxa, el o va întoarce, iar ce-i
aparine soțului ei nu o va întoarce. În prezent xxxx le datorează suma de 5800 euro.
Martorul xxxxi, instanței a declarat că la 27.11.2014 a venit la el xxxx, pe care
anterior îl cunoștea și l-a rugat să-i împrumute bani, în acea zi i-a împrumutat suma de
5500 euro și 5500 dolari, pentru care xxxx i-a scris o recipisă. La data de 19.11.2014 i-a
mai împrumutat suma de 200 dolari, iar la 21.11.2014 i-a împrumutat suma de 1000
dolari și 1000 euro. xxxx i-a promis că prima sumă de bani îi va întoarce timp de 10 zile
cu dobînda de 10%. În prezent inculpatul îi datorează suma de 6500 euro și 6700 dolari.
Banii care i-a împrumutat inculpatului îi aparțin bunicii xxxx.
Audiind părţile vătămate, martorii, analizînd materialele prezentate și apreciind probele
prezentate la dosar, instanţa de judecată consideră că, vinovăţia inculpatului xxxx, a fost
dovedită pe deplin, în şedinţa de judecată fiind stabilit că, ultimul în perioada anilor 2013-2014
prin înșelăciune și abuz de încredere a dobîndit și însușit ilicit bani în proporții deosebit
de mari cauzînd părților vătămate daune în proporții deosebit de mari.
În afară de aceasta vinovăția inculpatului se confirmă și prin materialele cauzei
examinate în şedinţa judiciară și anume:
Volumul I nr. 2014040600
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 24.04.2014 /f.d.1/;
- ordonanță de conexare a dosarelor penale din 19.05.2014 /f.d.5/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 24.04.2014 /f.d.11/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 24.04.2014 /f.d.12/;
- cererea lui xxxx privind recunoașterea în calitate de parte civilă /f.d. 14/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă a lui xxxx din 24.04.2014 /f.d.15/;
- ordonanță de ridicare din 15.04.2014 /f.d.16/;
- proces verbal de ridicare din 25.04.2014 /f.d.17/;
- anexa planșei fotografice a procesului de ridicare și examinare din 25.04.2014 /f.d.18-19/;
- recipisa din 17.12.2013, prin care se confirmă că xxxx a luat cu împrumut de la xxxx suma
de 6000 euro, pe care se obligă să o restituie pînă la 29.12.2013 /f.d.20/;
- ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte /f.d.21/;
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d.22/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 24.04.2014 /f.d.24/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 24.04.2014 /f.d.25/;
- cererea lui xxxx privind recunoașterea în calitate de parte civilă /f.d.28/;
-ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă a lui xxxx din 24.04.2014 /f.d.29/;
-ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx din 19.05.2014 /f.d.34/;
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d.35/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 25.04.2014 /f.d.37/;
- ordonanță de ridicare din 08.05.2014 /f.d. 39/;
- proces verbal de ridicare din 08.05.2014 /f.d.40/;
- recipisa din 24.04.2014, prin care se confirmă că xxxx a luat cu împrumut de la xxxx suma
de 3100 euro, 30 000 lei, 60 000 ruble rusești /f.d.41/;
- ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte /f.d.42/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată /f.d. 43/;
- copia buletinului de identitate a lui xxxx /f.d. 44/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx din 08.05.2014 /f.d.48/;
- ordonață de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx din 19.05.2014 /f.d.49/;
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d.50/;
- plîngerea depusă de Exxxxla data de 24.04.2014 /f.d.52/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 24.04.2014 /f.d.53/;
- cererea lui xxxx privind recunoașterea în calitate de parte civilă /f.d.56/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx /f.d. 57/;
- ordonață de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx din 19.05.2014 /f.d.60/;
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d.61/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 24.04.2014 /f.d.63/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 24.04.2014 /f.d.64/;
- copia buletinului de identitate a lui xxxx /f.d. 65/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx/f.d. 68/;
- ordonață de ridicare din 08.055.2014 /f.d.69/;
- process verbal de ridicare și examinare din 08.05.2014 /f.d.70/;
- anexa planșei fotografice a procesului de ridicare și examinare sin 08.05.2014 /f.d. 71/;
- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte din 08.05.2014 /f.d. 72/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx din 19.05.2014 /f.d. 73/;
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d.74/;
- plîngerea depusă de Jxxxx la data de 24.04.2014 /f.d.76/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 24.04.2014 /f.d.77/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx din 24.04.2014 /f.d.78/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx din 19.05.2014 /f.d. 82/;
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d.83/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 25.04.2014 /f.d.85/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 30.04.2014 /f.d.89/;
- copia buletinului de identitate a lui xxxx /f.d. 90/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxxa din 30.04.2014 /f.d.95/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx din 19.05.2014 /f.d. 96/;
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d.97/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 25.04.2014 /f.d.99/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 25.04.2014 /f.d.100/;
- cererea lui Pogor Stanislav privind recunoașterea în calitate de parte civilă /f.d.103/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx din 26.05.2014 /f.d.104/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit pe v din 19.05.2014 /f.d. 105/;
- ordonanță cu privire la începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d. 106/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 25.04.2014 /f.d.108/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 08.05.2014 /f.d.111/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx din 08.05.2014 /f.d.115/;
- ordonanță de ridicare din 08.05.2014 /f.d. 116/;
- proces verbal de ridicare din 08.05.2014 /f.d.117/;
- recipisa din 24.04.2014, prin care se confirmă că xxxx a luat cu împrumut de la xxxx suma
de 41 000 dolari SUA, 37 000 euro, pe care se obligă să o achite împreună c dobînda pînă la
24.06.2014 /f.d.118/;
- anexa planșei fotografice a procesului de ridicare și examinare din 08.05.2014 /f.d. 119-120/;
- ordonanță de recunoaștere și anexarea corpurilor delicte din 08.05.2014 /f.d.121/;
- ordonanță cu privire la începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d. 123/;
- plîngerea depusă de Sofronov Igor la data de 25.04.2014 /f.d.125/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 24.05.2014 /f.d.128/;
- copia buletinului de identitate a lui xxxx /f.d.129/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx din 24.05.2014 /f.d.133/;
- ordonanță de ridicare din 24.05.2014 /f.d.134/;
- proces verbal de ridicare din 24.05.2014 /f.d.135/;
- anexa planșei fotografice a procesului de ridicare și examinare din 24.05.2014 /f.d.136/;
- ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din 24.05.2014 /f.d.137/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate debănuit pe xxxx din 19.05.2014 /f.d. 138/;
- ordonanță cu privire la începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d. 123/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 25.04.2014 /f.d.141/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 19.05.2014 /f.d.128/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx din 19.05.2014 /f.d.133/;
- ordonanță de ridicare din 26.05.2014 /f.d.149/;
- process verbal de ridicare și examinare din 26.05.2014 /f.d.150/;
- anexa planșei fotografice a procesului de ridicare și examinare /f.d.151-152/;
- ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din 26.05.2014 /f.d.153/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx din 19.05.2014 /f.d. 154/;
- ordonanță cu privire la începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d. 155/;
- plîngerea depusă de xxxxla data de 25.04.2014 /f.d.157/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 12.05.2014 /f.d.160/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx din 12.05.2014 /f.d.162/;
- ordonanță de ridicare din 12.05.2014 /f.d.163/;
- proces verbal de ridicare și examinare din 12.05.2014 /f.d.164/;
- anexa planșei fotografice a procesului de ridicare și examinare din 12.05.2014 /f.d.165-166/;
- recipisa din 19.04.2014, prin care se confirmă că xxxx a luat cu împrumut de la xxxx suma
de 11 300 euro, pe care se obligă să o achite împreună cu dobînda pînă la 22.04.2014 /f.d.167/;
- informația privind sumele de bani transmise lui xxxx /f.d.168-169/;
- ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din 12.05.2014 /f.d.170/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx din 19.05.2014 /f.d. 171/;
- ordonanță cu privire la începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d.172/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 25.04.2014 /f.d.174/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 13.05.2014 /f.d.176/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxxi din 13.05.2014 /f.d.178/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx din 19.05.2014 /f.d. 179/;
- ordonanță cu privire la începerea urmăririi penale din 30.04.2014 /f.d. 180/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 25.04.2014 /f.d.182/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 08.05.2014 /f.d.187/;
- copia buletinului de identitate a lui xxxx /f.d.188/;
-ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx din 08.05.2014 /f.d.190/;
- ordonanță de ridicare din 08.05.2014 /f.d.191/;
- proces verbal de ridicare din 08.05.2014 /f.d.192/;
- copia buletinul de identitate pe numele lui xxxx, pe verso fiind scrisă o recipisă, prin care
xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxx suma de 1200 euro, pe care se obligă să-i
restituie pînă la 18.11.2013 /f.d.193/;
- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte la cauza penală /f.d. 194/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx din 19.05.2014 /f.d. 195/;
- demers privind autorizarea acțiunii de urmărire penală legată de limitarea secretului bancar
/f.d. 200/;
- ordonanță privind ridicarea informației legate de limitarea secretului bancar /f.d.201/;
- informația oferită de către CNA privind tranzacțiile șidiecțiile de plăți efectuate de către
Guțu Maxim /f.d.206-207/;
- informația desfășurată despre persoana juridică xxxx, conducătorul căreia este Guțu Maxim
/f.d.209-210/;
- informația de la ÎS ”Registru”, prin care se informează că după xxxx nu sunt înregistrate
mijloace de transport /f.d.213/;
- informația de OCT Bălți, prin care se informează că după xxxx nu sunt înregistrate bunuri
imobile cu drept de proprietate în mun. Bălți. /f.d.216/;
Volumul II nr. 2014040600
-ordonanță de perchiziționare /f.d. 3/;
- process verbal de percheziție din 01.05.2014, percheziția avînd loc la domiciliul lui xxxx din
or. Rîșcani str. xxxx /f.d.5-6/;
- ordonanță de perchiziționare /f.d. 9/;
- process verbal de percheziție din 01.05.2014, percheziția avînd loc la domiciliul lui xxxx din
mun. Bălți str. xxxx /f.d.11-12/;
- informația cu sumele de bani ridicată de la domicliul lui xxxx din mun. Bălți str. xxxx /f.d.13/;
- extrasul din Registrul Persoanelor în privința lui xxxx /f.d.17/;
- proces verbal de reținere a lui xxxx din 24.05.2014 ora 21.25 /f.d.19/;
- informație de la Centrul de Psihiatrie, precum că xxxx nu se află la evidența medicului
psihiatru /f.d. 25/;
- informație de la Centrul Narcologic, precum că xxxx nu se află la evidențamedicului
narcologic /f.d. 25 A/;
- revindecare în privința lui xxxx, precum că nu are antecedente penale /f.d.27/;
- ordonanță de punere sub învinuire /f.d.30/;
- încheierea Judecătoriei Bălți din 25.04.2014 privind aplicarea măsurii preventive-arestul
preventiv în privința lui xxxx /f.d. 35/;
- mandat de arestare în privina lui xxxx din 25.04.2014 pînă la 24.05.2014 ora 18.50/f.d. 36/;
- încheierea Judecătoriei Bălți din 21.05.2014 privind termenul de ținere în stare de arest a
învinutului xxxx /f.d.43/;
- formularul despre rezultatele controlului fiscal efectuat la xxxx în perioada
01.01.2013-06.06.2014, la rubrica ”impozite, taxe, penalități și sancțiuni fiscale” nu sunt
careva date;
- actul nr. 1-682500 din 09.06.2014 eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, prin care se
confirm că persoana juridică xxxx n-a desfășurat activitate de întreprinzător și pentru
perioada anului 2013 a fost prezentată darea de seamă fără indici /f.d. 57/;
- decizia Curții de Apel Bălți din 28.05.2014 prin care a fost casată încheierea Judecătoriei
Bălți din 21.05.2014 /f.d.78/;
- mandat de arestare la domiciliu din 28.05.2014 /f.d. 79/;
- ordonanță de punere sub învinuire a lui xxxx din 10.06.2014 /f.d.80-81/;
- recipisa din 11.06.2014 scrisă de xxxx, precum că xxxx i-a restituit datoria de 242 602 lei și
careva pretenții de ordina material în privința lui Guțu maxim nu are /f.d. 90/;
Volumul III
- cererea lui xxxx privind recunoașterea în calitate de reprezentat legal al părții
vătămate xxxx /f.d. 57/;
- certiicatul de deces a părții vătămate xxxx /f.d.58/;
- buletinul de identitate a lui xxxx /f.d.59/;
- încheierea judecătoriei Bălți din 10.12.2015 privind schimbarea măsurii preventive în
privința lui xxxx în arest preventiv /f.d. 182-189/;
- decizia Curții de Apel Bălți din 23.12.2015 prin care a fost anulată măsura preventivă
arestul preventive în privința lui xxxx /f.d.203-209/;
- încheierea judecătoriei Bălți din 29.12.2015 privind anunțarea în căutare și aplicarea
măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privința lui xxxx /f.d. 224-231/;
- mandat de arest în privința lui xxxx din 29.12.2015 /f.d.232-235/;
Volumul IV
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 03.02.2015 /f.d.1/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 27.01.2015 /f.d.3/;
- buletin de identitate a lui xxxx /f.d.4-5/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 27.01.2015 /f.d.6/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx din 27.01.2015 /f.d.9/;
- ordonanță de ridicare din 27.01.2015 /f.d.10/;
- process verbal de ridicare din 27.01.2015 /f.d.12/;
- copia buletinul de identitate a lui xxxx, pe care este scrisă o recipisă la 19.11.2013,
prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la Sxxxx suma de 2000 dolari și 1500
euro pe care se obligă să-i restituie timp de o lună /f.d. 13-16/;
- copia buletinul de identitate a lui xxxx, pe care este scrisă o recipisă la 19.11.2013,
prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxx suma de 2000 dolari și 1500
euro pe care se obligă să-i restituie timp de o lună /f.d. 13-14/;
- copia buletinul de identitate a lui xxxx, pe care este scrisă o recipisă la 26.11.2013,
prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la St xxxx suma de 400 euro, 300
dolari, 7000 lei, pe verso o altă recipisă prin care confirm împrumutul de 5500 grivne
ucrainești pe care se obligă să-i restituie la 25.12.2013 /f.d. 15/;
- copia buletinul de identitate a lui xxxx, pe care este scrisă o recipisă la 03.01.2014,
prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxxsuma de 500 euro, 700 dolari,
15000 lei, pe care se obligă să-i restituie la 01.07.2014 /f.d. 16/;
- recipisa din 28.07.2014 prin care se confirmă că xxxx a luat cu împrumut de la xxxx
suma de 3000 euro și 3000 dolari, pe care se obligă să-i restituie la 10.09.2014 /f.d. 17/;
- recipisa din 04.08.2014 prin care se confirmă că xxxx a luat cu împrumut de la xxxx
suma de 1000 euro, pe care se obligă să-i restituie la 21.08.2014 /f.d. 18/;
- recipisa din 19.12.2014 prin care se confirmă că xxxx a luat cu împrumut de la xxxx
suma de 500 euro, pe care se obligă să-i restituie la 30.12.2014 /f.d. 19/;
- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte din 03.02.2015 /f.d.20/;
- process verbal de examinare a obiectului din 03.02.2015 /f.d.26/;
- fototabel anexă la procesul verbl de examinare a obiectului din 03.02.2015, prin care
a fost examinat telefonul mobile părții vătămate xxxx și anume mesajele scrise de xxxx
/f.d.27-30/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx 12.02.2015 /f.d.34/;
- cazier contravențional în privința lui xxxx pentru perioada 01.01.2010-11.02.2015
/f.d.40/;
- ordonanță de punere sub învinuire pe xxxx din 16.03.2015 /f.d.44/;
Volumul V
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 11.03.2015 /f.d.1/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 10.03.2015 /f.d.3/;
- denunț depus de xxxx la data de 16.02.2015 /f.d.7/;
- proces verbal de examinare a obiectului din 19.03.2015 /f.d.14/;
- fototabel anexă la procesul verbal de examinare a obiectului din 19.03.2015, prin
care a fost examinat telefonul mobile părții vătămate xxxxA, și anume mesajele scrise de
xxxx /f.d.15/;
- ordonanță de ridicare din 19.03.2015 /f.d.16/;
- proces verbal de ridicare din 19.03.2015 /f.d.17/;
- recipisa din 24.04.2014, prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxx
sume de bani pe care se obligă să-i restituie timp de trei zile /f.d.18/;
- proces verbal de examinare a obiectului din 20.03.2015 /f.d.19/;
- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte din 20.03.2015 /f.d.20/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx din 19.03.2015 /f.d.24/;
- extras din Registrul de Stat al Populației în privința lui xxxx /f.d.26-27/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx din 17.03.2015 /f.d.29/;
- revendicarea în privința lui xxxx /f.d. 31/;
- cazier contravențional în privința lui xxxx pentru perioada de 01.01.2010-09.03.2015
/f.d.35/;
- ordonanță de punere sub învinuire pe xxxx din 24.03.2015 /f.d.38/;
Volumul VI
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 02.03.2015 /f.d.1/;
- proces verbal de sesizare despre săvîrșirea infracțiunii din 16.02.2015 /f.d.5/;
- plîngere de la xxxx la data de 30.01.2015 /f.d.10/;
- buletin de identitate a lui xxxx /f.d.12/;
- proces verbal de cercetare la fața locului din 31.01.2015 /f.d.18/;
- fototabel anexă la procesul verbal de examinare a obiectului din 31.01.2015, prin
care a fost examinat automobilul d model Mercedes Benz 203 /f.d.18-22/;
- process verbal de primire-predare a unității de transport din 31.01.2015 /f.d. 29/;
- proces verbal de reținere și aducere a vehiculului la parcare specială din 31.01.2015
/f.d.30-33/;
- plîngerea lui xxxxs din 01.01.2014 /f.d.43/;
- revendicare în privința lui Guțu Maxim, prin care se confirm că nu are antecedente
penale /f.d.51/;
- ordonanță de recunoaștere drept corp delict automobilul de model Mercedes, cu n/î
T093 EC din 16.02.2015 /f.d.80/;
- ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată pe xxxx din 16.02.2015
/f.d.84/;
- ordonană de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx din 16.02.2015 /f.d.87/;
- proces verbal de examinare a obiectului din 16.02.2015 /f.d.88-89/;
- ordonanța din 16.02.2015 de recunoaștere drept corp delict și atașare la dosar a
telefonului mobil de model Samsung SGH-E380, care se păstrează la p.vătămată xxxx
/f.d.90/;
- ordonanța din 14.03.2015 de recunoaștere în calitate de parte vătămată pe xxxx
/f.d.100/;
- ordonanța din 14.03.2015 de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx /f.d.103/;
- extras din Registrul de Stat al Populației în privința lui xxxx /f.d.106/;
- revendicare în privința lui xxxx, prin care se confirm că nu are antecedente penale
/f.d.109/;
- ordonanță din 14.04.2015 privind declararea nulității ordonanței de recunoaștere în
calitate de parte vătămată pe xxxx din 14.03.2015 și ordonanța de recunoaștere în
calitate de parte civilă pe xxxx din 14.03.2015 /f.d.125-126/;
- ordonanța din 14.04.2014 privind punerea sub învinuire a lui xxxx /f.d.132-133/;
Volumul VII
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 11.09.2015 /f.d.1/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 07.09.2015 /f.d.6/;
- buletin de identitate a lui xxxx /f.d.9/;
- bulletin de identitate a lui xxxx /f.d.10/;
- ordonanța din 18.09.2015 de recunoaștere în calitate de parte vătămată pe xxxx
/f.d.11/;
- ordonanța din 18.09.2015 de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx /f.d.15/;
- ordonanță de ridicare din 18.09.2015 /f.d.16/;
- process verbal de ridicare din 18.09.2015 /f.d.17/;
- copia buletinul de identitate provizoriu a lui xxxx, pe care este scrisă o recipisă la 03.
09.2014, prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la XXXXXXXXX suma de
3800 euro pe care se obligă să-i restituie pînă la 13.09.2014 /f.d. 18/;
- recipisa din 07.11.2014 prin care se confirmă că xxxxa luat cu împrumut de la xxxx
suma de 4100 euro, pe care se obligă să-i restituie pînă la 13.11.2014 /f.d. 19/;
- proces verbal de examinare a obiectului din 21.09.2015 /f.d.20/;
- ordonanță de recunoaștere și de anexarea corpurilor delicte din 21.09.2015 /f.d. 21/;
- ordonanță de ridicare din 23.09.2015 /f.d.22/;
- fototabel, prin care a fost examinat telefonul mobile părții vătămate xxxx, și anume
mesajele scrise de xxxx /f.d.24-26/;
- process verbal de examinare a documentelor din 23.09.2015 /f.d.27/;
- ordonanță de anexare a documentelor la materialele cauzei penale din 23.09.2015
/f.d.28/;
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 22.09.2015 /f.d.33/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 17.09.2015 /f.d.35/;
- ordonanța din 17.09.2015 de recunoaștere în calitate de parte vătămată pe xxxx
/f.d.37/;
- ordonanța din 17.09.2015 de recunoaștere în calitate de parte civilă pe sxxxx/f.d.40/;
- copia buletinului de identitate a lui xxxx /f.d.41/;
- ordonanță de ridicare din 21.09.2015 /f.d.46/;
- process verbal de ridicare din 21.09.2015 /f.d.47/;
- copia buletinul de identitate provizoriu a lui xxxx, pe care este scrisă o recipisă la
17.11.2014, prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxx suma de 5500
euro și 5500 dolari pe care se obligă să-i restituie pînă la 27.11.2014 /f.d. 48/;
- proces verbal de examinare a obiectului din 22.09.2015 /f.d.49/;
- ordonanță de recunoaștere și de anexarea corpurilor delicte din 22.09.2015 /f.d.50/;
- ordonanța de începerea urmăririi penale din 22.09.2015 /f.d.51/;
- plîngerea depusă de xxxx la data de 18.09.2015 /f.d.53/;
- ordonanța din 18.09.2015 de recunoaștere în calitate de parte vătămată pe v/f.d.55/;
- ordonanța din 18.09.2015 de recunoaștere în calitate de parte civilă pe xxxx /f.d.58/;
- ordonanță de ridicare din 18.09.2015 /f.d.59/;
- proces verbal de ridicare din 18.09.2015 /f.d.60/;
- contract de împrumut din 06.08.2014, autentificat la notarul Ana Edu, încheiat între
xxxx și xxxx prin care partea vătămată îi împrumută lui Guțu Maxim suma de bani
de1100 euro, pînă la data de 25.08.2014/ f.d.61/;
- recipisa din 10.08.2014 prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxxr
suma de 950 euro pe care se obligă să-i restituie pînă la 15.08.2014 /f.d. 62/;
- recipisa din 14.08.2014 prin carexxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxx
suma de 1050 lei pe care se obligă să-i restituie pînă la 17.08.2014 /f.d. 63/;
- recipisa din 15.08.2014 prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxx
suma de 57015 lei pe care se obligă să-i restituie pînă la 07.09.2014 /f.d. 64/;
- recipisa din 17.08.2014 prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxx
suma de 1900 euro pe care se obligă să-i restituie pînă la 30.08.2014 /f.d. 65/;
- recipisa din 20.08.2014 prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxx
suma de 1000 euro pe care se obligă să-i restituie pînă la 22.08.2014 /f.d. 66/;
- recipisa din 21.08.2014 prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxx
suma de 33 000 lei și 1000 euro pe care se obligă să-i restituie pînă la 03.09.2014 /f.d.
67/;
- recipisa din 23.08.2014 prin care xxxx confirmă că a luat cu împrumut de la xxxx
suma de 4200 euro pe care se obligă să-i restituie pînă la 12.09.2014 /f.d. 68/;
- proces verbal de examinare a obiectului din 22.09.2015 /f.d.69/;
- ordonanță de recunoaștere și de anexarea corpurilor delicte din 22.09.2015 /f.d. 70/;
- ordonanță de ridicare din 23.09.2015 /f.d.71/;
- process verbal de ridicare din 23.09.2015 /f.d.72/;
- fototabel, prin care a fost examinat telefonul mobile părții vătămate xxxxr, și anume
mesajele scrise de xxxx/f.d.73-78/;
- process verbal de examinare a documentelor din 23.09.2015 /f.d.79/;
- ordonanță de anexare a documentelor la materialele cauzei penale din 23.09.2015
/f.d.80/;
- ordonanțăde recunoaștere în calitate de bănuit din 23.09.2015 /f.d.81/;
- extras din Registrul de stat al Populației a lui xxxx /f.d.84/;
- informație de la Centrul Narcologic, precum că xxxx nu se află la evidența medicului
narcologic /f.d.85/;
- informație de la Centrul de Psihiatrie, precum că xxxx nu se află la evidența
medicului psihiatru /f.d. 86/;
- caracterisitca în privința lui xxxx de la domiciliu, precum că careva plîngeri în
privința lui nu au fost înregistrate /f.d.87/;
- revindecare în privința lui xxxx /f.d.88/;
- ordonanța din 22.09.2015de recunoaștere în calitate de bănuit pe xxxx /f.d. 92/;
- process verbal de reținere a lui xxxx din 22.09.2015 ora 11.25 /f.d.95/;
- ordonanța din 23.09.2015 de punere sub învinuire a lui xxxx /f.d.97/;
- încheierea Judecătoriei Bălți din 24.09.2015 privind aplicarea în privința lui xxxx a
arestului preventive pe termen de 30 zile /f.d.105-106/;
- mandat de arestare în privința lui xxxx din 24.09.2015 /f.d.107/;
- decizia Curții de Apel Bălți din 07.10.2015 privind aplicarea fațăde xxxx a arestului
la domiciliu /f.d.110-112/.
Analizînd și apreciind probele în ansamblu sub toate aspectele și în mod obiectiv, instanța
de judecată ajunge la concluzia că totalitatea probelor cercetate în ședința judiciară pe deplin
dovedesc vinovăția lui xxxx în cele incriminate.
Instanța consideră că acțiunile inculpatului și anume, efectuarea sunetelor părților
vătămate, întîlnira cu părțile vătămate chiar și la ei acasă și informarea precum că el ar fi un
om de afaceri și că banii împrumutați vor fi investiți în afacere, care are un cîștig foarte mare,
promisiunea că le va achita o dobîndă de 10%, 20 sau 30 % pentru sumele de bani care aceștia
urmează să i-o împrumute, sunt niște metode sub care se prezintă escrocheria, inculpatul
neîndeplinind aceste promisiuni după ce primea de la părțile vătămate sume tot mai mari de
bani. Prin intermediul acestor acțiuni, inculpatul a exercitat o influență psihică asupra
conștiinței părților vătămate dezinformîndu-le conștient realitatea și în rezultat părțile
vătămate au presupus că xxxx întradevăr investește banii împrumutați în afacerea sa, avînd
posibilitatea de a achita o dobîndă de 10, 20 sau 30 % din suma împrumutată.
Utilizarea de către xxxx a unuia și aceluiași procedeu de a lua banii cu anumite condiții de
a achita o dobîndă de 10-20 % sau 30%, confirmă că el la momentul primirii banilor de la
părțile vătămate avea scopul de însușire a acestor sume de bani și nu avea intenția de a
îndeplini aceste angajamente.
La fel, instanța ține să menționeze, că potrivit pct. 15 al Hotărîrii Plenului CSJ nr.3/204
”cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”, este
necesar ca instanțele judecătorești să ia în considerație că în cazul escrocheriei (art.190 CP),
vicitima transmite benevol bunurile către făptuitor, sub influența înșelăciunii sau a
abuzului de încredere. Primirea bunurilor cu condiția îndeplinirii unui angajament poate fi
calificată ca escrocherie dar în cazul în care făptuitorul, încă la momentul intrării în stăpînire
asupra acestor bunuri, urmărea scopul sustragerii lor și nu avea intenția să-și execute
angajamentul asumat.
Drept consecință, instanța consideră că acţiunile inculpatului pe deplin se
încădrează în prevederile art. 190 alin.(5) Cod penal – escrocheria, adică dobîndire ilicită a
bunurilor altei persoane prin înșălăciune și abuz de încredere, cu cauzarea de daune în
proporții deosebit de mari, care se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de
dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă
la 5 ani.
La stabilirea categorii și termenului pedepsei în privința inculpatului xxxx, instanța va ține
cont de gravitatea crimei comise, care este calificată potrivit alin. (5) art. 16 Codului Penal al
RM, ca infracțiune deosebit de gravă, de motivul infracțiunii, de persoana inculpatului, care se
caracterizează pozitiv, anterior nu a fost judecat, ține cont de prezența pagubelor nerestituite.
La fel, instanța va ține cont și de opinia părților în cauză.
Acuzatorul de stat, a pledat pentru recunoașterea lui xxxx vinovat în baza art. 190 alin. (5)
Cod Penal cu stabilirea pedepsei de 15 ani închisaore cu ispășirea în penitenciar de tip închis,
cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un
termen de pînă la 5 ani. Acțiunile civile înaintate de părțile vătămate să fie admise.
Apărătorul xxxx a solicitat emiterea unei sentințe de achitare.
Apărătorul xxxxc a solicitat aplicarea pedepsei în privința inculpatului conform legii cu
admiterea acțiunii civile.
Apărătorul xxxx a solicitat recunoașterea lui xxxx vinovat de comiterea infracțiunii
imputate cu aplicarea pedepsei conform legii.
Circumstanțe agravante instanţa de judecată n-a stabilit.
Circumstanțe atenuante instanţa de judecată n-a stabilit.
În conformitate cu alin.(1) art.61 Codului Penal al RM, pedeapsa penală este o măsură de
constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de
instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, cauzînd
anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor.
În conformitate cu alin.(2) art.61 Codului Penal al RM, pedeapsa are drept scop restabilirea
echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni
atît din partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane.
În baza celor expuse mai sus, ținînd cont de analiza cumulativă a criteriilor de
individualizare şi coroborarea probelor care furnizează informaţiile respective, precum şi
indicarea temeiurilor care fundamentează proporţionalitatea între scopul reeducării
infractorului, prin caracterul retributiv al pedepsei aplicate, şi aşteptările societăţii faţă de
actul de justiţie realizat sub aspectul restabilirii ordinii de drept încălcate, instanţa consideră
în privința inculpatului xxxx urmează să fie stabilită o pedeapsă privativă de libertate.
Cu referire la acţiunile civile înaintate de părțile vătămate xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, Jxxxxi,
xxxxi, xxxx, xxxx xxxx, xxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxx, Conxxxx și Surxxxx, instanţa de judecată
consideră necesar de a le admite în principiu, însă a le lasă spre examinare în procedură civilă,
în ordine separată, deoarece sumele indicate de către părțile vătămate în ordonanțele de
recunoaștere în calitate de parte civilă și sume indicate în ședințele de judecată variază, motiv
pentru care asupra cuantumului acțțiunilor civile urmeazî sîă se expună instanța de judecată
în procedură separată potrivit ordinii civile. În asemenea circumstanțe, reeşind din faptul
necesităţii probării şi argumentării suplimentare a cerinţelor invocate de reclamanți și reeșind
din faptul că examinarea acțiunilor civile în cadrul procesului penal ar duce la tergiverarea
examinării cauzei, instanța consideră oportun de a le lăsa spre examinare în procedură civilă.
Totodată, în conformitate cu art. 65 Cod Penal, instanța consideră necesar a interzice
inculpatului ocuparea funcțiilor ce ține de gestionarea mijloacelor bănești.
În conformitate cu art. 384-389, 392-395 CPP RM instanța de judecată,-

condamnă :

xxxx se recunoaște vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod
Penal al RM, numindu-i în baza acestei Legi pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 ani,
cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii ce
țin de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 5 ani.
Termenul ispășirii pedepsei urmează a fi calculat din momentul reținerii inculpatului xxxx.
Se include în termenul ispășirii pedepsei termenul aflării lui xxxx în stare de arest de la
25.04.2014 pînă la 26.06.2014 și de la 22.09.2015 pînă la XXXXXXXXX.
Acţiunile civile înaintate de pîrțile vătămate xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, Jxxxx, xxxxi, xxxx,
xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx și xxxx, se admit în principiu, urmînd ca asupra
cuantumului acțiunilor civile să se pronunțe instanța de judecată în ordine separată prevăzută
de procedura civilă.
Sentinţa cu drept de atac în decurs de 15 zile la Curtea de Apel Bălţi prin intermediul
Judecătoriei Bălţi.

Preşedintele şedinţei,

judecător Svetlana
Ghercavii