Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018: o expansiune


solidă și durabilă

Bruxelles, 7 februarie 2018


Ratele de creștere pentru zona euro și pentru UE au depășit estimările formulate anul trecut,
continuându-se tranziția de la redresarea economică la expansiune. Se estimează că
economiile din zona euro și din UE au crescut cu 2,4 % în 2017, cel mai rapid ritm de
creștere din ultimul deceniu.

Se așteaptă ca aceste rezultate solide să se mențină și în 2018 și în 2019, cu o rată de creștere de


2,3 % pentru zona euro și, respectiv, de 2,0 % pentru UE.
Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, responsabil și cu
stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Economia
europeană are performanțe superioare așteptărilor și se pare că vom avea parte de o creștere
economică robustă și în anul următor. Trebuie să depunem în continuare eforturi pentru a ne asigura
că de beneficiile acestei creșteri se bucură toți cetățenii europeni. Ar trebui să profităm de acest
moment pentru a spori reziliența economiilor noastre și a aprofunda uniunea economică și monetară.”
Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „
Economia Europei a intrat în 2018 cu o sănătate solidă. În zona euro se înregistrează o rată de creștere
care n-a mai fost atinsă de dinainte de criza financiară. Nivelul șomajului și al deficitelor continuă să
scadă, iar investițiile cresc în sfârșit într-un ritm simțitor. Creșterea economică este, la rândul său, mai
echilibrată decât era acum un deceniu și poate deveni mai durabilă, cu condiția să continuăm reformele
structurale inteligente și politicile bugetare responsabile. Nu vom avea mereu această șansă de
reformă care ni s-a oferit acum: acum este momentul să luăm deciziile ambițioase de care este nevoie
pentru a consolida uniunea economică și monetară.”
Se așteaptă menținerea unei creșteri solide în viitor
Creșterea PIB-ului pentru 2017 este estimată acum la 2,4 %, depășindu-se astfel ratele preconizate în
previziunile economice de toamnă din luna noiembrie, de 2,2 % pentru zona euro și de 2,3 % pentru
UE. Previziunile de creștere pentru 2018 și 2019 au fost, de asemenea, ajustate către o valoare
superioară față de cea prevăzută în luna noiembrie, atât în cazul economiilor din zona euro, cât și în
cazul economiilor din UE: de la 2,1 % la 2,3 % pentru anul în curs și de la 1,9 % la 2,0 % pentru anul
2019. Acest lucru se explică atât prin existența în Europa a unor condiții favorabile reluării expansiunii
economice, pe fondul îmbunătățirii continue a situației de pe piețele muncii și al faptului că indicatorul
sentimentului economic se află în prezent la cote deosebit de ridicate, cât și printr-o revenire mai
robustă decât se preconizase a activității economice și a schimburilor comerciale la nivel mondial.
Cererea puternică, gradul ridicat de utilizare a capacității de producție și condițiile financiare favorabile
sunt tot atâția factori care vor încuraja investițiile în perioada care face obiectul previziunilor.
Perspectiva inflației se menține la cote moderate
Se așteaptă ca rata inflației de bază, care exclude volatilitatea prețurilor la energie și la alimentele
neprelucrate, să rămână la cote moderate având în vedere faptul că problema subutilizării forței de
muncă se remediază lent, iar presiunile salariale rămân în limite rezonabile. Inflația globală va continua
să reflecte influența semnificativă a prețurilor la energie, prevăzându-se o creștere modestă a acesteia
în perioada următoare. În zona euro, inflația a atins 1,5 % în 2017. Se estimează că acest procent se
va menține și în 2018, urmând să crească până la 1,6 % în 2019.
Riscurile sunt echilibrate, existând riscuri de evoluție pozitivă pe termen scurt
Riscurile de deviere de la aceste previziuni sunt, în general, echilibrate. Creșterea economică ar putea
depăși așteptările pe termen scurt, astfel cum rezultă din nivelul ridicat al indicatorului sentimentului
economic. Pe termen mediu, prețurile ridicate ale activelor internaționale ar putea fi vulnerabile la o
reevaluare a riscurilor și a condițiilor subiacente. Există în continuare riscuri de evoluție negativă legate
de rezultatul incert al negocierilor privind Brexitul, dar și de tensiunile geopolitice și de tendința de
orientare către politici mai naționaliste și protecționiste.
Pentru Regatul Unit, o ipoteză pur tehnică pentru 2019
Având în vedere negocierile în curs privind termenii retragerii Regatului Unit din UE, previziunile
noastre pentru 2019 se bazează pe o ipoteză pur tehnică de statu-quo în privința relațiilor comerciale
dintre UE27 și Regatul Unit. Această ipoteză a fost formulată doar în vederea previziunilor și nu are
niciun impact asupra dezbaterilor în curs în contextul procesului bazat pe articolul 50.
Context
Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la evoluția cursurilor de schimb, a
ratelor dobânzilor și a prețurilor produselor de bază, întemeiate pe informațiile disponibile până la data
de 26 ianuarie 2018. În ceea ce privește toate celelalte date care au fost avute în vedere în scopul
formulării acestor previziuni, previziunile țin cont de informațiile disponibile până la data de 30 ianuarie
2018.
Din acest an, Comisia Europeană va reveni la publicarea, în fiecare an, a două seturi de previziuni
cuprinzătoare (în primăvară și în toamnă) și a două seturi de previziuni intermediare (în iarnă și în
vară), în locul celor trei (de iarnă, primăvară și toamnă) pe care le-a publicat în fiecare an începând din
2012.
Previziunile intermediare vor examina evoluția anuală și trimestrială a PIB-ului și evoluția inflației
pentru anul în curs și pentru anii următori pentru toate statele membre și pentru zona euro, precum și
datele agregate la nivelul UE.
Această modificare marchează revenirea la ritmul de publicare a previziunilor adoptat anterior de
Comisie și realiniază calendarul previziunilor Comisiei la cel al altor instituții (de exemplu, al Băncii
Centrale Europene, al Fondului Monetar Internațional, al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică).
Informații suplimentare
- Documentul complet: Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018
- Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis
- Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @pierremoscovici
- Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin
- Comunicat de presă: Previziunile economice din toamna anului 2017: continuarea creșterii economice
într-un context politic în schimbare
- Documentul complet: Previziunile economice din toamna anului 2017:
IP/18/604

Persoane de contact pentru presă:


Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
Enda MCNAMARA (+32 2 296 49 76)
Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin
email