Sunteți pe pagina 1din 52

CUPRINS

1 NORME DE PROTECŢIA MUNCII SPECIFICE LUCRULUI CU


CALCULATORUL ..............................................................................................................3
2 CUNOSTINTE DE BAZĂ DESPRE CALCULATOR ...............................................5
2.1 Enumerarea şi Descrierea Diferitelor Tipuri de Calculatoare: PC-uri, Laptop-uri,
PDA-uri..............................................................................................................................5
2.2 Identificarea şi Explicarea Diferitelor Componente ale Calculatorului: Unitate
Centrala, cât şi a Echipamentelor Periferice: Monitor, Tastatura, Mouse, Imprimanta,
Scanner ..............................................................................................................................7
2.3 Pornirea Calculatorului .........................................................................................10
2.4 Explicarea Funcţiilor unui Mouse: Selectarea Obiectelor, Mutarea Obiectelor,
Efectuarea Comenzilor .....................................................................................................11
2.5 Explicarea Folosirii Mouse-Ului: Clic, Dublu Clic, Clic Dreapta. .........................12
2.6 Explicarea Cursorului Mouse-ului: Cursor Normal, Cursor Text, Sistem Ocupat,
Hyperlink .........................................................................................................................12
2.7 Explicarea că Tastatura îţi Permite să Introduci Date şi este o Metodă de a da
Comenzi Calculatorului. Explicarea şi Folosirea Diverselor Taste: Litere, Cifre, Shift, Bara
Spaţiu, Backspace, Delete, Escape Etc..............................................................................13
3 DESKTOP-UL ŞI FERESTRELE .............................................................................15
3.1 Desktop-ul (Ecranul).............................................................................................15
3.2 Lucrul cu Pictograme (Iconiţe), Recunoaşterea Pictogramelor Obişnuite (Cele Care
Reprezintă Fişierele, Directoarele, Aplicaţiile, Imprimante, Recycle Bin).........................16
3.3 Selectarea şi Mutarea Pictogramelor de pe Desktop ..............................................17
3.4 Micşorarea, Minimizarea, Redimensionarea, Închiderea, şi Mutarea unei Ferestre 17
3.5 Deschiderea unui Fişier, Director, Aplicaţie de pe Desktop ...................................18
3.6 Lucrul cu Ferestrele Deschise în Cadrul Sistemului de Operare.............................19
3.7 Instalarea, Dezinstalarea Unei Aplicatii Soft...........................................................28
3.8 Instalarea Unei Imprimante. Setarea ca Imprimantă Implicită.................................28
3.9 Închiderea Calculatorului, Restartarea...................................................................29
4 DOCUMENTE ...........................................................................................................30
4.1 Deschiderea Aplicaţiei Word Office......................................................................30
4.2 Creearea unui Document Nou ...............................................................................30
4.3 Introducerea unui Text într-un Document Word....................................................31
4.4 Selectarea Textului ...............................................................................................31
4.5 Formatarea Paragrafului, Fontului şi Alinierea Textului ........................................32

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


4.6 Folosirea Instrumentului de Imprimare Document.................................................34
4.7 Folosirea Instrumentului de Salvare Document .....................................................34
5 MANAGEMENTUL FIŞIERELOR ..........................................................................36
5.1 Recunoaşterea Tipurilor Comune de Fişiere. .........................................................36
5.2 Redenumirea Fişierelor, Directoarelor...................................................................37
5.3 Copierea Fişierelor sau Directoarelor ....................................................................37
5.4 Mutarea Fişierelor şi a Directoarelor în alte Directoare Diferite ............................38
5.5 Căutarea Fişierelor şi a Directoarelor......................................................................38
5.6 Arhivarea Documentelor Folosind Aplicaţiile WinRar şi WinZip..........................39
5.7 Copierea Fişierelor pe Diferite Suporturi de Memorie Externă ..............................41
5.8 Ştergerea Fişierelor, Directoarelor, Recycle Bin....................................................42
5.9 Refacerea Fişierelor Şterse din Recycle Bin, Golirea lui........................................42
5.10 Viruşii.......................................................................................................................43
6 INTERNETUL ...........................................................................................................43
6.1 Noţiuni Generale Despre Internet ..........................................................................44
6.2 Cum ne Conectăm la Internet ................................................................................44
6.3 Navigarea pe Internet ............................................................................................45
6.4 Conectarea la o Pagina Web Securizată.................................................................47
6.5 Ce este un Motor de Căutare .................................................................................48
6.6 Imprimarea unei Pagini Web.................................................................................48
7 POŞTA ELECTRONICĂ...........................................................................................49
7.1 Noţiuni Teoretice ..................................................................................................49
7.2 Diferenţa Dintre Email şi Webmail .......................................................................49
7.3 Creearea Unui Mesaj Nou .....................................................................................49
7.4 Verificarea Mesajelor Primite ...............................................................................51
7.5 Răspunderea la Mesaje şi Redirecţionarea Lor. .....................................................52
7.6 Imprimarea unui Mesaj .........................................................................................52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


1 NORME DE PROTECŢIA MUNCII SPECIFICE LUCRULUI
CU CALCULATORUL

Folosirea calculatorului poate duce în timp la probleme grave de sănătate deoarece


necesită realizarea unor mişcări stereotipe - mişcări dese ale gâtului, coatelor şi mâinilor în
timp ce corpul stă nemişcat. Aceste mişcari pot duce la anumite afecţiuni ale gâtului,
umerilor, coloanei vertebrale etc. Aceste afecţiuni se datorează mişcărilor repetate, concept ce
se numeşte RSI (Repetitive Strain Injury - Accidentare cauzată de mişcări repetate).
Se pot enumera câteva dintre problemele de sănătate cauzate de lucrul cu calculatorul:
• Răniri ale ochilor şi slăbirea vederii;
• Oboseală;
• Probleme cu spatele;
• Dureri de umeri;
• Dureri de cap, etc.
Câteva norme de protecţie, care ajuta la crearea unui mediu de lucru sănătos pentru
utilizatorii de calculatoare sunt:
• Folosirea unei tastaturi detaşabile pentru a evita durerile în mâini şi braţe,etc;
• Scaunul utilizat să fie reglabil, confortabil, cu un spătar comod;
• Folosirea unui suport pentru cabluri;
• Nu se introduc sau se scot din calculator sau din priza de alimentare cabluri,
dispozitive, componente în timpul cât acesta este conectat la reteaua de alimentare, sau
când este în funcţiune;
• Nu se introduc niciun fel de dispozitive externe în calculator (diskete, CD-uri, Stick-
uri, etc.) fără permisiunea formatorului;
• Cablurile de alimentare să fie bine legate şi protejate;
• Genunchii trebuie să fie la o înălţime de max. 70cm de sol;
• Aşezarea monitorului la distanta potrivită, pentru a împiedica afecţiuni ale ochilor;
• Asigurarea existenţei unei surse de lumină pentru a evita oboseala ochilor;
• Dotarea ferestrelor cu jaluzele ajustabile pentru a evita strălucirea sau reflexia luminii;
• Tastatura trebuie să fie detaşabilă, pentru a limita accidentările mâinilor şi braţelor;
• Intreruperi frecvente ale lucrului la computer. Pauze de 10 minute după fiecare 50 de
minute în faţa calculatorului.
Trebuie ţinut cont şi de faptul că anumite piese din calculator (ex: procesorul şi sursa
de curent) se încălzesc foarte tare în timpul operării. Ele sunt constant răcite cu ajutorul unor
ventilatoare. În cazul defectării ventilatoarelor există un risc sporit de incendiu şi trebuie să
cunoaşteţi planul de evacuare în caz de incendiu al spaţiului în care lucrati, amplasarea
extinctoarelor tipul lor şi modul lor de folosire.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Pentru stingerea incendiilor apărute în instalaţiile electrice inclusiv echipamente
informatice (calculatoare, imprimante faxuri etc.) aflate în laborator, se folosesc numai
stingătoare cu praf sau CO2, în niciun caz stingătoare cu spumă chimică.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


2 CUNOSTINTE DE BAZĂ DESPRE CALCULATOR

2.1 Enumerarea şi Descrierea Diferitelor Tipuri de Calculatoare:


PC-uri, Laptop-uri, PDA-uri

PC-ul (Personal Computer – Calculatorul Personal) este probabil cel mai răspândit
sistem de calcul. Calculatorul Personal cuprinde următoarele 2 mari componente:
1. Unitatea centrală (UC)
Unitatea centrală (UC) este acea parte a calculatorului responsabilă cu prelucrarea
datelor şi a comenzilor primite de la utilizator cu ajutorul programe dedicate.
Unitatea centrală (UC) cuprinde următoarele componente:
• Placa de bază
• Memoria internă (RAM)
• Microprocesor
• Procesor integrat sau Placa video
• Unitate de stocare date operator, sistem (HDD)
• Alte componente auxiliare
• Carcasa cu Sursă de alimentare
2. Echipamente periferice (EP)
Echipamentele periferice (EP) sunt acele componente prin care se realizează
comunicarea respectiv schimbul de informaţii dintre operator şi Unitatea centrală (UC)
• Monitor
• Tastatură
• Mouse
• Unitate de disc optic CD-ROM
• Boxe pentru redare sunet
• Camera Web
• Joystic pentru Jocuri
• Scanner

Calculatorul personal (PC-ul), mai precis unitatea centrala (UC) apare şi cu


urmatoarele denumiri:
Desktop - calculatorul de tip clasic, la care monitorul este aşezat în general pe carcasa
unităţii centrale ce se află pe birou.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Tower, Mini-Tower - calculator la care carcasa unităţii centrale este mai îngustă dar
mai înaltă decât la desktop adică unitatea centrala este sub forma unui bloc turn şi poate fi
aşezat lângă monitor pe birou, sau de cele mai multe ori sub birou.
Laptop (sau notebook) - calculator portabil
uşor de transportat, construit pentru a fi folosit în
afara biroului (de exemplu în tren), având o sursă
independentă de alimentare (acumulator) ce trebuie
încărcat şi descărcat periodic pentru a-şi păstra
caracteristicile funcţionale cât mai lung timp.
Sunt construite din componente uşoare
(plastic) şi sunt cât mai mici, de exemplu afişajul
sau displayul este LCD adică cu cristale lichide,
tastatura cât şi scroll-padul ce înlocuieşte mouse-ul
sunt cuprinse în carcasa calculatorului. Deasemeni
ecranul calculatorului este prins în carcasa calculatorului cu deosebirea că acesta este mobil
sau rabatabil vertical. că şi performanţă în general acestea sunt mai slabe decât desktop-urile,
dar marele avantaj al mobilităţii acestora au făcut că aceste tipuri de calculatoare să se
dezvolte şi să se diversifice rapid.
PDA (Personal Digital Assistant) - asistent digital
personal: dispozitiv de dimensiuni mult mai mici decât
laptop-ul dar şi performanţe scăzute, este un dispozitiv de
buzunar ce combină facilităţile de calcul cu cele ale
telefonului/faxului având posibilităţi de stocare a datelor
curente, de exemplu agenda telefonică, carnet de notiţe-
însemnări etc.
Majoritatea PDA-urilor folosesc un stilou special în
locul tastaturii (penbased) pentru introducerea datelor şi
selectarea programelor, putând recunoaşte scrisul de mână
datorită ecranului sensibil la atingere cât şi vocea
(recunoaştere vocală).
Au preţuri relativ mari şi aplicaţii limitate dar
prezintă marele avantaj că sunt super portabile (încap în buzunarul de la haină sau pantalon).
Modelele mai noi de PDA-uri înglobează pe lângă funcţia de baza (stocare de date
curente ce se folosesc des) şi funcţii de genul: telefon mobil GSM, poziţionare globală GPS,
dispozitiv Wireless acces la Internet, Receptor Radio FM şi Air-TV etc.
Constructiv se aseamănă mult cu un Laptop diferenţa fiind dată de dimensiunea mult
mai mica cât şi de posibilităţile limitate de utilizare, că şi Laptopul PDA-ul are un ecran LCD
fix, carcasa, difuzoare interne, butoane de comenzi, la unele tastatură.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


2.2 Identificarea şi Explicarea Diferitelor Componente ale
Calculatorului: Unitate Centrala, cât şi a Echipamentelor
Periferice: Monitor, Tastatura, Mouse, Imprimanta, Scanner

Unitatea Centrala a calculatorului se află în interiorul carcasei (Desktop sau Tower)


şi conţine următoarele componente:
• Placa de baza pe care se afla montate:
• Microprocesorul
• Memoria RAM
• Placile video, sunet, retea etc.
La placa de bază sunt conectate următoarele componente:
• Unitate de stocare date operator, sistem (HDD)
• Unitate de disc optic CD-ROM
• Unitate de disc flexibil FDD
• Mouse
• Tastatură
• Cameră Web etc.

Monitorul - Serveşte la afişarea informaţiilor introduse de la tastatură şi a


rezultatelor obţinute în urma unor prelucrari ale informaţiei cu ajutorul programelor din
unitatea centrală. că formă este asemanator unui receptor TV fiind compus din carcasă de
plastic cu suport, ecran sau display şi partea
electronică.
Monitorul are propriile controale de
luminozitate, contrast, butonul de pornire/oprire,
cablul de alimentare şi cablul special de conectare
la calculator sau mai precis la unitatea centrală.
Este componenta pe care o privim 95% din
timpul de lucru cu calculatorul, de accea nu este
recomandat să ramaneti mai mult de 6 ore
consecutiv în fata unui monitor în functiune făra a
face pauze de cel putin 10 minute la o ora de lucru.
Monitorul este un dispozitiv de ieşire care
afişează imagini şi text. că orice altă componentă a
calculatorului el primeşte informaţii de la o sursă
de date, această sursă de date este unitatea
centrală. În cazul acesta el primeşte informaţii de

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


la placa video care la unele calculatoare este inclusă în placa de bază, dar în general este o
placă de extensie.
Exista mai multe tipuri de monitoare: cu tub (CRT), cu cristale lichide (LCD), cu
plasmă.
Monitoarele CRT sunt alcătuite dintr-un tub care are la un capăt un tun cu electroni.
iar la celălalt capăt el are un ecran cu un înveliş de fosfor. El funcţionează pe baza
bombardării ecranului cu electroni astfel afişîndu-se punctele de diferite culori numite pixeli.
În momentul în care pelicula de fosfor este bombardată de electroni ea emite lumină,
dar această lumină durează foarte puţin şi deci ecranul trebuie bombardat în continuare acest
proces numindu-se reafişare. O proprietate a monitoarelor este rata de reafişare care se mai
numeşte şi frecvenţă de refresh. Majoritatea monitoarelor au o rată de reafişare de între 60Hz
şi 85Hz adică el afişează 70-85 de imagini pe secundă.
Monitoarele LCD au în general o rezoluţie
mai slabă decât cele CRT, dar nu emit radiaţii şi
consumă mult mai puţin (aproximativ 35 watt faţă de
150 watt la cele cu tub). Acestea au o tehnologie
diferită de funcţionare: un fascicul de lumină trece
prin filtre speciale care o transforma în culorile roşu,
verde sau albastru, iar electricitatea le direcţionează la
fiecare celulă.
Aceste celule conţin câte 3 pixeli care au
valorile culorilor roşu, verde şi albastru (RGB). În
general monitoarele cu ecran plat sunt folosite la
laptopuri pentru că ocupă mult mai puţin spaţiu, dar
producătorii de monitoare au preluat tehnologia şi au
realizat monitoare LCD şi pentru desktop-uri.
Diagonala ecranului la monitoarele LCD poate
ajunge până la 42 inch în timp ce la monitoarele CRT ajunge până la 21 inch. În general
rezoluţia la ambele monitoare poate ajunge până la 1920x1200 de pixeli.
Tastaura - este un dispozitiv de intrare care face parte obligatoriu din configuraţia
minimă a unui calculator. Prin intermediul ei utilizatorul poate să transmită comenzi şi să
introducă date. Tastele de pe tastatură sunt împărţite în 4 blocuri de taste :
• Tastatura alfanumarică este folosita pentru introducerea datelor şi comenzilor, şi
este formată din tastele care conţin cifrele, literele, caracterele speciale şi tastele Enter,
Tab, Esc, PrintScreen şi Pause/Break.
• Tastatura de editare este folosită pentru
deplasarea cursorului şi corectarea textelor,
şi este formată din din tastele cu săgeţi şi
testele PageUp, PageDown, Home, End,
Insert, Delete şi BackSpace.
• Tastatura numerică este folosită pentru
introducerea datelor numerice, şi este
formată din tastele pentru cifre, pentru
operaţii aritmetice şi tasta punct.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Grupul tastelor funcţionale este format din tastele notate cu F1, F2 … F12.
Pe lângă cele 4 blocuri de taste, mai există şi tastele reci (Ctrl, Shift şi Alt), care
împreună cu tastele calde (cele din tastatura alfanumerică) generează combinaţii care pot fi
înţelese de calculator; şi tastele comutator (Caps Lock, Num Lock şi Scroll Lock).
La ora actuală există mai multe tipuri de tasturi, dar cele mai importante sunt: tastatura
anglo-saxonă (QWERTY) şi tastatura franceză (AZERTY).
Mouse-ul - este cel mai răspândit dispozitiv de indicare şi sa impus odată cu apariţa
interfeţelor grafice.
Mouse-ul ne permite sa accesam intreaga suprafata a ecranului. Cu ajutorul lui se pot
apasa butoane, accesa meniuri, deschide pictograme etc.
Mouse-ul este un dispozitiv pentru care ecranul
calculatorului devine o masă virtuală de lucru. Pe această
masă viruală, poziţia mouse-ului este marcată printr-un
semn grafic, numit cursor de mouse. Acest cursor este
diferit de cursorul care arată poziţia în care va fi scris un
caracter pe ecran, de la tastatură. Mouse-ul are mai multe
butoane (două sau trei butoane) şi se poate deplasa pe
masa în orice direcţie.
Exista din punct de vedere constructiv 2 tipuri de
mouse, cu bila (roller-mouse) şi laser (optic -mouse).
Cu ajutoarul mouse-ului se pot executa patru
operaţii principale:
• operaţia de indicare (point) – prin care cursorul de mouse este deplasat pe ecran
pentru a indica un anumit obiect.
• operaţia de clic stânga sau dreapta (click) – prin care se acţionează scurt un buton al
mouse-ului.
• operaţia dublu clic (double click) – prin care se ecţionează scurt, de două ori succesiv,
un buton al mouse-ului.
• operaţia de glisare sau tragare (dragging) – prin care se deplasează mouse-ul pe pad,
având un buton acţionat sau apăsat.
Imprimanta - cu ajutorul ei putem tipări informatia din calculator pe suport de
hartie sau plastic, întâlnim 3 mari tipuri de imprimante:
• Imprimantele matriciale folosesc ace subţiri care
bat într-o panglică impregnată cu cerneală pentru a
tipări imaginea pe hârtie. Dacă aveţi o imprimantă cu
ace, rezultatele vor fi mediocre. Ele folosesc de fapt,
principiul de la maşină de scris care foloseşte şi ea
bandă tuşată. Aceste imprimante sunt ieftine şi uşor
de folosit. Imprimantele cu 9 ace nu sunt destul de
bune pentru Windows. Cele cu 24 de ace fac faţă cu
succes tipăririi sub Windows. Marele dezavantaj este
că sunt foarte zgomotoase şi foarte lente.
• Imprimantele cu jet de cerneală aruncă mici
picături de cerneală pe hârtie şi compun imaginea de tipărit. Ele tiparesc mai bine

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


decat cele cu ace, nu sunt mult mai scumpe şi sunt
silenţioase. Imprimantele cu jet de cerneală color
sunt doar cu puţin mai scumpe decât cele alb-
negru, dar culoarea poate fi punctul forte al lucrării
dumneavoastră. Fotografiile color vor fi tipărite
acceptabil, dar nu la standardul revistelor. Merită
să folosiţi culoarea acolo unde credeţi că va arăta
bine, adică în cazul unor fragmente mici de text
sau pentru evidenţierea textului, şi, mai ales, pentru
o fotografie. Anumite modele nu neapărat de vârf
pot tipări, folosind hârtie specială şi poze la un
nivel cu cele din reviste.
• Imprimantele cu laser realizează tipărituri de cea
mai bună calitate, dar sunt mult mai scumpe. Cele
mai multe imprimante laser tiparesc doar alb-negru,
dar exista şi modele care pot tipări color.
Principalele caracteristici ce o diferenţiază de
celelalte sunt viteza mare de imprimare zeci de
pagini pe minut, zgomot redus, capacitate mare de
tiparire mii de pagini pe lună, calitate tiparire alb
negru şi color.
Scaner-ul - (scanner) este un periferic extern
destinat introducerii rapide a informaţiilor grafice şi
alfanumerice în calculator prin preluarea directă (scanare) de pe hârtie. La scanare imaginea
este descompusă în domene de formă oătratică. Fiecare domen este interceptat de un senzor
electronic sensibil la lumină. Numărul de puncte la unitatea de lungime determină rezoluţia
scanerului. Informaţiile se introduc în formă grafică.
Pentru recunoaşterea caracterelor introduse de la scaner, se
folosesc programe speciale.
Există scanere manuale şi automate. La scanare, cel
manual este deplasat cu mâna pe suprafaţa colii de hârtie
cu informaţii; iar în cel automat se aranjează coala de
hârtie pe ecranul scanner-ului, iar procesul scanării înseşi
decurge automat.
Caracteristici principale: rezoluţia de scanare -
valori curente de la 300 la 4800 dpi (puncte, dots, per ţol);
numărul de culori - uzual zeci de milioane, dar există şi de
sute de milioane-1 miliard. de culori; viteza de scanare - 1-60 pagini A4 pe minut pentru
scannere-le cu tragere automată a hârtiei de scanat.

2.3 Pornirea Calculatorului

La majoritatea calculatoarelor, şi în general a aparaturii electrice, butonul de pornire


este stilizat de urmatorul simbol:

10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Butonul de pornire al unităţii centrale se gaseşte de obicei pe panoul frontal. Pornirea
este indicată de aprinderea unui LED langă butonul de pornire. Apasand pe el, calculatorul va
porni.
Odata pornit, calculatorul nu poate fi folosit imediat ci trebuie să asteptaţi intre 1 şi 4
minute pana cand toate programele se încarcă în memoria RAM, după care se poate folosi
efectiv calculatorul.

2.4 Explicarea Funcţiilor unui Mouse: Selectarea Obiectelor,


Mutarea Obiectelor, Efectuarea Comenzilor

Prima componenta ce o veti folosi va fi mouse-ul. Este foarte important cum il tineti în
mana. Observati în imaginea de mai jos cum se tine gresit mouse-ul (in partea stanga) şi cum
se tine corect mouse-ul(in partea dreapta)

GRESIT CORECT

Mişcând mouse-ul veţi observa cursorul lui pe ecran, cum se mişcă. Poziţionând în
diverse locuri pe ecran acest cursor vom putea efectua diferite comenzi cu ajutorul
butoanelor acestuia.

11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


2.5 Explicarea Folosirii Mouse-Ului: Clic, Dublu Clic, Clic Dreapta.

Cea mai comună comandă la mouse este CLIC STÂNGA– adică apasarea o singură
data pe butonul stang al mouse-ului cu degetul arătător. Clic-ul ne va permite să selectăm un
obiect, să deschidem un meniu din care să accesăm o comandă. De asemenea tot cu acest
buton activăm diversele butoane cu care ne vom întâlni.
DUBLU CLIC-ul ne va permite să pornim un program, să deschidem un fisier sau un
director. Este necesară o anumită dexteritate pentru a reuşi deoarece mouse-ul trebuie ţinut fix
, fără nici o mişcare între cele două clicuri succesive pe butonul din stânga. În cateva zile ar
trebui să reuşiţi să îl stăpâniţi.
CLIC DREAPTA – apasarea pe butonul drept al mouse-ului o singra data (cu
inelarul) de obicei ne va afişa un meniu din care ne putem alege comanda dorită. În funcţie de
ce se afla sub cursorul mouse-ului vom avea meniuri diferite.
SCROLL (derulare) – majoritatea mouse-urilor au o rotiţă de derulare a conţinutului
ferestrei în sus sau în jos. Aceasta se găseşte de obicei între cele două taste stânga dreapta ale
mouse-lui şi poate fi luminată din interiorul mouse-lui.

2.6 Explicarea Cursorului Mouse-ului: Cursor Normal, Cursor Text,


Sistem Ocupat, Hyperlink

Cursor normal – sub formă de săgeată şi ne permite să punctăm într-o anumită zona a
ecranului
Cursor text – sub formă de bară verticală îndoită la capete, şi se foloşeşte când suntem
într-o zonă a ecranului unde se poate introduce caractere text de la tastatură, săgeata
normală a mouse-ului se va transforma în acest cursor. Cu ajutorul lui putem poziţiona
cursorul tastaturii în cazul în care vrem să scriem ceva sau putem selecta textul pentru a-l
şterge sau înlocui.
Cursor sistem ocupat - sub formă de clepsidră, acest cursor ne spune că sistemul este
momentan ocupat (probabil incarca un program trimite un document, încarcă un fişier
etc.). Când apare trebuie să aşteptăm până la dispariţia lui şi apariţia cursorului normal sub
formă de săgeată.
Cursor hyperlink. Cel mai des îl întâlnim la navigarea pe internet când suntem cu
mouse-ul deasupra unei legaturi sau trimiteri la o pagina din internet. Dând clic în acel
moment se va deschide pagina dorită pe ecran.
Cursor de redimensionare – apar în colţurile ferestrelor când acestea pot fi
redimensionate sau altfel spus când aceste ferstre pot fi lărgite sau micşorate. Pe lângă
cele 2 forme de cursor mai există cursor lărgire sau micşorare fereastra pe orizontală şi
pe verticală. Cele două cursoare arată la fel dar sunt poziţionate pe verticală şi pe
orizontală, nu oblic sau în diagonală că primele două. Se mai întâlneşte şi un cursor ce
le combină pe ultimile două sub formă de cruce orizontal vertical folosit atunci când de
exemplu vrem să mutăm o fereastră dintr-un loc în altul pe ecran.

12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


2.7 Explicarea că Tastatura îţi Permite să Introduci Date şi este o
Metodă de a da Comenzi Calculatorului. Explicarea şi Folosirea
Diverselor Taste: Litere, Cifre, Shift, Bara Spaţiu, Backspace,
Delete, Escape Etc.

Tastatura că şi mouse-ul sunt dispozitive indispensabile în cazul dialogului şi lucrului


cu calculatorul. Tastatura este împărţită în 4 blocuri sau zone distincte şi anume:
• zona taste alfanumerice (litere şi cifre)
• zona taste de deplasare (săgeţi) şi taste de comenzi, poziţionare
• zona taste numerice (cifre)
• zona taste de funcţii (F1-F12)
În aceste zone de taste vom găsi şi taste speciale adică taste care au funcţiuni definite
şi care se folosesc foarte des în lucrul cu calculatorul şi sunt de un real folos utilizatorului sau
operatorului, drept pentru care le vom exemplifica şi detalia mai jos.
Escape Caps Lock Functii Backspace Delete Taste numerice

Control Alt Spaţiu Litere Shift Enter Săgeţile


Odata pozitionat cursorul tastaturii într-o ferestră pe ecranul calculatorului, se pot
introduce diversele simboluri de pe tastatură sau se pot efectua, trimite comenzi spre unitatea
centrală prin combinaţii de taste.
Astfel dacă apăsăm tastele pe care sunt marcate litere, vor apărea pe ecran literele
marcate pe tastele apăsate. Similar se întâmplă şi la apăsarea tastelor numerice sau a celor cu
cifre.
Se observă că pe unele taste apar două simboluri, este vorba de tastele cu cifre şi cele
cu semne de punctuaţie, aritmetice de exemplu tasta 5 are deasupra cifrei 5 şi simbolul
procent %. Pentru a putea fi folosite aceste simboluri ce sunt poziţionate în partea de sus a
fiecărei taste se foloseşte combinaţia de taste Shift+tasta respectivă (se apasă mai întâi tasta
Shift apoi se apasă şi tasta respectivă)

13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


La tastele ce sunt marcate litere, tasta Shift ne va lăsa să alternăm între litere mari şi
mici adica cu tasta Shift apăsată la orice apăsare a tastelor marcate cu litere vom vedea că pe
ecran vor apare de această dată litere mari, numite majuscule. În cazul în care eliberăm tasta
Shift pe ecran vor apare litere mici. Din această cauză tasta Shift este o tastă de tip comutator
adică ne ajută să selectăm simbolurile scrise pe taste în cazul tastelor marcate cu mai multe
simboluri sau litere mari şi mici în cazul tastelor literale.
Pentru a întrerupe sau încheia o linie de text sau o comandă şi a trece la linia
următoare vom folosi tasta Enter la fel vom proceda şi în cazul în care trebuie să confirmăm
ceva calculatorului adică să dăm o comandă de confirmare.
Pentru a scrie cu litere mari sau majuscule putem apăsa o dată tasta Caps Lock, după
acest moment vom scrie doar cu litere mari, la o nouă apăsare a tastei Caps Lock vom scrie
din nou cu litere mici deci şi tasta Caps Lock este o tastă de tip comutator.
Pentru a şterge text în dreapta cursorului, imagini etc. se foloseşte tasta Del, pentru a
şterge text în stânga cursorului, se foloseşte tasta Backspace
Pentru a introduce un spaţiu sau mai multe în text sau a face diferite selecţii se
foloseşte tasta Space sau spaţiu.
Pentru a putea dialoga sau trimite comenzi calculatorului mai precis programelor din
calculator se foloseşte tasta Alt+o tasta literală sau una din tastele de funcţiuni (ex. Alt+F)
altfel spus cu ajutorul tastei Alt se pot trimite comenzi calculatorului.
Folosirea tastei Alt este similară folosirii tastei Shift. La fel se foloseşte şi tasta Ctrl
sau tasta Control, evident că există diferenţe în folosirea acestor două taste, pe care nu le vom
discuta în acest moment.
Tastele Săgeţi ne permit deplasarea în cadrul unui text sau fereastră de program sus,
jos stâng sau dreapta, mai pot fi folosite pentru a selecta un text sau altceva la fel spre stânga,
dreapta, sus, jos.
Tastele de Funcţiuni F1-F12 sunt folosite în faza de pornire a calculatorului pentru a
face diferite selecţii sau pentru a trimite diferite comenzi calculatorului în combinaţie cu
tastele Alt, Ctrl, Shift
În final tasta Esc sau denumirea completă Escape, ne permite să părăsim un program
ce este în lucru, să ieşim dintr-o fereastra, să inchidem o fereastră să închidem un meniu şi să
revenim la meniul anterior etc.

14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


3 DESKTOP-UL ŞI FERESTRELE

Sistemul de operare este componenta soft care asigură funcţionarea calculatorului. El


este cel care face legatura (interfaţa) între utilizator, hardware şi programele din calculator
denumite software pe scurt hard şi soft. Cel mai răspândit sistem de operare utilizabil pe
calculatoarele personale sau pe scurt PC este sistemul de operare Windows.
Windows este un sistem de operare foarte intuitiv, oferind o interfaţă grafică placută,
oferă posibilitatea de a lansa programele prin intermediul tastaturii sau cu mouse-ul, oferă de
asemenea, posibilitatea de a deschide simultan mai multe programe, şi a lucra cu unul din ele
etc.
Sistemul de operare Windows se bazează sau are la bază ferestrele de programe
(windows) aceste ferestre au că suport un desktop sau ecran pe care sunt aşezate mai multe
pictograme sau icoane, iconiţe.

3.1 Desktop-ul (Ecranul)

Primul ecran care îl vedem la pornirea computerului este Desktop-ul. De aici ne


începem lucrul cu calculatorul.

Observăm că pe desktop se află programe sau aplicaţii, fiecărei aplicaţii îi este asociată
câte un desen numit pictograma (icoana). Aceste aplicaţii se pot deschide cu ajutorul mouse-
lui făcând dublu clic pe pictogramă.
Ferestre - Fiecare aplicaţie ruleaza într-o zonă dreptunghiulară de pe desktop numită
fereastră – de aici şi numele sistemului de operare WINDOWS = FERESTRE, În continuare
este prezentată cum arată o fereastră deschisă pe desktop:

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


3.2 Lucrul cu Pictograme (Iconiţe), Recunoaşterea Pictogramelor
Obişnuite (Cele Care Reprezintă Fişierele, Directoarele,
Aplicaţiile, Imprimante, Recycle Bin)

Un fişier este o colecţie organizată de informaţii utilizate de calculator. Deci,


documentele pe care le creaţi cu ajutorul aplicaţiilor sunt la rândul lor fişiere. Sistemul de
operare are nevoie de instrucţiuni pentru a funcţiona. Aceste instrucţiuni suni memorate tot în
fişiere.
Un director sau folder este un loc în care se pot stoca fişierele. Directoarele sunt
folosite pentru a stoca fişierele într-un mod organizat.
Fiecare fişier sau director este reprezentat pe desktop sau în ferestre prin intermediul
unor mici imagini grafice denumite iconiţe sau pictograme. Aceste pictograme sunt diferite
în funcţie de tipul fişierului respectiv.
De exemplu: aceste pictograme sau icoane sunt caracteristice diferitelor tipuri de
fişiere. Ele sunt asemănătoare
unor mici documente având în
partea de sus simbolul grafic al
aplicaţiei de care au fost legate.
Acesta reprezentare vă sugerează nişte dosare în care vă puteţi depozita fişierele, fiind
specifice directoarelor.
Atunci când ştergeţi anumite fişiere ele sunt
trimise în Recycle Bin (ca într-un coş unde aruncaţi
ceea ce credeţi că nu vă mai trebuie), de unde le puteţi
recupera în cazul în care descoperiţi că mai aveţi nevoie de acestea. Recycle Bin are două
tipuri de pictograme:
Aşa arată Recycle Bin atunci când nu a fost şters nici un fişier sau a fost golit.
Dacă ştergeţi un fişier sau director acesta este trimis în Recycle Bin şi iconul

acestuia se va schimba şi va arăta astfel:

16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aceste pictograme au o semnificaţie specifică fiecărei
aplicaţii. în cazul de faţă aceste pictograme sunt corespunzătoare
aplicaţiilor Internet Explorer şi My
Computer.
Alte exemple: iconiţa specifică imprimantei este:

3.3 Selectarea şi Mutarea Pictogramelor de pe Desktop

Selectarea pictogramelor se realizează printr-un clic al


mouse-ului poziţionat pe imaginea dorită. Iconiţa va apărea selectată
cu o culoare mai închisă (de obicei albastru închis).

Pentru a muta o pictogramă în altă parte a ecranului, în


urma selecţiei, ţineţi apăsat butonul stânga al mouse-ului şi
deplasaţi iconiţa în noul loc dorit. Pentru că mutarea să fie
definitivă puteţi da drumul butonului mouse-ului şi acum iconiţa se va afla în locul dorit.
Dacă doriţi să selectaţi mai
multe pictograme puteţi ţine
apăsată tasta Ctrl în timp ce
selectaţi pictogramele dorite.
Selectarea mai multor
pictograme se poate face şi prin
marcarea acestora cu mouse-ul.
Ţinând apăsat butonul stânga al
mouse-ului şi apoi înconjuraţi
pictogramele pe care doriţi să le
selectaţi.
Această selectare şi mutare se poate aplica şi fişierelor, directoarelor, aplicaţiilor (se
pot trage cu mouse-ul în locul dorit).

3.4 Micşorarea, Minimizarea, Redimensionarea, Închiderea, şi


Mutarea unei Ferestre

Ferestrele pot fi redimensionate, mutate, minimizate pe bara de jos, mărite la


dimensiunea întregului ecran, închise. Dacă la un moment dat sunteţi nevoit să lucraţi cu mai
multe ferestre şi doriţi să vizualizaţi în acelaşi timp conţinutul din două ferestre deschise
puteţi redimensiona aceste ferestre pentru a încăpea amândouă pe ecran.
Pentru a modifica dimensiunile unei ferestre mişcaţi mouse-ul peste colţul din dreapta
jos al ferestrei sau în orice parte a marginii ferestrei până când acesta se transformă într-o
săgeată de dimensionare (↔,↕ ). Ţineţi butonul stânga al mouse-ului apăsat, mişcaţi mouse-ul
şi daţi drumul. Fereastra se va redimensiona.
Dacă doriţi să mutaţi o ferestră plasaţi mouse-ul pe bara de titlu şi apoi ţinând apăsat
butonul stânga al mouse-ului mutaţi fereastra până la noua poziţie dorită şi apoi eliberaţi
butonul mouse-ului. Procedura de mutare a ferestrei este asemănătoare cu cea de mutare a
unor pictograme .

17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Există situaţii când o fereastră este prea mică pentru a putea vizualiza tot conţinutul
său. În aceste condiţii puteţi maximiza fereastra.
• Dacă nu folosiţi o perioadă fereastra pentru a nu vă încurca o puteţi minimiza, ea va
apărea în Taskbar sub forma unui buton ce reprezintă fereastra minimizată.
• Atunci când aţi terminat de lucrat cu o fereastră ea va trebui închisă pentru a nu
încărca desktopul cu multe ferestre.
Toate aceste opţiuni se realizează cu ajutorul butoanelor existente pe bara de titlu în
partea dreaptă.
OBS: Pentru a readuce o fereastră pe ecran va trebui să daţi un clic stânga pe butonul
existent pe Taskbar.
Schimbarea de pe o fereastră pe alta
Este posibil să aveţi deschise pe desktop mai
multe ferestre simultan, dar la un anumit moment nu
puteţi lucra decât cu o singură fereastră.
Fereastra cu care lucraţi este fereastra activă.
Pentru a vizualiza altă fereastră va trebui să o faceţi
activă. Ferestrele inactive apar cu o culoare gri în
spatele ferestrei active.
Pentru că o fereastră inactivă să devină activă
va trebui să daţi un clic pe bara de titlu a ferestrei
inactive
Dacă toate ferestrele sunt maximizate şi nu
puteţi vedea bara de titlu a altei ferestre puteţi da un
clic pe butonul corespunzător ferestrei aflat pe
Taskbar.

3.5 Deschiderea unui Fişier, Director, Aplicaţie de pe Desktop

Pentru început, trebuie explicat că sistemul de operare foloseşte două noţiuni pentru
stocarea şi organizarea informaţiilor sau a datelor. Acestea sunt:
• fişierul (file) = o colecţie de informaţii grupată sub acelaşi nume;
• dosarul (directorul, folder) = un “biblioraft”, folosit pentru a organiza fişierele.
Puteţi să vă imaginaţi că dosarele sunt rafturile dintr-o bibliotecă, iar fişierele sunt
carţile de pe rafturi. Fişierul este cel care conţine informaţia, dosarul fiind suportul fişierelor
şi organizatorul lor. Daca fişierele nu ar fi organizate în dosare ar fi foarte greu de gasit.
Într-un dosar pot fi şi alte dosare (subdosare) pe lângă fişiere. Altfel spus organizarea
informaţiilor sau datelor în calculator (directoare, subdirectoare, fişiere) este similară cu un
copac (tulpină, crengi crenguţe, frunze), se mai numeşte structură arborescentă (Tree).
Exemplu: 1.1.1 Per
son

Familie Scrisoare.doc

Serviciu Salarii.xls
Personal, Familie şi Serviciu sunt dosare. Familie

18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


şi Serviciu sunt subdosare ale dosarului Personal. Scrisoare.doc şi Salarii.xls sunt fişiere.
Se spune că dosarele formează o structură arborescentă. Mai mult, primul dosar din
stânga, cel din care încep ramificările, se numeste dosar radăcină.
Se mai foloseşte noţiunea de dosar părinte, acesta fiind dosarul imediat superior din
punct de vedere ierarhic. Putem spune deci că Personal este dosar părinte pentru dosarele
Familie şi Serviciu şi că dosarul Familie este dosar părinte pentru fişierul Scrisoare.doc.
Pentru a deschide un director, fişier sau aplicaţie existentă pe Desktop aveţi două
posibilităţi:
• Daţi un dublu clic pe fişierul sau directorul pe care doriţi să îl deschideţi.
• Daţi un clic dreapta pe fişierul dorit şi apoi alegeţi din meniul afişat opţiunea
Open.

3.6 Lucrul cu Ferestrele Deschise în Cadrul Sistemului de Operare

Identificarea diferitelor componente ale unei ferestre: bara de titlu, bara de meniuri,
bara de instrumente, bara de derulare.
Pentru a viziona conţinutul existent într-un director, fişier, etc. va trebui să daţi dublu
clic pe acel director, respectiv fişier. Acesta se va deschide şi va afişa conţinutul său.
Conţinutul directorului, fişierului este deschis tot timpul într-o fereastră.
Control Panel este un bun exemplu de fereastră.
Butoanele de minimizare,
maximizare şi închidere
Bara de titlu

Bara de meniuri

Bara de instrumente (toolbar)


Bara de derulare (scrall)

Conţinutul ferestrei

Bara de stare (status Bar)

Cloţul ferestrei, folosit la


Bara de titlu - afişează numele ferestrei redimensionare
Bara de meniuri - afişează diferite meniuri cu opţiuni variate
Bara de instrumente - afişează numite shortcut-uri
Bara de derulare - cu ajutorul ei puteţi să vă deplasaţi în sus sau în jos în cadrul
ferestrei
Bara de stare - afişează câte obiecte sunt cuprinse în fereastră indiferent dacă sunt
vizibile sau nu

19

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Taskbar-ul şi fereastra Taskbar Properties - este bara gri din partea
inferioară a ecranului sau a desktop-ului pe care apare butonul Start. Pe aceasta bară apare
cate un buton pentru fiecare aplicaţie activă. Pe buton sunt trecute pictograma aplicaţiei şi
numele aplicaţiei, dacă aplicaţiile lucreaza cu fişiere, pe buton va fi trecut şi numele
fişierului. Făcând clic cu mouse-ul pe aceste butoane, putem comuta dintr-o aplicaţie în alta,
fară a închide aplicaţia precedentă.
În partea dreaptă a taskbar-ului se află zona cu pictograme pentru configurare cât şi a
pictogramelor aplicaţiilor sau programelor ce se încarcă automat odată cu sistemul de operare.
În partea stângă a taskbar-ului se află este butonul Start. făcând clic cu mouse-ul pe
buton se deschide meniul Start. Pentru deschiderea meniului Start mai puteţi folosi tasta,
care exista pe unele tastaturi mai noi.
Pentru a deschide fereastra de configurare bară taskbar, se face clic pe butonul Start
apoi Settigs Taskbar. Efectul va fi apariţia urmatoarei ferestre:

Bară de titlu

Bară Meniuri

Fereastră
Căsuţe de validare

Butoane de comandă

Casuţele de validare:
Always on top - când este validată sau bifată va avea că efect poziţionarea taskbar-ului
întotdeauna deasupra, adică nu va fi niciodată acoperit de alte ferestre;
Auto hide - va avea că efect ascunderea taskbar-ului, adică dispariţia lui de pe ecran,
va reapare atunci când veţi poziţiona cursorul mouse-ului în locul în care e pozitionat taskbar-
ul;
Show small icons în Start menu - afişează icoane de dimensiuni mici în meniul de
Start;
Show clock - afişează, în partea dreaptă a taskbar-ului, ora curentă.
Butoanele de comandă:
OK - făcând clic cu mouse-ul pe acest buton se închide fereastra şi se memorează
modificările făcute acelaşi lucru se poate face apăsând tasta Enter
CANCEL - făcând clic cu mouse-ul pe acest buton se închide fereastra fara a memora
modificările făcute acelaşi lucru se poate face apăsând tasta Esc
APPLY - memorează modificările sau setările făcute fără a închide fereastra.

20

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicaţia Display Properties (Proprietăţi Ecran) permite controlul
modului de afişare pe monitor: tapet, ecran de protectie, schema de culori şi tipul de text
a ferestrelor, rezoluţia ecranului.
Meniul Background - permite modificarea desenului de pe desktop; acest desen se
numeşte wallpaper, adică tapet; după explicarea programului de desen (windows paint), veţi
avea posibilitatea sa creaţi singuri aceste tapete, până atunci vom mai prezenta câteva ferestre
importante în sistemul de operare Windows.

Bară de titlu

Bară Meniuri

Zonă de previzualizare

Fereastră de selecţie

Butoane de comandă

Sunt două moduri de afişare a tapetului, (căsuţa Display:)


• Tile - îl vom folosi atunci când imaginea e mică şi nu acoperă tot ecranul, în această
situaţie imaginea grafică este repetată pentru a umple tot ecranul
• Center - îl vom folosi pentru a centra tapetul pe suprafaţa de lucru, atunci când
imaginea este suficient de mare pentru a umple întregul ecran.
Meniul sau Eticheta Screen Saver - permite modificarea imaginii de protecţie a
ecranului, adică a unui program de protejare a ecranului (un program care afişează diverse
imagini schimbătoare atunci când pe o perioadă de timp predeterminată nu s-a executat nici o
acţiune la calculator (de la tastatură sau mouse).

21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Bară de titlu
Bară Meniuri

Fereastră de previzualizare

Fereastră de selecţie

Butoane de comandă

Căsuţă de validare

Parolarea ecranului de protecţie - există posibilitatea că ieşirea din programul


ecranului de protecţie să fie condiţionată de cunoaşterea unei parole!
De exemplu pentru a parola ieşirea din programul sau aplicaţia ecran de protecţie se
procedează astfel:
• selectaţi o imagine ce va fi afişată din lista sau fereastra de selecţie Screen Saver
• selectaţi opţiunea Password protected, şi apoi
• tastaţi parola dorită în caseta de text New Password şi apoi confirmaţi-o prin retastarea
ei în caseta de text Confirm New Password
• apoi, când apare fereastra cu mesajul de confirmare a schimbării parolei se apasă
butonul de comandă OK

Pe masură ce tastaţi parola, în casetele de taxt vor aparea în locul caracterelor tastate,
asteriscuri (***), împiedicând astfel alţi utilizatori aflaţi în preajmă să vadă parola.
Meniul sau eticheta Appearance - permite modificarea schemei de culori ale
ferestrelor cât şi textul acestora.
Puteţi folosi o schemă de culori mai veche, sau puteţi crea una nouă. Noua schemă
obtinuta poate fi salvată sub o anumită denumire şi este adăugată automat în lista Scheme.
Puteti , de asemenea, să ştergeţi schemele mai vechi selectând o denumire de schemă
şi apoi făcând clic pe butonul de comandă Delete

22

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Bară de titlu
Bară Meniuri
Fereastră de selecţie
schemă de culori pentru
mediul de ferestre

Fereastră de selecţie element


din cadrul mediului pe care
dorim să-l modificăm (sau
pe element în zona de
previzualizare)

Ferestre de selecţie pentru


modificarea dimensiunii sau
culorii elementului selectat

Butoane de comandă

Meniul sau eticheta Settings - permite modificarea numarului de culori disponibile pe


monitor, modificarea dimensiunilor sau rezoluţiei ecranului folosit de sistemul de operare.

Fereastră de selecţie a numarului


de culori a ecranului

Agăţ şi trag de acest


potentiometru sau cursor liniar,
pentru a modifica dimensiunile
sau rezoluţia ecranului folosit de
sistemul de operare

Butoane de comandă

Aplicaţia Mouse - Permite personalizarea sau modificarea proprietăţilor


mouse-ului.
Meniul sau Eticheta Buttons - permite adaptatea mouse-ului pentru dreptaci (right-
handed), sau pentru stângaci (left-handed), efectul fiind inversarea funcţiilor butoanelor.
Potenţiometrul sau cursorul liniar permite modificarea vitezei de executare a clic
dublu adică modifică limita duratei între cele două clic-uri pentru a fi recumoscută de

23

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


calculator că şi comandă dublu clic nu două comanzi clic, clic (double click speed), şi apoi se
poate verifica dacă viteza aleasă este convenabilă prin încercarea comenzii dublu clic în zona
Test Area - veţi fi surprins de ceea ce apare pe ecran!

Configurare mouse pentru


mâna stângă sau dreaptă

Agăţ şi trag de acest


potenţiometru sau cursor
liniar, pentru a modifica
viteza dublu click-ului

Dublu clic aici pentru a


verifica viteza dublu
click-ului

Meniul sau Eticheta Pointers - modifică forma şi dimensiunile cursorului grafic; se pot
selecta diverse modele pentru forma cursorului, astfel încât pentru fiecare activitate pe care o
desfasuraţi forma să fie diferită.
Meniul sau Eticheta Motion - permite modificarea vitezei de deplasare a mouse-ului
pe ecran; se poate adăuga mouse-ului caracteristica Pointer Trails pentru a vizualiza urma
cursorului (această caracteristică este utilă în special în cazul monitoarelor LCD de generaţie
mai veche (cu cristale lichide), unde mouse-ul lasă deseori impresia că dispare.

Agăţ şi trag de acest potenţiometru sau


cursor liniar pentru a regla viteza de
deplasare a mouse-ului pe ecran

Agăţ şi trag de acest


potenţiometru sau cursor liniar
pentru a regla lungimea urmei
mouse-ului

Clic aici pentru a vizualiza


urma mouse-ului

Aplicaţia Keyboard - permite personalizarea parametrilor de funcţionare a


tastaturii.
Eticheta sau meniul Speed - modifică viteza de repetare a caracterelor atunci când
ţinem apăsat o tastă mai mult timp şi suntem poziţionaţi pe un cursor de tip text

24

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Agăţ şi trag de acest potenţiometru pentru a
schimba intervalul de întârziere înaintea
repetarii urmatorului caracter
Agăţ şi trag de acest potenţiometru pentru a
schimba viteza de repetare a caracterelor

Clic aici pentru a testa rezultatele obţinute


prin ţinerea tastei apăsate
Agăţ şi trag de acest potenţiometru pentru a
schimba viteza cu care clipeşte cursorul

Eticheta sau meniul Language - permite selectarea limbii pe care doriţi să o utilizaţi.
Modificarea acestei opţiuni permite aplicaţiilor cu care lucraţi să sorteze corect cuvintele care
conţin şi caractere nespecifice limbii engleze, cum ar fi de exemplu â, ă, ş, ţ, î etc.
Totuşi, schimbarea limbii folosite nu înseamnă schimbarea limbii folosite de sistemul
de operare Windows. În acest scop trebuie să cumpăraţi versiunea corespunzatoare (în limba
preferată, Română) a sistemului de operare Windows.

Clic aici pentru a adăuga o


nouă limbă

Clic aici pentru a şterge din lista o limbă


de care nu mai este nevoie

Clic aici pentru a selecta şablonul de


tastatură corespunzator

Activaţi această casuţă de validare pentru a


afişa indicatorul de limbă în partea dreaptă a
taskbar-ului
Aplicaţia Date/Time - permite actualizarea datei sau a orei sistemului. Puteţi
modifica formatul de prezentare a datei şi orei pentru a corespunde standardelor
folosite de diverse ţări.
Eticheta sau meniul Date & Time - permite actualizarea datei şi orei curente.

25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Clic aici pentru a creste valoarea
numerica a anului

Clic aici pentru a scade valoarea


numerica a anului

Clic aici pentru pentru a selecta


ziua

Eticheta sau meniul Time Zone - permite selectarea unui nou fus orar. Adică permite
selectarea orei unde se află instalat calculatorul respectiv. De exemplu dacă mutăm un
calculator setat cu ora din Bucureşti, la Moscova ora calculatorului nu va mai corespunde cu
ora din Moscova, deci va trebui să setăm un nou fus orar, cel al zonei Moscova.

Clic aici pentru pentru a


selecta un nou fus orar

Aplicaţia Regional Settings - permite comutarea între diverse seturi


internaţionale de caractere, modalităţi de afişare a datei şi orei şi formate numerice.

Aceste configurări au efect asupra tuturor aplicaţiilor sau programelor care


folosesc de aceste facilităţi, cum ar fi de exemplu programul Microsoft Excel).
Eticheta sau meniul Regional Settings - permite selecţia unei zone geografice sau ţări
de pe harta lumii. Aceasta selecţie modifică automat celelalte configurări din fereastra
Regional Settings Properties.
De exemplu selectarea zonei geografice English (United State) va modifica automat
reprezentarea numerelor, a valutei, a orei şi a datei în formatul folosit oficial în United States.

26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Clic aici pentru pentru a selecta
zona geografică sau ţară de pe
harta lumii

Eticheta Number - permite modificarea formatului numerelor.


Eticheta Currency - permite modificarea formatului monezii sau valutei.
Eticheta Time - permite modificarea separatorului şi stilului de afişare a orei.
Eticheta Date - permite modificarea formatului şi stilului de afişare a datei.
Aplicaţia sau programul Windows Explorer - este un program de gestiune a
fişierelor şi dosarelor. Pentru a deschide această aplicaţie sau program se face clic pe Start
Programs Accessories Windows Explorer

Fereastra Windows Explorer


Bara de titlu

Bara de meniuri

Bara de unelte
(toolbar)

Fereastră adresă
element selectat

Cele doua ferestre


directoare (panouri)

Bara de stare
(Status Bar)

27

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Una dintre primele activităţi la care veţi utiliza Windows Explorer este trecerea în
revistă a organizarii dosarelor şi a fişierelor de pe calculatorul dumneavoastră.
Fereastra Explorer este împărţită în două panouri. Panoul din stânga care prezintă o
imagine ierarhizată a organizării dosarelor de pe calculatorul dumneavoastră acel tree (copac
sau arbore). Prima de sus este pictograma Desktop (suprafaţa de lucru), imediat dedesubt se
găseşte pictograma My Computer unde se află toate hard disk-urile şi toate resursele
disponibile ale calculatorului. Acestea includ unitatile de Floppy (3 ½ Floppy disk A: =
unitatea de discheta), hard disk-urile locale (C:, D:,E:,...), unităti CD-ROM, DVD+ROM.
Mai jos apar două dosare speciale - Control Panel (panoul de control) şi Printers
(imprimante) - care sunt utilizate la gestionarea imprimantelor ce pot fi folosite de
calculatorul respectiv şi la personalizarea parametrilor acestora. Mai este prezent şi Recycle
Bin (Coşul de gunoi sau deşeuri).

3.7 Instalarea, dezinstalarea unei aplicatii soft

Există mai multe metode pentru a instala o aplicatie şi anume:

• folosind CD-ul, DVD-ul sau discheta de instalare a aplicaţiei respective;


• folosind aplicaţia Add/Remove Programs din Control Panel;

Pentru a dezinstala o aplicaţie se poate alege una din următoarele metode:

• folosind fişierul Uninstall prezent în directorul aplicaţiei respective;


• folosind aplicaţia Add/Remove Programs din Control Panel;
• prin ştergerea efectivă a directorului aplicaţiei respective, atunci când acest lucru este
permis.

3.8 Instalarea unei imprimante. Setarea ca imprimantă implicită

Pentru a instala o altă imprimantă pe calculatorul dumneavoastră se va folosi opţiunea


Add printer prezentă în partea din stânga a ferestrei. Veţi fi conduşi prin procesul de
instalare a imprimantei cu ajutorul unor ecrane în care sunt trecute instructiunile necesare
acestei operaţii. Dacă există mai multe imprimante instalate, una dintre ele va fi stabilită ca

28

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


imprimanta implicită (default).
Datorită acestei opţiuni, imprimanta
va fi prima care va apărea în lista
imprimantelor atunci când tipăriţi un
document.
Pentru a stabili o imprimantă
ca imprimantă implicită, în fereastra
Printers and Faxes se execută un
clic dreapta pe pictograma
imprimantei respective, iar din
meniul rapid care s-a deschis se va
alege comanda Set as Default
Printer sau se selectează imprimanta
respectivă, iar din meniul File se
poate alege aceeaşi comandă.

3.9 Închiderea Calculatorului, Restartarea

După terminarea programului de lucru calculatorul trebuie închis. Pentru oprirea


corectă a sistemului de operare Windows, va trebui să apelaţi funcţia Turn Off Computer cu
ajutorul butonului Shut Down din meniul Start din partea stânga-jos a ecranului(desktop-
ului).
!! ATENŢIE !! - nu uitaţi să salvaţi datele cu care aţi lucrat înainte de stingerea
calculatorului.
La apelarea aceste funcţii pe ecran va apărea o
casetă de dialog din care alegeţi opţiunea menţionată (Turn
Off).pentru stingerea calculatorului
O altă modalitate de afişare a acestei ferestre este de
a apăsa combinaţia de taste Alt - F4 dar numai dacă nu este
nici o aplicaţie activă.
Dacă este necesară repornirea calculatorului se alege
opţiunea Restart din fereastra precedentă.
Folosirea butonului Reset existent pe unitatea centrală se recomandă doar în cazul în
care s-a blocat calculatorul şi nu este posibilă folosirea funcţiei Restart.

29

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


4 DOCUMENTE

4.1 Deschiderea Aplicaţiei Word Office

Pentru a deschide aplicaţia de procesare de text avem mai multe posibilităţi: O


posibilitate ar fi: din meniul Start - Programs - Microsoft Office - Microsoft Word

Dacă există o pictogramă pe ecran sau Desktop sub care scrie Microsoft Word se poate
porni aplicaţia printr-un dublu clic pe această iconiţă.
În acest moment pe ecranul monitorului apare imaginea specifică acestui program ce
conţine: o bara de meniu, o bara de instrumente, pagina alba pentru document şi altele.
O altă posibilitate şi cea mai comună metodă de a deschide programul este de a da
dublu clic pe documentul cu care dorim să lucrăm. Programul se deschide automat şi încarcă
documentul dorit.

4.2 Creearea unui Document Nou

Un document nou se poate deschide prin opţiunea New din meniul File sau prin clic pe
simbolul de mai jos din bara de instrumente

Se observă că şi apăsarea tastelor Ctrl+N duce la crearea unui document nou.


Altă posibilitate de creare
a unui document nou, dacă
aveţi fereastra Windows
Explorer deschisă este: clic
dreapta în directorul în care
vreţi să salvaţi documentul şi
apoi alegerea opţiunii New
Word Document. Dacă
folosiţi această metodă este
indicat să şi denumiţi
documentul respectiv.

30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


4.3 Introducerea unui Text într-un Document Word

Pentru a introduce text într-un document Word, trebuie să fim atenţi la poziţionarea
cursorului tastaturii. Îl putem poziţiona în pagină cu ajutorul mouse-ului sau ne putem folosi
de săgeţile de pe tastatură.
Când este poziţionat cursorul în foaie putem introduce textul în urmatorul fel:
• litere mici: apăsăm direct pe tastele alfabetice
• cifre: apăsăm direct pe tastele numerice
• litere mari: ţinem apăsată tasta SHIFT în timp ce apăsăm pe litere sau activăm tasta
CAPS LOCK
• simbolurile de deasupra cifrelor: se obţin tinând tasta SHIFT apasată în timp ce folosim
cifrele
• celelalte taste cu simboluri desenate pe ele: la apăsarea directă se obţine simbolul de jos,
la combinaţia cu tasta SHIFT apăsată, simbolul de sus.
Dacă scriem un text mai lung, când vedem că ne apropiem de marginea dreaptă a foii
continuăm să scriem. Automat programulWord va continua de la începutul liniei urmatoare.
Doar când dorim să definim un paragraf nou vom folosi tasta Enter.

4.4 Selectarea Textului

Selectarea unui text se realizează în diferite moduri folosind tastatura sau mouse-ul.
Cea mai simplă modalitate de selectare a unui caracter, cuvânt se face cu ajutorul
mouse-ului, ţinând apăsăt butonul din stanga şi deplasând cursorul mouse-ului peste
caracterul sau cuvântul care se doreşte a fi selectat. Textul selectat va aparea scris cu culoarea
alb pe fond închis la culoare.
Nu puteţi marca textut decât numai într-o singură directie, de la dreapta la stanga, sau
de la stanga la dreapta, de sus în jos sau de jos în sus.
Pentru a renunţa la selecţie trebuie să daţi un simplu clic oriunde pe ecran.
Selectarea unei fraze - deplasaţi cursorul mouse-ului ţinand apasată tasta stangă de-a
lungul frazei pe care doriţi să o selectaţi.
Marcarea unui paragraf - se realizează fie printr-un dublu clic în partea stangă a
paragrafului, sau printr-un triplu clic pe paragraful respectiv.
Selectarea se mai poate realiza ţinand apasate tastele Shift + săgeţile sus, jos, stânga,
dreapta, în funcţie de direcţia selecţiei pe care o doriţi.
Marcarea intregului text - se realizează prin intermediul meniului Edit -Select All sau
prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+A.

31

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


4.5 Formatarea Paragrafului, Fontului şi Alinierea Textului

Ce este un paragraf - Paragraf = porţiunea de text cuprinsă între două marcaje de


sfârşit de paragraf efectuate cu tasta Enter.
Formatarea paragrafelor pentru a formata un paragraf acesta trebuie mai întâi
selectat şi după aceea se face clic pe meniul Format Paragraf Indentări şi Spaţiere în fereastra
“Indentari şi Spaţiere” se stabilesc caracteristicile de format pentru un paragraf. Această
fereastră conţine:
• Aliniere :stânga, dreapta;
• Indentare - la stanga = indentează un text faţă de
marginea din stânga a paginii.
• Indentare - la dreapta = indenteaza un text faţă de
marginea din dreapta a paginii
• Spaţiere - inainte = stabileşte dimensiunea
spaţiului de deasupra fiecărui paragraf selectat
• Spaţiere - după = stabileşte dimensiunea spaţiului
de dedesubtul fiecarui paragraf selectat
• Specială - cu = introduceţi dimensiunea indentării
pentru prima linie sau pentru indentul agăţat
• Spaţiere (Rânduri) = stabileşte dimensiunea
spaţiului vertical dintre liniile de text.
• La = introduceţi dimensiunea spaţiului vertical pe
care îl doriţi între liniile de text
• Examinare = examinarea paginii în urma
modificărilor facute;
• Butoane de comandă OK, Revocare = apăsarea selectivă a butoanelor, înseamna
aplicarea modificărilor, respectiv anularea modificărilor şi închiderea ferestrei.
Alinierea orizontală a paragrafelor utilizând
butoanele de aliniere din bara de instrumente, sau cu
ajutorul meniului Paragraf se poate face:
• la stânga paginii
• la dreapta paginii
• la centru paginii
• şi la stânga şi la dreapta paginii, stânga - dreapta
Considerăm un document în care paragrafele
sunt aliniate în raport cu marginea din stânga paginii.
Pentru a modifica alinierea textului din meniul Format
Paragraf Indentări şi Spaţiere, la General-Aliniere vom
modifica alinierea textului fie centrat, fie la dreapta sau
stânga - dreapta.
Modificarea spaţierii rândurilor pentru a modifica spaţierea rândurilor într-un
paragraf, putem utiliza bara de instrumente sau meniul Format Paragraf Indentări şi Spaţiere
la Spaţiere-Spaţiere Linie putem alege urmatoarele valori:” Spatiere la un rand”, “Spatiere la
1,5 randuri”, “Spatiere la 2 randuri” sau dacă folosim căsuţa din dreapta putem seta o valoare
alta decât cele implicite.

32

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


În zona Examinare putem vedea cum vor arăta
paragrafele după aplicarea modificării. Efectuăm clic
pe OK pentru a accepta modificarea spaţierii, după
care programul Word aranjează paragrafele în pagină
corespunzator opţiunilor selectate.
Indentarea paragrafelor, Crearea unui indent
pentru prima linie pozitia textului intr-un paragraf,
relativ la marginile laterale ale paginii, este controlata
prin indentare.
Pentru a scoate în evidenta primul rand al unui
paragraf, vom crea un indent asociat cu prima linie. Se
selecteaza paragraful sau paragrafele pe care dorim sa
le modificam, de exemplu primele doua . Daca rigla
orizontala nu este vizibila, din Vizualizare(View), prin
clic pe “Rigla”. Pozitionam cursorul pe butonul din
stanga al riglei, cel care detine marcatorii de indentare
şi efectuam clic pana ce apare marcatorul “ Indent
prima linie”.
Formatul de Font font inseamna forma
literelor folosite în document. Word-ul ne pune la
dispozitie peste 100 de fonturi diferite. Este insa
recomandata folosirea fonturilor standard că de ex:
• Arial
• Times New Roman
• Calibri (la Word 2007) etc.
Formatarea textului - pentru a formata textul în
primul rând acesta va trebui selectat. Dupa aceea vom
folosi urmatoarea bara de instrumente:

Culoare
Text
Justificat
Dreapta
Centru
Aliniere la stanga
Subliniere text
Inclinare text
Ingrosare text
Dimensiune
Alegem font

33

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


4.6 Folosirea Instrumentului de Imprimare Document

Pentru aceasta va trebui să apelaţi funcţia Print din meniul File sau combinaţia de taste
Ctrl+P.
Această comandă va deschide o fereastră din care vă puteţi alege dacă imprimarea se
va face pe hârtie sau în fişier şi câte copii doriţi, şi mai ales ce imprimantă va fi folosită.
Dacă vreţi să imprimaţi documentul folosind opţiunile implicite atunci pentru o mai
mare simplitate puteţi da clic pe butonul existent pe bara de instrumente.
Fereastra corespunzătoare opţiunii File - Print este următoarea:

Alegeti imprimanta dorita

Numar copii
Porniti imprimarea

Ce pagini sa fie listate (implicit all –


toate)
Cate pagini sa fie listate pe foaia de
hartie

4.7 Folosirea Instrumentului de Salvare Document

Pentru a salva un document word se apelează funcţia Save din meniul File sau se
apasă pictograma existentă în bara de sub meniul file :

Se observa că şi apasarea tastelor Ctrl+S duce la salvarea unui document


Salvarea documentelor sub alt nume sau în alt format
Pentru aceasta se apelează funcţia Save As din meniul File

După alegerea acestei opţiuni pe ecran apare caseta de dialog Save As în care se
stabileşte tipul documentului şi calea unde se doreşte a se salva, şi eventual noua denumire.

34

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Caseta de dialog Save As, şi locul unde va fi salvat fişierul

Alegeţi locaţia salvării

Specificaţi numele dorit

Modificaţi tipul fisierului


!!! Nu uitaţi la închiderea
documentelor să faceţi
aceasta operatiune de
salvare, altfel puteţi pierde
toată munca dumneavoastră.
!!!

Utilizarea optiunii Print Screen şi afişarea într-un document


Dacă lucraţi la un document în care aveţi nevoie să introduceţi imagini cu obiecte sau
ferestre generate de calculatorul dumneavoastră, puteţi să folosiţi tasta Print Screen. Aceasta
este utilizată pentru copierea imaginii de pe ecran din momentul respectiv, cu toate elementele
prezente într-o zonă de memorie specială numită Clipboard. Ca să preluaţi imaginea din
această memorie şi să o lipiţi într-un document Word trebuie să deschideti documentul şi să
apelaţi comanda Paste (Lipire) din meniul Edit sau să faceţi un clic dreapta în locul în care
doriti să lipiti, iar din meniu să alegeţi comanda Paste (Lipire).

35

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


5 MANAGEMENTUL FIŞIERELOR
5.1 Recunoaşterea Tipurilor Comune de Fişiere.

Toată informaţia din calculator este stocată în fişiere, în funcţie de tipul informaţiei,
rezultă şi tipul fişierului. Prin urmare este bine să putem identifica diferite tipuri de fişiere şi
aplicaţiile corespunzatoare.

Pictograma
Pictograma
Aplicaţia aferentă Extensia Utilizare
aferentă fişierelor
aplicaţiei

Crearea de
Microsoft Word .doc
documente

Crearea foilor de
Microsoft Excel .xls
calcul

Crearea bazelor de
Microsoft Access .mdb
date

Microsoft Crearea
.ppt
Powerpoint prezentărilor

Notepad,
.txt Crearea textelor
WordPad

Paint .bmp Crearea imaginilor

Windows Media .avi, Vizualizarea


Player .mpg* filmelor

Windows Media Ascultarea audio


.wav
Player (ex: înregistrări)

Crearea de fişiere
Winzip .zip
arhivate

Crearea de fişiere
Winrar .rar
arhivate

.mp3, Ascultarea audio


Winamp
.mp4 (ex: melodii)

36

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Fişiere temporare
.tmp sau fişiere care nu
au aplicaţia
.* corespunzătoare
instalată.

Pentru a deschide un fisier vom folosi dublu clic pe pictograma acelui fişier.

Atenţie însă la fişierele cu pictograma: . Aceste fişiere nu pot fi deschise deoarece


nu aveţi instalat pe calculator aplicaţia corespunzatoare.

5.2 Redenumirea Fişierelor, Directoarelor

Schimbarea numelui unui fişier sau director se realizează foarte uşor. că de obicei aveţi mai
multe posibilităţi de redenumire a fişierelor.
• Selectaţi fişierul sau directorul pe care doriţi să îl
redenumiţi. Apoi apăsaţi o singură dată pe numele
fişierului (nu pe pictograma). După 2 secunde veţi
putea introduce noul nume. Dacă nu doriţi să
schimbaţi numele daţi un clic oriunde pe ecran.
• Daţi un clic dreapta pe fişierul dorit şi apoi din
meniul apărut alegeţi opţiunea Rename.
• Selectaţi fişierul dorit şi apăsaţi pe tasta F2 de la
tastatură.

5.3 Copierea Fişierelor sau Directoarelor

Copierea fişierelor şi a directoarelor între directoare diferite sau pe hard disk-uri


diferite.
Atunci când doriţi să aveţi acelaşi document în mai multe directoare va trebui să
copiaţi documentul în directoarele respective. Copierea documentului se realizează prin una
din următoarele opţiuni:
1. Cu ajutorul ferestrei Explorer - deschideţi fereastra Explorer. Selectaţi
documentul sau directorul pe care doriţi să îl copiaţi. Din meniul Edit apelaţi funcţia
Copy. Fişierul sau directorul este copiat în memoria temporară a calculatorului
(Clipboard).
Clipboardul este o memorie virtuală intermediară pentru păstrarea pe termen scurt
a fişierelor, cuvintelor, imaginilor sau diagramelor.
Se observă faptul că şi combinaţia de taste Ctrl+C realizează copierea fişierului sau
directorului în Clipboard.
Pentru a lua fişierul sau directorul din Clipboard şi a-l pune în directorul dorit va
trebui să vă poziţionaţi pe acesta şi apoi din meniul Edit să alegeţi opţiunea Paste. Se observă
faptul că şi combinaţia de taste CtrI+V realizează adăugarea fişierului sau directorului din
Clipboard în directorul destinaţie.

37

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


2. Cu ajutorul mouse-ului - selectaţi fişierul pe care doriţi să îl copiaţi. Apăsaţi
butonul dreapta al mouse-ului şi apoi din meniul afişat alegeţi funcţia Copy. Pentru a
adăuga fişierul copiat în directorul dorit va trebui să apăsaţi butonul dreapta al mouse-
ului pe acest director şi din meniul apărut să alegeţi funcţia Paste.

3. Altă modalitate mai rapidă, pentru a nu apela întâi funcţia Copy şi apoi funcţia
Paste, în fereastra Explorer pe bara de instrumente există butonul Copy To . Apăsând
pe acest buton se va deschide o fereastră de dialog în care veţi preciza locul unde
doriţi să fie copiat fişierul. După alegerea directorului în care doriţi să copiaţi fişierul
respectiv apăsaţi butonul OK. Nu va mai fi nevoie să apelaţi funcţia Paste.

5.4 Mutarea Fişierelor şi a Directoarelor în alte Directoare Diferite

Mutarea, spre deosebire de operaţiunea Copy sau copiere, înseamnă schimbarea


definitivă a locului în care va apărea fişierul, adică ştergerea lui din vechiul loc şi scrierea lui
în noul loc ales sau mai precis în noul director ales.
Dacă doriţi să mutaţi un fişier sau director în alt director puteţi alege una dintre
următoarele posibilităţi:
• Cu ajutorul ferestrei Explorer - deschideţi fereastra Explorer. Selectaţi documentul sau
directorul pe care doriţi să îl mutaţi. Din meniul Edit apelaţi funcţia Cut. Fişierul sau
directorul care va fi mutat este copiat în Clipboard. Se observă faptul că şi combinaţia
de taste Ctrl+X realizează mutarea fişierului sau a directorului în Clipboard. Pentru a
muta definitiv fişierul sau directorul din Clipboard în directorul dorit va trebui să vă
poziţionaţi pe noul director şi apoi din meniul Edit să alegeţi opţiunea Paste. Se observă
faptul că şi combinaţia de taste CtrI+V realizează adăugarea fişierului sau directorului
din Clipboard în directorul destinaţie.
• Cu ajutorul mouse-ului - selectaţi fişierul pe care doriţi să îl mutaţi. Apăsaţi butonul
dreapta al mouse-ului şi apoi din meniul afişat alegeţi funcţia Cut. Pentru a adăuga
fişierul mutat în directorul dorit va trebui să vă apăsaţi butonul dreapta al mouse-ului pe
acest director şi din meniul apărut să alegeţi funcţia Paste.
• Pentru a executa mai rapid operaţiunea de Cut şi Paste, în fereastra Explorer, pe bara de
instrumente există butonul Move To . Apăsând pe acest buton se va deschide o fereastră
de dialog în care veţi preciza doar locul unde doriţi să fie mutat fişierul/folderul. După
alegerea directorului în care doriţi să mutaţi fişierul respectiv apăsaţi buton OK. Nu va
mai fi nevoie să apelaţi funcţia Paste.

5.5 Căutarea Fişierelor şi a Directoarelor

Pentru a găsi un fişier creat anterior şi pentru care aţi uitat locul unde l-aţi salvat se
poate folosi funcţia Search accesibilă prin butonul Start. La apelarea comenzii se va deschide
fereastra Search din care trebuie să selectaţi opţiunea All files and folders.
Fereastra se va modifica şi veţi avea posibilitatea să introduceţi numele fişierului pe
care îl căutaţi în secţiunea All or part of the file name. În cazul în care nu cunoaşteţi tot
numele fişierului puteţi săfolosiţi caracterul * pentru a înlocui ceea ce nu cunoaşteţi.

38

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ajutător în cazul în care nu
cunoaşteţi nimic din numele fişierului
puteţi să utilizaţi şi opţiunea A word or
phrase in the file pentru a căuta acele
fişiere care conţin în interior un cuvânt sau
o frază anume. Apăsarea butonului Search
va lansa căutarea fişierului dorit.
Fişierele se pot căuta şi în funcţie de
alte criterii: data la care au fost create,
modificate, accesate, dimensiunea acestora
etc. Pentru acest lucru se poate folosi
secţiunea de rafinare a căutării prezentă în
fereastra Search.
Secţiunea When was it modified?
permite căutarea unui fişier în funcţie de
data modificării (ultima săptămână, luna
trecută, în ultimul an) sau se poate specifica
un interval calendaristic în care fişierul a
fost modificat, creat sau accesat.
Opţiunea What size is it? permite
căutarea unui fişier în funcţie de
dimensiunea acestuia.
Vizualizarea fişierelor utilizate recent
Pentru a putea vedea ultimele 15
fişiere accesate de pe computerul
dumneavoastră trebuie să mergeţi la
butonul Start şi să alegeţi comanda Documents.

5.6 Arhivarea Documentelor Folosind Aplicaţiile WinRar şi WinZip

Arhivarea reprezintă operaţia prin care dimensiunile unui fişier sunt reduse pentru a
ocupa mai puţin spaţiu pe un suport de memorare. Cele mai utilizate aplicaţii care permit
arhivarea fişierelor sunt Winzip şi Winrar.
Arhivarea unui fişier folosind aplicaţia Winrar

39

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


La deschiderea aplicaţiei din Start - Programs va apărea în meniul derulant
pictograma programului Winrar un dublu clik pe această pictogramă va deschide pe ecran
fereastra programului WinRar.

Pentru a arhiva un fişier, acesta trebuie selectat apoi se va selecta butonul Add
(Adaugare). Selecţia acestui buton va duce la
apariţia unei ferestre în care se pot stabili
diferite opţiuni pentru arhiva care se va crea:
numele ei şi locul de salvare, metoda de
compresie (normală, rapidă, maximă etc.).
După selectarea tuturor opţiunilor se
va apasa butonul de comandă OK pentru
crearea noii arhive.
Pentru a putea utiliza un fişier arhivat,
acesta trebuie dezarhivat. Această operaţie se
executa tot cu ajutorul aplicaţiei sau
programului de arhivare WinRar.
După deschiderea aplicaţiei Winrar,
din fereastră se va selecta fişierul arhivă şi se
va folosi butonul Extract to (Extragere în)
pentru a extrage fişierul sau fişierele din
arhivă în locu sau directorul stabilit în
fereastra care va apărea. În fereastra apărută
va trebui să se stabilească locul unde va fi
salvat fişierul sau fişierele care se vor extrage
din arhivă. Trebuie menţionat faptul că
fişierele obţinute în urma arhivării au
forma:denumire.rar deci pot fi identificate
după extensia (.rar).
Programul sau aplicaţia Winzip este o
alta aplicaţie care permite arhivarea fişierelor
şi care funcţionează asemănător cu Winrar

40

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


diferenţa este că fişierele obţinute în urma arhivării au forma:denumire.zip deci pot fi
identificate după extensia (.zip).

5.7 Copierea Fişierelor pe Diferite Suporturi de Memorie Externă


Există mai multe suporturi de memorie externă ce se pot folosi în lucrul cu
calculatorul, şi anume:
• suport optic disc CD-ROM, DVD-ROM RO sau RW, capacitate 700Mo, 4,7Go
• suport magnetic disc FDD, discketă 3,5 inch, capacitate 1,44Mo
• suport magnetic HDD extern USB, SATA, capacitate până la 1To
• suport circuit electronic memorie EEPROM Stick USB, capacitate până la 32Go
Existenţa acestor suporturi de memorie externă ne permite să păstrăm informaţiile sau
datele timp îndelungat fără să se deterioreze. În general pentru economie de spaţiu
documentele şi fişierele înainte de a fi scrise sau copiate pe aceste suporturi sunt arhivate cu
diferite programe dintre care două au fost prezentate în subcapitolul anterior.
În funcţie de suportul ales pentru păstrarea fişierelor se folosesc diferite programe sau
aplicaţii ce fac posibilă scrierea sau copierea efectivă a fişierelor. Ne vom opri mai întâi la
suportul optic CD-R-RW, DVD-R-RW care este în prezent cel mai comun suport de memorie
externă.
Copierea înformaţiilor pe acest suport presupune existenţa unei unitaţi de CD-Writer
sau DVD-Writer, conectată la calculator (unitate internă sau externă calculatorului) şi un
program utilitar sau o aplicaţie cu ajutorul căreia utilizatorul va putea efectua copierea, de
gravarea informaţiilor pe disc ocupându-se unitatea de CD-Writer, DVD-Writer.
O aplicaţie des folosită în procesul de copiere a informaţiilor pe discuri optice, se
numeste Nero-Burning ROM a cărei ferestre este prezentată mai jos.

Procesul de copiere a informaţiilor pe un disc optic folosind aplicaţia Nero preupune:

41

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• introducerea unui disc optic CD sau DVD în unitatea de scriere CD-Writre sau DVD-
Writer
• deschiderea programului, alegerea suportului de scriere CD sau DVD şi opţiunilor de
scriere (copiere CD, DVD scriere CD, DVD, audio CD, DVD video CD, DVD etc.)
• selectarea informaţiei de scris ce se găseşte în fereastra din dreapta (fereastră de
selecţie) şi mutarea ei în fereastra din stânga (fereastră de scriere)
• selectarea cu mouse-ul sau cu ajutorul tastaturii a butonului Burn
Avantajul utilizării acestor suporturi de memorie externă este acela că sunt super
portabile, iar informaţia stocată poate fi păstrată pe o perioadă de ordinul a zeci de ani fără să
se deterioreze.
Copierea pe suporturi magnetice de tip HDD extern USB sau Stick USB este mai
simplă şi mai rapidă, presupunând aceleaşi operaţii ca şi la copierea fişierelor pe discul HDD
intern al calculatorului, utilizând utilitare sau programe de genul Windows Explorer sau
similare.
Avantajul utilizării acestor suporturi de memorie externă este acela că pot fi oricând
conectate şi deconectate de la calculator, sunt super portabile, iar informaţia stocată poate fi
păstrată pe o perioadă de ordinul a câţiva ani fără să se deterioreze.

5.8 Ştergerea Fişierelor, Directoarelor, Recycle Bin

Dacă sunteţi sigur că nu mai aveţi nevoie de un anumit director sau fişier, pentru a
elibera spaţiul ocupat de acesta, puteţi alege opţiunea de a şterge fişierul sau directorul
respectiv.
Fişierul căruia i-aţi dat comanda Delete va fi pus automat în Recycle
Bin, care este asemănător cu un coş în care dumneavoastră aruncaţi
documentele ce nu vă mai trebuiesc. Un fişier poate fi şters prin una din
următoarele modalităţi:
• Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl ştergeţi şi apoi apăsaţi butonul
Delete existent pe tastatură. Pe ecran va apărea o fereastră de dialog care vă cere să
confirmaţi ştergerea fişierului şi trimiterea lui în Recycle Bin. Pentru a şterge fişierul
apăsaţi butonul Yes.
• Prin apăsarea butonului dreapta al mouse-ului pe fişierul respectiv şi apoi alegerea
opţiunii Delete din meniul apărut.

• în fereastra Explorer apăsaţi butonul aflat pe bara de instrumente.

5.9 Refacerea Fişierelor Şterse din Recycle Bin, Golirea lui.

Dacă aţi şters din greşeală un document de care mai aveţi nevoie, sistemul de operare
Windows vă oferă posibilitatea de a recupera fişierul sau directorul şters. Pentru a recupera un
fişier din Recycle Bin va trebui să parcurgeţi următorii paşi:
• Deschideţi Recycle Bin.

42

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl recuperaţi şi apoi apăsaţi click dreapta pe el (sau pe
selecţie dacă sunt mai multe fişiere), din meniul apărut, alegeţi Restore. Fişierul va fi
adus exact în locul în care se afla atunci când a fost şters.
Golirea Recycle Bin Ca
orice coş în care aruncaţi fişierele
de care nu mai aveţi nevoie,
Recycle Bin , trebuie golit, din
când în când, de fişierele
componente, pentru că şi alte
fişiere pe care le ştergeţi să poată
fi depozitate aici.
Atunci cînd alegeţi să
goliţi Recycle Bin trebuie să fiţi
foarte siguri că nu mai aveţi
nevoie de fişierele la care
renunţaţi, deoarece, odată şterse,

fişierele din Recycle Bin ele nu mai pot fi recuperate.


Golirea Coşului se realizează din meniul File - Empty
Recycle Bin sau prin apăsarea butonului dreapta al
mouse-ului pe iconiţa aflată pe desktop şi alegerea
opţiunii Empty Recycle Bin din meniul apărut.

Pe ecran va apărea o casetă de dialog ce


vă cere să confirmaţi ştergerea definitivă a
fişierelor. Pentru a şterge fişierele definitiv
apăsaţi butonul Yes.

Dacă atunci când ştergeţi un fişier nu vreţi că acesta să fie trimis în Recycle Bin puteţi
apăsa simultan tastele Shift+Del. Atenţie în acest caz la faptul că fişierul sau directorul şters
nu mai poate fi recuperat.

5.10 Viruşii

Viruşii sunt programe construite de oameni în scopuri distructive. Aceste programe au


capacitatea de a se extinde şi, în final, duc la funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de
calcul mai precis a calculatorului PC.
Există mai multe modalităţi de infectare a unui calculator cu viruşi şi anume:
Utilizarea dischetelor sau CD-urilor care sunt deja infectate, Descărcarea de aplicaţii sau alt
tip de fişiere din reţeaua Internet (operatie numită download), Descărcarea fişierelor ataşate
e-mail-urilor etc.
Pentru a evita virusarea calculatorului trebuie respectate câteva reguli: Instalarea unei
aplicaţii sau program antivirus pe calculator şi care să fie utilizat periodic pentru scanare, Să
se scaneze toate fişierele din calculator cu regularitate, Să se actualizeze periodic aplicaţia sau
programul antivirus, Să se scaneze fişierele ce vor fi copiate de pe dischete, CD-uri, DVD-uri,
Sticuri de memorie USB, ce au fost folosite în alte calculatoare, Să se scaneze fişierele ataşate
la e-mail, Să nu se ruleze programe dacă nu li se cunoaşte provenienta, Să se utilizeze functia
„macro disable”pentru fişirere Microsoft Office.

43

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


6 INTERNETUL

6.1 Noţiuni Generale Despre Internet

Internetul poate fi definit că o mulţime de calculatoare conectate în reţea, o reuniune


de reţele. Internetul a pornit că o reţea de 4 calculatoare a 2 universităţi americane: Reţeaua
ARPANET. Avea rolul de a menţine legătura între cele două centre ştiinţifice. Treptat,
aceasta s-a extins la nivel militar. Reţeaua oferea posibilitatea transmiterii informaţiilor către
un alt calculator din reţea în cazul în care unul era scos din uz.
Pas cu pas aceasta retea s-a intins până a ajuns la nivel global. Astăzi aproape toate
calculatoarele din lume sunt conectate la reţeaua internet.

6.2 Cum ne Conectăm la Internet

Pentru a ne putea conecta la internet avem nevoie de un furnizor de servicii internet


(RDS, Romtelecom, UPC, Vodafone etc.). De obicei este nevoie de o componentă sau
dispozitiv numit modem, componentă care de cele mai multe ori (nu obligatoriu) o primim de
la furnizorul de internet în preţul abonamentului.
În geneal, ceea ce este pe larg numit „Internet”, reprezintă, de fapt, doar o parte a
Internetului, ca de exemplu World-Wide Web, Usenet sau poşta electronică. Toate acestea
sunt, în esenţă, aplicaţii sau servicii rulate pe Internet, aşa cum un procesor de text este o
aplicaţie.
Cele mai multe din aceste servicii sunt disponibile şi în alte sisteme de calculatoare,
altele decât Internetul, aşa cum un procesor de text pentru PC poate apărea în versiunea pentru
Apple Mac. Există multe sisteme de e-mail. Majoritatea pot fi conectate la Internet, dar unele
pot fi deliberat ţinute închise, din motive de securitate sau de intimitate, aşa cum unele
companii folosesc propriile reţele private de telefoane.
Odată conectaţi, internetul ne ofera o multitudine de servicii dintre care cele mai
cunoscute sunt:
• Navigarea pe internet (accesarea informatiilor) a paginilor web
• E-mail-ul, posta electronica
• Chat-ul, comunicarea în timp real intre utilizatori
• Servicii de telecomunicaţii voip, vocale sau mai nou multimedia (sunet şi imagine în
timp real)
• Servicii de televiziune videoTV şi videoTV on demand SD sau în ultimii doi ani HD
(SD - imagine cu definiţie standard, HD - imagine cu definiţie înaltă)
Cele câteva servicii menţionate mai sus nu sunt singurele servicii oferite de internet
dar sunt cele mai comune.

44

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


6.3 Navigarea pe Internet

Pentru a putea naviga pe internet avem nevoie de un program care să facă acest lucru.
Aceste programe se numesc BROWSER WEB (navigator reţea). Cele mai cunoscute
browsere sunt: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome.
Pe cele mai multe calculatoare ar trebui să gasiţi programul Internet Explorer care este
instalat implicit odată cu instalarea sistemul de operare Windows. Adresa unei pagini de
internet are urmatoarea structura:
www.denumire_pagina.cod
World Wide Web (WWW - sau mai pe scurt web-ul)
www - World Wide Web – reţeaua de pagini internet sau mai simplu pagini web din
toată lumea.
Aproape toate adresele paginilor de internet sau web vor incepe cu www dar nu este
obligatoriu. (a nu se face confuzie cu termenul internet ).
Denumire pagină - oricine are dreptul să işi facă o pagină pe internet. Pentru acest
lucru trebuie să achiziţioneze sau să se cumpere numele paginii pe un domeniu, nume care
trebuie să fie unic. Adică dacă cineva a cumparat deja numele dorit de tine, trebuie să gaseşti
alt nume care nu este folosit deja.
Cod - cele mai comune coduri de pagini sunt fie la nivel internaţional unde regăsim
„com”, „net”, „gov” etc, fie la nivel naţional unde fiecare ţară are alocat un cod unic format
din 2 litere (ex: „.ro”- Romania, „.de”- Germania, „.hu” - Ungaria etc)
World Wide Web (cunoscut si sub numele de WWW,W3,sau simplu Web) a făcut ca
accesul pe Internet la o informaţie pentru o persoană obişnuită să fie mult mai uşor. WWW-ul
este serviciul Internet care s-a dezvoltat cel mai mult în ultimii ani (şi care este şi cel mai
utilizat). Pe Web poţi găsi informaţii privitoare la o reţetă culinară sau cum să-ţi faci o orice
lucru doreşti, practic toate cunoştinţele omenirii sunt adunate acolo.
World Wide Web (sau mai pe scurt spus WWW sau Web-ul) reflectă prin numele său
trăsăturile sale esenţiale şi anume:
• destinat cautării informaţiei în întregul Internet (world wide = în lumea întreagă)
• foloseşte hypertextul pentru organizarea informaţiei ceea ce face ca aceasta să apară ca o
pânză de păianjen sau ţesătură (web) şi care permite navigarea cu uşurinţă de la o pagina
la alta.
Hypertextul reprezintă o metodă de organizarea a informaţiei în care anumite cuvinte,
marcate , sunt legate de alte documente care conţin informaţii aditionale despre ele.
Hypermedia permite realizarea de legaturi similare la grafice, imagini, animaţie, etc.
Selecţionarea unui astfel de cuvânt (sau imagine) va avea ca efect afişarea documentului legat
de cuvântul respectiv.
Strict vorbind WWW-ul este un sistem ce face posibil accesul la hypertext pe Internet.
Este făcut din documente, imagini, sunete şi link-uri către alte documente sau servere .Un
document Web poate conţine şi linkuri către alte servicii cum ar fi FTP, Telnet, etc. Un mod
mai bun de a privi Internetul este să-l vezi interactiv, să aibă o interfaţă grafică, să fie usor de
folosit. Poţi afla informaţii despre ultimile cercetări în domeniul inteligenţei artificiale sau să
citeşti ziarul preferat. Mai mult chiar, pentru a accesa aceste informaţii nu trebuie să ştii

45

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


comenzi sau coduri speciale, doar o denumire şi un simplu click pentru a accesa informaţia
respectivă.
Odata deschis un browser, în partea de sus a ferestrei regăsiţi bara de adrese, bara în
care vom scrie adresele de internet dorite.
Când pornim browser-ul vom obseva că de fiecare dată se deschide aceeaşi pagină de
pe internet. Este vorba de pagina de start a programului (home page), pagină care poate fi
modificată din meniul programului de căutare sau browser-ului.
La programul Internet Explorer regăsim pagina de start în meniul Tools - Internet
Options:

În această casuţă de text


putem specifica pagina
dorită de start.

Observati structura adresei


de internet din exemplul
anterior:

http://www.google.ro/
protocolul folosit adresa paginii

URL-ul paginii (adresa completă a paginii)

46

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Navigând pe internet veţi observa că după ce scrieţi adresa paginii în bara de adrese
(www.google.ro) în clipa în care accesaţi adresa, programul va completa aceasta adresa cu
http://
Acest lucru este necesar pentru calculator că să poată accesa corect pagina de internet.
Progrmul are nevoie de adresa de internet completa a paginii, de URL-ul acesteia.
Navigând pe internet, vom găsi pagini care vom dori să le accesăm şi pe viitor, pentru
aceasta putem să îi spunem la browser că dorim adaugarea paginii la favorite. în browser-ul
Internet Explorer acest lucru îl facem accesând meniul Favorites - Add to favorites...
Astfel, legatura (link-ul) la pagina dorită se va salva într-un director pe Hard disc-ul
calculatorului, director ce poate fi oricând accesat din meniul Favorites.
Pe de alta parte, browser-ul va ţine minte toate paginile pe care am navigat în ultima

perioadă, poate aţi observat că în bara de adrese regasiţi adresele accesate anterior:

6.4 Conectarea la o Pagina Web Securizată

Paginile de internet care au nevoie de securizarea conţinutului, de exemplu


yahoo.com, folosesc securizarea cu nume de utilizator şi parolă.

Completati numele de utilizator

Completati parola

Bifând această opţiune, calculatorul va ţine


minte pentru 2 săptămâni user-ul şi parola. Atenţie însă
să nu bifaţi opţiunea dacă nu sunteţi pe calculatorul
vostru personal.

Dupa ce aţi completat user-ul şi parola, apăsând


aici veţi avea acces la contul dumneavoastră.
Navigând pe internet ne putem folosi de instrumentele programului care sunt:

47

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Inapoi (Back) – Acest instrument ne va duce la pagina vizitată anterior
Inainte (Forward) - Odată folosit instrumentul Back, automat se activează şi acest
instrument.
Stop - Opreste incarcarea paginii web
Refresh - Reincarca pagina web
Home - Pagina de pornire a programului, prima pagină ce se încarcă la deschiderea
programului.

6.5 Ce este un Motor de Căutare

Motorul de căutare este un program de pe internet, program care face căutări în


paginile web existente dupa cuvinte cheie.
Cel mai cunoscut motor de căutare este : www.google.ro
Ca să îl folosim, vom scrie în bara de text cuvântul ce ne interesează după care,

apăsând pe butonul Căutare Google, ne va apărea o lista cu toate rezultatele căutării.


Cu un simplu clic pe unul din rezultate, se va deschide pagina dorită ce conţine
cuvântul căutat.

6.6 Imprimarea unei Pagini Web

Pentru aceasta va trebui să apelaţi funcţia Print din meniul File sau combinaţia de
taste Ctrl+P.
Această comandă va deschide o fereastră din care vă puteţi alege dacă imprimarea se
va face pe hârtie sau în fişier şi câte copii doriţi, şi mai ales ce imprimantă va fi folosită.
Fereastra corespunzătoare
opţiunii File - Print este următoarea:

Alegeţi imprimanta dorita

Numar copii

Ce pagini sa fie listate (implicit all -


toate)
Cu butonul OK - Porniţi imprimarea

48

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


7 POŞTA ELECTRONICĂ

7.1 Noţiuni Teoretice

Adresa de poştă electronică are aceeaşi funcţionalitate că şi adresa de livrare a poştei


clasice. Pentru a putea trimite un mesaj de poştă electronică este necesară cunoaşterea unei
adrese unde să fie livrat acesta, pentru a putea fi citit de destinatar şi numai de el. Forma
acestei adrese este următoarea:
nume_utilizator@domeniu.cod
Avantajele folosirii poştei electronice (viteza de transmitere, costuri scăzute,
flexibilitatea folosirii unui cont de mail din diferite locaţii)
Poşta electronică a devenit o modalitate foarte folosită de comunicare şi trimitere a
mesajelor. Este foarte utilizată datorită:
• Costului redus - este mult mai ieftin trimiterea unui mesaj cu ajutorul poştei
electronice decât modalitatea clasică de corespondenţă. De exemplu dacă doriţi să
trimiteţi o scrisoare într-o ţară străină costul acesteia este foarte mare. Dacă trimiteţi
mesajul cu ajutorul unei poşte electronice acesta va costa maxim 2 impulsuri de
telefon (dacă folosiţi o conexiune dial-up).
• Transmiterea şi primirea mesajelor se realizează cu viteze foarte mari.
• Puteţi trimite şi primi mesaje oriunde vă aflaţi dacă aveţi un calculator cu o conexiune
la Internet

7.2 Diferenţa Dintre Email şi Webmail

Ambii termeni email şi webmail , din punct de vedere tehnic ne permit acelaşi lucru,
să primim şi trimite mesaje electronice (email-uri). în schimb diferenţa apare referitor la felul
în care ne accesăm e-mail-urile.
Termenul webmail se referă la accesarea mesajelor cu ajutorul unei pagini de internet
(ex.Yahoo, Gmail, Msn samd). Este probabil cea mai folosită metodă de acces la e-mailuri
deoarece majoritatea serverelor sunt gratuite. Webmail-ul prezintă avantajul că indiferent
unde ai fi, dacă ai acces la navigarea pe internet, poţi să î-ţi accesezi mesajele dar eşti limitat
de viteza conexiunii şi în absenta ei nu poţi accesa istoricul mesajelor.
Termenul email se referă la folosirea unui program special de postă electronica (ex.
Outlook Express, Thunderbird etc.). Aceste programe sunt instalate pe calculator şi stochează
local toate mesajele trimise şi primite. Avantajul este că poţi avea oricând acces la mesajele
trimise şi primite, cu viteza maximă, indiferent de conexiunea la internet, apoi este mult mai
uşoară organizarea mesajelor. Dar acest tip de acces se regăseşte în principal în companii şi
un utilizator acasă de obicei trebuie să plătească un abonament periodic pentru a avea acces.

7.3 Creearea Unui Mesaj Nou

Vom folosi că exemplu pentru crearea de mesaje noi webmail-ul Yahoo.com, este
probabil cea mai folosita pagina de internet cu acces gratuit la contul de email. Dupa ce v-ati

49

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


conectat pe pagina mail.yahoo.com şi v-aţi autentificat cu numele de utilizator şi parola (vezi
cap. 6.4) va apare următoarea pagina:

Pentru a crea un mesaj nou vom apăsa pe butonul - New. Se va deschide fereastra de
mesaj nou:

În câmpul : vom introduce adresa de e-mail a destinatarului


În câmpul :vom introduce adresa de e-mail a persoanei care trebuie să
primească o copie a mesajului (de obicei când trebuie avizat cineva de trimiterea
unui mail se foloseşte CC-ul)
Obligatoriu în campul: introducem titlul mesajului, cât mai scurt dar
inteligibil şi semnificativ
În corpul mesajului scriem mesajul dorit (este recomandat sa fie mesaje scurte şi la
obiect dar nu renunţăm la etichetă, începem mesajul cu un salut şi îl finalizăm la fel)

50

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Dacă dorim să ataşăm un fisier la mesaj (o poză, un document, etc) folosim
instrumentul: Attach.
Legat de ataşamente este bine de ştiut că suntem de obicei limitaţi la un numar mic de
ataşamente(între 5 şi 10, depinde de server) şi întotdeauna suntem limitaţi de dimensiunea
totală a ataşamentelor (majoritatea serverelor nu permit ataşarea a mai mult de 10 Mb la un
mesaj)
Deasemenea, nu putem ataşa orice tip de fisier, programele de exemplu nu pot fi
ataşate deoarece sunt considerate automat ca viruşi.
Când am terminat de scris mesajul îl trimitem cu ajutorul butonului: Send

7.4 Verificarea Mesajelor Primite

Pentru a verifica mesajele primite accesăm directorul Inbox din pagina ( în partea
stangă):
În Sent vom regăsi mesajele trimise, în Trash mesajele şterse şi în Spam mesajele
nesolicitate.
!!! ATENTIE !!! - Daca aşteptaţi să vină un email şi nu apare în inbox, puteţi verifica
şi folderul Spam, uneori sistemul consideră automat unele mesaje ca nesolicitate şi ele nu vor
aparea în inbox)
Ne apare în partea dreaptă lista de mesaje primite iar dacă dăm clic pe titlul mesajului
dorit acesta se va deschide sub listă.

51

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


7.5 Răspunderea la Mesaje şi Redirectionarea Lor.

Când vreţi să răspundeţi la un mesaj tot ce trebuie să faceţi, după ce l-aţi selectat, este
să accesaţi butonul :

Automat va apărea fereastra unui mesaj care:


• fiind vorba de un raspuns, campul to: va fi deja completat cu adresa destinatarului
• fiind vorba de un raspuns, subiectul mesajului va aparea sub forma: Re: Titlu original
• cursorul de text va fi poziţionat în prima linie a mesajului pentru a putea introduce
rapid răspunsul
• sub cursor, va aparea mesajul original la vedere, în cazul în care aveţi nevoie de
informaţii din el pentru formularea raspunsului.
Pentru a redirecţiona un mesaj, el trebuie selectat din inbox şi se selectează butonul:
Forward
Se deschide fereastra de mesaj în care observăm:
• Campul To: este gol, acolo vom introduce destinatarul
• Campul Subiect: conţine titlul original sub forma: Fw: Titlu original
• În corpul mesajului se păstrează mesajul original dar avem şi prima linie din mesaj
liberă în cazul în care vrem să adăugăm ceva la mesaj.
Bineînţeles atât la folosirea butonului Reply cât şi Forward, finalizăm mesajul cu
trimiterea lui: apăsând butonul Send.

7.6 Imprimarea unui Mesaj

Pentru a imprima un mesaj, se accesează butonul Print Message din Meniul Actions,
după care se deschide automat fereastra Print a sistemului de operare Windows prezentată în
capitolele anterioare.

52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com