Sunteți pe pagina 1din 11

DATA: 22.03.

2018

CLASA: a II-a C
PROPUNĂTOR: Stratan Olga
DISCIPLINA: Limba și literatura română
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Primăvara ” după George Coșbuc
TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi
Tipul evaluării: instrumentală
Instrumente de evaluare: fișă de autoevaluare, fișă de eficiență a citirii

Subcompetențe Obiective Produsul Criterii de evaluare


operaționale lecției
2.1Utilizarea La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:
eficientă a O1 să citească conștient, coerent și expresiv
Citirea cu 1. Pronunț corect
tehnicilor de textul Primăvara;
voce a unui fiecare cuvânt.
lectură corectă,
text 2.Citesc
conștientă și O2 să răspundă la întrebări pe baza textului;
nou/necunosc cursiv,fluent,fără
fluidă în scopul
ut pauze nejustificate.
extinderii O3 să efectueze sarcinile de lucru propuse;
3.Respect semnele
câmpului vizual, O 4 să deducă independent anumite idei,
de punctuație.
a vitezei și a extrase din textul citit;
4.Citesc expresiv,
ritmului de citire;
cu intonația
2.2 Delimitarea potrivită.
ghidată a
componentelor
textului literar în
scopul înțelegerii
conținutului ca
un tot întreg.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode și procedee: conversația euristică, expunerea, exercițiul, explicația, problematizarea, Cubul,
Brainstormingul , Cvintetul,Diagrama Wenn-Euler, Explozia stelară.
2. Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe.
3. Resurse materiale: manualul, coli , markere, fișe de lucru, biletul, dicționare explicative, harta textului, calculator,
video-proiector.
4. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare .
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum școlar , clasele I-IV. Chișinău 2010
 Manual Limba Română. Autorii Maria Buruiană,Natalia Cubreacov,Silvia Cotelea,Aurelia Ermicioi.
 Utilizarea Metodologiei de Evaluare Criterială prin Descriptori

Strategiile didactice
Momente Ob. Activitățile învățătorului, elevului
intrucțional Metode și Forme Mijloace
e procedeee

*Mesajul zilei – Baba Dochia a Mesaj


Evocare trimis un mesaj.Voi da citire Discuția dirijată Frontal Anexa 1
mesajului. (Anexa 1) De ce credeți
că face acest lucru? Ordonarea
Ca să o păstrăm în gândurile Frontal
noastre ne lasă câteva sarcini de
lucru pentru astăzi. Păianjenul
*Ordonați petalele pentru a obține
un cuvănt. În grup
mă, pri, ra va

*Numiți semnele primăverii...


*Alcătum câmpul lexical al
cuvântului primăvara

Realizarea *Cum credeți ce vom studia astăzi


sensului la lecție? Banca de ihformație
Textul Primăvara,de George
Coșbuc
Răspunsul este corect. Azi vom
studia un nou text ce poartă
numele anotimpului . Este un text Lectura Frontal Manual
scris de poetul George Coșbuc.
Textul este un fragment din
”Calendarul elevului”. Ne dorim ca
la sfârșitul orei să putem citi Lectura
corect, fluent si conștinet textul. independentă
Dar și să răspundem corect la Individu Fișă
întrebări referitoare la text. al
*Anunțarea obiectivelor și a
subiectului lecției
Date biografice despre autor
*Lectura –model a textului
-Ce ați simțit pe parcursul lecturii?
-Comparați semnele primăverii de Fișe de lectură
la etapa actuală cu cele surprinse și autoevaluare
în descrierea poetică a lui G.
Coșbuc
*Prezentarea fișei de eficiență a
învățării la citirea unui text la
prima vedere.

*Activitatea de lectură
independentă în baza fișei de
eficiență a învățării.
*Explicarea cuvintelor noi:
crâng – pădure tânără Interogarea
pretutindeni – peste tot, în orice multiprocesu
loc, oriunde ală Manual
pajiște- loc acoperit cu iarbă
măruntă și deasă
*Prezentarea criteriilor de succes:
1.Pronunț corect fiecare cuvânt.
2.Citesc cursiv, fluent, fără pauze
nejustificate.
3.Respect semnele de punctuație.
4.Citesc expresiv, cu intonația
potrivită.
*Lectura multiplă: lectura în lanț,
lectura ștafetă, lectura cu bătăi din Frontal
palme la finalizarea enunțului,
lectura selectivă.
-Ce emoții ati trăit atunci când ați
Reflecția citit textul? (bucurie,
admirație, încântare...)
-Citiți versurile care v-au
impresionat.
*Să înțelegem textul
1.Cum e timpul în primele zile ale
primăverii? Fișe
2.Ce semne ale primăverii apar în
păduri,livezi, pe pajiști și câmpii?
3.Cum își anunță păsările
revenirea? Dar gâzele?
4.Care sunt cele două mari
sărbători creștine din anotimpul Lucrul
reînvierii? în
5.De ce primăvara sufletele Grup
tuturor se umplu de lumină și
bucurie?
Fișă de
Solicit elevilor răspunsuri la evaluare cu
Extindere întrebări folosind ”Explozia criterii de
stelară”. succes
 Ce anotimp este descris în
text?
 Cine se joacă pe câmpul
verde? Individu
 De ce zboară păsărelele cu al
paie în cioc? reciproc
 Ce fac rândunelele?
 Cum sunt fluturii?
 Unde se aude zumzetul
albinelor?
* Să completăm harta textului.
*Lucrul în grup
1 grup – Găsiți în text exemple
care ne ajută să vedem și să
auzim ce se întămplă în natură
primăvara:
a) Înverzesc pădurile, ……,
…….., …… .
b) Fluieră mierla, ……, ……,
……..
2 grup - Compară anotimpurile
iarna și primăvara folosind
diagrama Wenn.
3 grup –
a) Găsiți sinonimele perechi:
crîng, pajiște, pretutindeni,
imaș, uneori, oriunde,
pădurice,câteodată.
b) Găsiți perechile de antonime
din primul alineat.
4 grup - scrieți un bilețel prin care
să o anunțați pe Zâna Primăverii
că o așteptăm.

*Se propune o fișă de evaluare

Tema pentru acasă


Explic fiecare exercițiu.
Fac aprecieri verbale și scrise,
dacă este cazul.
3 grup –
a)Găsiți sinonimele perechi: crâng, pajiște, pretutindeni,
imaș, uneori, oriunde, pădurice,câteodată.
…………….. , …………………,
…………….. , ………………… .
b) Găsiți perechile de antonime din primul alineat.

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….
Anexa 1

22.03.2018

Dragii mei,
 Cu părere de rău vă anunț că mai am de
scuturat câteva cojoace și dacă doriți să vină
Primăvara trebuie să realizați câteva sarcini de
lucru.

Cu mult drag,
Baba Dochia

Harta textului
Grupul 2 Comparați anotimpurile iarna și primăvara folosind diagrama Wenn

4 grup
Scrieți un bilețel prin care să o anunțați pe Zâna Primăverii că
o așteptăm

10
1 grup – Găsiți în text exemple care ne ajută să vedem și să
auzim ce se întâmplă în natură primăvara:
a) Înverzesc pădurile, ……... , …….. ,
…….. .
b) Fluieră mierla, …….., …….., …….... .

S-ar putea să vă placă și