Sunteți pe pagina 1din 7

Starea apei potabile în Craiova este masurată lunar pentru a asigura

aprovizionarea locuitorilor orașului cu apă de cea mai bună calitate și pentru prevenirea
transmiterii unor boli hidrice.
Punctele de măsurare sunt:
 Cișmea Izvorul Rece
 Spitalul județean de urgență Craiova
 Creșă Lăpuș
 Dispensar Lăpuș
 Fântâna Popova
 Fântâna Mureș-Caracal
 Piața 1 Mai (SARA)
 Piața 23 August (Ciupercă)
 Piața Centrală
 Piața Craiovița Nouă (BIG)
 Piața Valea Roșie
 Cișmea „Fântâna Purcarului” (Piața Veche)
 Dispensar Catargiu
Indicatorii fizico-chimici si bacteriologi inspectați sunt: clorul residual liber,
clorurile, duritatea totală, amoniu, nitriții, oxidabilitatea, pH-ul, alcalinitatea, culoarea,
gustul și mirosul, turbiditatea, fierul, nitrații, manganul, conductivitatea, numărul de
colonii la 22ºC, numărul de colonii la 37º, numărul de Escherichia coli, numărul de
bacterii coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de clostridium
perfringers.
Indicatorii trebuie sa fie în limitele prevăzute de către Legea 458 /2002
republicată – privind calitatea apei potabile, mai exact, valorile maxime admise sunt
 Clor residual liber – între 0,10 – 0,50 mg/l;
 Cloruri – 250 mg/l;
 Duritate totală – min 5 ˚d;
 Amoniu – maxim 0,5 mg/l;
 Nitriții – maxim 0,5 mg/l;
 Oxidabilitatea – maxim 5 mgO2/l;
 pH-ul – între 6,5 și 9,5 unit pH;
 Alcalinitatea – nu are valori maxime;
 Culoarea, gustul și mirosul – trebuie sa fie „Acceptabile consumatorilor și
nicio modificare anormală”;
 Turbiditate – max 5 NTU;
 Fierul – maxim 0,2 mg/l;
 Nitrații – maxim 50 mg/l;
 Manganul – maxim 0,05 mg/l;
 Conductivitatea – maxim 2500 μS/cm;
 Numărul de colonii la 22ºC – maxim 100 UFC/ cm³;
 Numărul de colonii la 37ºC – maxim 20 UFC/ cm³;
 Numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii coliforme, numărul de
enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers trebuie sa fie
0/100 ml.
Pentru luna martie 2015, în punctul Cișmea Izvorul Rece, probele au fost
colectate și analizate pe 16, iar buletinul de analiză a fost emis pe 26 ale lunii. Valorile
obținute pentru indicatorii fizico-chimici și bacteriologici se află în mare parte în
conformitate cu valorile maxime admise de către lege, mai puțin duritatea ce se prezintă
la 9,39 ˚d, cu 4,39 grade peste maximă. Clorul residual liber este de 0,26 mg/l, clorurile –
22,68 mg/l, amoniu și nitriții sunt 0, oxidabilitatea este 0,791 mgO2/l, pH-ul este de 7,40,
alcalinitatea de 3,3, gustul și mirosul se prezintă într-o stare acceptabilă, turbiditatea este
de 1,53 NTU, fierul este 0, nitrații – 5,136 mg/l, manganul este tot 0, conductivitatea este
de 393,68 μS/cm, numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC este 0 – nicio modificare
anormală și numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii coliforme, numărul de
enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers este tot 0.
În punctul Spitalul județean de urgență Craiova, probele au fost colectate și
analizate pe 05 martie 2015, iar buletinul de analiză a fost emis pe 11. Valorile obținute
pentru indicatorii fizico-chimici și bacteriologici se află iar în conformitate cu valorile
maxime admise de către lege, dar și aici duritatea este peste maximul admis de 5 ˚d și se
prezintă la 8,73 ˚d, cu 3,73 grade mai mult. În rest, clorul residual liber prezintă valori de
0,44 mg/l, clorurile – 20,56 mg/l, amoniul este 0, nitriții sunt 0, oxidabilitate este de
0,791 mgO2/l, pH-ul este de 7,35, alcalinitate este de 2,8, culoarea, gustul și mirosul se
prezintă într-o stare acceptabilă, turbiditatea este de 2,13 NTU, fierul este 0,032 mg/l,
nitrații – 4,015 mg/l, manganul este de 0,014 mg/l, conductivitate este de 386,29 μS/cm,
numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC este 0 – nicio modificare anormală, iar numărul de
Escherichia coli, numărul de bacterii coliforme, numărul de enterococi intestinali și
numărul de clostridium perfringers este 0.
În punctul de recoltare Creșă Lăpuș, probele au fost colectate și analizate pe
02.03.2015 iar buletinul de analiză a fost emis pe 09.03.2015. Valorile obținute pentru
indicatorii fizico-chimici și bacteriologici se află în conformitate cu valorile maxime
admise de către lege, mai puțin duritatea ce este de 9,17 ˚d, cu 4,17˚d mai mult decât
maxima admisă de 5 ˚d. Clorul residual liber este de 0,37 mg/l, clorurile – 19,18 mg/l,
amoniu și nitriții sunt 0, oxidabilitatea este de 0,791 mgO 2/l, pH-ul este 7,27, alcalinitate
– 2,6, culoarea, gustul și mirosul se prezintă într-o stare acceptabilă, turbiditatea este de
1,50 NTU, fierul – 0,109 mg/l, nitrații – 3,119 mg/l, manganul – 0,028 mg/l,
conductivitatea este de 388,98 μS/cm, numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC este 0 –
nicio modificare anormală, iar numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii
coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers este 0.
În punctul Dispensar Lăpuș, probele au fost colectate și analizate pe 12.03.2015
iar buletinul de analiză a fost emis pe 19.03.2015. Valorile obținute pentru indicatorii
fizico-chimici și bacteriologici se află în conformitate cu valorile maxime admise de către
lege, mai puțin duritatea ce este de 9,50 ˚d, cu 4,50 grade germane mai mult decât
maxima admisă de 5 ˚d. Clorul residual liber este de 0,34 mg/l, clorurile – 21,98 mg/l,
amoniul este 0, nitriții sunt 0, oxidabilitatea este de 0,791 mgO 2/l, pH-ul este 7,39,
alcalinitatea este 3,2, culoarea, gustul și mirosul se prezintă într-o stare acceptabilă,
turbiditatea este de 1,93 NTU, fierul – 0,058 mg/l, nitrații – 3,957 mg/l, manganul este 0,
conductivitatea este de 433,32 μS/cm, numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC este 0 –
nicio modificare anormală, iar numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii
coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers este 0.
În punctul de recoltare Fântâna Popova, probele au fost colectate și analizate pe
12.03.2015 iar buletinul de analiză a fost emis pe 19.03.2015. Majoritatea valorilor
obținute pentru indicatorii fizico-chimici și bacteriologici se află în conformitate cu
valorile maxime admise de către lege dar și aici duritate este peste maxima admisă de 5
˚d, chiar cu mult peste maxima admisă, având aici o valoare de 23,20 ˚d. Clorul residual
liber este de 0,43 mg/l, clorurile – 31,90 mg/l, amoniul și nitriții sunt 0, oxidabilitatea este
de 0,869 mgO2/l, pH-ul este 7,08, alcalinitatea este 7,4, culoarea, gustul și mirosul se
prezintă într-o stare acceptabilă, turbiditatea este de 0,90 NTU, fierul este 0, nitrații –
31,102 mg/l, manganul este 0, conductivitatea este de 926,61 μS/cm, numărul de colonii
la 22 ºC și la 37ºC este 0 – nicio modificare anormală, iar numărul de Escherichia coli,
numărul de bacterii coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de
clostridium perfringers este 0.
În punctul Fântâna Mureș-Caracal, probele au fost colectate și analizate pe
02.03.2015 iar buletinul de analiză a fost emis pe 09.03.2015. Valorile obținute pentru
indicatorii fizico-chimici și bacteriologici se află în conformitate cu valorile maxime
admise de către lege, mai puțin duritatea ce este de 9,17 ˚d, cu 4,17 mai mult decât
maxima admisă de 5 ˚d. Clorul residual liber este de 0,46 mg/l, clorurile – 21,98 mg/l,
amoniul este 0, nitriții sunt 0, oxidabilitatea este de 0,791 mgO 2/l, pH-ul este 7,32,
alcalinitatea – 2,8, culoarea, gustul și mirosul se prezintă într-o stare acceptabilă,
turbiditatea este de 2,08 NTU, fierul – 0,027 mg/l, nitrații – 3,789 mg/l, manganul –
0,018 mg/l, conductivitatea este de 431,22 μS/cm, numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC
este 0 – nicio modificare anormală, iar numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii
coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers este 0.
În punctul Piața 1 Mai (SARA), probele au fost colectate și analizate pe
13.03.2015 iar buletinul de analiză a fost emis pe 19.03.2015. Valorile obținute pentru
indicatorii fizico-chimici și bacteriologici se află în conformitate cu valorile maxime
admise de către lege, mai puțin duritatea ce este de 9,06 ˚d, cu 4,06 mai mult decât
maxima admisă de 5 ˚d. Clorul residual liber este de 0,35 mg/l, clorurile – 22,33 mg/l,
amoniu și nitriții sunt 0, oxidabilitatea este de 0,791 mgO 2/l, pH-ul este 7,42, alcalinitatea
– 3,2, culoarea, gustul și mirosul se prezintă într-o stare acceptabilă, turbiditatea este de
1,10 NTU, fierul – 0,074 mg/l, nitrații – 4,859 mg/l, manganul – 0,005 mg/l,
conductivitatea este de 418,79 μS/cm, numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC este 0 –
nicio modificare anormală, iar numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii
coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers este 0.
În punctul Piața 23 August (Ciupercă), probele au fost colectate și analizate pe
03.03.2015 iar buletinul de analiză a fost emis pe 09.03.2015. Valorile obținute pentru
indicatorii fizico-chimici și bacteriologici se află în conformitate cu valorile maxime
admise de către lege, mai puțin duritatea ce este de 9,17 ˚d, cu 4,17 mai mult decât
maxima admisă de 5 ˚d. Clorul residual liber este de 0,47 mg/l, clorurile – 19,14 mg/l,
amoniul este 0, nitriții sunt 0, oxidabilitatea este de 0,791 mgO 2/l, pH-ul este 7,33,
alcalinitatea – 2,8, culoarea, gustul și mirosul se prezintă într-o stare acceptabilă,
turbiditatea este de 1,23 NTU, fierul – 0,035 mg/l, nitrații – 3,939 mg/l, manganul –
0,026 mg/l, conductivitatea este de 402,20 μS/cm, numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC
este 0 – nicio modificare anormală, iar numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii
coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers este 0.
În punctul Piața Centrală, probele au fost colectate și analizate pe 09.03.2015 iar
buletinul de analiză a fost emis pe 16.03.2015. Valorile obținute pentru indicatorii fizico-
chimici și bacteriologici se află în conformitate cu valorile maxime admise de către lege,
mai puțin duritatea ce are o valoarea ridicată de 13,48 ˚d, cu 8,48 grade mai mult decât
maxima admisă de 5 ˚d. Clorul residual liber este de 0,40 mg/l, clorurile – 16,30 mg/l,
amoniul și nitriții sunt 0, oxidabilitatea este de 0,791 mgO 2/l, pH-ul este 7,14,
alcalinitatea – 4,6, culoarea, gustul și mirosul se prezintă într-o stare acceptabilă,
turbiditatea este de 0,96 NTU, fierul – 0,010 mg/l, nitrații – 27,19 mg/l, manganul –
0,005 mg/l, conductivitatea este de 570,69 μS/cm, numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC
este 0 – nicio modificare anormală, iar numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii
coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers este 0.
În punctul Piața Craiovița Noua (BIG), probele au fost colectate și analizate pe
18.02.2015 iar buletinul de analiză a fost emis pe 23.02.2015. Valorile obținute pentru
indicatorii fizico-chimici și bacteriologici se află în conformitate cu valorile maxime
admise de către lege, mai puțin duritatea ce este de 9,39 ˚d, cu 4,39 mai mult decât
maxima admisă de 5 ˚d. Clorul residual liber este de 0,45 mg/l, clorurile – 20,56 mg/l,
amoniul este 0, nitriții sunt 0, oxidabilitatea este de 0,791 mgO 2/l, pH-ul este 7,35,
alcalinitatea – 2,9, culoarea, gustul și mirosul se prezintă într-o stare acceptabilă,
turbiditatea este de 3,03 NTU, fierul – 0,038 mg/l, nitrații – 5,073 mg/l, manganul –
0,008 mg/l, conductivitatea este de 434,96 μS/cm, numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC
este 0 – nicio modificare anormală, iar numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii
coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers este 0.
În punctul Piața Valea Roșie, probele au fost colectate și analizate pe 18.03.2015
iar buletinul de analiză a fost emis pe 23.03.2015. Valorile obținute pentru indicatorii
fizico-chimici și bacteriologici se află în conformitate cu valorile maxime admise de către
lege, mai puțin duritatea ce are o valoarea ridicată de 16,50 ˚d, cu 11,50 grade mai mult
decât maxima admisă de 5 ˚d. Clorul residual liber este de 0,36 mg/l, clorurile – 13,47
mg/l, amoniul și nitriții sunt 0, oxidabilitatea este de 0,791 mgO 2/l, pH-ul este 7,15,
alcalinitatea – 5,6, culoarea, gustul și mirosul se prezintă într-o stare acceptabilă,
turbiditatea este de 0,73 NTU, fierul – 0,025 mg/l, nitrații – 41,871 mg/l, manganul este
0, conductivitatea este de 673,81 μS/cm, numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC este 0 –
nicio modificare anormală, iar numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii
coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers este 0.
În punctul Cișmea „Fântâna Purcarului” (Piața Veche), probele au fost
colectate și analizate pe 09.03.2015 iar buletinul de analiză a fost emis pe 16.03.2015.
Valorile obținute pentru indicatorii fizico-chimici și bacteriologici se află în conformitate
cu valorile maxime admise de către lege, mai puțin duritatea ce este de 8,50 ˚d, cu 3,50
mai mult decât maxima admisă de 5 ˚d. Clorul residual liber este de 0,42 mg/l, clorurile –
21,98 mg/l, amoniul este 0, nitriții sunt 0, oxidabilitatea este de 0,791 mgO 2/l, pH-ul este
7,27, alcalinitatea – 2,6, culoarea, gustul și mirosul se prezintă într-o stare acceptabilă,
turbiditatea este de 2,19 NTU, fierul – 0,044 mg/l, nitrații – 4,915 mg/l, manganul –
0,009 mg/l, conductivitatea este de 393,53 μS/cm, numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC
este 0 – nicio modificare anormală, iar numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii
coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers este 0.
În punctul Dispensar Catargiu, probele au fost colectate și analizate pe
18.03.2015 iar buletinul de analiză a fost emis pe 24.03.2015. Valorile obținute pentru
indicatorii fizico-chimici și bacteriologici se află în conformitate cu valorile maxime
admise de către lege, mai puțin duritatea ce este de 9,39 ˚d, cu 4,39 grade mai mult decât
maxima admisă de 5 ˚d. Clorul residual liber este de 0,39 mg/l, clorurile – 21,27 mg/l,
amoniul și nitriții sunt 0, oxidabilitatea este de 0,791 mgO 2/l, pH-ul este 7,37,
alcalinitatea – 3,0, culoarea, gustul și mirosul se prezintă într-o stare acceptabilă,
turbiditatea este de 1,62 NTU, fierul – 0,052 mg/l, nitrații - 4,837 mg/l, manganul este 0,
conductivitatea este de 398,94 μS/cm, numărul de colonii la 22 ºC și la 37ºC este 0 –
nicio modificare anormală, iar numărul de Escherichia coli, numărul de bacterii
coliforme, numărul de enterococi intestinali și numărul de clostridium perfringers este 0.
Analizând rapoartele pentru fiecare punct reiese problematica Craiovei în ceea ce
privește apa potabilă și anume duritatea ridicată a apei.
Apa dură conține un nivel ridicat de calciu, ceea ce este responsabil în majoritatea
cazurilor cand în rinichi se formeaza pietre; prezeța calcarului în apa reduce puternic
calitatea ei, cu consecințe negative asupra sănătății organismului și a obiectelor cu care
vine în contact (depunerea calcarului în mașini de spălat).