Sunteți pe pagina 1din 1

1

CHESTIONAR

Câteva date despre persoana care completează chestionarul:


- Sexul: a) feminin; b) masculin.
- Vârsta: a) sub 20 ani; b) 20 – 40 ani; c) 40 – 60 ani; d) peste 60 ani.
- Nivelul de pregătire: a) școala generală; b) profesională; c) liceul; d) studii universitare.

1. Sunteți mulțumit de curățenia din spațiile publice (străzi, parcări, piață, parcuri,
spații verzi)?
a) Mulțumit; b) Nemulțumit; c) Nu știu/ nu răspund.

2. Sunteți mulțumit de numărul și calitatea spațiilor verzi din cartierul dumneavoastră?


a) Mulțumit; b) Nemulțumit; c) Nu știu / nu răspund.

3. Sunteți mulțumit de calitatea apei potabile care vă este furnizată în locuință?


a) Mulțumit; b) Nemulțumit; c) Nu folosesc apa de la robinet pentru băut,
doar pentru spălat; d) Folosesc filtru pentru apa de la robinet.

4. Cât de poluată vi se pare zona în care trăiţi?


a) Foarte mult; b) Mult; c) Puţin; d) Deloc.

5. Care considerati că sunt principalele surse de poluare din cartierul dumneavoastra?


a) Poluarea fonica; b) Praful/gazele de eșapament; c) Deșeurile urbane.

6. Care considerati că sunt principalele surse generatoare de zgomot, în cartierul


dumneavoastră?
a) Traficul rutier; b) Baruri/Cluburi; c) Construcţiile;
d) Altele (specificaţi) …………………………………………………………………..

7. Care considerati a fi cele mai importante lucruri pentru îmbunătăţirea calităţii


mediului în aceasta zonă?
a) Gestionarea corectă a deşeurilor urbane;
b) Utilizarea surselor de energie regenerabilă;
c) Educaţia ecologică.

8. Aţi fi dispus să reciclaţii hârtia, plasticul, sticla din gospodăria dumneavoastră etc?
a) Da; b) Dacă am timp; c) Nu.

9. Credeţi că educaţia ecologică este importantă în şcoli?


a) Da; b) Nu; c) Oarecum.

10. Condițiile de mediu din acest cartier (aer, apa, zgomot, spații verzi) v-ar putea
determina să vă mutați în altă zonă a Craiovei ?
a) Nu;
b) Da, aș prefera să locuiesc la periferie, într-o zonă mai puțin aglomerată;
c) Da, aș prefera un cartier cu mai multe spații verzi;
d) Nu ştiu, nu m-am gândit.

S-ar putea să vă placă și