Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA NR.

Comentati, explicati si argumentati in ce masura principalele elemente care


definesc un stat democratic in Europa se regasesc la nivelul Uniunii Europene
(privita ca entitate in ansamblu).

Element caracteristic stat democratic Uniunea Europeana


Constitutie Constitutie

Sef de stat/Presedinte Presedinte

Principiul separarii puterilor Parlamentul European

Putere executiva Consiliul Uniunii Europene

Partide politice Comisia Europeana

Instante judecatoresti Curtea de Justitie si Curtea Europeana de Audit


care controla finantarea activitatilor UE.

Buget propriu Buget propriu

Fiscalitate Impozitarea

Piata comuna Piata unica

Moneda comuna Moneda comuna


Limba comuna Limba comuna

Cultura comuna Politici ale UE care sunt legate


de cultură

Nota: Tema se va realiza individual. Termen de finalizare: 28 aprilie 2017

UE ia măsuri pentru a proteja patrimoniul cultural comun al Europei și pentru a-l face
accesibil tuturor și, în același timp, sprijină și promovează sectoarele artei și creației.
Industriile artei și creației sunt susținute prin:
 programe care le ajută să beneficieze la maxim de tehnologiile digitale și de piața UE
 finanțare
 sprijin pentru proiecte de cercetare
 sprijin pentru cooperarea cu UE și cu partenerii din afara UE.
Capitalele culturale europene
Capitalele culturale europene
În fiecare an, 2 orașe sunt desemnate capitale culturale europene
Acest lucru le permite:
 să își celebreze identitatea europeană
 să își intensifice cooperarea cu organizațiile culturale din țară și din
străinătate
 să stimuleze cultura locală.
Acest statut special le aduce, pe termen lung, avantaje incontestabile atât pe plan
cultural, cât și social.

Limbile Uniunii Europene sunt limbile folosite de populația din statele membre
ale Uniunii Europene. Există 24 de limbi oficiale, plus o serie de alte limbi vorbite
pe teritoriul Uniunii. UE își încurajează toți cetățenii să vorbească mai multe limbi;
în mod special, încurajează ca cetățenii săi să vorbească, în afară de limba maternă,
alte două limbi. Există, în acest sens, chiar o serie de programe de finanțare a
învățării de limbi și de promovare a diversității lingvistice.

Moneda euro este dovada cea mai palpabilă a integrării europene - până în acest
moment, este moneda comună a 19 din cele 28 de state membre, utilizată zilnic de
peste 338,6 de milioane de europeni. Avantajele sale sunt evidente pentru orice
persoană care călătorește în străinătate sau face cumpărături on-line pe site-uri din
alte țări ale Uniunii.
Uniunea Economică și Monetară presupune coordonarea politicilor economice și
fiscale, aplicarea unei politici monetare comune și folosirea euro ca monedă unică.
Euro a fost introdus la 1 ianuarie 1999 ca monedă scripturală, utilizată numai în
scopul efectuării de plăți care nu presupuneau numerar și în scopuri contabile.
Bancnotele și au fost introduse la 1 ianuarie 2002.

Piata Unica
Pentru a crea această piață unică, au fost eliminate sute de bariere de ordin tehnic,
juridic și birocratic, care stăteau în calea liberului schimb și a liberei circulații între
statele membre.
Ca urmare, companiile și-au extins operațiunile. Concurența a dus la reducerea
prețurilor și la diversificarea ofertei pentru consumatori.
În Europa, convorbirile telefonice costă mult mai puțin decât în urmă cu 10 ani.
Prețurile biletelor de avion au scăzut semnificativ și s-au inaugurat rute noi.
Persoanele fizice și întreprinderile au posibilitatea de a-și alege acum furnizorii de
electricitate și de gaz.
Impozitarea
În același timp, cu sprijinul diverselor autorități de reglementare a concurenței din
Europa, UE face eforturi pentru a se asigura că aceste noi libertăți nu subminează
echitatea, protecția consumatorilor și durabilitatea mediului.
UE nu are un rol direct în colectarea impozitelor sau în stabilirea cotelor de
impozitare. Valoarea impozitului pe care îl plătiți se stabilește la nivelul statelor
membre, nu la nivel european.
Rolul UE este să monitorizeze normele naționale în materie de impozitare, pentru a
se asigura că sunt în concordanță cu anumite obiective ale politicilor europene,
precum:
promovarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă
asigurarea liberei circulații a bunurilor, serviciilor și capitalurilor pe teritoriul UE
(pe piața unică) garantarea faptului că întreprinderile dintr-o țară nu dispun de un
avantaj neloial față de concurenții din alt stat combaterea discriminării
consumatorilor, a lucrătorilor sau a întreprinderilor din alte țări ale UE.
În plus, deciziile UE în domeniul impozitării trebuie să fie aprobate în mod unanim
de guvernele statelor membre. Astfel se garantează că sunt luate în considerare
interesele fiecărei țări din UE.

Buget
Bugetul anual al Uniunii Europene se ridică la 145 de miliarde de euro (conform
cifrelor din 2015). Deși este o sumă importantă, ea nu reprezintă decât 1% din
veniturile generate anual de economiile UE.
Bugetul este supus limitelor prevăzute de cadrul financiar .Acesta stabilește sumele
anuale maxime pe care UE le poate cheltui în diferite domenii de politică, într-o
anumită perioadă (de obicei, 7 ani).
Bugetul UE este folosit în domenii în care punerea în comun a resurselor reprezintă
o soluție mai bună pentru Europa. Este vorba, printre altele, despre îmbunătățirea
legăturilor energetice, de transport și de comunicații între țările UE protecția
mediului la nivel European creșterea competitivității economiei europene pe plan
Mondial sprijinirea oamenilor de știință și a cercetătorilor pentru a le permite să își
unească forțele la nivel transfrontalier.

Comisia Europeana

 Rol: apără interesul general al UE, propunând acte legislative,


asigurând respectarea acestora și implementând politicile și bugetul
Uniunii
 Membri: o echipă („colegiul”) de comisari, câte unul din fiecare țară a
UE
 Președinte: Jean-Claude Juncker
 Înființare: 1958
 Sediu: Bruxelles (Belgia)

Parlamentul European

 Rol: organism legislativ al UE, ales în mod direct, cu responsabilități


bugetare și de control
 Membri: 751 de deputați (membrii Parlamentului European)
 Președinte: Antonio Tajani
 Înființare: în 1952, ca Adunare Comună a Comunității Europene a
Cărbunelui și Oțelului; în 1962, sub denumirea de Parlamentul
European; primele alegeri directe au avut loc în 1979
 Sedii: Strasbourg (Franța), Bruxelles (Belgia), Luxemburg
Preşedintele Parlamentului European - Antonio Tajani

Mandat: ianuarie 2017 - iulie 2019


Ales de: membrii Parlamentului European
Rol:

 asigură desfăşurarea corespunzătoare a procedurilor parlamentare


 monitorizează activităţile Parlamentului şi comisiile parlamentare
 reprezintă Parlamentul în toate chestiunile juridice şi în relaţiile internaţionale
 îşi dă acordul final asupra bugetului UE

Constitutia
Tratatul care instituie Constituţia Europeană (TCE), în mod obişnuit denumit
Constituţia Europeană, este un tratat internaţional care are ca scop creearea unei
Constituţii pentru Uniunea Europeană. Acest Tratat a fost semnat în 2004 de către
reprezentanţi ai Statelor Membre, dar două dintre acestea l-au respins ulterior prin
referendum. Principalele sale scopuri au fost înlocuirea suprapunerilor existente în
actualele tratate (vezi Tratatele Uniunii Europene) care alcătuiesc actuala "constituţie"
a Uniunii, să dea o formulă comprehensivă drepturilor omului pe teritoriul UE, şi să
fluentizeze procesul de luare a deciziilor în actuala organizaţie de 25 de State
Membre.