Sunteți pe pagina 1din 12

#20

Semnulfiar
ei
In tro d u ce re a lui Dumnezeu.

este descrisă în cartea Apocalipsei.


Un număr tatuat, un cip sub piele sau ceva mai subtil? Este una
Această carte scoate în evidenţă faptul că Dumnezeu are o emblemă,
dintre cele mai greşit interpretate profeţii din toată Biblia - este
atât de important să înţelegem corect acest subiect.
Satana de asemenea are o emblemă, sau un semn, care îi va identi-

Ca de obicei, Satana va lucra printr-o putere pământească (simboli-


Dumnezeu Îşi iubeşte poporul şi doreşte ca el să ştie adevărul.
Acest mesaj nu este al nostru, ci al lui Isus. Şi având în faţă moartea
Dacă nu ştii care este "semnul" lui, cum ai putea evita să-l primeşti?
să transmită acest mesaj.
Această lecţie ar trebui probabil prefaţată cu un avertisment de
genul: "DIAVOLUL NU VREA CA TU SĂ CITEŞTI ŞI SĂ TERMINI ACEST
GHID DE STUDIU."
Aşa că te rog citeşte Apocalipsa 13:1-8, 14:9-12, şi 16-18 şi roagă-te
pentru ca Duhul Sfânt să-ţi acorde o inimă sinceră şi înţelegătoare
înainte ca să porneşti în acest studiu.

O recapitulare urgentă

din paradis, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu.


Cu îngerii care l-au urmat a încercat să-L învingă pe Dumnezeu şi
să preia controlul universului.
Dumnezeu şi îngerii credincioşi nu au avut de ales decât să-l dea
afară pe Lucifer şi pe îngerii lui din paradis.
Lucifer, care a devenit cunoscut ca diavolul sau Satana, a fost furios.
Hotărârea lui de a-L distruge pe Dumnezeu şi de a controla univer-

Uluitor dar el a câştigat sprijinul marii majorităţi a oamenilor de pe


pământ în răzvrătirea sa.
Domnul de asemenea caută loialitatea şi sprijinul oamenilor, dar
îi lasă pe toţi să aleagă.

1 2
Vă sună unele dintre aceste puncte familiar? Desigur!
douazeci Am descoperit multe dintre ele mai devreme atunci când am stu-
diat despre Antihrist în Daniel capitolul 7.
"Fiara" din Apocalipsa 13 este pur şi simplu alt nume pentru
"Antihrist," în Daniel 7 că este papalitatea.
Se m n u l fia rei Profeţiile din Daniel şi Apocalipsa vorbesc adesea despre acelaşi

caracteristici pentru a face profeţiile cât mai clare.


1 .P e n t r u a şt i c e e st e " se m n u l " ,t re b u ie ma i în tâ i Aşadar, aşteaptă-te să înveţi câteva lucruri noi despre Antihrist din
acest Ghid al Studiului.
să id e n t ific ă m fia r a .Cu m d e sc r ie Bib l ia fia ra ?
Acum, hai să tratăm, unul câte unul, cele 11 puncte care ne descriu

Ră sp u n d e ţ i:
Apocalipsa 13:1-8, 16-18 A. Se va ridica din mare (Apocalipsa 13:1).
Sunt enumerate mai jos: Marea (sau apa) în profeţie se referă la oameni, sau la o zonă popu-
lată (Apocalipsa 17:15).
A. Se ridică din mare (versetul 1).
te ale lumii cunoscute pe atunci. Papalitatea, aşa cum ştim cu toţii,
Daniel capitolul 7 (versetul 2). va apărea în Europa de vest, aşa că acest lucru se potriveşte în acest
aspect.
C.Balaurul îi dă putere şi autoritate (versetul 2).
O explicaţie
D. Primeşte o rană mortală (versetul 3). În armonie cu porunca Lui Dumnezeu de a respecta toţi oamenii
(1 Petru 2:17), facem o pauză aici pentru a recunoaşte papalitatea
E. Rana mortală se vindecă (versetul 3). pentru multele ei fapte bune si activităţi.
Spitalele ei, orfelinatele, grija pentru săraci, casele pentru mamele
F. Putere politică solidă (versetele 3, 7). singure şi grija pentru bătrâni, sunt universal apreciate.

G. Putere religioasă solidă (versetele 3, 8). organizaţii, a făcut şi greşeli. Dumnezeu ne descoperă unele dintre
greşeli în Apocalipsa.
H.Vinovată de blasfemie (versetele 1, 5, 6). Domnul, care binecuvântează şi consolează, trebuie câteodată să
pedepsească şi să corecteze. Vă rog rugaţi Duhul Sfânt al Lui să vă
(versetul 7). vorbească în timp ce studiaţi acest subiect crucial.

J. Conduce timp de 42 de luni (versetul 5). Daniel capitolul 7


(Apocalipsa 13:2).
K. Are un număr misterios 666 (versetul 18).
Studiază comparaţia de mai jos pentru a vedea cum se potriveşte
totul:

3 4
Apocalipsa capitolul 13
Babilon Fiara cu chip de leu (vs. 4) "Gura unui leu" (vs. 2) În orice caz, când copilul se naşte, El Se fereşte de balaur, Îşi înde-
plineşte misiunea, şi pe urmă Se ridică la cer.
Medo-Persia Fiara cu chip de urs (vs.5) "Picioarele unui urs" (vs.2) Evident, bebeluşul este Isus, pe care Irod a încercat să-L distrugă,
omorând toţi bebeluşii din Betleem (Matei 2:16).
Grecia Fiara cu chip de leopard "Asemănător unui leo- Aşa că balaurul reprezintă Roma pagână, al cărei rege era Irod.
(vs. 6) pard" (vs. 2) Puterea din spatele complotului lui Irod era, bine înţeles, diavolul
(Apocalipsa 12:7-9).
Roma Fiara cu zece coarne (vs. 7) "Având...zece coarne" Satana acţionează prin diferite guverne pentru a-şi îndeplini lucra-
(vs. 1) rea lui urâtăîn acest caz, Roma păgână.

Daniel 7 sunt descrise ca făcând parte din Ant- Vom menţiona doar două referiri din istorie care să ne ajute, deşi
sunt multe: (1) "Biserica romană...s-a aşezat singură în locul impe-
păgâne şi practici din toate cele patru împărăţii. riului roman mondial a cărui continuare actuală şi este. ...Papa...
Le-a îmbrăcat în veşminte spirituale şi le-a împrăştiat în lume ca este succesorul lui Cezar."
învăţătură creştină. Iată una dintre multele declaraţii de bază din
istorie: "Într-o anume măsură, ea (papalitatea) a copiat organizaţia 2 (2) "Măreaţa biserică catolică a fost puţin mai mult decât imperiul
roman botezat. Roma a fost atât transformată cât şi convertită.
a lui Socrate, Plato şi Aristotel, a împrumutat atât de la barbari cât Chiar capitala vechiului imperiu a devenit capitala imperiului creştin.
şi de la imperiul roman bizantin, dar întotdeauna a rămas ea însăşi, Serviciul lui Pontifex Maximus a continuat cu cel al Papei."
rezumând bine toate urmele trasate din surse externe."
1 Acest punct i se potriveşte cu desăvârşire papalităţii. 3Aşa că şi în acest aspect lucrurile se potrivesc în dreptul papalităţii.
Şi-a primit capitala şi puterea de la Roma păgână.
C. Fiara trebuie să îşi primească puterea, tronul (capitala), şi auto-
ritatea de la balaur (Apocalipsa 13:2). D. Va primi o rană de moarte (Apocalipsa 13:3).
Apocalipsa capitolul 12, Rana de moarte a fost cauzată atunci când generalul lui Napoleon,
unde biserica lui Dumnezeu din timpul din urmă este ilustrată ca Alexandre Berthier a intrat în Roma şi l-a luat pe Papa Pius al VI-lea
o femeie curată. captiv în februarie 1798.
În profeţie, femeia curată reprezintă poporul adevărat al lui Dum- Napoleon a decretat ca la moartea papei, papalitatea să înceteze.
nezeu sau biserica (Ieremia 6:2 Isaia 51:16). Papa a murit în Franţa în august 1799. "Jumătate din Europa a crezut...
(În ghidul de studiu 23, vom prezenta un studiu detaliat al bisericii că fără Papa, papalitatea va muri."
din timpul din urmă a lui Dumnezeu din Apocalipsa capitolul 12. 4 Deci şi acest punct îi corespunde papalităţii.
Ghidul de studiu numărul 22 explică Apocalipsa capitolele 17 şi 18,
unde bisericile decăzute sunt simbolizate printr-o mamă decazută E. Rana de moarte urma să se vindece şi întreaga lume urma să-şi
(Apocalipsa 13:3).
De când s-a vindecat, puterea papalităţii a crescut şi s-a mărit până
naşte.
Balaurul stă ghemuit aproape, sperând să-i "mănânce" bebeluşul
la naştere. Malachi Martin, membru desăvârşit al Vaticanului şi un expert în
spionaj, dezvăluie următoarele lucruri în cea mai bine vândută
carte a sa.
5 6
The Keys of This Blood (Cheile acestui sânge) 5 (numerele pagini-- J. Va domni timp de 42 de luni (Apocalipsa 13:5).
lor în paranteze): Papalitatea a domnit timp de 42 de luni profetice, care echivalează
cu 1260 anide la 538-1798 d. H.
DESPRE PAPA:
Punctele de la H la J de asemenea i se potrivesc foarte clar papalităţii.
stantin în vremea sa (49).
Este protejat de patru guverne (120). Le-am dezbătut doar pe scurt aici pentru că sunt dezvoltate mai
Este cea mai cunoscută persoană a secolului XX (123). larg în Ghidul de Studiu numărul 15, întrebarea 8, punctele E, G, şi
Este prieten personal cu liderii a 91 de ţări (490). H.
Populaţia lumii este în viziunea sa pregătită pentru un puternic
guvern moral cu control al lumii întregi (160). K. Urma să aibă misteriosul număr 666 (Apocalipsa 13:18).
Şaisprezece mii de jurnalişti au acoperit vizita sa în America (490). Acest verset spune, "Este un număr de om," şi Apocalipsa 15:2 spu-
ne că este "numărului numelui ei."
DESPRE PAPALITATE: Ce persoană o ai în minte atunci când te gândeşti la papalitate?
Ambasadorul Americii spune că Vaticanul este făra îndoială ca un
"post de ascultare" (120). Vaticanul ştie de sâmbătă ce se va întâm- Iată un citat catolic: "Titlul papei Romei este "Vicarius Filii Dei"
pla luni oriunde în lume (439). (Română: "Preot al Fiului lui Dumnezeu"). 6
Structura papală este deja pregătită pentru dominaţia întregii lumi. (
143). Malachi Martin, în The Keys of This Blood (Cheile Acestui Sânge),
foloseşte acelaşi titlu pentru papă în paginile 114, 122.
Evident, rana este vindecată şi ochii naţiunilor sunt asupra Vatica- O notă de subsol pentru Apocalipsa 13:18 în nişte versiuni [Catolice]
nului, astfel că şi acest punct i se potriveşte în dreptul papalităţii. Douay ale Bibliei declară, "Numărul literelor numelui său trebuie să
formeze acest număr." Observaţi schema din dreapta, care ne ara-
F. Va deveni o puternică putere politică. (Apocalipsa 12:3, 7). tă ce se întâmplă atunci când adunăm valoarea numerelor romane
Vezi punctul E de mai sus. a literelor din nume.

G. Va deveni o foarte puternică organizaţie religioasă (Apocalipsa


13:3, 8). este papalitatea.
Vezi punctul E de mai sus. Nici o altă putere din istorie nu se poate potrivi acestor puncte

(Apocalipsa 13:5, 6). semnul, sau simbolul autorităţii sale.


Papalitatea este vinovată de blasfemie pentru că preoţii ei pretind Dar mai întâi, să ne uităm la semnul autorităţii lui Dumnezeu.

1 Andre Retif, The Catholic Spirit (Spiritul Catolic), trans. de Dom


(Apocalipsa 13:7). Aldhelm Dean, Vol. 88 din Enciclopedia Catolicismului Secolului XX
(New York, Hawthorne Books, 1959),p. 85.
lui mediu.
2 Adolf Harnack, What is Christianity? (Ce este Creştinismul?) trans.
de Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, ediţia a 2-a, rev.,
1901), p. 270.
7 8
3 Alexander Clarence Flick, The Rise of Mediaeval Church (Creşterea 3.Ca re spune papal itatea c ă es te s imbolul s au
Bisericii Medievale) (retipărit: New York, Burt Franklin, 1959), pp. semn u l ei de autori tate?
148, 149.
Ră sp u ndeţ i:
4 Joseph Rickaby, "Papalitatea modernă," Cursuri de Istorie a Religiei,
Observaţi următoarea secţiune dintr-un catehism catolic:
Cursul 24, (London: Catholic Truth Society, 1910), p. 1.
"Întrebare: Aveţi vreo altă cale de a dovedi că Biserica are puterea
5 (New York, Simon & Schuster, 1990)
de a institui sărbători ca porunci?"
6 "Răspunsuri la întrebările cititorilor" Our Sunday Visitor, Nov. 15,
1914.
aceste lucruri cu care toţi oamenii religioşi moderni sunt de acord

2 .Ca r e e st e se m n u l sa u sim b o l u l a u to rită ţii l u i mânii, cu respectarea sâmbetei, a şaptea zi, o schimbare pentru
Du m n e ze u? care nu există vreo autoritate a Scripturii."8

Ezechiel 20:12. Deci, papalitatea spune aici că a schimbat Sabatul cu duminica şi


că practic toate bisericile au acceptat noua zi sfântă.
şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul." Exodul 31:17. Astfel, papalitatea pretinde că duminica drept zi sfântă reprezintă
semnul sau simbolul puterii şi autorităţii sale.
Ră sp u n d e ţ i:
Dumnezeu declară în textele de mai sus că El ne-a dat Sabatul Său 8Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism Un catehism dogmatic
[FRS No. 7.], (3rd American ed., rev.: New York, Edward Dunigan &
(converti şi salva). Bro., 1876), p. 174.
În Biblie cuvintele sigiliu, semn, simbol şi indiciu sunt folosite cu
posibilitatea de a se schimba între ele. 7 4.A p rezi s Dum nezeu o as emenea sc himbare în
Scri p tur ă?
Semnul lui Dumnezeu, Sabatul, reprezintă puterea Sa sfântă de a
conduce în calitate de Salvator şi Creator. Apocalipsa 7:1-3 spune
(minţile Evrei 10:16) copiilor Săi. Ră sp u ndeţ i:
Va însemna că ei sunt ai Lui şi că au caracterul Său. Da! În descrierea Antihristului din Daniel 7:25, Dumnezeu a spus
Evrei 4:4-10 că "se va încumata să schimbe vremile şi legea."
odihna Lui (primim mântuirea)
şaptea ca un simbol, sau semn al mântuirii. A. Cum a încercat papalitatea să schimbe legea lui Dumnezeu?
Adevărata păstrare a Sabatului înseamnă că o persoană şi-a predat În trei feluri diferite: În catehismele ei a (1) omis a doua poruncă
viaţa Domnului Isus Hristos şi este dispusă să-L urmeze oriunde o împotriva închinării la chipuri, şi (2) a scurtat-o pe cea de-a patra
va conduce El. poruncă (Sabatul), din 94 de cuvinte la doar opt. Porunca Sabatului
Întrucât simbolul sau semnul autorităţii şi puterii lui Dumnezeu (Exodul 20:8-11)
este ziua Sa sfântă de Sabat, se pare că simbolul sau semnul celui Schimbată de papalitate, porunca este scrisă astfel: "Adu-ţi aminte

să implice o zi sfântă. Şi, în cele din urmă, ea (3) a împărţit porunca a zecea în două
9 porunci. 10
B. Cum a încercat papalitatea să schimbe vremurile lui Dumnezeu? 5.Cu m ar putea c inev a îndrăzni să schi mbe ziua
În două feluri: (1) A schimbat timpul Sabatului din ziua a şaptea în sf â n tă a lui Dumnez eu?
prima zi. (2)
De asemenea a schimbat "cronometrarea" lui Dumnezeu cu privire
Ră sp u ndeţ i:
la începerea şi închiderea orelor de Sabat.
Întrebăm papalitatea: "Chiar aţi schimbat Sabatul în duminică?"
În loc de socotirea zilei de Sabat de la apusul de soare de vineri
seară până la apusul de soare de sâmbătă seara aşa cum a poruncit
Ea răspunde, "Da, l-am schimat. Este simbolul, sau semnul nostru
Dumnezeu (Leviticul 23:32), ea a adoptat obiceiul păgânilor romani
de autoritate şi putere."
de a socoti ziua de la miezul nopţii de sâmbătă seară până la miezul
nopţii de duminică seară.
Întrebăm: "Cum de v-aţi putut măcar gândi să faceţi acest lucru?"
sau Antihrist .
Este o întrebare potrivită. Dar întrebarea pe care papalitatea le-o
Observaţi următoarea parte dintr-un catehism catolic:
Vă rog să o citiţi cu atenţie:
"Întrebare: Care este ziua Sabatului?
"Îmi veţi spune că sâmbăta a fost Sabatul evreiesc, dar că Sabatul
Răspuns:Sâmbăta este ziua Sabatului.
creştin a fost schimbat în duminică. Schimbat! dar de cine?
Cine are autoritate să schimbe o poruncă clară a Atotputernicului
Întrebare: De ce sărbătorim duminica în loc de sâmbătă?
şaptea, cine va îndrăzni să spună, Nu, poţi să lucrezi şi să faci tot
Răspuns: Sărbătorim duminica în loc de sâmbătă pentru că biserica
catolică a transferat solemnitatea sâmbetei duminicii." 9
prima zi în schimb?
Iată o altă declaraţie catolică: "Biserica este deasupra Bibliei şi aceas-
Aceasta este o întrebare foarte importantă, la care nu ştiu cum
tă schimbare a sărbătoririi Sabatului din sâmbătă în duminică este
puteţi răspunde.
dovada pozitivă a acestui adevăr." 10
Sunteţi protestant şi mărturisiţi că vă conduceţi numai şi numai
după Biblie şi totuşi într-o problemă aşa de importantă ca respecta-
Papalitatea spune în aceste referinţe că schimbarea cu succes din
rea unei zile din şapte ca zi sfântă, sunteţi împotriva literii clare a
sărbătorirea Sabatului în venerarea duminicii este dovada că auto-
Bibliei, şi aşezaţi o altă zi în locul celei poruncite de Biblie.
ritatea ei este mai mare, sau "deasupra," Scripturii.
credeţi că toate celelalte nouă sunt încă obligatorii cine v-a dat
9 Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine
vouă autoritatea de a vă atinge de cea de-a patra?
Catehismul convertitului la doctrina catolică (St. Louis, B. Herder
Dacă sunteţi consecvent cu propriile principii, dacă urmaţi într-
Book Co., 1957 ed.), p. 50.
vezi i câteva fragmente din Noul Testament în care această a patra
10 The Catholic Record (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923).
poruncă este schimbată în mod intenţionat." 11

11 12
11 Library of Christian Doctrine Biblioteca Doctrinei Creştine: De ce 7.Ap ocali ps a 13:16 s pune c ă oamenii vor pri mi
semn u l fiarei pe frunte sau pe mână.
Ce î n seamnă aceas ta?
În mod tragic, atât catolicismul cât şi protestantismul sunt vinova-
te în faţa barei de judecată a cerului pentru respingerea Sabatului
Ră sp u ndeţ i:
Fruntea reprezintă mintea (Evrei 10:16).
tă pe frunte datorită deciziei de a ţine duminica drept zi sfântă.
6 .Ce a ve r t iză r i so l e m n e n e - a d a t Du mn e ze u c u
Mâna este simbolul muncii (Eclesiastul 9:10).
p r ivir e l a l e g e a S a şi l a se m n u l S ă u
face în Sabatul sfânt al lui Dumnezeu sau datorită acceptării legilor
Ră sp u n d e ţ i: duminicale pentru motive practice (serviciu, familie, etc.).
A. Dumnezeu îi avertizează pe conducătorii religioşi ca să nu-i facă
pe oameni să găsească o piatră de poticnire, considerând că unele
porunci nu contează. (Maleahi 2:7-9).

B. Dumnezeu îi avertizează pe oamenii care vor ca pastorii lor să


le predice basme plăcute în loc de adevărul despre legea Sa (2 Timotei 2:19).
(Isaia 30:9, 10).
8.Con f orm c u Isai a 58: 1, 13, 14, c e mesaj dec is iv
C. Dumnezeu îi avertizează pe oameni să nu-şi împietrească inima le tra n sm ite Dumnezeu c opii lor Săi în ul timele
faţă de adevărul legii Sale (Zaharia 7:12).
zi le ?
"Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, şi
D. Dumnezeu îi avertizează pe oamenii care spun că se păre "ciudat"
vesteşte poporului Meu nelegiurile lui."
(Osea 8:12).
"Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile
E. Dumnezeu declară că schimbările, tragediile, problemele şi ne-
Atunci te vei putea desfăta în Domnul." Isaia 58:1, 13, 14.
cazurile pământului vin pentru că oamenii refuză să urmeze legea
Sa şi că au încercat chiar să o schimbe (Isaia 24:4-6).
Ră sp u ndeţ i:
F. Dumnezeu îi avertizează pe conducătorii religioşi care refuză să El spune, arată-i "poporului Meu" că el (probabil nevinovat) păcă-
predice profeţiile timpului sfârşitului (Isaia 29:10, 11). tuieşte deoarece, calcă în picioare ziua Mea cea sfântă, şi cere-i să
înceteze să mai încalce Sabatul Meu ca să-l pot binecuvânta.
G. Dumnezeu îi avertizează cu solemnitate pe conducătorii care Vorbeşte tare ca să te audă!

Observaţi că al treilea înger din Apocalipsa 14:9-12, care aduce


minica) că vor avea de înfruntat mânia Sa (Ezechiel 22:26, 31). (versetul 9).

Este o problemă de viaţă şi de moarte.

13 14
Domnul Isus declară că oile Sale, sau copiii Săi, Îl vor urma când Îi 11.Ce le spune Domnul I sus oamenil or astăzi ?
va chema. (Ioan 10:16, 27) "Cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea
lumina vieţii." Ioan 8:12.
9 .A u o a m e n ii c a r e ve n e r e a ză d u m in ic a (d re p t zi
sf â n t ă )se m n u l fia r e i a c u m?
Mai mult, urmându-L pe El şi păzindu-I Sabatul va aşeza semnul
Ră sp u n d e ţ i: lui Dumnezeu pe frunţile noastre şi ne va proteja de plăgile cutre-
murătoare (Psalmi 91:10) care vor cădea asupra nelegiuiţilor
nicii nu va deveni o problemă impusă de lege. (Apocalipsa capitolul 16).
În timpul acela (chiar înainte), aceia care se hotărăsc să urmeze
la cea de a doua venire a Domnului Isus. Ce protecţie binecuvântată
şi asigurare ne-a oferit Dumnezeu!

Aceia care Îl urmează pe Domnul Isus şi ascultă adevărul Său, vor O alarmă urgentă
Vei descoperi nişte informaţii uimitoare în timp ce vei studia ulti-
mele trei ghiduri de studii din cele nouă care tratează soliile celor
stindardul Domnului Isus chiar de acum. trei îngeri din Apocalipsa 14:6-14.
Puterea Sa este la îndemâna acelora care-L ascultă (Fapte 5:32). Aceste ghiduri de studii vor explica (1) rolul Statelor Unite în con-
Fără El, nu putem face nimic (Ioan 15:5). Cu El, toate lucrurile sunt
cu putinţă (Marcu 10:27).
rea strategie a Satanei de a înşela miliarde de oameni.
1 0 .Co n f o r m c u c a r t e a A p o c a l ip se i,p e c in e a n u me
a vă zu t I o a n în îm p ă r ă ţ ia ve şn ic ă a l u i Du mn ezeu ? Probabil te întrebi ce au de spus bisericile protestante despre reven-
dicarea papală de a schimba Sabatul în duminică.
Ră sp u n d e ţ i: Citatele care apar în secţiunea "Răspunsul la întrebările tale de cu-
Răspunsul este întreit şi foarte clar: getat" din această lecţie vor oferi răspunsurile şocante.

A. Aceia care au semnul lui Dumnezeu sau simbolul Său (Sabatul 12.Am deci s acum să încep să ţi n Sabatul zil ei
Lui), pe frunţile lor (Apocalipsa 7:3). a şa p tea a L ui ( sâmbăta) ca zi s fântă a Sa ş i
să -L u r mez oriunde mă c onduc e.
care au refuzat să aibă semnul sau numele său pe frunţile lor
Ră sp u ndeţ i:
(Apocalipsa 15:2).
În treb ăr i de medi tat
C. Oamenii careastăzi şi pentru veşnicieÎl urmează pe Domnul Isus 1. Ce spun ceilalţi predicatori şi pastori despre Sabat şi duminică?
oriunde îi conduce, au încredere deplină în El în toate lucrurile Răspuns:
(Apocalipsa 14:4). Nu există altă cale. Iată o mulţime de comentarii din partea bisericilor şi ale altor auto-
rităţi despre Sabat:

15 16
Baptişti: Luterani: "Respectarea zilei Domnului [duminica] nu se bazează
de Sabat nu a fost duminica. ... Se va spune, fără îndoială, şi cu pu- pe nici o poruncă a lui Dumnezeu, ci pe autoritatea bisericii."
ţină manifestare de triumf, că Sabatul a fost schimbat din a şaptea Augsburg Confession of Faith (Mărturisirea de credinţă de la Aug-
în prima zi a săptămânii. ... Unde se poate găsi raportul unei aseme- sburg), citată în Catholic Sabbath Manual (Manualul Sabatului
nea schimbări? Catolic), Partea 2, Capitolul 1, Secţiunea 10.
Nu în Noul Testamentcategoric nu. Nu există nici o dovadă biblică
a schimbării instituţiei Sabatului din a şaptea în prima zi a săptămâ- Metodişti: "Luaţi ca exemplu duminica. Există indicaţii în Noul
nii." Dr. Edward T. Hiscox, autor a The Baptist Manual, într-un ziar Testament despre cum a ajuns biserica să ţină prima zi a săptămâ-
citit înaintea unei conferinţe de pastori din New York, ţinută la 13 Nov, nii ca ziua sa de închinare, dar nu este nici un pasaj care să le spună
1893. creştinilor să ţină acea zi, sau să schimbe Sabatul evreiesc cu acea zi.
" Harris Franklin Rall, Christian Advocate (Avocatul Creştin), 2 iulie,
Catolici: "Puteţi citi Biblia de la Geneza până la Apocalipsa, şi nu 1942.

Scripturile impun respectarea religioasă a sâmbetei, o zi pe care Institutul Biblic Moody: "Sabatul era obligatoriu în Eden, şi a rămas
în vigoare mereu de atunci. Această a patra poruncă începe prin
The Faith of Our Fathers, a 16-a ediţie, 1880, p. 111. cuvântul 'adu-ţi aminte,' arătând că Sabatul deja exista când
Dumnezeu a scris legea pe tablele de piatră la Sinai.
Biserica lui Hristos: "În sfârşit, avem mărturia lui Isus despre acest Cum pot oamenii pretinde că această poruncă a fost înlăturată
subiect. În Marcu 2:27, El spune: când ei recunosc că celelalte nouă sunt încă obligatorii?"
D. L. Moody, Weighed and Wanting (Cântărit şi găsit prea uşor), p. 47.
'Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.' Din a-
cest pasaj reiese clar că Sabatul nu a fost făcut doar pentru israeliţi, Prezbiterieni: "Deci, până când se va putea demonstra că toată
aşa cum Paley şi Hengstenberg ar dori ca să credem noi, ci pentru legea morală a fost anulată, Sabatul va rămâne în picioare. ...
om ... adică, pentru neamul omenesc.
Theology Condensed (Teologia Condensată) , pp. 474, 475.
put, şi că i-a fost dat lui Adam, chiar în Eden, ca una dintre acele
instituţii preistorice pe care Dumnezeu le-a binecuvântat pentru Penticostali: "'De ce ne închinăm duminica? Nu ne învaţă Biblia că
fericirea tuturor oamenilor." Robert Milligan, Scheme of Redemption,
(St. Louis, The Bethany Press, 1962), p. 165. să căutăm răspunsul în altă sursă decât în Noul Testament."
David A. Womack, "Is Sunday the Lord's Day? (Este duminica ziua
Congregaţionalişti: "Sabatul creştin [duminica] nu este în Scriptură, Domnului?)" The Pentecostal Evangel, 9 Aug., 1959, No. 2361, p. 3.
şi nu a fost numit Sabat de către prima biserică." Dwight's Theology,
Vol. 4, p. 401. Enciclopedie: "Duminica a fost un nume dat de păgâni primei zile
a săptămânii, pentru că era ziua în care se închinau la soare, ... a
Episcopală: "Duminica (Dies Solis, din calendarul roman, 'ziua soarelui',
pentru că era dedicată soarelui), prima zi a săptămânii, a fost aleasă
de primii creştini ca o zi de adorare. ... Nici o dispoziţie pentru res- obligaţie universală şi veşnică."
pectarea ei nu este scrisă în Noul Testament, nici măcar nu este Eadie's Biblical Cyclopedia (Enciclopedia Biblică a lui Eadie), ed.1872,
poruncită sărbătorirea ei." "Duminica," A Religious Encyclopedia, p. 561.
Vol. 3, (New York, Funk and Wagnalls, 1883), p. 2259.
17 18
Î n t r e b ă r i t e st: 8. În profeţia biblică, cât durează 42 de luni? (1)
_____ 420 de ani literali.
_____ Da. _____ 3 ani şi jumătate literali.
_____ Nu. _____ 1.260 zile literale.
_____ 1.260 ani literali.

_____ numărul carnetului dvs. de sănătate.


_____ duminica ţinută ca zi sfântă. _____ Pe mână.
_____ Codul magnetic de pe produsele pe care le cumpăraţi la _____ Pe gură.
magazine. _____ Pe obraz.
_____ Pe frunte.

_____ Naţiunile Unite. 10. Unde se va pune semnul lui Dumnezeu? (1)
_____ Papalitatea. _____ Pe mână.
_____ Comunitatea Naţiunilor Europene. _____ Pe frunte.
_____ Comisia Trilaterală. _____ Pe limba persoanei.

11. Care dintre soliile celor trei îngeri reprezintă avertizarea împo-
_____ Da.
_____ Nu. _____ Solia primului înger.
_____ Solia celui de-al doilea înger.
5. Dumnezeu de asemenea are un semn, sau simbol, al puterii şi _____ Solia celui de-al treilea înger.
autorităţii Sale.
_____ Da. 12. Fiara a încercat să schimbe timpurile lui Dumnezeu prin (2)
_____ Nu. _____ Celebrarea Anul Nou ca o sărbătoare.

6. Semnul autorităţii lui Dumnezeu este (1) prima zi a săptămânii.

_____ Vorbirea în limbi.


soare la apus de soare.
_____ Botezul.

_____ Da.
_____ Schimbând Sabatul (poruncii a patra) în duminică. _____ Nu.
_____ Învăţând că nu e păcat să comiţi adulter.
_____ Eliminând porunca privitoare la cinstirea chipurilor
(imaginilor).

19 20
14. Semn, marcă, sigiliu, şi indiciu se folosesc alternativ în Scriptură.
(1)
_____ Da.
_____ Nu.

15. Nu există nici o autorizaţie scripturistică pentru ca duminica

_____ Adevărat.
_____ Fals.

21