Sunteți pe pagina 1din 7

Se considera doua numere intregi.

Sa se scrie un program care mareste

aceste numere cu 100.

Program P1;

Var x,y: integer;

Begin

Writeln('Introduceti doua numere intregi:');

Write('x='); Readln(x);

Write('y='); Readln(y);

x:=x+100;

y:=y+100;

Write('Numerele marite cu 100: ');

Writeln('x=',x,' ','y=',y);

Readln;

End.

Se considera trei numere intregi. Sa se scrie un program care calculeaza

media lor aritmetica.

Program P2;

Var a,b,c,Suma: integer;

media: real;

Begin
Write('Introduceti trei numere intregi: ');

Readln(a,b,c);

Suma:=a+b+c;

Writeln('Suma numerelor ',a,', ',b,'si ',c,' este: ',Suma);

media:=Suma/3;

Write('Media aritmetica este: ');

Writeln(media:5:2);

Readln;

End.

Se dă un număr natural n. Verificaţi daca acest număr este prim sau nu.
Program P2.2;

var i,n,f : integer;


begin

write(‘Introduceţi un număr natural n=’);


readln(n);
until n>2;
f:=0;
for i:=2 to n div 2 do
if n mod i=0 then f:=1;
if f=0 then
writeln(‘Numărul’,n:6,’ este prim’)
else
writeln(‘Numărul’,n:6,’ nu este prim’);
Readln;
end.

Este dat intervalul numerelor naturale de la n pina la m. Determinati toate numerele


naturale din acest interval.
Program P2.3;

var i,n,f,j,r,m : integer;


begin

write(‘Introduceţi limita de jos a intervalului n=’);


read(n);
write(‘Introduceţi limita de sus a intervalului m=’);
readln(m);
until (n>0) and(m>0) and(n<m);
writeln(‘Introduceţi intervalul de la’,n:6,’pina la’,m:6′);
r:=0;
for j:=n to m do
begin
f:=0;
for i:=2 to j div 2 do
if j mod i=0 then f:=1;
if f=0 then
begin r:=1;
writeln(‘Numărul’,j:6,’ este prim’)
end;
end;
if r=0 then writeln(‘Numărul nu este prim’);
Readln;
End.

Este dat un şir de simboluri. De înlocuit din ’a’ prin ‘aaa’.


Program P4_3;

var str : string;


l,i : integer;
begin

writeln(‘Introduceţi text’);
readln(str);
l:=length(str);
writeln(‘Textul transformat este’);
for i:=1 to l do
if (str[i]=’a') then write(‘aaa’)
else write(str[i]);
writeln;
Readln;
End.
Este dat un şir de simboluri. De schimbat pe toate semnele exclamării pe puncte.
Program P4_5;

var str : string;


l,i : integer;
begin

writeln(‘Introduceţi text’);
readln(str);
l:=length(str);
writeln(‘Textul transformat este’);
for i:=1 to l do
if (str[i]=’!') then write(‘.’);
writeln;
Readln;
end.