Sunteți pe pagina 1din 4

CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV

________________________________________________________________________________________________

SCENARIUL SESIUNII DE FORMARE ÎN CADRUL


PROGRAMULUI
,,MANAGEMENT STRATEGIC, OPERAŢIONAL ŞI MARKETING EDUCAŢIONAL”

Modulul II- Management operațional


TEMA: Procesul decizional

Strategii de
Durata Etape Descrierea etapei formare Materiale
utilizate

5 min Introducere Prezentarea temei şi a obiectivelor sesiunii de formare


Expunerea

Spargerea Jocul ECUSON post-it


15 min gheții Scopul: - cunoaştere şi autcunoaştere – autocaracterizare jocul
Mod de lucru: fiecare cursant primeşte câte o foaie de dimensiunea unei cărţi de vizită. Pe ea i se
cere să îşi scrie prenumele, pe verticală, cu litere de tipar după care să realizeze acrostihul
prenumelui cu propriile trăsătrui de caracter. În dreptul acrostihului,vor realiza un desen
reprezentativ .
La finalul activităţii fiecare cursant îşi prezintă ecusonul în faţa colegilor.
35 min Prezentare Teorie: procesul decizional- tipuri de decizii manageriale, etapele elaborării unei decizii, Prelegere Prezentare
teoretică modalități de luare a deciziilor Power
Point

30 min Activitate Aplicația are trei părți. Prima parte este una individuală. exercițiul
Fiecare cursant itește lista următoare și stabilește în care din situațiile enumerate trebuie să ia o
practică
decizie:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Str. Iuliu ManiuNr. 52Braşov500091, Braşov, Tel: +40 (0)268 47 21 69, Fax: +40 (0)26847 21 69, ccdbrasov@gmail.com, www.ccdbrasov.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV

________________________________________________________________________________________________
Justifică alegerea.

Activitatea Justificare
1. Stabilirea scopului și obiectivelor din
proiectul de dezvoltare instituțională
2. Premierea celor mai buni elevi în ordinea
mediilor
3. Suspendarea temporară a cursurilor din
cauza condițiilor meteo nefavorabile
4. Acordarea gradației de merit pentru
profesorul de matematică
5. Stabilirea claselor care învață în schimbul
de dimineață
6. Acordarea „ cornului și laptelui“
7. Stabilirea serviciului pe școală
8. Semnarea actelor pentru bancă pentru plata
salariilor angajaților
9. Semnarea unei petiții către primărie pentru
curățirea zonei în care se află școala
10. Stabilirea cuantumului burselor acordate
elevilor
11. Colectarea fondului școlii de la elevi
12. Stabilirea programului pentru Școala după
școală
13. Repartizarea orelor în catedra de limbi
străine
14. Zugrăvirea unei săli de clasă
15. Stabilirea graficului și tematicii ședințelor
Consiliului profesoral
16. Stabilirea priorităților din planul de
dezvoltare pentru anul în curs
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Str. Iuliu ManiuNr. 52Braşov500091, Braşov, Tel: +40 (0)268 47 21 69, Fax: +40 (0)26847 21 69, ccdbrasov@gmail.com, www.ccdbrasov.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV

________________________________________________________________________________________________
17. Numirea cadrelor didactice în Consiliul de
administrație
18. Stabilirea propunerilor privind planul de
școlarizare pentru anul școlar următor
19. Stabilirea curriculumului la decizia școlii
20. Stabilim acordarea în continuare a
gradației de merit la un cadru didactic
transferat în școala

Partea 2
Activitate de grup (câte 4 persoane/grup)
Se analizează fișele individuale și după discuții se completează și se realizează o fișă comună

Partea 3
Fiecare grupă formată anterior prezintă în plen fișa comună realizată.
Comentarii, discuții

25 min Prezentare Teorie: Bariere în procesul de luare a deciziilor Prelegere Prezentare


teoretică Power
Point
Activitate Exerciţiu: Utilizarea metodei ”EFT- tehnica de eliberare emoțională ”pentru
20 min practică diminuarea stresului decizional metoda EFT

Formatorul le prezintă cursanților metoda EFT, o tehnică ușor de învățat și de aplicat care
promovează relaxarea, modifică răspunsul la anxietate, reduce stresul, induce schimbări Fișă
cognitive pozitive. Procedura de bază în EFT este presarea cu vârful degetelor a fiecăruia individuală
dintre cele opt puncte de pe meridianele energetice în timp ce se rostește o afirmație care pentru
corespunde unei amintiri sau unei emoții. metoda
Participanţii primesc fişa cu instrucțiuni și vor aplica metoda EFT pe propria persoană. EFT
La final, formatorul evaluează rezultatele obţinute prin aplicarea acestei metode,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Str. Iuliu ManiuNr. 52Braşov500091, Braşov, Tel: +40 (0)268 47 21 69, Fax: +40 (0)26847 21 69, ccdbrasov@gmail.com, www.ccdbrasov.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV

________________________________________________________________________________________________
recomandând cursanților să utilizeze această tehnică pentru reducerea stresului..
10 Evaluare Chestionare feedback activitate formatori Exerciţiul Chestionare
min/sesiune

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Str. Iuliu ManiuNr. 52Braşov500091, Braşov, Tel: +40 (0)268 47 21 69, Fax: +40 (0)26847 21 69, ccdbrasov@gmail.com, www.ccdbrasov.ro