Sunteți pe pagina 1din 8

Modulul 2: Tehnologii în mecanica de motoare - clasa a X-a P – joi 06.04.

2017
ora 12.00
Titlul lecției – Mecanismul de distribuție

Proiect didactic
Data:
Modulul: M 2- TEHNOLOGII IN MECANICA MOTOARELOR
Clasa: a X- a P
Subiectul: Mecanismul de distributie
Activitatea: Lucrare de laborator

Unitati de competenta:
IDENTIFICAREA ORGANELOR DE MASINI SI A SOLICITARILOR

Competenta tehnica generala:


Competenta. indica modul de utilizare a diferitelor tipuri de organe de masini
Criterii de performanta :
Stabilirea rolului functional al organelor de masini
Exemplificarea utilizarii tipurilor de organe de masini
Argumentarea utilizarii anumitor tipuri de organe de masini

Competenta tehnica specifica:


Competenta. Descrie constructia motoarelor cu ardere interna
Criterii de performanta :
Precizeaza elementele componente ale mecanismului de distributie si a partilor
component ale acestuia
Identifica rolul functional al fiecarui element component al motorului cu
ardere interna

Tipul de lecţie: mixtă (recapitulare si sistematizare+formare a priceperilor si


deprinderilor+verificare si apreciere).

Strategii didactice: conversatia,problematizarea,lucrarea practica

Material didactic:
fişe de laborator,desene,,manual: Tehnologii in mecanica motoarelor;
planse.
Forme de activitate: a)frontalã; b) individualã;

Loc de desfasurare: Sala clasa ,laborator

Nr. Evenimentul Continutul si metodica lectiei


crt. didactic Activitatea Activitatea elevilor
profesorului
1. Organizarea -raspund la apel;
clasei,notarea  noteaza absentele;
absentelor,comunicarea  verifica
secventelor de instruire organizarea clasei;
in desfasurarea lucrarii
de laborator 5 min
2. Reactualizarea • cere elevilor -precizeaza si explica fiecare
cunostinte- identificarea sa indice element in parte;
lor anterioare unde se afla asezati
10 min cilindrii in blocul motor;
• evidentiaza din ce este
compus mecanismul
motor;
• cere elevilor precizari
suplimentare pentru
identificarea fiecarui
organ de masina parte
component a blocului
motor,prezentarea
acestora cu parti
component si identificarea
lor.

Motivatia invatarii •subliniaza importanta -urmaresc comentariul


3. 1 min mecanismului de
distributie in functionarea
unui motor,prezinta
imaginea acestuia.

4. Continutul si dirijarea •expune prin -participa activ la


procesului de asimilare problematizare identificarea componentelor
a partilor ce compun considerentele teoretice mecanismului;
mecanismul de referitoare la mecanismul -identifica si selecteaza
distributie necesar de distributie; fiecare OM si il analizeaza;
derularii lucrarii de • evidentiaza prin -consulta documentatia
laborator exemplificare tehnologica asociata lucrarii
15 min caracteristicile de laborator
elementelor ce compun
mecanismul.

5. Desfasurarea lucrarii -consulta documentatia,iden


de laborator • supravegheza si indruma tifica datele necesare si
60 min activitatea de completare a completeaza fisele de
fiselor de laborator; laborator;
• indruma si controleaza -pregateste si verifica
activitatea de pe grupe de intrebarile din fisa de lucru;
elevi,distribuie fisele de -raspunde la intrebari
lucru; impreuna,fiecare din grupa de
• supravegheaza elevi;
activitatea de informare si -identifica impreuna
completare a fiselor de elementele mecanismului de
lucru; distributie,discuta despre
• asigura conditiile de aspect specific acestora ;
identificare a elementelor
ce compun mecanismul de
distributie;
• compara si interpreteaza
rezultatele

6. Evaluarea lucrarii de
laborator. • completeaza fisele de -participa activ la procesul de
Concluzii aprecire si de observare evaluare a lucrarii de
10 min individuala a elevilor; laborator;
• evaluaeaza gradul de -pregateste locul de
realizare a lucrarilor; munca(clasa) pentru activitati
ulterioare
Numele : ............................... Clasa a X-a P
Prenumele : ........................... Domeniul :Mecanic auto
Clasa : ..................................

LUCRARE DE LABORATOR
Modulul III :Tehnologii in mecanica motoarelor
Tema lucrarii:Mecanismul de distributie

a.Consideratii teoretice si intrebari

Mecanismul de distribuţie
Mecanismul de distribuţie are rolul de a asigura schimbul de gaze în cilindrul
motorului, adică realizarea evacuării gazelor arse de la ciclul precedent şi
admisia gazelor proaspete pentru noul ciclu motor.
Componenţa mecanismului de distribuţie este următoarea:
1. mecanismul de transmitere a mişcării de la arborele cotit la arborele de
distribuţie: roţi dinţate (de curea), lanţ (curea), întinzător, role sau patine
de conducere;
2. arborele de distribuţie (axa cu came);
3. tacheţi, (tije împingătoare), culbutori, supape. I.
Arborele de distribuţie
1.-………………………………………. 4. ………………………………….

2. ………………………………………. 5. …………………………………..

3. ………………………………………. 6. ………………………………

Fig 1

Este denumit şi arbore cu came sau axă cu came. Aceste denumiri vin de la
faptul că pe acest arbore sunt prelucrate came. Fiecare camă corespunde
unei supape şi comandă deschiderea şi închiderea acesteia. În figura de mai
sus (fig1)sunt prezetate părţile componente ale unui arbore de distribuţie
montat în capul chiulasei.
Arborele cu came este actionat de:
1. arboreal intermediar al transmisiei
2. motorasul de antrenare
3. mecanismul de distributie
4. arboreal cotit

Tacheţii, tijele împingătoare, culbutorii, supapele

1. ……………………………………….

2. ……………………………………….

3. ……………………………………….

4. ……………………………………….

5. ……………………………………….

6. ………………………………………
Fig 2

În contact direct cu cama se află tachetul sau în unele situaţii culbutorul.


În figura 2 sunt prezentate elementele mecanismului de distribuţie cu
arbore de distribuţie amplasat în bloc (a) sau cu arbore de distribuţie
amplasat în capul chiulasei (b):

soluţii constructive de acţionare a supapelor


Fig 3

Supapa este ultima în lanţul cinematic al


mecanismului de distribuţie. Ea este
compusă din: taler (partea cu diametrul
cel mai mare care se află în camera de
ardere), tija sau coada supapei care
culisează prin ghidul de supapă. La
capătul tijei sunt prelucrate unul sau mai
multe canale în care se fixează
Fig. 4.
siguranţele de supapa(galeţii). În figura
4. sunt arătate câteva supape.
Tachetul este:
1. un organ de masina intermediar al culbutorului;
2. motorasul de antrenare;
3. mecanismul de distributie;
4. un organ de masina intermediar intre cama si tija impingatoare.

Tija împingătoare apare numai la motoarele


care au arborele de distribuţie plasat în blocul
motor. Rolul ei este de a transmite mişcarea de la
tachet la culbutor

Culbutorul este de fapt o pârghie


oscilantă articulată în diverse puncte ca în
figurile 5
Fig 5

1……………………………………………………………

2…………………………………………………………..

3. …………………………………………………………

4. …………………………………………………………..

5. …………………………………………………………..

6. …………………………………………………………..

7. …………………………………………………………..

8. …………………………………………………………..

9. …………………………………………………………..
Indicati fiecare organ de masina notat