Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2010


Proba E c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale.
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
♦ Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
♦ Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului obŃinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 1 2p
log 2 = log 2 2−3 = −3
8
3
27 = 3 33 = 3 2p
1
log 2 + 3 27 = 0
8 1p
2. b
xV = − =1 2p
2a
∆ 2p
yV = − =2
4a
V (1, 2 ) 1p
3. 3x
2
−1
=1 1p
x2 − 1 = 0 2p
x ∈ {−1,1} 2p
4. A43 = 2p
= 24 3p
    
5.
( ) (
w = 2 2i − j − i + 3 j = ) 2p
  
= 3i − 5 j ⇒ w ( 3, −5 ) 3p

BC = 5
6. 2p
AB ⋅ AC 12
h= = 3p
BC 5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  1 1  1 1   2 1
A2 =  ⋅ =  3p
 1 0  1 0   1 1
 2 1 1 1   1 0  2p
A2 − A =  − = 
 1 1 1 0   0 1 
b) det ( A ) = −1 ≠ 0 ⇒ ∃A−1 1p
 0 −1
A∗ =   2p
 −1 1 
0 1 
A−1 =  
 1 −1 2p

BACALAUREAT 2010 - barem de evaluare şi de notare 1 Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale.
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

c) Prin înmulŃire la stânga cu A−1 se obŃine


 0 1   2010 2010  2p
X = ⋅ =
 1 −1  2009 2010  2p
 2009 2010 
=  1p
 1 0 
2.a)
()
f 0ˆ = 0ˆ 2p

f (1ˆ ) = 2ˆ 2p

f ( 0ˆ ) + f (1ˆ ) = 2ˆ 1p
b) f ( 0ˆ ) = 0,
ˆ f (1ˆ ) = 2,
ˆ f ( 2ˆ ) = 0ˆ 3p

Rădăcinile lui f sunt 0̂ şi 2̂ 2p

( ) () ( )
c) g 0ˆ = a, g 1ˆ = a, g 2ˆ = 2ˆ + a 2p

g ( 0ˆ ) + g (1ˆ ) + g ( 2ˆ ) = a + a + 2ˆ + a = 2ˆ 2p

f ( 0ˆ ) + f (1ˆ ) + f ( 2ˆ ) = g ( 0ˆ ) + g (1ˆ ) + g ( 2ˆ ) = 2,
ˆ ∀a ∈ ℤ
3 1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f ' ( x ) = x 2 e x ' = ( ) 2p

(
= 2 xe x + x 2 e x = 2 x + x 2 e x ) 3p
b) f ' ( x ) ≤ 0, ∀x ∈ [ −2,0] 2p
f descrescătoare pe [ −2,0] 3p
c) f descrescătoare pe [ −1,0] ⇒ f ( 0 ) ≤ f ( x ) ≤ f ( −1) 1p
( )
f crescătoare pe [ 0,1] şi x 2 ∈ [ 0,1] ⇒ f ( 0 ) ≤ f x 2 ≤ f (1)
2p
e +1 2
Prin adunarea celor 2 relaŃii se obŃine 0 ≤ f ( x ) + f ( x ) ≤ , ∀x ∈ [ −1,0]
2
2p
e
2.a) 3
 1
3

∫ f ( x ) −  dx = xdx = ∫ 2p
1
x 1
3
x2 2p
= =
2 1
=4 1p
b) 2
V = π g 2 ( x ) dx =
∫ 1p
1
2
 1 
1

= π  x 2 + 2 + 2  dx =
x  1p
2
 x3 1
= π  + 2x −  = 2p
 3 x
1

29π 1p
=
6

BACALAUREAT 2010 - barem de evaluare şi de notare 2 Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale.
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

c) e e e
1 1p
∫ f ( x ) ⋅ ln xdx = x ⋅ ln xdx +
∫ ∫ x ⋅ ln xdx =
1 1 1
e e
x 2
x  2
ln x 2 2p
=  ln x −  + =
 2 4 
1
2 1
e2 + 3 2p
=
4

BACALAUREAT 2010 - barem de evaluare şi de notare 3 Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale.