Sunteți pe pagina 1din 2

SCENETĂ DE CRĂCIUN

POVESTITORUL
”După ce Dumnezeu a vorbit părinților noștri prin profeți, în zilele de mai pe urmă ne-a grăit nouă prin
Fiul, pe care l-a pus moștenitor a toate și prin care a făcut și veacurile...”
Toate acestea s-au întâmplat în zilele lui Irod, regele Iudeii.
Pe atunci, arhanghelul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, la Nazaret, la o
fecioară logodită cu un bărbat pe nume Iosif, din neamul regelui David. Această fecioară se numea
Maria și crescuse în templu, unde se ruga mereu.

MARIA
Profetul Isaia spune că ”iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui
Emanuel, care se traduce prin <<Dumnezeu cu noi>>”

(Maria citește din Biblie până când se aprinde lumina pe scenă; atunci își pune lumânarea deoparte,
rămânând în genunchi când apare îngerul)

ÎNGERUL
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei.

MARIA
Ce fel de închinare este aceasta?

ÎNGERUL
Nu te teme, Maria. Iată, ai aflat har în fața lui Dumnezeu. Vei naște fiu și numele lui va fi Isus, adică
Dumnezeu mântuiește. El va fi mare și se va chema Fiul lui Dumnezeu.

MARIA
Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.

(îngerul se retrage și lumina se stinge pe scenă)

CÂNTEC 1

POVESTITORUL
Dar iată că steaua pe ceruri lucește
Și din răsărituri la toți le vestește
Că aici în lume, sub un cer frumos
S-a născut Domnul Isus Cristos.

(reflectorul e îndreptat spre stea)

CÂNTEC 2

POVESTITORUL
În ținutul acela al Iudeii erau păstori pe câmp, păzindu-și turmele de oi. Și îngerii au venit la ei în
strălucire și le-au spus:

ÎNGERUL
Păstorilor, nu mai dormiți! Vă aduc o veste bună, motiv de bucurie pentru tot poporul. Azi vi s-a
născut Salvator, Domnul Isus Cristos, în cetatea lui David, în Betleem. Iar semnul este acesta: veți
găsi un prunc înfășat, culcat în iesle.
Mărire lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!
PĂSTORII
1. Ciudat vis am visat
Îndată ce m-am culcat
Să mergem la Betleem
Pe Mesia să-l vedem.

2. Priviți! Parcă cerul s-a deschis,


Să mergem că nu e vis.

3. Fraților să ne grăbim
Pe Mesia să-l gasim
Cu daruri să ne-nchinăm
Bucurie să aflăm.

(păstori își lasă darurile în fața pruncului care e îngrijit de Maria și Iosif)

CÂNTEC 3

POVESTITORUL
În acest timp, departe, la răsărit, trei magi, cititori în stele, pornesc în căutarea pruncului Mântuitor,
călăuziți de o stea...

MAGII
Doamne, Împărate sfinte
Primește a noastră cinste
Te rugăm ca să primești
De la noi daruri cerești.

1. Aur, că ești mare împărat!


2. Smirnă, arhiereu fără păcat!
3. Și tămâie, unui Dumnezeu adevărat!

(ajung magii și își lasă darurile în fața pruncului)

POVESTITORUL
Cu nașterea ta, Cristoase Dumnezeule, a răsărit lumii lumina cunoștinței. Pentru că cei ce slujeau
stelelor de la stea s-au învățat să se închine ție, Soarelui dreptății și să te cunoască pe tine,
Răsăritul cel de sus!

CÂNTEC 4