Sunteți pe pagina 1din 1

Soluția problemei 1, Clasa a IV-a

Etapa 2, Ediția a VIII-a


Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro

Problema 1. Un num r se nume³te frumos dac  are trei cifre ³i


cifra din mijloc este suma celorlalte dou  cifre. Câte numere frumoase
exist ?
***

Soluµie Conform enunµului num rul este abc ³i b = a + c.


Înainte de a începe num rarea s  facem câteva observaµii:
1. Cifra b nu poate  0.
2. Pentru o anumit  valoare a cifrei b, la ecare valoare dat  cifrei
a corespunde o singur  valoare a cifrei c.
“i acum s  num r m.
Pentru b = 1 avem o singur  situaµie a = 1 ³i c = 0, rezult  c 
obµinem un num r frumos.
Pentru b = 2 avem dou  valori pentru a (1 ³i 2), rezult  c  obµinem
dou  numere frumoase.
Pentru b = 3 avem dou  valori pentru a (1, 2 ³i 3), rezult  c 
obµinem trei numere frumoase.
Pentru b = 4 avem dou  valori pentru a (1, 2, 3 ³i 4), rezult  c 
obµinem patru numere frumoase.
Pentru b = 5 avem dou  valori pentru a (1, 2, 3, 4 ³i 5), rezult 
c  obµinem cinci numere frumoase.
Pentru b = 6 avem dou  valori pentru a (1, 2, 3, 4, 5 ³i 6), rezult 
c  obµinem ³ase numere frumoase.
Pentru b = 7 avem dou  valori pentru a (1, 2, 3, 4, 5, 6 ³i 7),
rezult  c  obµinem ³apte numere frumoase.
Pentru b = 8 avem dou  valori pentru a (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ³i 8),
rezult  c  obµinem opt numere frumoase.
Pentru b = 9 avem dou  valori pentru a (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ³i 9),
rezult  c  obµinem nou  numere frumoase.
Cu acestea num rul de numere frumoase este
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro