Sunteți pe pagina 1din 26

IT Essentials: Hardware-ul și Software-ul Calculatoarelor v5.

Manualul Studentului pentru Packet Tracer

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 29
IT Essentials 5.0

6.3.2.10 Adăugarea calculatoarelor la o rețea existentă


Obiective
• Configurați calculatorul pentru a utiliza DHCP.
• Configurează adresarea statică.
• Utilizați ipconfig pentru a prelua informațiile adresei IP.
• Folosiți comanda ping pentru a verifica conectivitatea.

Sugestie: Pentru a vă asigura că instrucțiunile rămân întotdeauna vizibile în timpul unei activități, faceți clic
pe prima casetă de selectare din colţul stânga jos colțul din fereastra de instrucțiuni.

Fundal
În această activitate, veți adăuga două calculatoare la rețeaua Sucursală. Compania utilizează DHCP pentru
adresarea dinamică a tuturor calculatoarelor.

Pasul 1: Studiaţi Topologia


Topologia prezintă 2 calculatoare, un switch, un server, un router și un cloud. Având în vedere
calculatoarele:
a. Observați că acestea sunt conectate la BranchSwitch prin prin cabluri directe.

b. Observați punctele verzi de pe fiecare parte a legăturilor directe (de lângă fiecare calculator și
BranchSwitch). Punctele verzi de pe ambele părți ale unei legături indică faptul ca s-a folosit tipul de
cablu corect pentru interconectarea acestor dispozitive.

Notă: Ar trebui să existe puncte verzi la ambele capete ale fiecărei conexiune prin cablu. Dacă nu le
vedeți mergeți la 'Opţiuni> Preferinţe din meniul Packet Tracer și verificați caseta Arată Lumini de
Verificare.

Pasul 2: Configurarea DHCP pe calculatoare


a. Dați clic pe PC0. Apare fereastra PC0.

b. Din fereastra PC0, selectaţi fila Spaţiu de Lucru.

c. Dați clic pe Configurarea IP și selectați butonul DHCP pentru a permite calculatorului să acționeze
ca un client DHCP. Un client DHCP va primi informații de configurare dinamică a adresei IP de la un
server DHCP. (Ar trebui să vedeți următorul mesaj după ce dați clic pe butonul DHCP: Cererea
DHCP s-a realizat cu succes)

d. Închideți fereastra de configurare a PC-A prin selectarea lui X în colțul din dreapta sus.

e. Faceți clic pe PC1. Va apărea fereastra PC1.

f. Din fereastra PC1, selectaţi fila Spaţiu de Lucru.

g. Dați clic pe Configurarea IP și selectați butonul DHCP pentru a permite calculatorului să acționeze
ca un client DHCP.

h. Închideți fereastra de configurare a PC1.


IT Essentials Chapter 6 Packet Tracer/Instructor

Pasul 3: Respectați informațiile de configurare a IP-ului alocate la fiecare calculator


a. Dați clic pe PC0.Selectați fila Spaţiu de Lucru.
b. Dați clic pe Ecranul de Comandă.

c. În ecranul calculatorului, introduceți comanda ipconfig/all.

d. Înregistrați adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul implicit și informaţiile adresei serverului DNS
care a fost alocat dinamic prin DHCP la PC0.

e. Înregistrați adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul implicit și informaţiile adresei serverului DNS
care a fost alocat dinamic prin DHCP la PC1.
f. Utilizând comanda ping, testaţi conectivitatea de nivel 3 între calculatoare și router-ele lor
implicite.
În ecranul PC0, introduceți ping <adresa IP pentru PC1>

În ecranul PC0, introduceți ping <adresa IP a router-ului>

În ecranul PC1, introduceți ping <adresa IP a PC0>

În ecranul PC1, introduceți ping <adresa IP a router-ului>

Pasul 4: Întrebări
După cum se vede în topologie, cablurile directe au fost inițial folosite pentru a conecta PC0 și PC1 la
BranchSwitch. În schimb, dacă presupunem că un cablu inversor a fost utilizat pentru a conecta PC1 la
BranchSwitch, răspundeți la întrebările de mai jos:
a. În acest scenariu, ar fi dobândit PC1 o adresă IP prin DHCP?
b. De ce?
c. Ce ziceţi de PC0? Ar fi dobândit o adresă IP prin DHCP dacă PC1 a fost conectat la BranchSwitch
printr-un cablu inversor?

Pasul 5: Trecerea la adresarea statică


În ciuda tuturor beneficiilor schemelor de adresare dinamică precum DHCP, uneori este necesară o schemă
statică. Modificaţi PC1 de la DHCP la adresarea statică.
a. Clic pe PC1 pentru a deschide fereastra sa de configurare.
b. Dați clic pe fila Spaţiu de Lucru.
c. Dați clic pe Configurarea IP.
d. Selectați Static.
e. Introduceți adresa de IP, după cum urmează:
Adresa IP: 172.16.1.20
Masca de subreţea: 255.255.255.0
Gateway implicit: 172.16.1.254
DNS: 200.75.100.10
f. Acum PC1 este configurat cu adresă statică.
g. Închideţi Configurarea IP.

Pasul 6: Verificarea Conectivităţii


Testați conectivitatea prin trimiterea comenzilor ping din întreaga rețea.
a. Clic pe PC1 pentru a deschide fereastra de configurare.
b. Dați clic pe Spaţiul de Lucru.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 3
IT Essentials Chapter 6 Packet Tracer/Instructor

c. Dați clic pe Ecranul de Comandă.


d. Executați comanda ping pentru gateway-ul implicit prin tastarea ping 172.16.1.254. Comenzile
ping ar trebui să fie realizate cu succes.
e. Daţi comanda Ping pentru Server0 prin tastarea ping 172.16.1.100. Comenzile ping ar trebui să
fie realizate cu succes.
f. Daţi comanda ping pentru router-ul utilizat ca punct de intrare pentru cloud-ul coorporativ prin
tastarea ping 172.16.200.1. Comenzile ping ar trebui să fie realizate cu succes.
g. Daţi comanda Ping pentru un server situat în interiorul cloud-ului corporativ prin tastarea ping
200.75.100.10. Comenzile ping ar trebui să fie realizate cu succes.
h. Conectivitatea completă a fost realizată în cadrul rețelei.

Verificaţi scorul. Ar trebui să fie de 100%.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 3
IT Essentials 5.0

6.4.2.5 Cablarea unei rețele simple


Obiective
• Încercaţi să înțelegeţi funcțiile de bază ale Packet Tracer.
• Creați o rețea simplă cu ajutorul a două gazde.
• Observaţi importanța utilizării tipului de cablu corect pentru a conecta calculatoare.
Sugestie: Pentru a vă asigura că instrucțiunile rămân întotdeauna vizibile în timpul unei activități, faceți clic
pe prima casetă de selectare din colţul stânga jos colțul din fereastra de instrucțiuni.

Notă: Această activitate începe cu un spațiul de lucru gol. Spațiul de lucru este acolo unde plasați și
conectați dispozitivele de rețea.

Pasul 1: Creaţi o diagramă de rețele cu două calculatoare.


În colţul din stânga jos al ecranului Packet Tracer se afișează nouă pictograme care reprezintă categorii de
dispozitive sau grupuri, cum ar fi Routere, Switch-uri sau Dispozitive Finale.

Mutați cursorul peste categoriile de dispozitive pentru a arăta numele categoriei în caseta centrată între
rândurile de dispozitive. Pentru a selecta un dispozitiv, selectați mai întâi categoria acestuia. După ce a fost
selectată categoria dispozitivul, opțiunile din cadrul acestei categorii apar în caseta de lângă listările pe
categorii. Selectați opțiunea dispozitivului care este necesară.
a. Selectați Dispozitive Finale din opțiunile din colţul stânga jos.

b. Trageți și plasați două calculatoare generice (PC-PT) pe Spațiul de Lucru Logic.

c. Selectați Conexiuni din colțul stânga jos.

d. Alegeţi un tip de cablu de cupru de tip Straight-Through.

e. Faceți clic pe prima gazdă, PC0 și alocați cablul de la conectorul FastEthernet.

f. Faceți clic pe a doua gazdă, PC1 și alocați cablul la conectorul FastEthernet.

g. Punctele roșii indică un tip de cablu incorect. Dați clic pe X-ul roșu din partea dreaptă a Packet
Tracer. Acest lucru vă va permite să ștergeți cablul de cupru Straight-Through.

h. Mutați cursorul la cablu și dați clic pe cablu pentru a-l șterge.

i. Alegeţi un tip de cablu de cupru de tip Cross-Over.

j. Faceți clic pe prima gazdă, PC0 și alocați cablul de la conectorul FastEthernet.

k. Faceți clic pe a doua gazdă, PC1 și alocați cablul la conectorul FastEthernet. Punctele verzi de la
ambele capete ale cablului indică faptul că tipul de cablu este corect.

Pasul 2: Configurați numele gazdei și adresele IP ale calculatoarelor.


a. Faceți clic pe PC0. Va apărea o fereastră PC0.

b. Din fereastra PC0, selectați fila Configurare.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 3
IT Essentials Chapter 6 Packet Tracer/Instructor

c. Modificaţi numele de afişare al calculatorului la PC-A.

d. Selectați fila FastEthernet din partea stângă.


e. Tastați adresa IP 192.168.1.1 și masca de subrețea 255.255.255.0, în secțiunea de configurare IP.
f. Închideți fereastra de configurare a PC-A prin selectarea X în colțul din dreapta sus.
g. Faceți clic pe PC1. Va apărea fereastra PC1.

h. Din fereastra PC1, selectați fila Configurare.

i. Modificaţi numele de afișare al calculatorului la PC-B.

j. Selectați fila FastEthernet din partea stângă.

k. Tastați adresa IP 192.168.1.2 și masca de subrețea 255.255.255.0, în secțiunea de configurare IP.

l. Închideți fereastra de configurare a PC-B prin selectarea X în colțul din dreapta sus.

Pasul 3: Creaţi o diagramă de rețele cu două calculatoare și un hub.


În Pasul 1, două calculatoare au fost conectate cu ajutorul unui tip de cablu din cupru Cross-Over. Acest
tip de conexiune este un mod simplu de a interconecta două calculatoare. Folosiţi un hub pentru a conecta
două sau mai multe calculatoare.

a. Începeţi această configurație nouă folosind un X roșu pe partea dreaptă a Packet Tracer pentru a
șterge un tip de cablu Cross-Over din cupru care conectează PC-A la PC-B.

b. Selectați Hub-uri din opțiunile din colţul din stânga jos.

c. Trageți și plasați un hub generic (Hub-PT) pe Spațiul de Lucru Logic.

d. Selectați Conexiuni din colțul stânga jos.

e. Alegeţi un tip de cablu Cross-Over de cupru.

f. Faceți clic pe prima gazdă, PC-A, și alocați cablul la conectorul FastEthernet.

g. Faceți clic pe hub, Hub0 și selectați un port de conexiune, port 0, pentru a se conecta la PC-A.

h. Punctele roșii indică tipul de cablu greșit. Faceți clic pe X-ul roșu din partea dreaptă a Packet Tracer
și ștergeţi cablul de cupru Cross-Over.

i. Alegeţi un tip de cablu de cupru de tip Straight-Through.

j. Faceți clic pe prima gazdă, PC-A, și alocați cablul la conectorul FastEthernet.

k. Daţi clic pe hub, Hub0, și apoi clic pe Port 0 pentru a se conecta la PC-A.

l. Dați clic pe tipul de cablu de cupru Straight-Through.

m. Faceți clic pe a doua gazdă, PC-B și alocați cablul la conectorul FastEthernet.

n. Faceți clic pe hub, Hub0, și apoi pe Port 1 pentru conectarea la PC-B.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 3
IT Essentials Chapter 6 Packet Tracer/Instructor

Pasul 4: Înlocuiți hub-ul cu un switch.


În Pasul 3 ați creat o rețea cu un hub. În timp ce această rețea este funcțională, performanțele sale ar putea
fi îmbunătățite prin utilizarea unui switch în loc de un hub. Înlocuiți hub-ul cu un switch.
a. Selectați hub-ul și dați clic pe X-ul roșu situat în partea dreaptă a Packet Tracer. Acest lucru va
elimina hub-ul și cablurile conectate la acesta.
b. Selectați Switch-uri din opțiunile din colţul stânga jos.

c. Trageţi și plasaţi un switch 2950-24 pe Spaţiul de Lucru Logic.

d. Selectați Conexiuni din colțul stânga jos.

e. Alegeţi un tip de cablu de cupru de tip Straight-Through.

f. Faceți clic pe prima gazdă, PC-A, și alocați cablul la conectorul FastEthernet.

g. Dați clic pe switch, Switch0, și selectați un port de conexiune, FastEthernet0/1, pentru conectarea
la PC-A. După aproximativ un minut ar trebui să apară două puncte verzi pe ambele părți ale
cablului de cupru Straight-Through. Acest lucru indică faptul că a fost utilizat tipul de cablu corect.

h. Dați clic pe tipul de cablu de cupru Straight-Through.

i. Faceți clic pe a doua gazdă, PC-B și alocați cablul la conectorul FastEthernet.

j. Dați clic pe switch, Switch0, și apoi clic pe FastEthernet0/2 pentru a se conecta la PC-B.

k. Dați clic pe butonul Verificați Rezultate de la partea de jos a acestei ferestre de instrucțiuni pentru a
verifica dacă topologia este corectă.

Procentajul de finalizare ar trebui să fie de 100 la sută. Fila de Evaluare Elemente arată notarea fiecărui
element în această activitate.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 3
IT Essentials 5.0

6.5.1.2 Topologii Fizice


Obiective de învățare
Familiarizaţi studenții cu topologiile fizice: Steaua, Steaua extinsă și Plasă

Introducere
În această activitate, veți construi câteva topologii fizice diferite folosind dispozitivele prezentate. Topologiile
fizice explorate în această activitate sunt:
• Stea
• Stea Extinsă (de asemenea, cunoscută şi sub numele de Ierarhică)
• Plasă
Odată ce dispozitivele sunt cablate în topologia fizică specificată, veţi interconecta topologii.

Sarcina 1: Cablaţi dispozitive într-o topologie fizică de Stea.

Pasul 1. Cablarea primei stele


a. Localizați următoarele dispozitive: PC00, PC01, PC02, PC03 și SW0. Acestea ar trebui să fie
amplasate pe colțul din stânga sus din zona de lucru Packet Tracer. Aceste dispozitive vor
cuprinde o topologie stea.
b. Din meniul Conexiuni, selectați Copper Straight-Through.

Sfat: Țineți apăsat <Control> în timp ce dați clic pe pictograma Copper Straight-Through pentru a
adăuga mai multe conexiuni.
c. Cablaţi calculatoarele menţionate cu SW0. Conectaţi PC00 la Fast-Ethernet0/1 al SW0, PC01 la
Fast-Ethernet0/2 al SW0, PC02 la Fast-Ethernet0/3 al SWO și PC03 la Fast-Ethernet0/4 al
SW0.
d. Dispozitivele menționate sunt în prezent conectate într-o topologie stea cu SW0 în calitate de
centru al stelei.

Sarcina 2: Creaţi celelalte stele

Pasul 1. Cablarea stelei secundare


a. Localizați SW1, PC10, PC11, PC12 şi PC13. Aceste dispozitive ar trebui să fie amplasate în colțul
din stânga-jos al zonei de lucru Packet Tracer.

b. În mod similar cu Sarcina 1, cablaţi şi cea de-a doua stea. Din meniul Conexiuni, selectați Copper
Straight-Through.

Sfat: Țineți apăsat <Control> în timp ce dați clic pe pictograma Copper Straight-Through pentru a
adăuga mai multe conexiuni.

c. Conectaţi PC10 la Fast-Ethernet0/1 al SW1, PC11 la Fast-Ethernet0/2 al SW1, PC12 la Fast-


Ethernet0/3 al SW1 și PC13 la Fast-Ethernet0/4 al SW1.

d. Al doilea set de dispozitive ar trebui să fie cablat ca o stea.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 3
Pasul 2. Cablaţi cea de-a treia stea.
a. Localizaţi SW2, PC20, PC21, PC22 şi PC23. Aceste dispozitive trebuie să fie amplasate în partea
de sus a zonei centrale din aria de lucru Packet Tracer.

b. Cablaţi cea de-a treia stea. Din meniul Conexiuni, selectați Copper Straight-Through..

Sfat: Țineți apăsat <Control> în timp ce dați clic pe pictograma Copper Straight-Through pentru a
adăuga mai multe conexiuni.

c. Conectaţi PC20 la Fast-Ethernet0/1 al SW2, PC21 la Fast-Ethernet0/2 al SW2, PC22 la Fast-


Ethernet0/3 al SW2 și PC23 la Fast-Ethernet0/4 al SW2.

d. Cea de-a treia stea ar trebui să fie definită acum.

Pasul 3. Cablarea stelei a patra


a. Localizaţi SW3, PC30, PC31, PC32 şi PC33. Aceste dispozitive trebuie să fie amplasate în partea
de jos a zonei centrale din aria de lucru Packet Tracer.

b. Cablaţi cea de-a treia stea. Din meniul Conexiuni, selectați Copper Straight-Through..

Sfat: Țineți apăsat <Control> în timp ce dați clic pe pictograma Copper Straight-Through pentru a
adăuga mai multe conexiuni.

c. Conectaţi PC20 la Fast-Ethernet0/1 al SW2, PC21 la Fast-Ethernet0/2 al SW2, PC22 la Fast-


Ethernet0/3 al SW2 și PC23 la Fast-Ethernet0/4 al SW2.

d. Cea de-a treia stea ar trebui să fie definită acum.

Topologiile Stea sunt folositoare pentru a reţine avariile. Dacă Fast-Ethernet0/1 al SW1 cedează, este
afectat doar PC10. Un design foarte comun este de plasarea unei stele la spițe, creând o stea extinsă.

Sarcina 3. Crearea unei stele extinse


a. Localizaţi SW0, SW1, SW2, SW3 și Dist_SW.

b. Din meniul Conexiuni, selectați Copper Straight-Through.

c. Conectaţi SW0, SW1, SW2, SW3 la Dist_SW bazându-vă pe tabelul de mai jos:

Echipamente Portul în Switch Port de pe Dist_SW

SW0 Fast-Ethernet0/24 Fast-Ethernet0/10

SW1 Fast-Ethernet0/24 Fast-Ethernet0/11

SW2 Fast-Ethernet0/24 Fast-Ethernet0/12

SW3 Fast-Ethernet0/24 Fast-Ethernet0/13

d. Ar trebui să aveți acum o stea extinsă cu 4 stele mai mici, care acționează în calitate de spiţe.

Sarcina 4. Crearea unei Topologii Plasă Completă

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 3
Cel mai mare defect al topologiei stea este punctul major de avarie pe care îl introduce. În cazul eşecului
dispozitivului care se comportă ca hub-ul stelei, întreaga stea cedează. În cazurile în care nu se acceptă un
singur punct de avarie, dispozitivele sunt de obicei cablat sub formă de plasă completă. Prin cablarea
fiecărui dispozitiv cu toate celelalte dispozitive, se creează o topologie redundantă.

În această sarcină veţi conecta dispozitivele de bază, MainCulster_SW1, MainCulster_SW2 și


MainCulster_SW3 ca o plasă complet prin cablarea fiecăruia dintre ele la toate celelalte. Deoarece avem 3
dispozitive, fiecare trebuie să aibă 2 legături de ieşire.

Pasul 1. Interconectarea switch-urilor de bază.


a. Localizați MainCluster_SW1, MainCluster_SW2, și MainCluster_SW3. Aceste dispozitive trebuie
să fie amplasate în zona din dreapta a zonei de lucru Packet Tracer.

b. Din meniul Conexiuni, selectați Direct Cupru.

Sfat: Țineți apăsat <Control> în timp ce dați clic pe pictograma Copper Straight-Through pentru a
adăuga mai multe conexiuni.

c. Interconectarea dispozitivelor de bază bazându-vă pe tabelul de mai jos:

Dispozitivul sursă Portul sursei Dispozitiv de destinație Portul destinaţie

MainCluster_SW1 GigabitEthernet0/1 MainCluster_SW2 GigabitEthernet0/1

MainCluster_SW1 GigabitEthernet0/2 MainCluster_SW3 GigabitEthernet0/1

MainCluster_SW2 GigabitEthernet0/2 MainCluster_SW3 GigabitEthernet0/2

d. Având toate switch-urile MainCluster conectate unul la celălalt, este creată o plasă completă între
ele.

Pasul 2. Creați o topologie hibrid


a. Din meniul Conexiuni, selectați Copper Straight-Through.

b. Conectaţi Fast-Ethernet0/24 al MainCluster_SW1 la Fast-Ethernet0/24 al Dist_SW. Prin


conectarea topologiei tip plasă completă la steaua extinsă, vă creaţi o topologie hibrid.

c. Packet Tracer ar trebui să raporteze acum 100% finalizare. Notă: Dacă nu aveți 100%,
verificaţi porturile folosite. De asemenea, Packet Tracer clasifică alegerea de porturi din
această activitate.

Sarcina 5. Provocare

Pasul 1. Analiza punctelor de avarie (şi creşterea redundanţei)


a. Câte puncte de avarie puteţi identifica?

b. Cum aţi putut reduce cantitatea de puncte de avarie?

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 3
IT Essentials 5.0
6.8.2.9 PT - Instalați o placă de reţea fără fir
Obiective de învățare
• Instalați o placă de rețea fără fir.

• Configurarea unui calculator pentru a se alătura unei rețele fără fir.

Introducere
În această activitate, veți configura PC2 ca un PC fără fir pentru a vă conecta la rețeaua fără fir
existentă prin intermediul Linksys WRT300N (WRS1).

Sarcina 1: Mutați calculatoarele legate prin cablu la Rețeaua fără fir.


Pasul 1: Înlocuiți placa de rețea cu cablu cu o placă de rețea fără fir.
a. Scoateți cablul Ethernet care conectează PC2 la WRS1 prin clic pe butonul X
(localizat în bara din dreapta) apoi faceți clic pe cablul Ethernet.
b. Faceți clic pe PC2 pentru a-i deschide fereastra de configurare.
c. Faceți clic pe fila Physical.
d. Opriți PC2 prin clic pe butonul de pornire (Este posibil să fie nevoie să derulați în
sus sau în jos pentru a găsi butonul de pornire).
e. Dezinstalați placa cu fir, făcând clic și mutând-o din calculator înapoi în lista de
module. (Este posibil să trebuiască să derulați în sus sau în jos pentru a vedea placa
instalată în calculator).
f. Din lista de module din partea stângă, faceți clic și mutați modulul Linksys-
WMP300N în slotul gol pentru a-l instala.
g. Faceți clic pe butonul de alimentare pentru a porni PC2.
h. Deoarece PC2 nu a fost configurat pentru a se alătura rețelei existente, nu se poate
deocamdată obține conectivitate.

Pasul 2: Configurați PC2 să se alăture rețelei fără fir existente.


a. Faceți clic pe PC2 pentru a-i deschide fereastra de configurare.
b. Faceți clic pe fila Spațiu de Lucru și selectați calculatorul fără fir.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 2
IT Essentials Chapter 6 Packet Tracer/Instructor

c. Observați că PC2 nu este asociat cu nicio rețea fără fir încă.


d. Sub Calculator fără fir, faceți clic pe fila Conectare.

e. Pemiteți câteva secunde pentru ca PC2 să detecteze semnalele trimise de WRS1.Ar


trebui să vedeți rețeaua fără fir identificată ca o Companie, enumerată în coloana
Numele Rețelei fără Fir.
f. Faceți clic pe rețeaua identificată ca o Companie, pentru a o selecta și apoi faceți
clic pe butonul Conectare.
g. Puteți observa că PC2 este acum asociat cu WRS1 dacă faceți clic pe fila
Informații despre Legături.
h. Mergeți la Spațiul de Lucru > Configurații IP și selectați DHCP.
i. PC2 ar trebui să fie acum gata pentru a comunica cu alte dispozitive conectate la
rețea.

Sarcina 2: Verificați configurarea adresei PC2


Pasul 1: Vizualizați configurarea adresei IP a PC2.
a. Faceți clic pe PC2 pentru a-i deschide fereastra de configurare.
b. În fila Spațiu de Lucru, faceți clic pe butonul Ecranul de Comandă.
c. Scrieți ipconfig /all și apoi apăsați tasta Enter .
d. Care este adresa IP a calculatorului?

e. Care este masca de subreţea a calculatorului?

f. Care este gateway-ul implicit al calculatorului?

g. Tot din Ecranul de Comandă în PC2, efectuați ping către celelalte două
calculatoare (PC0 și PC1) din rețea. Comenzile ping ar trebui să fie realizate cu succes.
Notă: Deoarece informațiile IP sunt obținute cu DHCP, adresele IP pot fi diferite de cele
enumerate mai sus.

Verificaţi scorul. Ar trebui să fie de 100%.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 2
IT Essentials 5.0

6.8.3.6 Conectarea la un router fără fir și configurarea


setărilor de bază
Obiective de învățare
• Configurați un calculator pentru a se alătura unei rețele fără fir.
• Testaţi conexiunea la reţeaua fără fir.

Introducere
În această activitate, veți configura router-ul fără fir Linksys WRT300N pentru a accepta CompanyLaptop
ca un client fără fir veţi și veţi transporta pachetele sale IP.

Sarcina 0: Schimbarea numelui de afişare pentru WRT300N


Pasul 1. Modificaţi numele pentru WRT300N
a. Daţi clic pe WRT300N și navigați la fila Configurare.
b. Modificaţi Numele de Afișare în WRS1.
c. Închideţi fereastra WRS1.
d. Observați că topologia arată acum WRS1.

Sarcina 1: Pregătirea rețelei


Pasul 1. Pregătirea rețelei
Notă: Această activitate va ignora existența filei Interfaţa Grafică a Utilizatorului pentru WRT300N
GUI pentru a fi mai aproape de o situație din lumea reală. Un calculator de gestiune (PC0) va fi
pregătit pentru a accesa router-ul fără fir Linksys printr-o conexiune prin cablu. Un navigator web
folosit pe PC0 va fi utilizat pentru a efectua întreaga configuraţie.

a. Selectați Conexiuni din partea de jos-stânga a Packet Tracer.

b. Dați clic pe Copper Straight-Through (linie neagră solidă).

c. Când cursorul se modifică la modul de conectare, dați clic pe PC0 și alegeți FastEthernet.
d. Daţi clic pe router-ul fără fir Linksys și selectați Ethernet 1.

Observați că WRT300N are 2 segmente de rețea: interne și internet. Porturile Ethernet 1-4 și cele
fără fir sunt considerate parte din segmentul intern, în timp ce portul de internet este parte a
Internetului.WRS1 va acționa ca un switch de nivel 2 pentru dispozitivele conectate la segmentul
său intern și ca un router de nivel 3 între cele două segmente.PC0 este acum conectat la
segmentul intern (Ethernet 1).Când Packet Tracer afișează puncte verzi pe ambele părți ale
conexiunii dintre PC0 și WRS1, continuaţi cu Sarcina 2.

Notă: În cazul în care nu sunt afişate puncte verzi, asigurați-vă că activaţi Lumini arată Arată Lumini
de Verificare de sub Opțiuni> Preferințe.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 4
Sarcina 2: Pregătirea PC0
Pentru a ajunge la pagina de gestiune WRS1, PC0 trebuie să poată comunica cu succes în rețea.
Configurarea din fabrică a router-ului Linksys include un server DHCP. Un asemenea server este activat
implicit pe partea de LAN intern a router-ului. Pentru a vă asigura că PC0 dobândește o adresă IP de la
WRS1, configurați PC0 pentru a obține informații IP prin DHCP.
Pasul 1. Configurarea PC0 pentru a utiliza DHCP
a. Dați clic pe PC0.

b. Selectați fila Spaţiu de Lucru.

c. Selectați Configurarea IP.

d. Selectați DHCP.

e. Care este adresa IP a calculatorului?

f. Care este masca de subreţea a calculatorului?

g. Care este gateway-ul implicit al calculatorului?

Notă: Valorile pot varia în intervalul normal de rețea din cauza activităţii DHCP.

Sarcina 3: Conectați-vă la router-ul fără fir


Pasul 1. Autentificarea la router-ul fără fir
a. Închideți fereastra de configurare a IP-ului.

b. Tot din fila Spaţiu de Lucru din PC0, Alegeţi Navigatorul Web.

c. Tastaţi adresa IP a router-ul fără fir 192.168.0.1.

d. Când sunteţi întrebaţi de numele de utilizator și parolă, utilizaţi admin pentru ambele. Acestea
sunt numele de utilizator / parola implicite (setările din fabrică) pentru toate produsele Linksys.

e. Odată ce se încarcă pagina de configurare bazată pe web a WRS1, continuaţi cu Pasul 2.

Pasul 2. Analizarea Paginii Principale de Configurare a WRS1


Pagina principală se ocupă cu configurarea reţelei pentru router. Derulați în jos această pagină și
observați că serverul DHCP este deja activat (din fabrică) şi gama de adrese IP este transmisă în mod
curent de router prin intermediul DHCP.
a. Intervalul de adrese IP deservit de către WRS1 prin intermediul DHCP este 192.168.0.100/24. Este
adresa IP a PC0 în această gamă? Este acest lucru aşteptat?

Pasul 3. Configurarea Portului de Internet pentru WRS1


Din moment ce WRS1 va transporta pachetele clienţilor fără fir către rețelele aflate la distanță, este
necesar să configuraţi portul său de Internet. Linksys numește această interfaţă Interfaţa Internet-
ului, pentru că, de obicei, se conectează la o rețea externă. În această activitate această interfață va
fi conectată la segmentul de rețea care conține Server0.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 4
a. Modificaţi metoda de adresare a IP-ului Internet-ului de la Configurarea Automată prin DHCP în IP
Static.

b. Tastați adresa IP care urmează să fie alocată pentru interfața de Internet, după cum urmează:

Adresa IP de internet: 192.168.20.1

Masca de subreţea: 255.255.255.0

Gateway Implicit: 192.168.20.10

Lăsați restul neschimbat.

c. Derulați pagina în jos și dați clic pe Salvare Setări.

d. Dați clic pe Continuați și treceți la Pasul 4.

Pasul 4. Configurarea SSID-ului pentru WRS1


a. Dintr-un navigator web din PC0, autentificaţi-vă din nou la WRS1 (consultați din nou Sarcina 3,
Pasul 1 pentru mai multe informații).

b. Navigați la Reţea Fără Fir> Setări de bază ale reţelei fără fir.

c. Schimbaţi numele de rețea (SSID) din linksys la aCompany. Observați că SSID-urile sunt
sensibile la majuscule.

d. Păstrați celelalte setări de pe această pagină la valorile lor implicite.

e. Derulați pagina în jos și dați clic pe Salvare Setări.

f. Laptop0 ar trebui să fie acum asociat la WRS1.

Sarcina 4: Configurarea Avansată


Pasul 1. Modificarea parolei de acces pentru WRS1
a. Dintr-un navigator web din PC0, autentificaţi-vă din nou la WRS1 (consultați din nou Sarcina 3,
Pasul 1 pentru mai multe informații).

b. Navigați la Administrare> Gestiune și schimbaţi parola curentă a actualului WRS1 în cisco.

c. Derulați în jos fereastra şi daţi clic pe Salvare Setări.

d. Se afişează o pagină care arată mesajul Setările au fost realizate cu succes. Dați clic pe
Continuare.

e. Apare fereastra de autentificare. Autentificaţi-vă din nou, dar de data aceasta folosind noua parolă
cisco.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 4
Pasul 2. Modificarea intervalului de adrese DHCP în WRS1
Deoarece adresa IP atribuită interfeței interne LAN de către WRS1 trebuie să fie în intervalul de
adrese IP folosite de către DHCP, adresa IP a interfeței trebuie să schimbată.
a. Dintr-un navigator web din PC0, autentificaţi-vă din nou la WRS1 (consultați din nou Sarcina 3,
Pasul 1 pentru mai multe informații).

b. Navigați la Configurare> Configurare de Bază.

c. Derulați pagina în jos până la Configurare Rețea.

d. Adresa IP atribuită către LAN intern WRS1 este 192.168.0.1/24. Schimbaţi-o în 192.168.50.1/24

e. Derulați pagina în jos și dați clic pe Salvare Setări.

f. Rețineți faptul că gama de adrese DHCP a fost actualizată automat pentru a reflecta modificarea
adresei IP a interfeţei.

g. Închideți navigatorul web din PC0.

h. Tot din fila Spaţiu de Lucru din PC0, daţi clic pe Ecranul de Comandă.

i. Tastați ipconfig/renew pentru a forța PC0 să îşi redobândească informațiile despre IP prin
DHCP.

j. Adresa IP a PC0 aparține acum gamei de IP-uri 192.168.50.0/24.

Verificaţi-vă scorul, ar trebui să aveți 100%.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 4 of 4
IT Essentials 5.0

6.8.3.11 Conectarea calculatoarelor printr-o reţea fără fir la


un Linksys WRT300N
Obiective de învățare
• Configurați setările de bază ale reţelei fără fir pe un calculator.
• Configuraţi securitatea de bază pe Linksys-WRT300N.
• Verificaţi conectivitatea completă.

Introducere
În această activitate, veţi configura calculatoarele pentru conectarea la o rețea fără fir prin intermediul
Linksys-WRT300N. Veti configura securitatea de bază pe Linksys-WRT300N prin schimbarea SSID-ului
implicit, parolei implicite și adăugarea criptării WEP.

Sarcina 1: Conectați-vă la router-ul Linksys WRT300N


Pasul 1. Conectați-vă la router-ul reţelei fără fir.
De la WirelessPC1, accesați Spaţiul de Lucru, apoi conexiunea la reţeaua fără fir. Selectați fila Conectare
și conectați-vă la rețeaua implicită.

Pasul 2. Verificați setările de conectivitate.


În timp ce vă aflaţi încă în spațiul de lucru al calculatorului, verificați setările de conectivitate prin accesarea
Ecranului de Comandă și tastați comanda ipconfig.
PC> ipconfig

Adresa IP ....................................: 192.168.1.100


Masca de subreţea .....................: 255.255.255.0
Gateway implicit..........................: 192.168.1.1

PC>

Notă: Adresa IP poate fi diferită deoarece a fost atribuită dinamic.

Sarcina 2: Accesaţi Linksys WRT300N


Pasul 1. Accesaţi Linksys WRT300N, WRS1 prin navigatorul web.
Pe WirelessPC1, închideți Ecranul de Comandă și apoi daţi clic pe Navigatorul Web. Introduceţi URL-ul
192.168.1.1, gateway-ul implicit al calculatorului.

Pasul 2. Introduceți informaţiile de autentificare.


Vi se va cere un nume de utilizator și o parolă. Numele de utilizator și parola implicită sunt ambele admin.
După ce ați introdus datele de autentificare, ar trebui să vedeţi pagina implicită a utilitarului Linksys
WRT300N.

Sarcina 3: Setări de bază ale reţelei fără fir


Pasul 1. Configuraţi SSID-ul.
Pentru a începe securizarea rețelei fără fir, accesați pagina Reţea Fără Fir și modificați numele de rețea
(SSID) de la Implicit la WRS1.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 3
Pasul 2. Salvaţi setările.
Derulați în jos pagina și apoi dați clic pe Salvare Setări. Când setările sunt acceptate de către Linksys
WRT300N, un mesaj de cerere de Timeout va apărea în fereastra navigatorului web. După ce acest
mesaj este afișat, continuați cu Pasul 3.

Pasul 3. Reconectați-vă la rețeaua fără fir.


Deoarece SSID-ul s-a schimbat, momentan WirelessPC1 nu poate accesa reţeaua. Pe Spaţiul de Lucru
întorceţi-vă la Reţeaua Fără Fir a Calculatorului şi selectaţi fila Conectare. Conectaţi-vă la rețeaua
WRS1.

Sarcina 4: Activaţi Securitatea Reţelei Fără Fir


Pasul 1. Din navigatorul web de pe WirelessPC1, reconectați la pagina de configurare a
router-ului (http://192.168.1.1).

Pasul 2. Navigați la pagina Reţea Fără Fir și apoi selectaţi fila Securitatea Reţelei Fără
Fir.

Pasul 3. În modul de securitate, selectați WEP.

Pasul 4. Introduceți o cheie WEP.


O rețea este la fel de sigură ca și punctul său cel mai slab, iar un router al reţelei fără fir este un loc foarte
convenabil pentru a începe, dacă cineva vrea să prejudicieze rețeaua. Prin cererea unei chei WEP pentru
conectarea la router, adăugați un nivel de securitate.
Din păcate, există instrumente care pot sparge criptarea WEP. O formă mai solidă de securitate a reţelei
fără fir este WPA și WPA-2, care nu sunt în prezent susținute de Packet Tracer.
Adăugați cheia WEP 1234567890 în domeniul Cheie1.

Pasul 5. Salvaţi setările.


Derulați în jos pagina și apoi dați clic pe Salvare Setări. Veţi fi din nou deconectat de la reţea după ce vă
veţi salva setările. Când setările sunt acceptate de către Linksys WRT300N, un mesaj de cerere de
Timeout va apărea în fereastra navigatorului web. După ce acest mesaj este afișat, continuați cu Pasul
6.

Pasul 6. Configuraţi WirelessPC1 pentru a utiliza autentificarea WEP.


• Întoarceți-vă pe spaţiul de lucru și dați clic pe Reţeaua Fără Fir a Calculatorului.
• Dați clic pe fila Conectare.
• Din lista de rețele fără fir disponibile, selectați WRS1 și dați clic pe Conectare.
• Un ecran va apărea solicitând cheia WEP. Sub Cheia 1 WEP, tastați cheia WEP: 1234567890 şi
apoi dați clic pe Conectare.
• Dați clic pe fila Informații despre Legături pentru a verifica conectivitatea la punctul de acces.
Procentajul de finalizare ar trebui să fie de 100%. Dacă nu, dați clic pe Verificare rezultatele pentru a
vedea care componente necesare nu sunt încă finalizate.

Sarcina 5: Gestionarea și Securizarea utilitarului Web al Router-ului


Pasul 1. Configuraţi parola de acces web.
Din navigatorul Web de pe WirelessPC1, reveniţi la pagina web a utilitarului router-ului (http://192.168.1.1) și
navigați la secțiunea Administrare. Schimbaţi parola router-ului în cisco pentru a asigura accesul la Linksys
WRT300N prin schimbarea parolei implicite. Observaţi că Accesul la Utilitarul Web HHTP este deja selectat
în mod implicit.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 3
Pasul 2. Derulați pagina în jos și dați clic pe Salvare Setări.
După implementarea parolei schimbate, pagina va afișa: Setarea s-a realizat cu succes.Sub acest mesaj,
există o legătură pentru a continua prin conectarea la utilitarul web pentru Linksys WRT300N. Dați clic pe
legătura Continuare și va apărea o fereastră de autentificare. Introduceți numele de utilizator al
administratorului şi folosiţi cisco ca parolă pentru reconectarea la paginile web de configurare pentru
Linksys WRT300N.

Sarcina 6: schimbaţi Canalul Reţelei fără fir aflat în Utilizare


Pasul 1. Accesaţi Linksys WRT300N, WRS1 prin navigatorul web.
Pe WirelessPC1, dați clic pe Navigatorul Web. Introduceți URL-ul 192.168.1.1.

Pasul 2. Introduceți informaţiile de autentificare.


Autentificaţi-vă introducând admin pentru numele de utilizator și cisco pentru parolă.

Pasul 3. Specificaţi un canal al reţelei fără fir.


Multe puncte de acces pot selecta în mod automat un canal bazat pe utilizarea canalelor adiacente. Unele
produse monitorizează în permanență spațiul de radio pentru a regla în mod dinamic setările de canal ca
răspuns la schimbările de mediu. În această sarcină veţi forța punctul de acces pentru a lucra pe canalul 6.

Deoarece clienții sunt 802.11b/g, doar Banda Radio va fi lăsată pe canalul Standard-20MHz.

Pe pagina care se încarcă, navigați la Reţeaua Fără Fir> Configurarea Reţelei Fără Fir de Bază și
localizaţi zona Canalul Standard.

Pasul 4. Salvaţi setările.


Derulați în jos pagina și apoi dați clic pe Salvare Setări. Când setările sunt acceptate de către Linksys
WRT300N, un mesaj cu "Setările s-au realizat cu succes" va apărea în fereastra navigatorului web. După ce
acest mesaj este afișat, dați clic pe Continuare pentru a reveni la pagina reţelei fără fir și închideți-l.

WirelessPC1 ar trebui acum asociat cu WRS1. Rețineți că nu este necesară configurarea pe


WirelessPC1 la schimbarea canalelor.WRS1 este dispozitivul care controlează ce canal este utilizat.

Sarcina 7: Conectarea WirelessPC2 la reţea


Pasul 1. Configurați WirelessPC2 pentru a utiliza autentificarea WEP.
• Din WirelessPC2 mergeți la fila Spaţiu de Lucru și dați clic pe Reţeaua Fără Fir a Calculatorului.
• Dați clic pe fila Conectare.
• Din lista de rețele fără fir disponibile, selectați WRS1 și dați clic pe Conectare.
• Un ecran va apărea solicitând cheia WEP. Sub Cheia 1 WEP, tastați cheia WEP: 1234567890 şi
apoi dați clic pe Conectare.
• Dați clic pe fila Informații despre Legături pentru a verifica conectivitatea la punctul de acces.

Procentajul de finalizare ar trebui să fie de 100%. Dacă nu, dați clic pe Verificare Rezultate pentru a
vedea care componente necesare nu sunt încă finalizate.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 3
IT Essentials 5.0

6.8.3.17 Testarea unei conexiuni fără fir


Obiective de învățare
• Configurați un calculator pentru a se alătura unei rețele fără fir.
• Testaţi conexiunea la reţeaua fără fir.

Introducere
În această activitate, veţi configura PC3 pentru conectarea la o rețea fără fir prin intermediul Linksys-
WRT300N.

Sarcina 1: Configuraţi conexiunea la reţeaua fără fir


Pasul 1. Configuraţi PC3 pentru a se conecta la WRS1.
a. Daţi clic pe PC3 pentru a deschide Vizualizatorul de Dispozitive Fizice.

b. Daţi clic pe fila Spaţiu de Lucru pentru PC3.

c. Selectați butonul Reţeaua Fără Fir a Calculatorului. Se deschide fereastra cu Informaţii despre
Legături cu mesajul: Nu există asociere cu punctul de acces.

d. Dați clic pe fila Conectare.

e. Când apare WRS_LAN ca o reţea fără fir disponibilă, daţi clic pe butonul Conectare.

f. Introduceţi ABCDE12345 pentru cheia WEP şi daţi clic pe butonul Conectare.

g. Selectați fila Informaţii despre Legături. Ar trebui să se afişeze un mesaj: V-aţi conectat cu
succes la punctul de acces. Dacă nu primiţi acest mesaj, depanaţi paşii în această activitate.

Sarcina 2: Verificați configurarea adresei PC3


Pasul 1. Vizualizați configurarea adresei IP a PC3.
a. Închideţi fereastra Reţelei Fără Fir a Calculatorului

b. Daţi clic pe butonul Ecranul de Comandă.

c. Tastați ipconfig /all și apoi apăsați tasta Enter.

d. Care este adresa fizică a calculatorului? Care este celălalt nume al adresei fizice?

e. Care este adresa IP a calculatorului?

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 4
f. Care este masca de subreţea a calculatorului?

g. Care este gateway-ul implicit al calculatorului?

h. Care este adresa serverului DNS? Ce serviciu asigură server-ul DNS reţelei?

Sarcina 3: Verificaţi conexiunea reţelei dintre PC3 şi restul reţelei.


Pasul 1: Verificaţi conectivitatea dintre PC3 şi restul reţelei folosind comanda ping.
a. Din fereastra Ecranul de Comandă, daţi ping gateway-ului implicit pentru PC3. Comanda ping ar
trebui să se realizeze cu succes. O comandă ping realizată cu succes seamănă cu output-ul de
mai jos.

PC>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=203ms TTL=255


Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=94ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=94ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=78ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:


Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 78ms, Maximum = 203ms, Average = 117ms

b. Din fereastra Ecranul de Comandă, daţi comanda ping pentru PC1 folosind adresa sa IP de
192.168.1.11. (Comanda ping ar trebui să se realizeze cu succes.)

Pasul 2: Verificaţi conectivitatea dintre PC3 şi restul reţelei folosind comanda ping.
a. Comanda tracert este folosită pentru a determina calea între o gazdă locală, în acest caz PC3, şi
o gazdă aflată la distanţă. Din ecranul de comandă verificaţi calea dintre PC3 şi PC2 folosind
comanda de mai jos din Ecranul de Comandă al PC3. Tastaţi tracert 192.168.1.12 şi apăsaţi
pe tasta Enter.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 4
b. Rezultatul comenzii ar trebui să semene cu următoarea informaţie:

PC>tracert 192.168.1.12

Tracing route to 192.168.1.12 over a maximum of 30 hops:

1 187 ms 94 ms 93 ms 192.168.2.1
2 * 125 ms 125 ms 192.168.1.12

Trace complete.

c. Urmând rezultatele comenzii, pachetele ICMP generate de comanda tracert arată pachetele care
traversează interfaţa WRS1 LAN la gazdă, PC2.

Sarcina 4: Utilizarea DNS


Pasul 1. Verificaţi conectivitatea la server-ul web folosind DNS.
a. Închideţi fereastra Ecranul de Comandă din PC3.

b. Daţi clic pe butonul Navigator Web.

c. Introduceţi http://www.example.com în fereastra cu URL şi daţi clic pe butonul Merge. Ar trebui să


se afişeze pagina web a server-ului.

d. DNS este folosit pentru a transforma nume de domenii în adrese IP. Pentru a verifica rezoluţia,
închideţi fereastra Navigatorului web din PC3.

e. Daţi clic pe butonul Ecranul de Comandă pentru a îl deschide în PC3.

f. În ecranul de comandă, daţi comanda ping pentru server-ul web folosind numele domeniului
www.example.com. Aceasta ar trebui să genereze următorul rezultat:

PC>ping www.example.com

Pinging 192.168.3.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.100: bytes=32 time=138ms TTL=126


Reply from 192.168.3.100: bytes=32 time=156ms TTL=126
Reply from 192.168.3.100: bytes=32 time=172ms TTL=126
Reply from 192.168.3.100: bytes=32 time=140ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.3.100:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 138ms, Maximum = 172ms, Average = 151ms

Observaţi că numele domeniului www.example.com a fost tradus de server-ul DNS în adresa IP a


server-ului web 192.168.3.100. Aceasta verifică funcţionarea corectă a server-ului DNS.

Până în prezent, toate cererile DNS au fost efectuate în mod automat de către alte aplicații. La
punctul (c) a fost efectuată de către navigatorulul web și la punctul (f) prin comanda ping. Pentru a
genera cererile DNS direct de server, folosiţi comanda nslookup.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 4
g. Tot din ecranul de comandă al PC3 tastaţi comanda nslookup www.example.com. Comanda
urmată de rezultatul său ar trebui să arate ca următoarea:

PC> nslookup www.example.com


Server: [192.168.3.100]
Adresă: 192.168.3.100

Răspuns ne-autoritar:
Nume: www.example.com
Adresă: 192.168.3.100
PC>

Când intraţi în formatul de deasupra, nslookup va înainta o cerere către un server DNS întrebând
care este adresa IP asociată cu numele www.example.com.

Pe prima linie a rezultatului comenzii se arată numele server-ului DNS care a primit cererea DNS.
PC3 a trimis cererea către 192.168.3.100 deoarece a învăţat de la WRS1 prin intermediul DHCP că
192.168.3.100 a fost folosit pentru a traduce nume. Din moment ce nu a fost definit niciun nume
pentru 192.168.3.100, a fost afişată adresa IP.

A doua linie ne informează cu privire la adresa IP a server-ului DNS folosit în cerere.

A treia, a patra şi a cincea linie arată răspunsul actual la cerere: numele www.example.com este
asociat cu adresa IP 192.168.3.100.

Procentajul de finalizare ar trebui să fie de 100%. Dacă nu, dați clic pe Verificare rezultate pentru a
vedea care componente necesare nu sunt încă finalizate.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 4 of 4
IT Essentials 5.0

10.2.4.5 Tehnici de securitate pentru reţele fără fir


Obiective de învățare
• Configurarea unui WPA2 pe un Linksys WRT300N
• Configura-i Filtrarea MAC în Linksys WRT300N
• Configurarea unei Înaintări de Porturi Simple în Linksys WRT300N

Introducere
În această activitate, veți configura router-ul fără fir Linksys WRT300N la:
 Utilizați WPA2 Personal ca metodă de securitate
 Bazați-vă pe filtrarea MAC-urilor pentru a spori securitatea
 Suport pentru Înaintarea Porturilor Simple

Sarcina 1: Conectarea la router-ul fără fir


Pasul 1. Înregistrarea la router-ul fără fir
a. Din fila Desktop în PC0, alege Navigatorul Web.
b. Tastaţi adresa IP a router-ul fără fir 192.168.0.1.
c. Când sunteţi întrebaţi de numele de utilizator și parolă, utilizaţi admin pentru ambele. Acestea
sunt numele de utilizator / parola implicite (setările din fabrică) pentru toate produsele Linksys.
d. Odată ce se încarcă pagina de configurare bazată pe web WRS1, continuaţi cu Sarcina 2.

Sarcina 2: Adăugarea caracteristicilor de securitate pentru WRS1


Pasul 1. Configurarea WPA2+AES pe WRS1
a. Încă de la pagina web de configurare WRS1 (la care s-a ajuns dintr-un browser web din PC0),
navigaţi la Fără Fir> Securitatea Reţelei Fără Fir.
b. Modificaţi modul de Securitate de la Dezactivat la WPA2 Personal.
c. AES este considerat un protocol de criptare foarte puternic. Lăsa-ţi-l selectat.
d. Parola pentru această rețea fără fir este configurată în câmpul Passphrase. Scrieți aCompWiFi ca
parola. Observaţi că parola este sensibilă la majuscule
e. Derulați pagina în jos și faceți clic pe pagina de Salvare Setări pentru a salva modificările.
f. WRS1 este acum configurat pentru a utiliza WPA2.
Notă: Laptop0 nu se va putea asocia cu WSPR1 deoarece nu a fost configurat. Configurarea Laptop0
se va face în Pasul 2.Configurarea Laptop0 se va face în Pasul 2.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 3
Pasul 2. Configurarea reţelei fără fir a clientului pentru Laptop0
a. Click pe Laptop0 pentru a deschide fereastra de configurare.
b. Faceți clic pe fila Desktop.
c. Selectaţi Reţeaua fără fir a calculatorului personal.
d. Ar trebui să vedeți mesajul Nu există asociere cu punctul de acces.
e. Faceți clic pe fila Conectare.
f. Permiteţi câteva secunde pentru ca SSID-ul difuzat de WRS1 să apară. Ar trebui să vedeți SSID-
urile unei companii enumerate în coloana cu numele reţelei fără fir.
g. Selectați SSID unei companii făcând clic pe ea. Apoi faceți clic pe Conectare.
h. În domeniul securității, alegeţi WPA2-Personal.
i. Introduceți parola pentru rețeaua fără fir, aCompWiFi (aceeaşi parolă configurată în WRS1) şi faceți
clic pe Conectare.
j. Laptop0 ar trebui să fie acum asociat la WRS1.
k. Notaţi adresa IP pentru Laptop0 (dobândite prin DHCP din WRS1) și adresa MAC. Închide fereastra
Reţeaua fără fir a calculatorului personal și, încă de la fila Desktop, selectați Ecranul de Comandă.
l. Tastați ipconfig/all şi notaţi pentru Laptop0 adresele IP și MAC.
Pasul 3. Configuraţi WRS1 pentru a susţine Filtrarea MAC-ului.
a. Închideți pagina de configurare pentru Laptop0.
b. Clic pe PC0 și deschideți un navigator web pentru a merge la PC0> Desktop> Navigator Web.
c. Scrieţi adresa IP a WRS1 pentru a deschide pagina de configurare web a acestuia. Introduceți
numele de utilizator şi parola administratorului atunci când se solicită.
d. Navigați în Reţeaua fără Fir> Filtrul MAC pentru rețele fără fir.
e. Selectați Activarea şi Permisiunea de conectare a calculatoarelor listate mai jos pentru a
accesa reţea fără fir.
f. Tastaţi în Laptop0 adresa MAC (scrisă în Activitatea 2, Pasul 2), în câmpul MAC 01. Observați
formatul adresei MAC cerută de WRS1. Acesta trebuie să fie în formatul XX: XX: XX: XX: XX: XX.
g. Derulați în jos și faceți clic pe pagina de Salvare a setărilor.
h. Deoarece adresa MAC a Laptop0 este singura specificată, Laptop0 este singurul dispozitiv fără fir în
prezent capabil de asociere cu WRS1.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 3
Pasul 4. Testarea Conectivităţii
a. Clic pe PC0 și mergeţi pe Desktop> Ecranul de Comandă.
b. Daţi comanda ping pe calculatorul personal de la distanţă prin utilizarea comenzii ping
200.100.50.10. Comenzile ping ar trebui să fie realizate cu succes.
c. Inchideţi fereastra de configurare pentru PC0 și faceți clic pe Laptop0.
d. Din fereastra de configurare pentru Laptop0, mergeţi la Desktop> Ecranul de Comandă.
e. Daţi comanda ping pe calculatorul personal de la distanţă prin utilizarea comenzii ping
200.100.50.10. Comenzile ping ar trebui să fie realizate cu succes.
f. Închideţi fereastra de configurare pentru Laptop0.
g. Daţi clic pe Calculatorul Personal de la Distanţă pentru a deschide fereastra de configurare.
h. Din fereastra de configurare a Calculatorului Personal aflat la distanţă, mergeţi la Desktop>
Ecranul de Comandă.
i. Daţi comanda Ping pe Server0 din Calculatorul Personal aflat la Distanţă prin utilizarea ping
192.168.0.20. Comenzile ping ar trebui să fie realizate cu succes.
j. Tot din Calculatorul personal aflat la distanţă, deschideți un navigator Web (Desktop> Web
Browser) și tastați adresa paginii web intern găzduit la Server0, www.acompany.com.
Comenzile ping și/sau cererile HTTP de la Calculatorul Personal aflat la distanţă la Server0 (sau orice
alt dispozitiv intern) nu sunt realizate cu succes, deoarece WRS1 nu stie ce dispozitiv intern ar trebui să
ia.
k. Închideți orice fereastră de configurare a dispozitivelor care poate fi deschisă și treceţi la pasul
următor.

Pasul 5. Configurarea Înaintării de Porturi Simple în WRS1.


a. Clic pe PC0 pentru a deschide fereastra de configurare.
b. mergeţi la Desktop> Navigator Web și conectaţi-vă la WRS1M
c. Din pagina web de configurare a WRS1, navigați în Aplicaţie&Jocuri> Înaintarea Porturilor
Simple
d. Din meniul din stânga, alegeţi HTTP din prima casetă cu opţiuni.
e. Din partea de mijloc a ferestrei, localizați primul rând. În primul rând, schimbați adresa IP pentru a se
potrivi cu adresa IP a Server0, 192.168.0.20. De asemenea, verificați caseta de selectare Activat la
sfârșitul aceluiași rând.
f. Derulați pagina în jos și faceți clic pe Salvare Setări.
g. Acum ar trebui să puteţi ajunge la pagina web găzduită de Server0. Deschideți un navigator web din
Calculatorul Personal aflat la distanţă.
h. În bara de adrese, tastați în 121.120.119.100. Aceasta este adresa IP atribuită portului de Internet
WRS1.
i. Ar trebui să vedeți acum pagina web găzduită în Server0.
Verificați scorul. Acum ar trebui să aveți 100%.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 3

S-ar putea să vă placă și