Sunteți pe pagina 1din 18

Detectia vehiculelor rutiere

Generalitati
 Sistemele Inteligente de Transport (ITS) de tip ATMS (Sisteme Avansate de
Management al Traficului) includ în componenţă sub-sisteme de detecţie a
traficului, de comunicaţii, precum şi tehnologii de control (părţi componente ale
strategiilor de management al traficului).
 Detecţia vehiculelor şi sistemele de supraveghere sunt în întregime părţi ale
ITS, deoarece ele culeg toate sau cel puţin o parte din datele folosite de ITS
 Tehnologiile de detecţie şi supraveghere a vehiculelor pot fi descrise ca având
trei componente:

Dispozitiv Dispozitiv de
Traductor de procesare a
procesare a datelor
semnalelor

 Traductorul are rolul de a detecta trecerea sau prezenţa unui vehicul sau a
osiilor acestuia.
 Dispozitivul de procesare a semnalelor converteşte mărimile de la ieşirea
traductorului în semnale electrice. Dispozitivul de procesare a datelor este de
obicei format din hardware/software destinat conversiei acestor semnale
electrice în parametri de trafic. Parametrii de trafic includ: prezenţă vehicule,
numărare vehicule, viteză, clasificare, interval între vehicule, direcţie de
deplasare, gabarit, greutate şi durata de tranzit.
 Dispozitivul de procesare a datelor se poate constitui ca parte a senzorului
(traductorului) sau poate fi reprezentat de un controler în afara acestuia, legat
prin dispozitive de separare galvanică, cum ar fi de exemplu optocuploarele
sau releele electromagnetice.

1
 Sistemele de detecţie/supraveghere se pot clasifica cel mai bine după modul
în care este afectat traficul la montarea acestora:

 Sisteme de detecţie/monitorizare cu interacţiune în trafic sunt acele


echipamente la care pentru instalare este necesară efectuarea unor lucrări
specifice (şanţuri, gropi în carosabil etc.) şi care au ca efect gâtuirea traficului
şi un grad redus de amovibilitate a sistemelor de detecţie. Sistemele
considerate deja clasice sunt majoritar din această categorie. Din această
categorie fac parte:
 Buclele inductive;
 Magnetometrele;
 Senzorii micro-buclă;
 Detectoarele pneumatice rutiere;
 Detectoarele piezoelectrice rutiere cu cabluri sau alte tehnologii de cântărire în
mişcare etc.
 Sisteme de detecţie/monitorizare fără interacţiune în trafic sunt acele
echipamente ieftine şi fiabile, care pot fi montate şi întreţinute cu un minim de
intervenţie în fluenţa traficului şi la care precizia de detecţie este cel puţin de
nivelul celei a buclelor inductive. Din această categorie fac parte tehnologiile
mai noi, cum ar fi:
 Sistemele de detecţie bazate pe procesarea imaginii video;
 Radarele cu microunde;
 Radarele laser;
 Detectoarele pasive cu radiaţii infraroşii (PIR);
 Detectoarele cu ultrasunete;
 Ariile pasive acustice;
 Combinaţiile de tehnologii senzoriale cum ar fi PIR cu microunde Doppler sau
PIR cu ultrasunete etc.
Exemple de capsule senzoriale combinate ASIM DT 272 (cu PIR şi
ultrasunete) şi ASIM DT 281 (cu PIR şi radar Doppler

2
Comparaţie între tehnologiile utilizate de
senzori

 În general, este utilă comparaţia între robusteţea şi fragilitatea unui senzor,


caracteristici care provin în primul rând din tehnologia folosită de acesta, dar şi
de modul în care este realizat;
 Trebuie să se ţină cont, de asemenea, de modul de instalare, parametrii
măsuraţi de senzor, performanţele în condiţii de mediu diferite, şi de iluminare
diferite, gradul de
adaptabilitate la utilizarea unei conexiuni wireless

Tehnologie Avantaje Dezavantaje


(tip)
senzor

 Design flexibil, permite  Instalarea necesită


satisfacerea unei largi lucrări în pavaj
categorii de aplicaţii
 Scade durata de
 Tehnologie bine pusă la punct exploatare a pavajelor
rutiere
 Asigură măsurarea
parametrilor de bază ai  Instalarea şi
traficului (volum, prezenţă, întreţinerea necesită
gabarit, viteză, direcţie şi închiderea benzii de
interval între vehicule) circulaţie
 Dacă se folosesc frecvenţe de  Buclele de cablu sunt
Bucla lucru ridicate se pot asigura şi supuse solicitărilor de
inductivă informaţii de clasificare a diferite naturi (vibraţii,
vehiculelor umiditate,
temperatură)
 Instalarea mai multor
detectoare necesită o
altă locaţie centrală de
comandă

3
 Poate fi instalat în  Instalarea necesită
locuri inaccesibile tăierea pavajului sau
pentru buclele realizarea de tunele
inductive (poduri) pe sub acesta
 Unele modele se  Nu poate detecta
Magnetică (magneto- pot monta fără a vehiculele aflate în
metrul cu bobină de decoperta drumul staţionare
inducţie)  Mai puţin
susceptibil la
solicitări decât
buclele inductive

 Relativ puţin  Lobul de radiaţie a


sensibil la efectele antenei şi forma de
schimbărilor undă trebuie să fie
climatice adaptate aplicaţiei
 Permite măsurarea
 Senzorii de tip
directă a vitezei
Radarul cu microunde Doppler nu permit
 Permite detecţia vehiculelor
monitorizarea oprite
simultană a mai
multor benzi de
circulaţie

 Este posibilă  Unele condiţii de mediu,


monitorizarea cum ar fi schimbările de
temperatură sau
simultană a mai turbulenţele în aer pot
multor benzi de afecta performanţele.
circulaţie Unele modele au
compensare internă cu
temperatura
Senzorii cu ultrasunete  Senzorii care utilizează
măsurarea în impulsuri cu
durată mare de repetiţie
pot detecta cu dificultate
gradul de ocupare a
benzii de circulaţie pentru
vehicule care se
deplasează cu viteze de
la moderat la ridicate

4
 Senzorii de tip activ  Operarea senzorului
pot transmite mai de tip activ poate fi
multe fascicule pentru afectată de ceaţă,
măsurarea precisă a când vizibilitatea
poziţiei vehiculelor, scade sub 6 m sau
vitezei şi clasificarea când este zăpadă
acestora viscolită
Senzorii cu radiaţie  Senzorii de tip  Senzorii pasivi (PIR)
infrarosie multizonă pasivi pot pot avea o
măsura viteza sensibilitate redusă în
câmpul vizual, în
 Este posibilă
condiţii de ceaţă sau
monitorizarea ploaie
simultană a mai
multor benzi de
circulaţie

 Detecţia este pasivă  După unele


determinări, se pare
 Insensibilitate la
că temperaturile
precipitaţii
scăzute afectează
 Este posibilă precizia măsurărilor
monitorizarea mai  Anumite modele nu
Senzori acustici multor benzi de
sunt recomandate
circulaţie
pentru operarea în
zone în care
vehiculele se
deplasează lent sau
se află oprite la
semafoare

5
 Permit  Sensibili la orice variaţii ale
supravegherea mediului care implică variaţii
simultană a mai de iluminare, ocluziuni între
multor benzi şi a obiectele monitorizate, trecere
mai multor zone / zi-noapte, contrast între
bandă vehicul-drum, picături de
ploaie, ceaţă, fulgi de zăpadă
 Uşor de adăugat
sau depuneri de praf pe
sau modificat obiectivul camerei etc.
zonele de detecţie
 Necesită montare la înălţime
 Gamă bogată de
de cel puţin 15 – 20 m pentru
date disponibile
o bună vizibilitate în domeniul
 Permit furnizarea măsurării de viteză şi detecţiei
Senzori
de date de vehiculelor
CCD şi CMOS detecţie pe arii  Dacă nu sunt dotate cu
extinse atunci
cu procesare stabilizatoare de imagine,
când camerele
de imagine unele modele pot fi
video sunt
video susceptibile de afectarea
interconectate
calităţii acesteia la vibraţii sau
vânt puternic şi în rafale
 Raportul preţ/calitate
satisfăcător mai ales când
sunt necesare mai multe zone
de detecţie pentru o aceeaşi
cameră

6
Tip de date furnizate

Benzi
Lărgime Preţ
multipl
de bandă comercializar
e, zone
Grad de e pachet
Tip tehnologie Prezenţ Clasi- de
comunicaţ senzor (la
Numărar de detecţie
ă Vitez ficare ii nivelul anului
e ocupar multipl
vehicul ă vehicul necesară 2000) [USD]
vehicule e e
e e
bandă

Bucla Mică -
X X X X X 500 – 800
inductivă medie

Magnetometru
l 1100 –
X X X X Mică
(fluxmetrul cu 6300
două porţi)

Magnetică
(magnetometr
X X X Mică 385 - 2000
ul cu bobină
de inducţie)

Radarul cu
X X X X X X Medie 700 – 3300
microunde

PIR 700 –
Senzorii cu 1200
Mică -
radiaţii X X X X X X
medie AIR 6500 -
infraroşii
14000

În
Senzorii cu
X X X Mică impulsuri:
ultrasunete
600 – 1900

Senzori Mică - 3100 –


X X X X X
acustici medie 8100

Senzori CCD
şi CMOS cu Mică - 5000 -
X X X X X X
procesare de ridicată 26000
imagine video

7
Alegerea tipului de senzor

 Există mai multe categorii de senzori, potriviţi pentru cele mai uzuale
aplicaţii ITS:
 Detector/radar pneumatic rutier;
 Bucle inductive;
 Senzori magnetici;
 Benzi de presiune pentru cântărire din mers (WIM[1]);
 Senzori piezoelectrici pentru aplicaţii WIM;
 Senzori capacitivi pentru WIM;
 Procesoare video de imagini;
 Radar cu microunde;
 Radar laser;
 Senzori IR pasivi sau activi;
 Arii acustice active etc.
[1] Weigh-in-Motion

 Dintre aceste categorii de senzori, buclele inductive detectoare continuă să fie


utilizate pe scară largă pentru monitorizarea traficului de vehicule rutiere sau
feroviare (şi cele urbane) şi pentru controlul semafoarelor rutiere, datorită
preţului scăzut al acestora, maturităţii, esteticii şi factorilor de natură politică
(au fost utilizaţi cu succes multă vreme). Mai multe aplicaţii în care la prima
vedere sunt destinate buclelor inductive, tind însă să fie suplinite în ultima
vreme de sisteme senzoriale mai moderne, cum ar fi cele bazate pe
procesarea imaginilor şi utilizarea senzorilor multizonali cu IR sau microunde.
În aceste aplicaţii, costul mai prohibitiv al instalaţiilor de captare a informaţiilor
poate fi compensat prin economiile de manoperă la instalare şi mentenanţă.

8
Descrierea principiilor de funcţionare pentru câteva
categorii de senzori cu interacţiune în trafic

1. Senzorii pneumatici
 Senzorii de tip tubular pneumatici se bazează pe variaţia bruscă a presiunii în
interiorul tubului, atunci când un vehicul trece cu roţile peste acesta. Impulsul
de presiune închide un contact, transmiţând un semnal către un numărător
sau un analizor software de trafic. Senzorul pneumatic este portabil, cu baterii
de acumulatoare ca sursă de alimentare pentru partea electronică.
 Această categorie de senzori se foloseşte prin amplasare perpendicular pe
axa drumului pentru numărare temporară a vehiculelor rutiere într-o zonă de
interes, clasificarea acestora prin numărarea osiilor şi măsurarea distanţei
dintre acestea, planificări sau cercetări de trafic. Unele modele pot capta date
despre spaţiile dintre vehicule, întârzierea provocată de oprirea la semafoare,
întârzierea la semnalele de acordare a priorităţii, rata de saturare a fluxului de
vehicule, viteza instantanee conform clasei vehiculelor etc.

 Avantaje: durata redusă de instalare, robusteţe, simplitate, cost redus.


 Dezavantaje: imprecizie la calculul numărului de osii pentru vehicule de
gabarit mare, sensibilitate la temperatură a comutatorului pneumatic, rată de
defectare mare datorită vandalismului sau stresului provocat tubului de
cauciuc de vehicule.
Modalitati de instalare a senzorilor pneumatici

9
Buclele inductive

 Detectorul de tip buclă inductivă (DBI) este cel mai comun senzor utilizat în
aplicaţiile de management al traficului. Forma şi mărimea acestuia variază de
la caz la caz, între pătrate, dreptunghiuri şi cercuri cu diametre cuprinse în
intervalul 1,5m – 2m.
 Principalele componente ale DBI sunt una sau mai multe spire dintr-un
conductor izolat amplasat într-un locaş din drum, un cablu de alimentare care
soseşte dintr-o cutie de joncţiune situată pe marginea drumului, un dulap de
echipament şi unitatea electronică din interior, conectată la surse de
alimentare fixe cu rezervare.

Varianta de amplasare a unei bucle inductive in carosabil

10
 Aplicaţiile se rezumă la detecţia trecerii vehiculelor, prezenţei acestora,
numărării vehiculelor sau determinării gabaritului.
 Cu toate că buclele inductive nu pot determina prin măsurare directă viteza
vehiculelor, aceasta poate fi totuşi aflată prin utilizarea unei perechi de bucle
situate la distanţă cunoscută în acelaşi ax al drumului, sau o singură buclă
prevăzută cu algoritm de măsură, ale cărui intrări trebuie să fie lungimea
buclei, lungimea medie a vehiculului, timpul de staţionare în zona activă a
detectorului şi numărul de vehicule numărate.
 Noile versiuni de detectoare buclă suportă şi clasificarea vehiculelor, prin
utilizarea unor frecvenţe superioare de lucru, în vederea părţilor metalice
specifice vehiculelor.
 Bucla realizată din câteva spire este excitată cu semnale având frecvenţele
cuprinse între 10 kHz – 50 kHz şi funcţionează ca un element inductiv cuplat
cu un modul electronic. Atunci când vehiculul trece sau se opreşte deasupra
buclei, inductanţa acesteia se micşorează. Ca urmare are loc o creştere a
frecvenţei oscilatorului, sesizată de montajul electronic asociat, care
transformă totul într-un impuls ce este transmis controlerului, indicând astfel
prezenţa unui vehicul.
 Detectoarele de tip buclă inductivă comerciale operează cu inductanţe
cuprinse între 20 şi 200H, cu toate că în general există obiceiul de al menţine
acest domeniu doar în plaja 100 – 300 H. O regulă de calcul empirică este
următoarea:

5PN 2
L
10  N
 în care P – perimetrul buclei, exprimat în [m], N – numărul de spire ale buclei,
L – inductanţa în [H].
 Avantaje: Operarea acestui tip de senzori este foarte bine experimentată şi
cunoscută pentru toate aplicaţiile la care este potrivită (volum trafic, gabarit
vehicule, prezenţă, direcţie de deplasare şi interval între vehicule). Preţul
exclusiv al echipamentului este redus, designul este flexibil.
 Dezavantaje: Probleme legate de instalare: întreruperea traficului, calitatea
suprafeţei drumului, întreţinere, cost manoperă etc. Buclele realizate din fire
sunt susceptibile la agresiunile mediului, traficului, dăunătorilor (rozătoare).

11
Senzori piezoelectrici

 Materialele piezoelectrice au proprietatea de a converti energia cinetică în


energie electrică. Anumite tipuri de materiale polimerice realizează aceste
proprietăţi cu randament ridicat, fiind foarte indicate pentru realizarea unor
astfel de senzori.
 Senzorii piezoelectrici şi-au găsit utilitatea la realizarea de traductoare de
prezenţă a vehiculelor precum şi în alte aplicaţii.
 Construcţia unui senzor piezoelectric destinat acestui scop este coaxială, cu
un element protejat de un manşon metalic, urmat de materialul piezoelectric şi
un alt strat exterior, tot din metal.
 În timpul procesului de fabricaţie, prin supunerea acestui ansamblu la un câmp
electric radial intens are loc polarizarea materialului piezoelectric. Câmpul
electric este aplicat într-un câmp Corona pe cablul neprotejat. Acest câmp de
polarizare schimbă structura amorfă a polimerului într-o formă semi-cristalină,
menţinând totuşi proprietăţile de elasticitate şi flexibilitate ale polimerului
original

Acest tip de senzori este recomandat mai ales pentru cântărire din mers,
clasificare a vehiculelor prin determinarea distanţei între osii şi numărarea
acestora, măsurarea vitezei precum şi alte aplicaţii care implică numărare.

 Avantaje: Senzorii piezoelectrici oferă avantajul că oferă informaţii mai precise


decât buclele inductive, în sensul că detectează chiar momentul trecerii roţii
maşinii peste el, în loc de trecerea întregului vehicul. În felul acesta, cu
ajutorul acestor senzori se pot discrimina diferitele categorii de vehicule cu
mare precizie. Deşi mai scumpi decât buclele inductive, dacă se ţine cont şi de

12
costurile de montare, aceşti senzori dau mai multe informaţii şi despre viteză,
greutate etc.
 Dezavantaje: Ca dezavantaje se pot menţiona: întreruperea temporară a
traficului pentru montarea/întreţinerea senzorilor, defectare mai frecventă în
cazul drumurilor cu calitate slabă a copertamentului, necesitatea existenţei
unui dulap de automatizare, sensibilitate la variaţii de temperatură ale
drumului şi viteză a vehiculelor.

Senzori magnetici

 Sunt acele categorii de senzori care indică prezenţa vehiculelor prin detecţia
perturbaţiilor (anomaliilor magnetice) create de acestea în câmpul magnetic
terestru.

 Există două tipuri de senzori magnetici pentru măsurarea fluxului de trafic


rutier. Primul tip este reprezentat de magnetometrul cu două fluxuri, ce
detectează schimbările survenite în componentele verticală şi orizontală ale
câmpului magnetic terestru produse de masa feroasă a vehiculelor rutiere.
Acesta conţine o înfăşurare primară şi două înfăşurări secundare realizate în
jurul unui miez cu mare permeablitate magnetică.
 Ca răspuns la perturbarea provocată de „semnătura magnetică” a unui vehicul
rutier, circuitele electronice asociate măsoară tensiunea ce apare la bornele
înfăşurărilor secundare. Criteriul de detecţie este depăşirea unui prag de
alarmă prestabilit. Odată ce acest lucru s-a întâmplat, ieşirea este menţinută
activă până când vehiculul părăseşte zona activă a senzorului.
 Cel de-al doilea tip de detector este magnetometrul de inducţie. Acesta
detectează semnătura magnetică a vehiculului prin detecţia schimbărilor ce
apar în liniile de flux magnetic la deplasarea vehiculului prin acestea.

13
 Ca şi magnetometrul cu flux, cel de inducţie generează o tensiune atunci când
un obiect metalic perturbă câmpul magnetic terestru. Cu toate acestea
majoritatea acestor senzori nu sunt capabili să detecteze vehiculele aflate în
staţionare.
Modificarea liniilor de câmp magnetic terestru în diferite situaţii

Efectul câmpului magnetic terestru asupra permalloy-ului

14
Exemple de senzori magnetici de inducţie

 Avantaje: Magnetometrul cu flux în două axe şi cel de inducţie sunt mai puţin
susceptibile la solicitările mecanice ale traficului decât buclele inductive. De
asemenea, anumite modele permit transmisia de date wireless în
radiofrecvenţă. Magnetometrele de inducţie se pot folosi acolo unde instalarea
buclelor nu este posibilă (poduri), iar unele modele nici nu necesită tăierea
pavajului.
 Dezavantaje: Anumite modele de magnetometre necesită lucrări ce presupun
decuparea unei porţiuni de pavaj, implicând închiderea traficului pentru acest
lucru. Detectoarele de tip magnetic nu pot sesiza în general vehiculele
staţionate. De asemenea, unele variante au zone de detecţie restrânse.

Benzi de presiune

 Sistemele care folosesc acest gen de traductoare sunt în general cele de


cântărire din mers a vehiculelor.
 Pe măsură ce vehiculele trec peste aceste benzi, sistemul de măsurare
înregistrează efortul măsurat de mărci tensometrice şi calculează sarcina
dinamică. Sarcina statică este estimată din aceasta cu ajutorul unor parametri
de calibrare. Dintre aceştia fac parte: viteza vehiculului, tipul de pavaj,
dinamica suspensiilor etc.
Precizia sistemelor de cântărire din mers a vehiculelor se poate exprima ca
funcţie de viteza vehiculului ce traversează benzile senzoriale

15
Aspectul benzilor de presiune la sisteme de cântărire din mers

 Modul de aplicare a principiului de măsurare diferă de la un echipament la


altul. Se pot monta benzi singulare, perpendiculare pe axul căii de rulare, sau
se pot monta benzi în perechi. Acestea din urmă sunt separate şi în axul
longitudinal, astfel încât vehiculele ce trec peste ele să poată fi cântărite pe
fiecare roată în parte. Domeniul de aplicare pentru sistemele de măsurare cu
o singură bandă este cel al drumurilor la care volumul de trafic este în general
modest. Sistemele de măsură cu două benzi operează astfel:
 Sistemul este în stare de veghe atunci când nu a fost accesat de nici un
vehicul;
 Primele roţi ale vehiculului acţionează banda sensibilă 1 şi activează sistemul;
 În momentul trecerii peste cea de a doua bandă, sistemul determină greutatea
vehiculului şi totodată măsoară viteza acestuia, pe baza intervalului de timp
scurs de la acţionarea primei benzi sensibile (cele două rânduri de benzi sunt
separate la cca. 5 m)

 Avantaje: Sistemele care folosesc benzile cu mărci tensometrice pentru


măsurare în trafic se pot întrebuinţa şi pentru scopuri de aplicare a
regulamentelor de circulaţie, prin interzicerea accesului vehiculelor de mare
tonaj pe porţiuni de drum restricţionate. Precizia acestor sisteme de cântărire
este mai bună decât a celor cu celule separate şi nici nu necesită completa
înlocuire a senzorilor, ci numai o ajustare a acestora din 5 în 5 ani.
 Dezavantaje: Sistemele de măsurare şi detecţie cu benzi de presiune nu sunt
atât de precise ca cele cu celule tensometrice şi sunt mult mai scumpe decât
cele cu senzori piezoelectrici

16
Senzori capacitivi
 Senzorii capacitivi pentru aplicaţii de detecţie sau şi cântărire din mers a
vehiculelor rutiere sunt alcătuiţi dintr-un „sandviş” de piese metalice şi material
dielectric. Unele configuraţii sunt formate dintr-o bandă de oţel inoxidabil
înconjurată cu material poliuretanic pe fiecare parte. Suprafeţele externe ale
materialului poliuretanic sunt, la rândul lor, acoperite cu alte benzi de oţel
inoxidabil. La bornele acestui ansamblu se aplică o tensiune alternativă. În
momentul în care un vehicul calcă cu roţile pe senzor, distanţa dintre electrozii
acestuia se micşorează, determinând creşterea capacităţii.
 Senzorii capacitivi se mai fabrică şi din benzi de aluminiu separate prin
material izolant, la care aerul formează dielectricul.
 Avantaje: Sistemele care utilizează acest tip de senzori pot monitoriza până la
patru benzi de circulaţie simultan. Senzorii capacitivi se pot folosi atât ca
sisteme amovibile de măsurare, cât şi ca sisteme permanente.

17
 Dezavantaje: În ceea ce priveşte aplicarea la sistemele de măsurare a
greutăţii din mers a vehiculelor, acest tip de senzori nu sunt atât de precişi ca
şi cei precedenţi. Costul este apropiat de cel al mărcilor tensometrice.

Concluzii

 Detectoarele intrusive de vehicule au dezavantajul intreruperii


traficului pentru montare in carosabil;
 Buclele inductive sunt cele mai precise si cele mai utilizate tipuri de
detectoare intrusive;
 Costul instalarii unei bucle inductive este redus (materiale), dar
manopera este mai scumpa;
 Buclele inductive sunt cele mai precise tipuri de detectoare de
vehicule.

18