Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecție

- activitate extracurriculară -

Clasa: a II-a A
Școala: Școala Primară Belin-Vale
Data: 17.04.2018
Propunător: prof. Iștoc Romeo
Aria curriculară: Om și societate/ Limbă și comunicare/
Matematică și științe ale naturii/Arte vizuale și abilități practice
Disciplina: Istorie
Subiectul activității: Alexandru Ioan Cuza – domnul Unirii
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi, însușire de cunoștințe
Scopul lecției: cultivarea interesului pentru valorile istoriei țării noastre
Obiective operaționale:
- cognitive
O.1 să fixeze pe axa timpului 5 evenimente istorice și evenimente din viața familiei, cu
ajutor din partea învățătorului
O.2 să identifice informații dintr-o sursă, folosind întrebări ajutătoare
O.3. să realizeze rebusul pornind de la informaţiile selectate dintr-o sursă consultată
(texte)
O.4. să realizeze portretul lui Alexandru Ioan Cuza pornind de la informaţiile selectate
dintr-o sursă consultată (cartonașe cu textetexte)
O5: să recunoască graniţele Pricipatelor Române în timpul lui Cuza;
- afective
O6: să manifeste interes faţă de evenimentul istoric şi personalitatea ce fac obiectul lecţiei
O7: să colaboreze în cadrul grupului de lucru
Strategii didactice:
Resurse procedurale:
a. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, expunerea, jocul didactic,
brainstorming, ciorchinele, turul galeriei, interevaluare
b. Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe;
Resurse materiale:
- hartă, imagini specifice, calculator, videoproiector, material PowerPoint, flip-chart, markere
colorate, coli, puzzle, cartonașe cu texte, cartonașe cu litere pentru formarea cuvintelor,
coșulețe pentru formarea echipelor, diplome
Ob. Timp
Secvențele lecției Conținutul învățării Strategii didactice Evaluare
op. acordat
1’ Moment Pregătirea de către elevi a materialelor necesare desfășurării
organizatoric activității.
5 1. Evocare/Etapa Spargerea gheții – jocul „Găsește perechea”: elevii extrag câte  Activitate frontală/ în Observarea
de orientare un cartonaș cu un cuvânt/număr scris pe el. Fiecare cartonaș are perechi sistematică a
Introducere în căte o pereche (același cuvînt/număr). Elevii trebuie să pună  Coș, bilete cu numere și elevilor
activitate cartonașul pe frunte, fără să vadă ce scrie pe el, apoi să își cuvinte
găsească perechea, întrebându-i pe ceilalți ce este scris pe  Conversația, explicația
propriul carton. Se poate complica cu sinonime/antonime.
5 2. Evocare / Împărțirea elevilor pe grupe: fiecare elev extrage un bilet din  Coșulețe, bilețele roșii, Observarea
Etapa de coșuleț, apoi se grupează în funcție de culoare bilețelului extras galbene, albastre sistematică a
orientare Se formează 3 grupe: Istoricii, scriitorii, matematicienii.  Conversația, explicația, elevilor
Reactualizarea Fiecare grupă primește litere pentru a forma un cuvânt. observația Evaluare
cunoștințelor Se formează cuvintele: Istorie, România, Unire  Brainstorming orală
(întrebări/situații Se expun la tablă cuvintele formate.  Ppt/videoproiector
provocatoare, Cu ajutorul slide-urilor, are loc o discuție legată de cele 3  Lucru cu harta
valorificarea cuvinte, se oferă explicații, se cere elevilor să formeze
experienței propoziții.
anterioare a Se localizează pe harta României capitala, cele mai apropiate
elevilor) orașe de localitatea Belin etc.
5 Captarea atenției Rezolvarea unui puzzle pe ateliere (cele 3 grupe formate).  Puzzle Observarea
Fiecare grupă realizează o parte din puzzle. Se obține portretul  Conversația sistematică a
lui Alexandru Ioan Cuza. elevilor
2 Anunțarea temei și Tema: Alexandru Ioan Cuza – domnul Unirii  Conversația
a obiectivelor Se anunță obiectivele pe înțelesul elevilor
5 Realizarea Expunere ppt: Alexandru Ioan Cuza – domnul Unirii. Se  Ppt (a se vedea Observarea
sensului / Etapa prezintă informații despre domnitor și despre realizările sale: informațiile de pe sistematică a
de achiziții prezentarea Powerpoint) elevilor
Dirijarea învățării Alexandru Ioan Cuza
(înțelegerea
conținutului,  S-a născut în anul 1820 în sudul Moldovei, în satul
rezolvarea de Ruginoasa și provenea dintr-o familie boierească
exerciții)  A studiat la Iași și la Paris
 A participat la evenimente istorice importante, chiar
dinainte să fie ales ca domnitor/ a avut profesia de
militar, în grad de colonel și a stat în fruntea armatei
 Calitățile sale deosebite (spiritul de dreptate,
inteligența, vorba limpede, curajul) l-au recomandat
drept candidat la tron
 La 5 ianuarie 1859, la Iași, este propus şi ales ca domn
al Moldovei colonelul Alexandru Ioan Cuza
 La 24 ianuarie 1859 în Țara Românească este propus şi
ales în unanimitate ca domn tot Alexandru Ioan Cuza.
 În acest fel, s-a înfăptuit Unirea țărilor române într-un
singur stat, numit România (capitala la București)
 În urma reformei agrare, țăranii au primit pământ.
Reforma învățământului a asigurat instruirea primară
obligatorie și gratuită pentru toți copiii. La Iași și
București au fost deschise primele universități. În
realizarea unirii țărilor române, Alexandru Ioan Cuza a
fost susținut de oamenii simpli, dar şi de personalități
celebre.
 Tricolorul a devenit steagul României, iar pe stema
ţării erau un zimbru şi un vultur.
 Din păcate acţiunile sale au nemulţumit pe mulţi, mai
ales marii proprietari de pământuri şi adversrii săi
politici l-au obligat să părăsească ţară şi să renunţe la
tron (1866).
 S-a stins din viață în anul 1873, în Germania
 Astăzi, rămășițele domnitorului se află la Biserica
„Trei Ierarhi” din Iași
20 Reflecție / Etapa Lucru pe ateliere: Istoricii/Scriitorii/Matematicienii  Conversația, explicația, Observarea
de aplicare și - a se vedea anexele ciorchinele sistematică
transfer  Activitate pe grupe Evaluare
Dirijarea învățării  Cartonașe cu informații scrisă
(integrarea pentru fiecare grupă
achizițiilor în
contexte noi de  Anexele 1, 2, 3 Interevaluare
învățare) Turul galeriei  Turul galeriei
- raportorul fiecărei grupe prezintă ce au lucrat membrii echipei
și se autoevaluează. Fiecare elev va evalua munca echipei
adverse.
7 Scenetă „Moș Ion Roată și Unirea”
2 Realizarea Elevii scriu pe un bilet un cuvânt care cred ei că este important  Bilete Evaluare
feedback-ului și pe care l-au reținut, legat de tema activității. Biletele se expun scrisă
la tablă.
1 Concluzii și - aprecieri individuale și frontale/ acordare de diplome  Diplome
aprecieri